Dec 112017
 
Tetris-like game of falling blocks. Includes C source.
File BLOCKS.ZIP from The Programmer’s Corner in
Category Games and Entertainment
Tetris-like game of falling blocks. Includes C source.
File Name File Size Zip Size Zip Type
T_TRIS.C 29887 5520 deflated
T_TRIS.DOC 1706 688 deflated
T_TRIS.EXE 21386 11818 deflated
T_TRIS.TOP 682 24 deflated

Download File BLOCKS.ZIP Here

Contents of the T_TRIS.DOC file


TETRIS


Bedoeling van het spel is de blokjes die over de baan naar beneden komen vallen
zo goed mogelijk aan te laten sluiten. Als een horizontale laag helemaal vol is
verdwijnt deze. Het spel is uit als de baan tot boven aan toe gevuld is. Om de
blokjes zo goed mogelijk aan te laten sluiten kunnen de volgende toetsen
gebruikt worden:

= het blokje schuift een positie naar links.
= het blokje roteert een kwartslag.
= het blokje schuift een positie naar rechts.
= het blokje valt gelijk helemaal naar beneden.

Muis besturing :

= het blokje schuift een positie naar links.
= het blokje schuift een positie naar rechts.
= het blokje roteert een kwartslag.
= het blokje valt gelijk helemaal naar beneden.

De puntentelling is onnavolgbaar maar een paar aanduidingen:

o makkelijke blokjes leveren minder op als moeilijke blokjes.
o hoe hoger op de baan je een blokje laat vallen, des te meer punten.
o hoe hoger de moeilijkheidsgraad, des te meer punten.

(c) 1988 R.A. van Wier
Nwe Prinsengr. 60 II
1018 VT Amsterdam

Dit programma is een "kloon" van het tetris programma
van A. Pajitnov & V. Gerasimov.

Deze software mag door iedereen gebruikt, gecopieerd,
aangepast en verspreid worden onder voorwaarde dat altijd
de juiste source wordt meegeleverd en dat de CopyRight
teksten niet worden verwijderd.

Houdt FreeWare VIRUS vrij, lever de SOURCE mee !


 December 11, 2017  Add comments

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)