Category : Various Text files
Archive   : BNWS9501.ZIP
Filename : NEWWRLD

 
Output of file : NEWWRLD contained in archive : BNWS9501.ZIP
[ANSIART] ... ...
. . .. . .... .. 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ . . ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ .  . 
 ÜÜÜÜ . Ü . ÜÜÜÜÜ .. . .
°°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜ °°°°°°Û
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ °°°°°°°ÜÛÛÛÜ °°°
ÜÜÜ °°ßÛÛÛÜ°°°°°°
°°°°°±±±±±±ÛÛÛÛßßßßßÛÛÛÛÛ
±±±±±±ßßßßßßßßßßß ±±±±±±±±ÜÛÛÛÜ
±ßÛÛÛܱßÛÛÛÜ
±±±±±±±±±±±±²²²²²²ÛÛÛÛÛ ²²Û
ÛÛÛÛÛ²²²²²²Üßßßßßßßßßß
²²²²²²²²²ÜÛÛÛÜÜßÛÛÛÛÜÛÛÛ
ܲ²²²²²²²²²²²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
Û ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÜÜßÛÛÛÛÛÛ
ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²²²²²ÛÛÛÛ
Û ²²ÛÛÛÛÛÛ²²²²²²Û
ÛÛÛ ßßßßßß ²²²²²²²²²²²ÜÛÛÛÜ
ÜßÛÛÛÛß²²²²²²²²²²²²²²²±±±±±±
ÛÛÛÛÛ ±±ÛÛÛÛÛÛ±±±±±±
ÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜܱ±±±±±±±±±±±ÜÛÛÛ
ß ßÛÛß±±±±±±±±±±±±±±±±°°°°°°
ÛÛÛÛÛ °°ÛÛÛÛÛÛ°°°°°°
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ °°°°°°°°°°°°°Üß
ß °°ßßß °°°°°°°°°°°°°°°°
. ..ßßßßß . ßßßßß .  
. ßßßßßßßßßßß . . . . .. . . .
ÜÜÜ ... ÜÜ . ÜÜÜÜÜ .
. ÜÜÜÜÜÜÜ .. . ÜÜÜÜÜÜÜÜ . ÜÜÜÜÜ 
. . ÜÜÜÜÜÜÜ ..ÛÛÛ
ß°°°ÛÛ°°°ÜÛÛÛ
ß °°ÜßÜÜÛÛÛÛÛÜÜ
ß°°°ÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛ
Û °°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜß.°
°°°ßÛÛÛß±ßÛÛ
Ü ±ÜÛÛÛß ±±ÜÛÛÛÛßÜÜ
ßÛÛÛÛÜܱ±ßßßßßßßßÛÛÛÛÜÛÛ
ÛÛÛ ±±±±±ÜÜÜÜÜÜßÛÛÛÛÛÜ ±±Û
ßÛÛÛßÜÛÛÛßÜÛÛÛß ² 
ÜÛÛÛßß ²²²ßÜÛÛÛÛܲÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÛÛÛßßÛÛÛÛÛ ²²²²²²ÜÜÜ ²²²ß
ßÛÛÛܲÛÛßÛÛÛßÜÛÛ
ÛÛÛÛÜÛÛÜÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßÜ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ Û²²Û
ßÛÛÛßÜÛÛÛÛܲ²² 
ßÛÛÛÜ ²²²²²ÜÛÛÛÛܲß
ßßßßßßÛÛÛÛßÛÛÛÛÛ ²²²²²
ÛÛÛÛÛ²²²ßÛÛÛÛ
²±±±ÛßÛÛÛß±ÜÛÛ
ܱ±±±±ßßÛÛÛÜÜßßß
ÜÛÛÛÛܱ±±±±±±±ÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÜßßßßß±ÛÛÛÛÜ
ßßÜÜÛÛÛßß±±°°°°Û
ßßß °°ÜÜ°°°°°°°°ß
ÜßÛÛÛÛÛÛÛßÜß °°°°°°°°°ÛÛÛÛÛ 
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛßÜß °°° 
 . . .. . . ßßßßßß .
 . . ßßßßß.ßßßßßßßßßß ßßßßßßßß. . .
 .... ....   
.. ....High Velocity Scien
ce Fiction Adventure in a new Frontiere! An exciting N
EW adventure by Seth Able, that will rock your world.
(Available spring of '95)


  3 Responses to “Category : Various Text files
Archive   : BNWS9501.ZIP
Filename : NEWWRLD

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/