Category : Utilities for DOS and Windows Machines
Archive   : SHEZ105.ZIP
Filename : SHEZREG.NL

 
Output of file : SHEZREG.NL contained in archive : SHEZ105.ZIP

SHEZ
registreren
bij
ENSING-BBS


Deze file bevat informatie over de registratie procedure
van SHEZ in Nederland.

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

Naam : __________________________________________________________________

Adres : __________________________________________________________________

Postcode : _______ Woonplaats : ____________________________________________

Tel.Nr : _______________________

Node Nr : _______________________ ( Indien gegeven zal ik een bericht
op hold zetten )

De registratiecodes kunnen rechstreeks worden opgehaald via een bericht op
Ensing-BBS zonder extra kosten. Voor Ÿ 12,50 extra ontvangt U per post een
diskette met daarop de nieuwste SHEZ inclusief uw registratiecode.

AANTAL

[__] x SHEZ registratie code x Ÿ 80,00 = Ÿ ___,__

[__] x Extra verzendkosten x Ÿ 12,50 = Ÿ ___,__


TOTAAL = Ÿ ___,__


Indien U de registratiecodes via een persoonlijk bericht op Ensing-BBS
wilt ontvangen, dan is een usernaam en een password noodzakelijk. Bent U al
bekend als user bij Ensing-BBS vul dan alleen uw usernaam in.

Usernaam: ___________________________________________
Password: ___________________________________________


ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
Stuur bovenstaand formulier ingevuld terug naar :

Ensing-BBS,
Postbus 4,
9617 ZG HARKSTEDE.

Of bel naar Ensing-BBS en stuur mij een bericht daarin de hierboven gevraagde
gegevens:

Ensing-BBS #1, 05904-1913, FIDO 2:282/523, 300/1200/2400/V32(b)/V32terbo
Ensing-BBS #2, 05904-1388, FIDO 2:282/524, 300/1200/2400/V32(b)+HST 14k4
Ensing-BBS #3, 05904-2135, FIDO 2:282/521, 300/1200/2400/V32(b)+HST 14k4
Ensing-BBS #4, 05904-2733, FIDO 2:282/522, 300/1200/2400/V32(b)/V32terbo


Maak vooraf het verschuldigde bedrag over op :

Girorekening 5127659 tgv G.C. Ensing, Postbus 4, 9617 ZG Harkstede of
VSB Bank 87.02.02.472 tgv G.C. Ensing, Hamweg 20, 9617 AS Harkstede

onder vermelding van uw naam en "Registratie SHEZ"

In verband met de periodieke verzending van de afschriften door de bank kunt U
het beste geld overmaken op de girorekening omdat ik dan via Girotel eerder
bericht heb van ontvangst.

Iedere vrijdag stuur ik de aanvragen, waarvan ik het geld ontvangen heb, naar
Jim Derr. Normaal gesproken zullen de berichten met de registratiecodes na het
weekend klaar staan. De diskettes zullen dan zo spoedig mogelijk worden
verstuurd.

Ondersteun het shareware principe en registreer SHEZ !

(C) Gert Ensing, 23 februari 1994


  3 Responses to “Category : Utilities for DOS and Windows Machines
Archive   : SHEZ105.ZIP
Filename : SHEZREG.NL

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/