Category : Tutorials + Patches
Archive   : TXTFILES.ZIP
Filename : ASCII.TXT

 
Output of file : ASCII.TXT contained in archive : TXTFILES.ZIP
1.) ASCII Control Code Sheet

DEC Û HEX Û CHAR Û NAME Û CONTROL CODE
ßßßßßßÛßßßßßßßÛßßßßßßßÛßßßßßßßßÛßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
0 Û 0 Û Û Ctrl-@ Û NULL Û Null
1 Û 1 Û Û Ctrl-A Û SOH Û Start of Heading
2 Û 2 Û Û Ctrl-B Û STX Û Start of Text
3 Û 3 Û Û Ctrl-C Û ETX Û End of Text
4 Û 4 Û Û Ctrl-D Û EOT Û End of Transmit
5 Û 5 Û Û Ctrl-E Û ENQ Û Enquiry
6 Û 6 Û Û Ctrl-F Û ACK Û Acknowledge
7 Û 7 Û Û Ctrl-G Û BEL Û Bell
8 Û 8 Û Û Ctrl-H Û BS Û Back Space
9 Û 9 Û Û Ctrl-I Û HT Û Horizontal Tab
10 Û A Û Û Ctrl-J Û LF Û Line Feed
11 Û B Û Û Ctrl-K Û VT Û Vertical Tab
12 Û C Û Û Ctrl-L Û FF Û Form Feed
13 Û D Û Û Ctrl-M Û CR Û Carriage Return
14 Û E Û Û Ctrl-N Û SO Û Shift Out
15 Û F Û Û Ctrl-O Û SI Û Shift In
16 Û 10 Û Û Ctrl-P Û DLE Û Data Line Escape
17 Û 11 Û Û Ctrl-Q Û DC1 Û Device Control 1
18 Û 12 Û Û Ctrl-R Û DC2 Û Device Control 2
19 Û 13 Û Û Ctrl-S Û DC3 Û Device Control 3
20 Û 14 Û Û Ctrl-T Û DC4 Û Device Control 4
21 Û 15 Û Û Ctrl-U Û NAK Û Negative Acknowledge
22 Û 16 Û Û Ctrl-V Û SYN Û Synchronous Idle
23 Û 17 Û Û Ctrl-W Û ETB Û End of Transmit Block
24 Û 18 Û Û Ctrl-X Û CAN Û Cancel
25 Û 19 Û Û Ctrl-Y Û EM Û End of Medium
26 Û 1A Û Û Ctrl-Z Û SUB Û Substitute
27 Û 1B Û Û Ctrl-[ Û ESC Û Escape
28 Û 1C Û Û Ctrl-\ Û FS Û File Separator
29 Û 1D Û Û Ctrl-] Û GS Û Group Separator
30 Û 1E Û Û Ctrl-^ Û RS Û Record Separator
31 Û 1F Û Û Ctrl-_ Û US Û Unit Separator


2.) Standard ASCII Sheet

DEC HEX CHAR Û DEC HEX CHAR Û DEC HEX CHAR Û DEC HEX CHAR
ßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßß
0 0 Û 32 20 Û 64 40 @ Û 96 60 `
1 1 Û 33 21 ! Û 65 41 A Û 97 61 a
2 2 Û 34 22 " Û 66 42 B Û 98 62 b
3 3 Û 35 23 # Û 67 43 C Û 99 63 c
4 4 Û 36 24 $ Û 68 44 D Û 100 64 d
5 5 Û 37 25 % Û 69 45 E Û 101 65 e
6 6 Û 38 26 & Û 70 46 F Û 102 66 f
7 7 Û 39 27 ' Û 71 47 G Û 103 67 g
8 8 Û 40 28 ( Û 72 48 H Û 104 68 h
9 9 Û 41 29 ) Û 73 49 I Û 105 69 i
10 A Û 42 2A * Û 74 4A J Û 106 6A j
11 B Û 43 2B + Û 75 4B K Û 107 6B k
12 C Û 44 2C , Û 76 4C L Û 108 6C l
13 D Û 45 2D - Û 77 4D M Û 109 6D m
14 E Û 46 2E . Û 78 4E N Û 110 6E n
15 F Û 47 2F / Û 79 4F O Û 111 6F o
16 10 Û 48 30 0 Û 80 50 P Û 112 70 p
17 11 Û 49 31 1 Û 81 51 Q Û 113 71 q
18 12 Û 50 32 2 Û 82 52 R Û 114 72 r
19 13 Û 51 33 3 Û 83 53 S Û 115 73 s
20 14 Û 52 34 4 Û 84 54 T Û 116 74 t
21 15 Û 53 35 5 Û 85 55 U Û 117 75 u
22 16 Û 54 36 6 Û 86 56 V Û 118 76 v
23 17 Û 55 37 7 Û 87 57 W Û 119 77 w
24 18 Û 56 38 8 Û 88 58 X Û 120 78 x
25 19 Û 57 39 9 Û 89 59 Y Û 121 79 y
26 1A Û 58 3A : Û 90 5A Z Û 122 7A z
27 1B Û 59 3B ; Û 91 5B [ Û 123 7B {
28 1C Û 60 3C < Û 92 5C \ Û 124 7C |
29 1D Û 61 3D = Û 93 5D ] Û 125 7D }
30 1E Û 62 3E > Û 94 5E ^ Û 126 7E ~
31 1F Û 63 3F ? Û 95 5F _ Û 127 7F 


3.) Extended ASCII Sheet

DEC HEX CHAR Û DEC HEX CHAR Û DEC HEX CHAR Û DEC HEX CHAR
ßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßÛßßßßßßßßßßßßßßßß
128 80 € Û 160 A0   Û 192 C0 À Û 224 E0 à
129 81  Û 161 A1 ¡ Û 193 C1 Á Û 225 E1 á
130 82 ‚ Û 162 A2 ¢ Û 194 C2 Â Û 226 E2 â
131 83 ƒ Û 163 A3 £ Û 195 C3 Ã Û 227 E3 ã
132 84 „ Û 164 A4 ¤ Û 196 C4 Ä Û 228 E4 ä
133 85 … Û 165 A5 ¥ Û 197 C5 Å Û 229 E5 å
134 86 † Û 166 A6 ¦ Û 198 C6 Æ Û 230 E6 æ
135 87 ‡ Û 167 A7 § Û 199 C7 Ç Û 231 E7 ç
136 88 ˆ Û 168 A8 ¨ Û 200 C8 È Û 232 E8 è
137 89 ‰ Û 169 A9 © Û 201 C9 É Û 233 E9 é
138 8A Š Û 170 AA ª Û 202 CA Ê Û 234 EA ê
139 8B ‹ Û 171 AB « Û 203 CB Ë Û 235 EB ë
140 8C Œ Û 172 AC ¬ Û 204 CC Ì Û 236 EC ì
141 8D  Û 173 AD ­ Û 205 CD Í Û 237 ED í
142 8E Ž Û 174 AE ® Û 206 CE Î Û 238 EE î
143 8F  Û 175 AF ¯ Û 207 CF Ï Û 239 EF ï
144 90  Û 176 B0 ° Û 208 D0 Ð Û 240 F0 ð
145 91 ‘ Û 177 B1 ± Û 209 D1 Ñ Û 241 F1 ñ
146 92 ’ Û 178 B2 ² Û 210 D2 Ò Û 242 F2 ò
147 93 “ Û 179 B3 ³ Û 211 D3 Ó Û 243 F3 ó
148 94 ” Û 180 B4 ´ Û 212 D4 Ô Û 244 F4 ô
149 95 • Û 181 B5 µ Û 213 D5 Õ Û 245 F5 õ
150 96 – Û 182 B6 ¶ Û 214 D6 Ö Û 246 F6 ö
151 97 — Û 183 B7 · Û 215 D7 × Û 247 F7 ÷
152 98 ˜ Û 184 B8 ¸ Û 216 D8 Ø Û 248 F8 ø
153 99 ™ Û 185 B9 ¹ Û 217 D9 Ù Û 249 F9 ù
154 9A š Û 186 BA º Û 218 DA Ú Û 250 FA ú
155 9B › Û 187 BB » Û 219 DB Û Û 251 FB û
156 9C œ Û 188 BC ¼ Û 220 DC Ü Û 252 FC ü
157 9D  Û 189 BD ½ Û 221 DD Ý Û 253 FD ý
158 9E ž Û 190 BE ¾ Û 222 DE Þ Û 254 FE þ
159 9F Ÿ Û 191 BF ¿ Û 223 DF ß Û 255 FF ÿ


  3 Responses to “Category : Tutorials + Patches
Archive   : TXTFILES.ZIP
Filename : ASCII.TXT

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/