Category : Pascal Source Code
Archive   : VPAL10.ZIP
Filename : FROGMEAT.PCX

 
Output of file : FROGMEAT.PCX contained in archive : VPAL10.ZIP

?ǀ€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@ÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÞÎttÉttÇÉttÃÂttÍÈttõÇttÿÛÿÞÈttuÄttÉttÃÓttÁËÁuuÆttôÇttÿÚÿàÃttÁuuÂttÃÁuÂttÃÂÂttÃuuÁttÄÆttÁËÄttÁuuÁttõÆttÿÚÿáÂuuÂttuÂÅuÂttÄÁuuÁttuÁttÃÅutÂuuÁÊÊuuöÄttuÿÚÿãuvÂuuÁttÆvÂuuÄvÃuuÁttÉÃuuÁÊÂttvÁuutuÁttuÁôÅuuÿÚÿãÁuuÁvvtÁuuÃÁuuÂvvÁÄÁvvÂuuÁvvÉÃuuÁÊuÁvvÁvvÁuuÁvvuÁÆÇttÂÃttÌÅttËÅuuÿÚÿãÆuuÃÄvvÃÂvvuÂvvÂÊÄÉvuÁvvÁÁuuÂvvÁuuÆÄttÁuutÁÆttuÅÃuuÂttuÃttÉÄuuvÿÚÿäuÅvvÃÄvvÃÁvvuÃvvÁÚvuÁvvÁvuÄvvÆÁÐttÁÁuutÁuutÂuÃttÁuuÇÂvvÁwwvÿÚÿävÄwwvÁÃvvÂÃÂvvwÂvvÁÃvÂwwÂvvÂwwÂvvwÈvwÂÁÃwwÂvvÈÄuuÁttÃÃuuÂttÄuutvÂÃuuÁvvÆÂvvÁwwvÿÚÿäÃwwÂvvÁÃwwÁÄÁvvÄwwÁÃÂvvÆwwvÂwwÅÁvvÁwwÁÃÃwwÂvvÈuÂvvuÂÂÆuuÁvÁuuvÂÂuuvÁuuÆÁwwvÂwwÿÚÿåÄwwvÁxxÂwwxÁÄÁxxvÃwwÁÄÂÁvvÄwwÃÅÅwwÃxxwÁxxwÁvvxÁÆÃuuvÁÃvÅuuÂÂvÁwwÃvvÂuuÆÁwwÂxxwÿÚÿåÂxxÄwwÃxxÂÆwxÁwwxÁwwÇÁwwxwÂxxÁÇÃwwÁxxwÁxxwÂxxwÁxxwÁÆuÃvvÁÃvÄuuvÁÂwwvÂwwÅvvÆÅxxÿÚÿåÂxxÁwwxÁwwÃxxÈÆxxÆÂxxÂwwxÁÆÂxxwÇÁwwÂxxÂwwÆÄvvÁÃÆvvÂwwÁvvwxÂÅwwÁvvxÃÂxxÁwwxÿÚÿçÂwwyÃxxÁwwÈxwÂxxÁwwxÅÇxxÁÆyÂxxÆÄxxyÁwwÅvwÄvvÃÃvvÁwwÁÂwwÂxxÂÂwwxÁwwÂwwÁÁÁwwÂxxyÿÚÿçÂxxyÁxxyxÂÉyÂxxÁyyxÁyyxÂyyxÁyyxÂyyxÁÄÂxxÁyyxÆÁyyxÁyyÃxxÅÁwwÄvvÂvvÁwwÂvvÁxxyÁxxÃwwÂxxÃyywÂxxÁÂyyxÁyyxÿÚÿÅ?‚eÁó^72‚CÎÇyyÁËÅyyÁxxÆyyxÁyyxÁÁÄyyÂxxÁyyÁxxÁyyxÃyyÁxxÂyyxyÁxxÂwvÁxxÇwwÁvvwÂÅyyÂxxyÁxxÁyyÁxxÂyyÂÇyyxÁyyÿØÿÅÁЕ|‚+2QÁÜÁìÁÔ2Á++@ ÏÆyyÁÍÉyyÂÂyyÁÁËyyÁxxÍyyÁwÂxxwÂxÁwwxÄÃÃyyÅÂxxyÂÁÇyyxÁyyÿ×ÿÅ•C?2^Q^ÁìÁìÁ22Á++vÑÆÐÉÃÂÃÊÁÎÁÃxxwÁÁÄÉÃÄÄÃÊÿ×ÿÆ•v‚2ÁóÁQQÁ^^Á22Á++vÁÎÿÝwÃxxÁÿÿÆÿÇh?+QeQ2Á++Â@|Á,,ÿÝxÃyyÁxxÿÿÆÿÇ@?Q2Ä++G@¶ÁÀÁÀÁèÿØÇyyÁxxyÿÿÅÿÇChe^Á22Â++G|ÁWWÁÀÁÀWÁÀÿ×ÆyyxÂyyÿÿÄÿÇ@Ch+Q^2Â++?C|,WÁÀ»UWÿÿÿçÿÈCG+eÂ22+Á??C•Áú,ÁÀÁõ»-ÿÿÿçÿÈG‚Áee2+Á?C|ÁÈ,U»-ÿÿÿçÿÈCA2e2eÁGC@ÁÈ,U»-ÿÿÿçÿÈ CGe+e2+?@ÁÐÁÈÁUUÿÿÿèÿÉÁÐGA2Qe2CÁÎ ÁÐÿÿÿêÿÈÁ?eÂ22+? •ÂÿÿÿçÿÉCAÁÒe2+?Á vÁýÁÎCÿÿÿåÿÈÁ hÁAA+2+Á?? C̚~@ÿÿÿãÿÇÁú@‚ÁÒÁÒeš?CÁ ¬ÁÊptÁÌÁÌÂ^^+ÿÿÿâÿÄÁÐÁúÁÈÁÀ ÁAAGÁÒÂC °Á­­ÁÌÁÌŒŒ^|ÿÿÿâÿÄÁ,,-ÁUU»ÁÖÁ‚AÂ?? ÁÁ\ÁººÁÌp°Œ2ÁÎÿÿÿâÿÁÁÐÁÐ,ÁÀ-»&UÁÀG‚ÁAA+š?Á •@«uºp°y°yÁÎÿÿÿâÿÁЕÁÈUÁéÁ÷VÁÀ?AÃ++? Áȓ°R(°}RBÿÿÿâÿ-UÁ÷ÁÀWÁúGÂ++š? %,WÁȕ(R°BÿÿÿãÿÁÁÈ-ÁUUÁÀÁÈCÁ??ÂÁ??> ˆÁÀUÁÀÁÀcÁÎÁjjÿÿÿãþÁÁÁU-ÁèG?Â?C•,ÂUU,Ájj¬jÿÒÁÿÿÎý%ÁÍÁèÁèÂÁèÁèÁÐÁ??+Á?C•ÁÀUÁëUÁÂ#Á×ÁÂÿÌ@Áó45Áff545˜‚ ÿÿÆüÁÖÁÍÆÁèÁè?ÁÃ??CÁÈ-ÁÀ»Á×#Á×#ÿÉÂÁêÁ55Áê
Á4˜AÿÿÅüÁÐÁÒ|ÁÁÁÁÐ>Á??Â??>Á-Á×Â##ÿÄÁˆÁvf%-
ÁIIÂ$$ÁÛÁ$$Uˆ4fG•×ÁˆÃÿâüˆÁÍZÆÁèÁèÆ??CˆÁ¾¾¼cÁÂ`¬ÿÂÁˆˆÃ„4-9Ã$$ÂIIÂ$$ÁÛÁÛUÁêAÁÐÓÁÁÁµÿáûÁÍKÁÑÁÁúÁÈÁÁÁÂ>?ÁÃ??='Á…ÁÂ÷ÁЕÁˆˆÁ hÁ  ¥˜ÁëÁú9Á$$ÂII$g$IÁïIÁ$$oÁÛÁéÁÃGÁ Á ÁÐÇÁÐÂÁÁ00 ÁÿßûhO!Z,ÁÁÁÃÁCÅ?? ÁÂÁÂ'Á×Áèó• ÁÁ 0  ˆ59$ÁIIÁïÁï$9ÁèÁèÁÄIÁïI$ÁÛoÁÛÁë¤CÁ 0Á 0 0 ÁˆˆÁÁЈ 0ÄÂ0Â,¢ÁÞÿÝûÁó^K,Á--Á-ÁÈàCÄ??> c'=Á×ÕÂÔÁÐÁˆˆ Á Â 0  АÁˆˆÁú$ÁIIÁïÁIIÄÁðIÁïÂ$$ÁÛÁÛ§€0ÁÁÁ 0Á 0à Â0µ0ÐÁ¢¢ÁÞÿÝûÁóÁÍk,-ÁÂÁÑÂÁèÁ ÁCCÁ???Á>>•¶¼¬ÓCÃCCÎÁЈ Á ¥Á00Á 0 ÁÁ ˆÁÍ9$IÁïÂIIÅÁÛÁïIÁ$$oÁÛÁ÷ÁËÁ Á Á00 È000Á0Á00> gÁPPÿÝú‡mVÁ--U&Á--ÁÁ µÃ??>C>ÁÖzÁÓ»ÑC> h CÆÁÁ0 Á Á CÁ00 ˆÁÐ5
ÁrrÁïÁIIÁÛÃÁÅwÁúÃ$$ÁooÁÛ,‚G 0 Á Â0Á00ÄÂ0000Á00 gÁPPÿÝúm·VU»&U-U»ÁÁÃÁÐ >C?ÃCC> hk»Ð >  0GˆÂÁЕˆÂ hÁˆÁ0 CÁ 0 Á•ÁÁÐT9ÁrrÁïÁïI
ÂÁ§§ÁÈÄ$$oÁÛÁ÷ÁÇÁ0Á00 0Á0 Á00 Ã0Á Â00Á00hÁ¢¢ÿÜúÁêkUÂ&&UVÁÉU-ÁÂÄÁÐ>CCÂ>> ,UÐG G0 0@Á ˆ•Ä ÁÂ GhG Áµ)
ÂrrÁïÁïI KÁõÄ$$oÁÛÁÛÁÇ0hÁÒÁÂ00 Á00 0à Á Á00Á00 g¢PÁÞâÁöùÁÍmk»Á&&ÂUU&U-Áå1ÁÄ Å>>Á,Ñ@CGÃ00ÅChˆÁ ˆÁÁ Á  Äµˆ)
r
ÁïI
ÁÁèHÁ$$oÁ$$ÁooÁÄÁþGAQGQGÂ00ÁÁ00 Á00 Â0 Á00 ¢ÁPPàÁÁÁÅbÁëøm‡·Áü»Á÷&ÂÄÁÄUdÁɤ»VÁåÁÅ µÅ>>µÐ0GÂ00.ÁAeAG ˆˆ GÁ ÁÃÁÐ@)
rrIrÁÛÁÁõÂ$$oÁ$$ÁooÁÛÁÈÁ00ŠÁÜCvÁ++‚Ã00Ã00Á0  ,gÁPPÜÁÁ
ÁÐÁÁÐÃ
Ã
ÁÁäøÁÐÁßa²ÁÀHÁë&ÁÄÁõÁÄÁðÁËÁôÁˀ»-,ÂÅÆ>>ÏÁÐÂÁ00Â.AÁ..ÁAAvÁÎÁÁˆˆÃ ÁÁ ?20Á0ÁÐ ·
ÁrrÁII9ÂÁÛÄ$$o$Áoo9ÁÐG0GCA‚ÁCC~GACÁ00Â00Á 00à ˆg¢PgÛÃÁÐÁÌ
•ä÷ÁüÁáakÁ÷Á÷dÁ&&ÁÄÁĖÁéÁõÁõU-ÁÁÃÆ>>Á bÎCGÁ0ÄÁ..A.AeÁýÁÁÎ ÁÂCÁ Ã+‚. •P

rÁII»IÅ$$ÂooÁÞCÁ00AŠÁìGvq2‚ÁáÁGG00 0ÁÁÁúg¢¢ÙÆÁÐÊÁÁÐ
•|ä÷ÁßÁá²V»Á÷&ÁÄ&ÁÄÁðÁë¤Áé&U--ÁÄÁÁ>>CÁ>>µ ÌGÁ00 G00hÂ..ÁÇAeBÁB•Ã>ÃÂA0ÁÁЂPrÁ

IÅ$$Áoo$o$ÁÄjeGCŒÁ‚‚~AC+¯Á҂GyÁÂ0 0ÁÁg¢¢ØÆÁ
ÉÁÐbÁÁÐä÷ŠÁ^^y¶-UÁ÷Á÷ÁõH€&ÂUU&ÁõdUÁÀUÁÈÁÐÁõÃ>>ÁµµËˆ CÁ 0Á0Á.A.‹+lÁÂÁllÁ@•Á>µ>?Á>CÂ0ÁÐ|ˆÁÐÁ
IÁïÁïÃIIÄ$$ÁەÁÖAeQÁìq2G0A‚ÁÁÁÝGC ÁÒÁ Â0ÁˆÁÞ¢g¢ÖbÂÁ

ÂÁÐÁ

ÆÁÐêöÁáFy~,Á&&ÁðÁ÷ÁðdU›Áô›Á&&Á»»ÁéÁ÷ÁÀÁúÁÐÁÄ µµÃ>> É@hG 0 Á00.Á..ÁNj+Â==lÁÂ#cj ÁÁµµ>Á0v.0AÁÁPPÁrÂIIÁïÁII$I$9¯ÁqqŠ„+Áó^GÁÜÁÝÁÜG¯Ghš+C^ ÁeÁ‚‚CÄÁ00ÁúÁÞÁÞÖÂÁ
ÂÆÁ

ÃëöÁÁŒyF-U&dÁõ&€N¤§ÁÃzÁ÷HÁëÁ먻ÁÈÁÐÁÐbÃj µµÂ>>µÁ ÈÁÁ ÁGG00Â.‹Q(='Á==`ÁÂÁ×Á Á>Ã0>µµ00?‚Áú¢rrIrIÁrr- ÁÍÁÇÁEE‚?2GC2+^ÁG0GCÁ‹‹®EÁÿ?G Á µÁÕÁÐÂÐÁÐìõ~ÁáyÁÊxÁUUÁ÷ÁÉÁ&&ÁõH5HÁdd&ÁõÁ»»UÁ µÁ>>µ>µÁ LjÁGGÁ ÁÇ Á.ÁÇÁÇ+B³ÂÂÁÂ=lÁÂjÁõµµ• Á00ÁˆGÁˆˆÁúgÁPPÁÞÁÈ ‹¹Á܊‚ÁóÁß?GeÁ00G2AÁGGAQÁÁì‹E_f~GµÁ0 Ôb
bÆÁ

ÃÁÂÁÐíôšyÁ((ÁÎÁÈÂUÃ&&d&Á&UÁÐÁÂb µÁ>>ÁµµÁ ÅÁЈ•Á0Á..ÁþÁÒÁý:Á==³:Á×=`=Áµ>µÃ ÁµÁ00Á00Áˆ>Æ??ÁÃGÁ??Æe.0GCµC?0CÓ
ÁÁÂÄÁÐÁÐbðôvÁyy(yxÁúÁÂÃÃ&-Áú,ÁÂÁÁµµ>µ>Áµµ ÄÁÐÁCCÂA..ÁÇÁÒ#ÁÂ#±:Á×ÁÂÁ##cÁеÂÁµ>0Á00>ÁˆÁˆÅ+‚C>GÁ2Še+‚0ÁóeÁ‹?G‚ÁŒAC ˆÁÐÒb
ÂÁÄÄ

Â
ÁÐÁÐbðó(RÁÊÁʓSÁÁÈÁèÁÅÁÞÃ-UˆÁРÁµµµÁ Õ ÁAÂ00.QvSÂ##³±c#ÁÂ`#jÁЈ ˆC@ÄÁµÁ0  ˆÂµ^>0‚>CG2+~Œ2Áì+Še+G‹+hGšÁ++hGCGÁGA ÁÑÁÐÁ

ÂÁÄÄ


ÁbðóÁʓ(ÁÁMÁÈÁÈÊÁÁ--ÁéÁÈÁàÁµµ>µÂ ÂÂ0ÁÁAAÂ..‹v# Á×Á**`j#:ÁÂ*Áˆ•‚@v> CÁ ÂÁÁÂ0>ÁÃ>Cve?>2C~C?2AÁeee‚Áì‚2+e2‚ÂGGCÁÐÂ

Ã
ÂÄ

Á
ÁÐbñò“RÁ((ÁÎÁÎÁZZ,ÃÆÁgÂ-ÁÇb ÁÁµµµÁ ÁÁÐÁ00A0.QvÁ%¼ÂSS`cSFKÁ¸¸OÁø8qÁÝ;••%•ˆÁÐ •ˆÁÂÁC>CÃÁÁGÁCC‚?>CA>A^GÁÜq^2ÁÔ+ÁG?GeGš0ÎÁÁ

ÇÃÁÁÐÁÐòñ|(“BcZ!ÁèÁÁèÄÉÁÞÁgÁÐÁÇ µ>õµÁ ÁÐÁ0Â..QÁý|ÁÁœÁ““œ²F‡7O‡Ÿ¸„ÁÝÁݛÁß²•ÄjC ÁÂCCÃ?>G?Á?CÁCÁ??+GÁ2+AÁìÁÜ+ÁìÁóÁìÁÜÁóqŠÁÜAŠ2AÁÁ00ÍbÃ
ÄÁÄ


ÂÁóñ“(BSÁ•ÁjjÁ×ÂèÁèÁÌÁÁÁÐÈÁ ÁµµµÂ •0ÁÁÁ..eÁý•ÁКjÁZ¶K²F‡‡]ÁÝÁݸOÁàÁÓÁ܊´‡F|ÂÁÐÂÂC^Á߯ÁÒÂhhCGCG?AÁ>Á?ÁÂAA‚CÁGGAQÁԊÁÜQÁì3ÁÜÁee+G‚Á?0 ÌÁÐÂÅÁÁÁÐÁÐôð“yÁ((S#ZÁ×Á##Á ÁèÁèËÁÁÁÐÁÈÁÐ Áµµ>ÁµµÁà Á>0eÁ..2vÁÖj|xÁ%ÁÍ´ÁßOŸÁุ²Ÿ«ÁÏDzƒ7OaFÁÑÁÁ@Áþ®Ã˜˜ÂäÁäÁ55ÁäÁ˜˜5ÁäÁ44Á55XÁÝÁÝÁܛÁ;;ÁßÁÒÁÒh‚ÃGGAAÁÒQqeA.qQÁAA+eAÁËbÁÐÍÂÂÁÐbôïÁýÂ((BÁKx c:ÁÂ#ÁÁ ÁèÄÁÁèÁèÁÁÐÃÁÐÁÈÁ֕Á Áµµ AAÁAA.AšS2q¯Z(¯xÁúWk6m¸ÁÁîÁîÁàzÁÏÁzzÁÏ\ƒ\ÁàÁá!%ÁÃÂÃÂÃÁÐÁÁˆˆÁÖÁÖÁÁ֐ Á¥¥¿®Á˜˜®ÂäÁä_5qŠ¯kÁÖ~|hÊÁÐ
ÂÄ
ÁÁÂÁÐÁÐbõïÁÎÁýBBSÁFÁjjÁÂÁÂ# ÁèÁÅÁ¬¬jÁÐÁÁÐ

ÁÐÁLj¿ÁþÁþÁ µµ•ÁÁ..A~SvÁ֕%^f„;ÁÐÁÈÁÀk8ÁՇ;ÁîÁîÁOO\ÁÏDÂzzÁÏÂDD\]²ZÂ%% ÔÂÊÁÐÁú¥ ¥ÁþÁþÁÖÁÒ¥‹ÁÖhÁÐÉÁÐËÁ

ÁÁÐbõîŒÁýRÂ(xMjÁ==:Á×Á ÄÁcc#jÁÁÐ
ÂbÆÃþÁþ µÁµ v>AGŒšÁAA‹~cjvÁÎ^®EÁó¯%VW-,Jm‡´ÂîÁî7ÁÏDÁÏÁÏ\ÁÏzÁDDzD3x|•Á%%ÁÁèûbÁÐÁÐÆÂÁÐÁÂÃÁÐböîjÂRRB`S“jÁ×Á==#± ÁèÄc`#ÁÂMÁÂ

ÁbÅÁАÁ¿¿ÁþÁÁÐÁ Á ÁAAÁÇÁàÁÃÁÃÁee@cÁ¯Áì¯yÁü€Áݶ)¦6WÁÀ»k1´ÁÓÁӃ¹zDzÂ\\ÁÏD¹¹]aK8%ÁÅÂóÁÐÂbÁÐ


ÂÁÐböìjy(R(Bx|ÁÂÁ==#jÁ× ÄÁè¬ÁÂ}Rl(xÁbÁ
ÁÐÃÁÐÁÐÁú,ÁÐÄÁ ÁA„ÁÃQÁ??Á??e2ScMÁ||!xk_TNJN;ÁÓÁÕN)V,ÁÈ-WV3ƒÁDD\ÂÏÁÏÁ\\DÁÏÁ\\3ÁàÁOOÁaaÁœœKxÁ||Á!!Á||ÂZZÂèbÁÐÃÁÐÅÁÐÂÆ

ÃÁÐ÷ìÁÐ|(l(BÁÎxMjÁ==#Á× ÅÁÂÁ}}l`MÁÂÁÁbbÃÁÐÆÁЈCGqDeA?C‚ÁS¼ÁxxF;ÁÍN¤E›TNÁé;¨›ÁÓJÁé8,ÁÈ,kmN›Á««\Á««Ã­­Á33Áà]ÂOO]OÁáaÂFFÃKKx!ÁZZ%jÁÐæbÁÐÁÁÐÁÐÅÁÐÁÇ

ÃÁÐøëj“(lBÁllS%Ájj…ÁÂÁ×ÁÁ ÆjSl}l°tSÁÁ
ÁbÃÃÉÁÐAÁËÁÔE^ÁÔ?+~MÁ߶v¦5¹sXÁÝÁéÁéJ1¨ÁÜ;–·JVÁÈÁÈ,ÁÀ·a´]ÁÁàŸÁî3ÁàÁŸŸ7]´ÁߟÁԟÁîÂ]]OÁaaK8ÃxxZ%ÁäÄÁÐÁÐÁÂÐÁÐÁÆ


ÁÁbbøëj|Á((RBlÁÂÁjjÁÂ=#Á Áè™ ƬSÁllu}tÁÊÁÐ
ÁÐÁbÅÉÁЈ?ÁAAÁËQ+e+?+~c¼ÁȖ˜f5_X¹ETÁHHÁékÁé¨H–¨·¨ÂÈÁÈ,KÁü‡]OŸÁàÁà7ÁÔÁ77ŸŸ]ÁÓÁƒ3ƒ´m‡FÁœœ!x•Z•ÁèåÁÐ
ÂÁÂÁÐÁÐÁÐÁÐÅ

ÆøëxÁýÁýÁBxÁjjÁ==¬j jjÆc`}By3¹ÁÜÁÐÃÁÐÁÂÄÁÐÁÐÊÁÁÐGÁÒhÁNJ‹š^?CÁÒ|¼ÁÀkÃ44Á__Á¹¹ÂXX¤¹ÁÓÁô)VJ1;ÁӇVWÁÑZ!aÁá]ÁîƒÄ33­ÁÃ33ƒƒ33OaÁxxÁçÁÐÂÁÐÁÐÁÐ
ÂÁÐbÆ

ÃÁÐbùêÁ((Áý(R(Sj#…lÁ ÁèÁ jÆÁèSlBlÁÊÁá;ÁüÁèÁÐÃÂÂÃÁˆˆËÁÐeÁAAqDÁþe2Áýv@ÁxxÁÀEÁä_5_Á55¹¤Á¹¹ÁùX–;›´m1ÁꨇÁÍVWÁÁúÁú%,¶8Áͦ‡;33ƒÁ333­ÁÜÁ33ÁàŸÁáKœ èÁÂÁÐÁÐÁÂbÆ

ÃÁÐbúéÁýR(yR(œ`=Á ÁèÁèjÇS`BtRÁԑa
ÁÁÐÁÁÅÁˆËˆ‚hÁAA„Á‹‹QG‚hÁÎ!¦f¤ÁÃÁÃ4ÁÃ_ÁÃÁ__fÂXXT–Áë;NÁ¨¨ÁêÁ››‡k,ÄÁÐÁú%Z¶KÁáÁ]]´ŸŸ]´OÁᇸ‡²|%ÁèæÁÐÁÐÁÐÁb
ÁÐÁÁÐÁÐÄ

ÅÁÐúèj|“Áý(RS(Áá=ÁƳÁ× ÁèÁÈjBÁ}}l­ÁÜEÁÐÂÁÐÂÄÁ¥¥ ÊhCšeÁ..AGChÁÎx¯¹4XÂ44Â__Á44˜¹ÁEE€¨ÁéH1¨€Áê¨Á;;!,ÁúÁÐÁÐÅ%|ÁKK²F‡ÂFFaK8x%ÁèÁèÁåÁÐÁÐÁÁÂÁÁbbÄ


ÃúçÁÎ~Áý(B(ÁÊxM#='Á Áɬl…ÁÂÁÊÁáŠÁÝ´ÁÁÐÂÄÁÂ¥Á®®¥Ê‚ÁÎC?ÁCC~CÁÖÁvv@Á÷»h¹X¤_5Á__ÁÃ4ÁÃ_5f5T¨Áék8k·NÁß;´¦KÁ88ZÁÁÁÉÁj jMÁ%äÁÂÐÁÐbÅbÂÉ

ÁûçÁÎ~ÁýÁýS“SÁ×ÁÆ'Á× ÂɬlÁ}}sÁÓ)6!ÁÁÁbÂÁq˜®ÂÃhCeC?CÁ||@ÁÀU&Á÷hÁÜ_4Á__Áä_ÁÃ_ÁÃ_Á44ÁëÁëX€H¨Á馨¦NÁÜÁÜÁÓmkVZÁÁÉj¼M¼|ÁjjÁäÁÐÁÐÁÐÂbÁ
ÁÐÁbbÁÁÐÇ

Ãüç•~(Áý“ByÁÆÁíÁ×j ÁÁ×jȬSlRSX5;ÂÃÁÐÂÄÁÁþ®˜jÁÁÁÒC?GCC ÂhhVÁUU» ÁÒX4ÂäÁäÃ__ÁÃÁÃ_fXT–¨ÁéHJÁê¨JÁê;m·Áü‡8!ÁZZÁÁÐÈÁÂ%ÁèãÁÂÐÁÐbÁÐÂ
ÁÁÐbÁÁÐÅ

ˆ
Ãüç@Œ(“ÁBB(aÁÂÁƅ™Á Á×Éjc`°ÁÌÁü¨NÁô‘ÁÄÂÅ•Á®®ÁÂÁÁÐÁó?@?C?C ÁGGVÁUUÁÖ 5Á__ÁäÁäÃ__ÁäÁÃ_;–H¨ÁéVÁkkVÁkkÁÍkÁÍkÁÍÁüÁÍ8!|%ÁÂÂÁèÁÁjMÁÐÁèäbÁÐÁÅÁÐbÁÐÂÆ


ÂbüåÁý(BÁ(y#ÁÆ=±Áè #ÉÁèj#SÁÊÁÌF‡fETD²ÁbÁÐÄÃÃÁЋq„mK,ÁZZÁ®„CÁý?ÁGG‚ÁÖÁÀÁÀÂUà |qfEs5Á뀝¨¨;JVk8,ÁÀÁÖÁVVWÁüK¶WZÁÁÁÁÁèÂj ÁèMå
ÁÐÁÐÁÐÁbÁÐbÁÇ

ÂÁbbbüå“(ÁBBÁ“xÁçÁç'Á×ÁèÁèÊcS#BpKkÁêHm¶ÁèÁÐÃÁjj|ÁÖÁß!E–)!¶ÁÐÁÖ®qÁýš?AGCG‚|ÃÁÃÁ •ÁêT€¨–ÁéÁ靀JkH·,WÁÈÁúÁÑ%Á,,ÁúÁÈÂÁÐÂÁÂÂÂjæ
ÁÐÁÐÁÐÁÐÂbÁÐÁÐÁÐÁÐÊ

ÁbbýäjÁÎÄÁÊFÁç' ÁÁ×Ëj¬B`Á̓x|ÁÜÁÓ¤ÁÝ)¼ÁÁÐÁÄjÂjÁÍxÁüÁëÁêÁêJ·V,„q~ÁÜ??Ch|ÁÀgÁÁÁÀ Á •;¨¦·mVkÁVVÁWWVÁ,,WÁÑÁúÃÁÁÁúÁZÁÍÁèÁèÂâÁÂÐÁÐÄÁÐÁÐÂÊ

ÁbbýäMÁÎÂS(FKj'± ™Á×Á×ËjÁÂ`BSÁáXÁÕÁô‡˜€K%ÁèbÁÄMÂjj•|Á߄·–€›N·VÁ„Švš+GÁCCCUÂÁÁUÂ •ÁüÁêT·k¦ÁkkNÁÀ,ÁÈÃ,,WˆWZWÁ!!8|!%ÁÍÁèÁèÁâbÁÂÐÁÐÈÇ


ÁÁbbþãScÂS(œM#Á Á×#Ë#ÁRKÁݹÁÜÁÓÁÝN)ÁՑÁèÂÂÁÐÁÐÁjjxhÁ¦¦X›²ÁXXH)WÁȏÁEEŠ~2@CÁ֐,U¢ÁÁ

& Á •1¨Â––Á݀Á––ÁkkÁêJ·JÁü‡mNÁÕ8WÑÁèÁèj Áà
Ä

ÁÐ
ÃÂÁÐbÿâÁÎÁSSÁÎÁSSÁáxcÁ Á×#¬ÌjcÁÊSÁßÁü„T–X¦¨8¶ÁúÁèÁÄÂÐÁÐ j%|x8–T;f5€k8WÁú®˜fqGÁCC•ˆÅÁ

&ÁÀˆÁ  V€–EH–€–H–HÁéÁé1J·8VZÓÁèà jß
ÂÁÐÁ
Â
ÁÐÂÈ

Áÿã¬ÁÎScS‡` Á±±Á×ÍS(Átt!¶Áü8–·Tsa²ÁÂÂÁÐÁÐj•ÁÖÁêET€s5_E€kÁÀÁÈÁú˜˜¯GC ˆÃP
&ÁÀÁ à Á|H€–€sE–T;1Á··¶ZÔÁèÁè L jˆÞb
ÂÁÐ
ÃÁÐÁÉ

ÁÿÁãÂSSÁSS“œS#MÁ±±ÌÁccp7)K¹XÁô–„¹ÁÝÁÓÁÁÁÐÁÂÁÐÁÐ!ÁüKÁßf4Á55˜ÁëXVW%h®„qAÁCC@•ÁÈ¢ÁÁPPr&ÁÄ
&ˆÁÁ Á Áˆk1–E–EÁ;;1·!W×ÁèÁè’†#Á•ÁÐÞ
Á
Á

ÂÁÐÉ


ÁÿÁâj¬Sc|maÁʜÁ³³±#ÌÁèjÁÂ`Áʜ;ÁÕÁÕX1;¤›ÁÕK%ÁÐÂÁÁÐE;fÁEEfX–Á€€¨ „qÁÒÁhh@GC|gÁ¢¢ÁÁ

PPÁ

ÁÄÁ99ˆÇ Áˆ¶ÁúÁÐÝÁjÁ**Áñ#*@ ÁÐÜÁ

ÃÁ
ÁÐÄÉ

ÃÿÁáÂjjÁΕM•hFœ¼Áç<#ÍÁè¬Á``ÁŲO‡€¦X1OÁӑÁÑÁÁÐÂÁÁЛÁëÁëÂssE¹Á떨ÁéÁÁþ¯h•ˆÁ¢¢P
ÃÂ

Á99ÁÆ ÁˆßÁÁѾ`—nÁý‚ÛÁ

ÄÁ

ÅÊ

ÂÁÐÿÂá¬jMÁM•Á֊œ*¬Áç³ÍÁÊ›O8Áü;¨m1ÁÜX)‘ÃÁÁÐÁÐ5Áäf5_TH¦Áé¯ÁêÁ¿¿¥ˆÁÁÞ¢ÂPPÂPÁúÁÞr9ÁÄ9
Áà ÁßÁÑÁѾnÁö{*(Á҂ˆÛÂ

Å
Â
ÁÇÁÿÂã¬ccj!‡S*=:Í SÁÊÁʑ¶Jf)4X‡›m)%ÁÂÁÁÐ454fÁ䝀¨k¥¿ ÁÖÁÖˆˆÁúÁÞg¢ÁPPÂPPrÁÂÅ ÁÞÂÑÁѾ* Â
ÁÐÁ

ÁÁÐÁÐÂË

ÁÐÿÃåj*`S¼i©}l#ÎjÁÂÁÊÁş¸1N¹N6;ÁÕÁô›‘¶ÁÃÐÁÐÁä_ÁffÁëXE¹ÁêÁꯐˆˆÁúÂÁÞÁÞ¢ÄPPÁ¢¢ÁÈVÂrrIÁõ
Á99ÁèÁÐÁà ÃÛÁÑÁÑÁ¼¼Á½½w Ä
ÇÈbÿÄçjcÁÊÁÿÁ­­ÁÌ`ÎÁjjº`xƒÁÝÁî616JÁÜÁô›ÁîÁÕ¶ÂÃÁÐ45f5ÁëT¨Áqq¯h ÁˆˆÁúÁÁèÁ袁ÁPPPÁÁÑÃrrH€Â

Á  ÂÛÁѾÁœœw¼Áww©ÁÌÁÁÁìˆØbÆ
ÁÂÇÁÿÄèMŒD\]xÏjSjMºÁÊx)!ÁøÁÝÁÕÁÝN;Áô‡‘²ÁÑÁbÁÐÁÃÁ554¹Á€€ÁꀿÁ¥¥ @h ˆÂÁèÁPÃPP¢Áèr9ÁrrÁð€ÁÛ9Á

ÁРÁ ÙÁÑÁ¾¾w/w½L©ºŒ^hØÁÐÄ

Ã


ÂÁÐÿÅéˆÁXXÁÍϬ°`SÁÌÁÅÁáÁømÁÓÁ88X;›EÁÓO¶ÁÂÁÐÁÁëÁ€‹€Á¿¿.¥ CˆÁÈÃÂÁPPÂPgÂr
ÁrrÁðÁÄÁÄÁ

¢ÂÂÄ 
ØÁÑÁå¼£w££{uÁÿÁÁÁ҈ØÁ
Ä
ÃÊ

ÂbÿÅÿ(t‰©pÁÌÁÊÁø´DN¦‡ƒT;ÁÕ3‘ÁèÁÁÐÁè5H€ÁþÁ¥¥ ˆÁ••ˆÁúÆÁèÁÁ
9ÁÁÞÃÁ
ÁrrÁ99ÁÛ9
ÄÁà ÃbÖÁѶÂwwÁÙÁÅ{†{ut^ÁÒÁÐ×ÁÁ
ÆÇ

Á
ÂÿÆÿj«žy3O‡Á6686N¹ÁݤÁÓÁø¶ÁbÁÐÁÃmJHkÃ¥¥Á||ˆÁÈÇPÁ

Äg


9
PÆÂ Ä
ÁÐÕÁѶ‘¼wÁãL[†”‰ºÁÁ2ˆÖ
Â
ÆÈ

ÂÁÐÿÇÿÁ%7ÁâÁÿ3X)8;mÁÓNÁôÁ´´N¶ÁèÂÁÐÄW8kÁõs¹X W%ÁúÇÂPÁ

ÇÁrr
r¢ÉbÁÁÁ Ã
Ó‘¶¼Áù©[ÁöL/LÁí°2hÕb
bÁ
ÆÇ

ÃÁÐÿÇÿÁ“ƒÁŸŸŠÁ··)k;ÁôÁÝTN6ÁÑÁÁÁÁÂkÁ¿¿Á€€–&-gËPÁÁÄ9ÉgËÁÁ Á
ÓÁ¶¶¼Â££LÁ//ÁÆ¡pŒÁÒÕbÁÇÇ


ÿÈÿÁZ!´DÁƒƒ]N1·Áݨ›ÁßDO‘¶ÁÁÁÐÁÁÐbÁþÁþÂõÁõPÌÁÁð
gÚÁ Á
ÑÁÑ8ÁøÁÅ[©”/”Y¡p°2GÕ
ÁÁÂÉ

ÂÿÉÿÁ•‡D\ƒÁîÁô1¨61D;Á))œZÁÁÅÁÁúÃ÷Á÷ÁÄ&gÌPÁðgÜ  Ã
ж²ÁٞLY/ÁYYŽt°^ÁÒÕÁ

ÁÁÁÂÉ

ÁÁÐbÿÉÿÁ¶;ÁÜ3ÁNNÁÕ¦ÁÝÁ66J!‘¼ÁÁÁÁÐÁÐÁ,ÁÄÁ&&Á÷&UÁÞÌ&ÁÄÜÁÁ ÃÐ,²Ÿ[Áã/”/—YtpÁìÁóÕ
ÁÂÌ

ÁbÿÊÿÁ%¶Kk8WkWÁüm;8·ÁNN!ZÁÁÄÁ&UÁÂǵ
9ÁÞbÁ Â
Ï‘Ÿž£<³Â//tpÁÁÁßÓbÁÐÅÁ
ÿËÿÄZKÁ66K]ÁôK)8D3DÁôZ¶ÁèÁÂbÃPgÍ¢Á

9
à
ÁÁ Ã
Ο­[wÂñÁñ†utŒŠÁÐÓÂÁÁÐÄÄÿÌÿÄÁÐK)F¸²‘Áá)ÁÕ²‘ZÂÂÁÃÁè¢ÎPÂ

áÁ ÃÌO3Áà{ÁñnÁñ†©tŒÁìˆÓ
ÁÐÁÐ
ÁjjÇ


ÁÿÍÿŶÁÜ]ÁáFÁÊÁá3ÁÕ²6‘ZÁÁbÄÂèÁèÍÁÂ

ãb Á ÃËÁèÁÕ3Áî¸Ánn<Áö‰ty^ˆÒ
ÁÐÁÁÐÂjË

ÿÍÿÈZ•ÁÊÁÊÁáÁâ¸ÁÓ)ÁôÁ))ÁèÁbÄÃèÁèÌÁ



äÁ Ä˶ÁàÁžn ÄÄÁÐÿÎÿÌMS“‡8Z8ÁèÂÅÁè ÃèÁèÁɁÁ

ÁõÁëÁõ
åà ÁÁÉ8Áô8¾nL—iºŒ+Òb
ÂÅ


ÁÿÏÿÌjSÁʲ8ÁÕ¶ÁÂÅÁèÁèÁ ÁèÁèÈÃ
9Áð9
ÁgçÁà ÄÇÁÑ)¶ÁѼÁñÁ©©Áÿ2¯ˆÒÁÐÁb
ÁÄ

ÁÁ

ÁÿÐÿÎœx¸¼ÃÂÅÁèÁ Áè ÃèÁèÇÃ
Â99ÂÁÞçÁà ÁÈÁ--Áå¼ÁwwÁÊ(ÁÒeˆÒÁÐÃÁ
ÁÿÑøÔMÁÑx¼ÃÂÅÅ ÂèÁèÇÂÂ

ÁÄÁÄÂéà ÁÁ ÁúÁÞÄÁúÁ»8ÁwwSx~AˆÒÁÐÁÐÁÐÁÇ

ÂbÿÑôÁjÁÌÁÿÁÌÁÌcjÁÍÁÂÄÃÁ ’ ÂèÁèÆg
Â99
ÁíÁÐÁà Á ˆ-ÁÁÁÁ÷ÁÉÁÉÁxx‚ÁÒ@ÑÂÐÁÐÁÇ

ÁÐÿÓóÁèy\«Áò«ž‰u}l#ÁèÍÁèÃÃÁÁ™ ÁèÁèÆÁÂ

íà Á••ˆÁúÂÁÂÁUU»!h‚‹AÑÃÁÇ

ÿÔòyÁÏÁϪ‰‰u¡u¡}Áƅ`Á×jÁèÊÁÃbÄÁÁñ’ÁÁ ÂèÁèÆPÁîÁÁÈÁÐà ÁˆˆÁúÁÆ-» eA•ÑÃÁ
Á


ÿÕòÁá\ÁϞÁûÁæÁŽŽÁÚÁÚÁ¡¡ÁíÁíÁÆ}l`#Á×ÁèÉÃbÁÂ’Äà ÂèÁèú›WÁè •Á •ˆÁ

ÁÄ&
Â-VÁÖhAGÐÁÐÆ

ÂÿÕñŠ¤DÁò‰ŽY”Á//”Y”ŽÁÚÁYY”/½n`#jÊÁbÄÂZ¼Ä’’Á ÄèÁèöÁÃÁÐ •ˆÂÄÁĹÁõÁÄÁÁPPPÂUÁ֐|ÏÂÐÁÐÁbÿØñqD\žÁæÁ掆YÁæÁÚÂ//”/†Y†/Á<<*ÁèÉÁèÆÁ•3¼`nÁ’’ ÄèÁè ÁèÁèöÁúÅÁÐÁˆˆÁúÁ99ÁÄÁõÁõÂ

PP¢Á¢-ÁÀÁ||ˆÌÁÁÐÃÿÙðxÁÏÁÏÁ""ÁæÁöÁŽŽÁØzªÂ””Ã//”Á//ÁñÁñ* ÁèÁèÇÁÇÁø¶Â’’’Á ÄèÁèÁ õÇÁ99ÁÄÁۍrÄ

PÁPP--Á•ˆËÁÃ

ÁÁÐÿÚðÁÁÁËÁËzÁϗÁ††ÁãÁØÁ§§ªÁç/†—YÁ††/<ÁñÁñ³ÁèÁèÈbÆÁÕ)‘LÁ’’ ÄèÁè ÿgÁ99ÁÄÂ99ÁPÁPP¢Á&-,ˆÉbÄ

ÿÛð%ÁáÁ¤¤ÁÏÁØÁϞ—ÁãÁØÁØ"ÁãL/Á<
9
ÁÄÁÄÁ

9
Á
P
Â&&-Æ

ÁÿÝñ!ÁäzÁÏÁÏ\DÁÙÁØÁ——ªÁØÁö½<ÁñÁ½½wÁ——YÁç<±’ ÂèÁèÅÁÆÁÁNN8‘Z’Á ÁÃèÁèÁ Á×Á×Á™™ÁèúÁÞPÅ

Á
ÁÛÁÁ99Á


ÁdÁ&&UÆj


ÿßðÁ•§¤D\ÁÏ\z\ÁٗÁ㎗ÁØY/<Á½½nwÁ{{Á//<Áñ* ÂèÁèÅÆÁè)N1Tœ¼Á ÁèÂèÁèÁ ™±Á×Á™™ ø¢Á

9
ÁÂÃ

ÁĀÁÄ


dÁÉÁÉ
-ÅÁ
bÿàñ•¤¹DƒÁîÁî3DzžÂ——Áö—Áæ/Á<<Áñn¼n½Y<³< ÁèÅÁÐÂÁÁÕÁÓ)Á‘‘ÁÑ ’Á ÃèÁè ±±Á×±Á× Áè÷¢Ã

ÅPÂ

HÁÃ9Á&ÁÄUÅjÃÿáñˆX¹ÁËÁÏÁîÁôÁùÁø)ÁéÁ‘‘Áà«"ÁªªÁæÁûÁûÁöÁ””Áñ’’Á¾¾’ ÁèÅbÁÐÃb6)Á՛ÁÕ²¼MÇ ™Á×±±Á ôÁÁ¢ÆgÁ

ÁÄÁ99
rÁÄ
9ÁÄÁðÁð&UÄÂÁÐÁÐÁèÿàñjXzÁ§§«ÁÙ[Áù8ÃåÁå‘sDÁ""ÁæªÁû—ÁæY*’ ’ÅÁÃ8ÁNNV¶,j’Ä ’ Á™™Å±±Á× ñgPÂ
ÁÆ
Á99

HÁõÁð&
dÁÁèÁÿÞñXDÁ˧ÁžžÁÙÁÅÁù‘ÂåÁåÁèÁÅÁÙÁØÁÏ"ÁæŽÁYYÁãÁñ’Á ÁèÆÁÐÃbÁÓ´Á66N)MÂà ’ñ±:ÁñÁ±±ï¢PāÆÁúÁ99Á

Á
ÁÉTH
HÁÁúÁÁÐÁÆÿÝñÁÁÓDzÁË«ÁžžÁÅÁùÁùwÁåÁåÁÑÁèÁjÁøÁÏ"ÁûÁæÁÚÁÚÁªª³Á ÁèÆÁÂÁbm1)ÁÕZÁÑxœÁ Áñ±³Áç³:Á±±Áיïg¢ÂPP
ÁPÆÁÞÃ

ÁPdÁðPdÁëÁúÁMÂÁÿÞó!ÁÜXÁÏÁžž—{£²w¼¾’  Zw/Á==ÁçÁñ’ÁèÆÆx6Â))¼ÁccÁ×™Á×Á±±Á×±'³³Áç³:ÁñÁ× ìÁPÁÁP¢Ç9Â

P¢ÁÁÁÞÁPPÁÁúÁÁÿàóÁÁÖÁÝ\«Ážži{£¸{½¾ÁÑÁÄÁ¼¼ÁnnÁ×’ÁèÅÁÁÐÅÁZœFÁ¶¶’M’M±Á×ı±ÁñÁ±±'ÁçÁç<³±Á×ÁèìPâÇÃ

¢ÈÁÞU»ÁÃÃÄÿØô‡ÁÝ\­ži‰[{©£Á¼¼Áž’j ÆÅÁÐÃ!‘¶xÁMM*#±nñ±Á³³Á±±'³Áñ'Á±±™íPÂÁPPɍ9Á

gÃÁÃ-ÁÁÑZÂÁÐÿÞôÁ3Á««žÁã‰Áã[Á{{Á££’ÁèÈÁèÁ’’Á ÃÁèÁÁÁÐÃÃÁèÁFFVZ’¼*#:³Ã±±'Á±±ÂñÁñ:Áñ±±Á× ì¢ÊÁ
ÁÄ
ÅÂ-ÉÿÞ÷Á33ÁÙÁãÁىÁãÁã[{<¼’ÁèÏÁèÁÄÂK86ÁôM¼n:³Â''ñ±'Á±±ÁñÁñÁ³³Â±±™øÁ9
PÎÂÁèÁúÂ8ÿÚ÷|ÁӃÁàÁîÁàžÁÙÁã[ÁÅ£w¾’ÏÁÇ-ÃZœ‘Âœœ¼#³nű±Áñ'Á±±'Á³³±':±Á×øg
PgÏÁÐÁÐÁúÁÁÐÿÙ÷Á¶´­žÁÙÁžž‰Á[[L©£½ÁèÏÂÃÁÐÁÐÁÈ-UÃ%FÁß´½#Á::Á³³Á''Áñ±Á''ı±'±nÁ±±öÁè&
PÐÁЦÁÈÿÙøÁ%3­ÁÙÁÙÁò—[ÁâL©Lw’ÁèÎÂÇ-ÁÁÞÁèÄxKœS*#`³Å'':'±±Áñ³:Á±±õÁPgÓÁÐÁˆÁúÁÁÁÿÖû¶]3­ÁÙÁ[[Áã©LwLÁñ¼ ÏÅÁÐÂgÁèÁè²ScÁ**Á::'ñ±Á''Á::ó³:Á±±ó&ÁÄÜbÁÿÖû8ÁÓÁÙ[ÁÙÁòÁ{{‘<½n¾ ÏÆÁgÂèÁèÃÁèjÁ**M±Á::³'±±Á''Á³³Â::'±n±Á×òÁ

gÞÁÁÿ×ümÁîÁÙÁÙÁò‰Áã²¼<½n*ÏÁÁÐÂÁÐÁÁÞÁ’’ÁÁèÁèÃœ¼Á#DZ±'Á±±:ij³ðgÂ
ÁÄßÿÙýÁè8ŸÁàÁÙ[‰Áã©£ÁLL/n ÎÆÂ

:`¿0Pz Z @0 ÿUUŠ*

ÿÿÿ* Jz:J@p 0j Pz *

: 0:0PJ0 0@0:0 @PJ@0z Ê*:J°00* z0 0`:`PjZJ**@P€@@*Z*`Š*:JzJjzjPZŠJŠ ŠÀʚºÀŠ`P@zzZJ:š0*:ZŠŠj:@j*Jj0j @p0:P*Z€00ZZ:`* º  ªzZ`PJj*ŠzPª p`@PP@JZz**0€z`jzjp
jJ:j`0@@ššpj0Z@*J0 °º@Z:0*`pŠ° pŠp`ŠZÊР0JZ`jZ

::€: `Š:°º€P
JZ*`€ `P00ZjjjJ00Pº@J€p€ Z
ª°Š@z€J€@Z:JJ`@J:JpZªÀ°P`€:@*:jzJj@€š€š`€
Pp0ªªj0ZzJ`šppZ00ZŠ zš`zš@P€` :Jpª€J@@P@@*0@ZJ:PŠ0: ŠZ`€°°ºp@JzJš €JJJ  jpš pŠ€ZZ @zš`
PPpÀʪjp*zzPÊÐЀpJPpŠjÀ€ª 00z  °`j€J@zj *PZPP*:jz€j*`J00jZ:`jj°À PŠŠp: :0@::Z0 :z€0Z:ZŠj @PÐа:Z`p0`Šj0: Š@0@ZZºÊÀZŠzZZ:0J0šº°
0 `z:Šzpšpp`ZJJ *@ŠªÊp€@j °JŠ zš°Š@

pŠZzŠZp`ZpzZzšÊʊP 0PŠº*@zzZ:pp@°ªzj`:jz€z 
š@ 00``špšPzj`Z0Pj €J `ZZ`Pj0
ZÀ``@:`@Šš@`€

  3 Responses to “Category : Pascal Source Code
Archive   : VPAL10.ZIP
Filename : FROGMEAT.PCX

 1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

 2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

 3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/