Category : Pascal Source Code
Archive   : VPAL10.ZIP
Filename : CPANEL.PCX

 
Output of file : CPANEL.PCX contained in archive : VPAL10.ZIP

?ǀ€€€€€€€€€€€ÀÀÀÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@ÿÿÿÿÿÅÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÔÒÒÒÒÒÒÒÒÒ Ò

Ò Ò Ò

ÒÒÿÿÿÿÿÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÎÎttÉttÇÉttÂÂttÌÈttÉÒÒÂÇttÇÒÒÒÒÒÒÒÒÎÈttuÄttÉttÃÓttÁÊÁuuÆttÈÒÒÂÇttÆÒÒÒÒÒÒÒÒÐÃttÁuuÂttÃÁuÂttÃÂÂttÃuuÁttÄÆttÁÊÄttÁuuÁttÈÒÒÃÆttÆÒÒÒÒÒÒÒÒÑÂuuÂttuÂÅuÂttÃÁuuÁttuÁttÃÃutÂuuÁÊÊuuÈÒÒÄÄttuÆÒÒÒÒÒÒÒÒÒuvÂuuÁttÆvÂuuÃvÃuuÁttÆÁÃuuÁÊÂttvÁuutuÁttuÁÆÒÒÄÅuuÆÒÒÒÒÒÒÒÒÒÁuuÁvvtÁuuÃÁuuÂvvÁÃÁvvÂuuÁvvÆÁÃuuÁÊuÁvvÁvvÁuuÁvvuÁÆÇttÂÃttÄÆÅttÅÄÅuuÆÒÒÒÒÒÒÒÒÒÆuuÃÄvvÁÂvvuÂvvÂÆÂÄÉvuÁvvÁÁuuÂvvÁuuÆÄttÁuutÁÆttuÁÂÃuuÂttuÃttÃÄÄuuvÆÒÒÒÒÒÒÒÒÒuÅvvÃÄvvÁÁvvuÃvvÁÇÑvuÁvvÁvuÄvvÅÁÐttÁuutÁuutÂuÃttÁuuÁÄÂvvÁwwvÆÒÒÒÒÿævÄwwvÁÃvvÂÃÂvvwÂvvÁÃvÂwwÂvvÂwwÂvvwÈvwÂÁÃwwÂvvÈÄuuÁttÃÃuuÂttÄuutvÂÃuuÁvvÆÂvvÁwwvÿØÒ Ò!!Ò""Ò##Ò$$%ÃwwÂvvÁ%ÃwwÁÁ%%Á&&ÁvvÄwwÁÃ&&ÂvvÆwwvÂwwÅ''ÁvvÁwwÁÃ((ÃwwÂvvÅ((Á))uÂvvuÂÂ))ÆuuÁ**vÁuuvÂ*ÂuuvÁuu*Ä++ÁwwvÂwwÆ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Á%%ÄwwvÁxx%ÂwwxÁÁ%%Á&&ÁxxvÃwwÁÄ&&ÂÁvvÄwwÃÅ''ÅwwÃxxwÁxxwÁvvxÁÃ((Á))ÃuuvÁÃ))vÅuuÂ**ÂvÁwwÃvvÂuu*Ä++ÁwwÂxxwÆ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Á%%ÂxxÄwwÃxxÂÁ%%Ã&&wxÁwwxÁwwÇ&&ÁwwxwÂxxÁÇ''ÃwwÁxxwÁxxwÂxxwÁxxwÁÃ((Á))uÃvvÁÃ))vÄuuvÁ**ÂwwvÂwwÅvv*Ä++ÅxxÆ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Á%%ÂxxÁwwxÁwwÃxxÃ%%Ã&&ÆxxÆ&&ÂxxÂwwxÁÆ''ÂxxwÇÁwwÂxxÂwwÃ((Á))ÄvvÁÃ))ÆvvÂwwÁvvwxÂÅwwÁvvxÃ++ÂxxÁwwxÆ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Ã%%ÂwwyÃxxÁwwÃ%%Ã&&xwÂxxÁwwxÅ&&ÇxxÁÆ''yÂxxÆ((ÄxxyÁwwÂ((Á))vwÄvvÃ))ÃvvÁwwÁÂwwÂxxÂ*ÂwwxÁwwÂwwÁÁ++ÁwwÂxxyÆ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Ã%%ÂxxyÁxxyxÂÃ%%Ä&&yÂxxÁyyxÁyyxÂyyxÁyyxÂyyxÁÄ''ÂxxÁyyxÆ((ÁyyxÁyyÃxxÂ((Á))ÁwwÄvv)ÂvvÁwwÂvv*ÁxxyÁxxÃwwÂxxÃyywÂxxÁ+ÂyyxÁyyxÆ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Ã%%ÇyyÁÄ%%Å&&ÅyyÁxxÆyyxÁyyxÁÁ''ÄyyÂxxÁyyÁxx(ÁyyxÃyyÁxxÂyyxyÁxxÁ))wvÁxxÇwwÁvvwÂ*ÅyyÂxxyÁxxÁyyÁxxÂyyÂÇyyxÁyyÄ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Ä%%ÆyyÁÄ%%Ç&&ÉyyÂ'ÂyyÁÁ''ËyyÁxxÍyyÁ))wÂxxwÂxÁwwxÄÂ**ÃyyÅÂxxyÂÁ++ÇyyxÁyyÃ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Æ%%ÆÄ%%Ê&&ÉÃ''ÂÃ''ÊÁ((ÎÁ))ÃxxwÁÁ))ÄÂ))Å**ÃÄ**ÄÃ++ÊÃ++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Ò%%Ò&&Ò''Ò((Á))wÃxxÁÉ))Ò**Ò++Ò,,Ò--Ò..Ò//Ò Ò!!Ò""Ò##Ò$$Ò%%Ò&&Ò''Ò((Á))xÃyyÁxxÉ))Ò**Ò++Ò,,Ò--Ò..Ò//ÿÿõÇyyÁxxyÿÿÃÒ00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88ÆyyxÂyyÇ99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??Ò00Ò11Ò22Ò33Ò44Ò55Ò66Ò77Ò88Ò99Ò::Ò;;Ò<<Ò==Ò>>Ò??ÿÿÿÿÿÅÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÒ@@ÒAAÒBBÒCCÒDDÒEEÒFFÒGGÒHHÒIIÒJJÒKKÒLLÒMMÒNNÒOOÿÿÿÿÿÅÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÒPPÒQQÒRRÒSSÒTTÒUUÒVVÒWWÒXXÒYYÒZZÒ[[Ò\\Ò]]Ò^^Ò__ÿÿÿÿÿÅÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÒ``ÒaaÒbbÒccÒddÒeeÒffÒggÒhhÒiiÒjjÒkkÒllÒmmÒnnÒooÿÿÿÿÿÅÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÒppÒqqÒrrÒssÒttÒuuÒvvÒwwÒxxÒyyÒzzÒ{{Ò||Ò}}Ò~~ÒÿÿÿÿÿÅҀ€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÒ€€ÒÒ‚‚ÒƒƒÒ„„Ò……Ò††Ò‡‡ÒˆˆÒ‰‰ÒŠŠÒ‹‹ÒŒŒÒÒŽŽÒÿÿÿÿÿÅҐÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÒÒ‘‘Ò’’Ò““Ò””Ò••Ò––Ò——Ò˜˜Ò™™ÒššÒ››ÒœœÒÒžžÒŸŸÿÿÿÿÿÅÒ  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯Ò  Ò¡¡Ò¢¢Ò££Ò¤¤Ò¥¥Ò¦¦Ò§§Ò¨¨Ò©©ÒªªÒ««Ò¬¬Ò­­Ò®®Ò¯¯ÿÿÿÿÿÅÒ°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿Ò°°Ò±±Ò²²Ò³³Ò´´ÒµµÒ¶¶Ò··Ò¸¸Ò¹¹ÒººÒ»»Ò¼¼Ò½½Ò¾¾Ò¿¿ÿÿÿÿÿÅÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÒÀÁÀÒÁÁÁÒÂÁÂÒÃÁÃÒÄÁÄÒÅÁÅÒÆÁÆÒÇÁÇÒÈÁÈÒÉÁÉÒÊÁÊÒËÁËÒÌÁÌÒÍÁÍÒÎÁÎÒÏÁÏÿÿÿÿÿÅÒÐÁÐÒÑÁÑÒÒÁÒÒÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÒÐÁÐÒÑÁÑÒÒÁÒÒÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÒÐÁÐÒÑÁÑÒÒÁÒÒÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÒÐÁÐÒÑÁÑÒÒÁÒÒÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÒÐÁÐÒÑÁÑÒÒÁÒÒÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÒÐÁÐÒÑÁÑÒÒÁÒÒÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÒÐÁÐÒÑÁÑÒÒÁÒÒÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÒÐÁÐÒÑÁÑÒÒÁÒÒÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÌÐÁÐÂÂÐÁÐÒÑÁÑÆÒÁÒÇÒÁÒÁÁÒÄÓÁÓÌÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßËÐÁÐÁÁÐÁÁÐÁÐÒÑÁÑÆÒÁÒÈÒÁÒÁÒÄÓÁÓÌÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßÊÐÁÐÁÂÐÁÐÁÐÁÐÂÁÑÁÑÁÁÑÁÁÑÁÑÂÁÑÁÑÄÁÒÁÒÁÁÒÁÂÒÁÒÃÁÒÁÒÁÒÂÁÓÁÓÃÊÓÁÓÒÔÁÔÒÕÁÕÒÖÁÖÒ×Á×ÒØÁØÒÙÁÙÒÚÁÚÒÛÁÛÒÜÁÜÒÝÁÝÒÞÁÞÒßÁßËÅÁÁÁÁÁÁÁÂÁÂÃÁÁÂÂÂÿÿÿÿÁÊàÁàÅàÁàÁáÁáÁáÁáÂáÁáÂáÁáÁáÁáÁÁáÁÄâÁâÁâÁâÁâÁâÂâÁâÁâÁãÂãÁãÌãÁãÒäÁäÒåÁåÒæÁæÒçÁçÒèÁèÒéÁéÒêÁêÒëÁëÒìÁìÒíÁíÒîÁîÒïÁïÊàÁàÁÄàÁàÁáÁáÁáÁáÂáÁáÃáÁáÁáÁáÁáÅâÁâÂâÁâÁÃâÁâÁâÁãÂãÁãÌãÁãÒäÁäÒåÁåÒæÁæÒçÁçÒèÁèÒéÁéÒêÁêÒëÁëÒìÁìÒíÁíÒîÁîÒïÁïËàÁàÁÁàÁÁàÁÁáÁáÁáÁáÁÁáÁáÃáÁáÁÂáÁáÅâÁâÂâÁâÂÂâÁâÁâÁãÂãÁãÁãÊãÁãÒäÁäÒåÁåÒæÁæÒçÁçÒèÁèÒéÁéÒêÁêÒëÁëÒìÁìÒíÁíÒîÁîÒïÁïÌàÁàÂÂàÁàÂÂáÁáÁáÁÄáÁáÁÂáÁáÂÃâÁâÂÁâÂâÁâÁâÂÂÂãÁãÁÊãÁãÒäÁäÒåÁåÒæÁæÒçÁçÒèÁèÒéÁéÒêÁêÒëÁëÒìÁìÒíÁíÒîÁîÒïÁïÒàÁàÄáÁáÇáÁáÃáÁáÉâÁâÂâÁâÃâÁâÒãÁãÒäÁäÒåÁåÒæÁæÒçÁçÒèÁèÒéÁéÒêÁêÒëÁëÒìÁìÒíÁíÒîÁîÒïÁïÒàÁàÃáÁáÂÅáÁáÄáÁáÊâÁâÂÄâÁâÒãÁãÒäÁäÒåÁåÒæÁæÒçÁçÒèÁèÒéÁéÒêÁêÒëÁëÒìÁìÒíÁíÒîÁîÒïÁïÒàÁàÒáÁáÒâÁâÒãÁãÒäÁäÆåÁåǗ—ÃåÁåÄæÁæ—ÄæÁæŗ—ÁæÁæחÆçÁç——ÁçÁç—ÁçÁçÆèÁèחÃèÁè—ÂèÁèÒéÁéÒêÁêÂëÁëƗ—ÈëÁëÒìÁìÂíÁí—ÎíÁíÒîÁîÍïÁï—ÃïÁïÍàÁàÃàÁàÂáÁáÁÍáÁáÒâÁâÒãÁãÒäÁäÆåÁåחÁ==חÁåÁåÂæÁæ——=ÄæÁæė—=Áæ——Á==ÄçÁçÁ——Á==——=ÁçÅèÁè——=Á——ÂèÁè—=ÁèÁèÒéÁéÒêÁêÃëÁë——=חÆëÁëÒìÁìח=ÍíÁíÒîÁîÍïÁï—=ÂïÁïÌàÁàÄàÁàÃáÁáÁÌáÁáÒâÁâÒãÁãÒäÁäÆåÁåח=Áåח=ÁåÁæė—=ÅæÁæė—Áæח=ÄçÁçחÁçÁçÁ——=ÁçÅèÁè——=Á——ÁèÁèÁ——=ÁèÁèÒéÁéÒêÁêÃëÁë——=ÁëחÅëÁëÒìÁìÁí——=ÍíÁíÒîÁîÌïÁïÁ——=ÂïÁïËàÁàÅàÁàÄáÁáÈáÁáÁÁáÁáÁâÂÂâÁâÂÁâÁâÄÁâÁâÒãÁãÒäÁäÆåÁåח=Áåח=ÁåÁæÁæė—ÅæÁæŗ———=ÄçÁçė—ÁçÁç—=ÁçÅèÁè——=Áè=Áè——=ÁèÁèÒéÁéÄêÁê—ÁêÁ——ÉêÁêÃëÁë——=Áëח=ÄëÁëÒìÁìÁí——=ÊíÁí—ÁíÁíÃîÁî—ÍîÁîÄïÁï—ÅïÁï——=ÂïÁïËàÁàÅàÁàÅáÁáÆáÁáÂÁáÁáÂâÁâÁâÂâÁâÃâÁâÂâÁâÒãÁãÒäÁäÆåÁåח=Áåח=ÁåÁæ—Áæח=ÄæÁæŗ—=——=ÅçÁçė—ÁçÁç=ÁçחÁèÁèė—ÁèÁèė—ÁèÁè͗—ÁéÁéė—ÂêÁêƗ—ÂêÁêחÁêÁêÃëÁë——=Áëח=ÁëÁëחÁìÁìȗ—ÂìÁìחÁìÁí——=ÁíÁíחÁíÁíƗ—Áîח=Á——ÁîÁî—ÄîÁîė—Áïח=Á——ÂïÁïחÂïÁïËÅÃÃÈÂÂÂÁÂòǗ—Â==—=ė—Ä—=Ǘ—=Æė—Áŗ—Á——Á==Á——Á==Á——=חÁ==Á——Á==Á——Á==——ÂÁ——=Á——Á==Á——=——Å——=ח=Á——=——Áח=Á——Á==Á——Á==Á——Á——=ŗ—Á——=Á——Áɗ—ÂÁ——Á==Á——ÁƗ—Á——Á==ÂÊðÁðÄðÁðÁðÁñÃñÁñÈñÁñÁñÁñÁòÃÁòÁòÃÃòÁòÁÁòÁòÒóÁóÒôÁôÆõÁõח=חÂõÁõÁö—=Áöח=ÃöÁö—=ח=——=Æ÷Á÷ŗ—Á÷ŗ—=Áø——=ÂøÁø——=ÁøÁøÁùÁ——=Áù——=Áù—Á==ÁùÁùÁ==Áù——=ÁúÁúÁ——=ÁúÁ==Áúŗ—Á==ÃûÁû——=Áûח=ŗ—Á==ÁüÁü——Áü—Á==Áüŗ—Á==Áý——=Áýŗ—=Áý——=Á——=Áþ——=——=Á——=ÁþƗ—=Áÿ——=——=Áÿ——=ÂÿÁÿÊðÁðÄðÁðÁðÅñÁñÈñÁñÁñÁñÂòÁòÁÃòÁòÁÄòÁòÁòÁòÒóÁóÒôÁôÆõÁõח=ח=ÁõÁõȗ—ÃöÁö—=ÁöÁ——Á==——=Ä÷Á÷—Á÷Á÷=ח=ŗ—=Áø——=ÂøÁø——=ÁøÁøÁù——ÁùחÁù—=ÁùÁùƗ—=ÁúÁúÁ——=ÃúÁú——Ã==ÁúÃûÁû——=Áûח=——Ã==ÂüÁüחÁü=ÁüÁü——Ã==Áý——=Áýŗ—=Áý——=Á——=Áþ——=——=Á——=Áþ——Ã==ÁÿÁÿ——=——=Áÿ——=ÂÿÁÿËðÁðÃðÁðÁðÁñÃñÁñÈñÁñÁñÁñÂòÁòÄòÁòÁòÁòÂòÁòÁòÁòÒóÁóÒôÁôÆõÁõח=ÁõחÁõÁõ—Ã==חÃöÁö—=Áö—Á==——=Ä÷Á÷Á——Â÷Á÷——=ŗ—=Áø——=ÂøÁø——=ÁøÁøÁùÁùÁ——=ė—Áù=ÁùÁùÁ——Á==——=ÁúÁúÁ——=ÃúÁúחÁúÁú—ÁúÃûÁû——=Áûח=——ÁûÁû—ÃüÁü——=ÂüÁüחÁüÁü—Áý——=Áýŗ—=Áý——=Á——=Áþ——=——=Á——=ÁþחÁþÂÿÁÿ——=——=Áÿ——=ÂÿÁÿËðÁðÄðÁðÃÂñÁñÇñÁñÃÁñÁòÁòÄòÁòÃòÁòÂÂòÁòÒóÁóÒôÁôÆõÁõח=Áõח=ÁõÁ——=ÃöÁö——ÂöÁö——ÁöÁö=Áö——=Ä÷Á÷Á——Â÷Á÷Á——Á==ŗ—=Áø——=ÂøÁø——=—ÁøÁùÁù——Áùė—ÂùÁùÁ——=Áù——=ÁúÁúÁ——=ÄúÁúė—Áú=ÃûÁû——=חÁ==Áûė—Áü=ÂüÁüחÃüÁüė—Áü=Áý——=Áýŗ—=Áý——=Á——=Áþ——=——=Á——=ÁþÁþŗ—=Áÿ——=——=Áÿ——=—ÁÿÁÿÌðÁðÄðÁðÃñÁñÁÌñÁñÒòÁòÒóÁóÒôÁôÆõÁõė—ÁõÁõȗ—ÁöÁöė—Áöė—ÂöÁöė—Ä÷Á÷—=חÁ==Á÷Á÷חÁ==ė—ÃøÁø——Áø=ÂùÁù—Á==ÁùÁ——Â==ÁùÁùחÁù——ÁúחÅúÁú——Á==ÁúÂûÁûƗ—Â==ÂûÁû——Á==ÄüÁü—Â==ÃüÁüח=ė—ÁýÁýחÁ==Áýŗ—=˗—ÂþÁþח=Áÿȗ—ÁÿÁÿ——Áÿ=ÁÿÍðÁðÃðÁðÂñÁñÁÍñÁñÒòÁòÒóÁóÒôÁôÆõÁõÅ==ÁõÁõÂ==ÁõÄ==ÁöÁöÄ==ÁöÄ==ÁöÁöÄ==Ä÷Á÷Å==Â÷Á÷Ã==ÁøÁøÄ==ÃøÁøÂ==ÁøÂùÁùÁ==ÁùÁù—Á==ÄùÁùÃ==Â==ÁúÃ==ÅúÁúÂ==ÁúÁúÃûÁûÆ==ÅûÁûÂ==ÅüÁü—=ÆüÁüÂ==ÁüÁýÄ==ÁýÁýÃ==ÁýÁý——Â==ÁþÁþË==ÂþÁþÃ==ÁÿÁÿÈ==ÁÿÁÿÂ==ÁÿÁÿÒðÁðÒñÁñÒòÁòÒóÁóÒôÁôÒõÁõÒöÁöÒ÷Á÷ÒøÁøÂùÁù=ÃùÁù=ÉùÁùÒúÁúÒûÁûÒüÁüÍýÁý——=ÁýÒþÁþÒÿÁÿÒðÁðÒñÁñÒòÁòÒóÁóÒôÁôÒõÁõÒöÁöÒ÷Á÷ÒøÁøÒùÁùÒúÁúÒûÁûÒüÁüÌýÁýė—ÁýÒþÁþÒÿÁÿÒðÁðÒñÁñÒòÁòÒóÁóÒôÁôÒõÁõÒöÁöÒ÷Á÷ÒøÁøÒùÁùÒúÁúÒûÁûÒüÁüÍýÁýÄ==ÒþÁþÒÿÁÿÒðÁðÒñÁñÒòÁòÒóÁóÒôÁôÒõÁõÒöÁöÒ÷Á÷ÒøÁøÒùÁùÒúÁúÒûÁûÒüÁüÒýÁýÒþÁþÒÿÁÿÒðÁðÒñÁñÒòÁòÒóÁóÒôÁôÒõÁõÒöÁöÒ÷Á÷ÒøÁøÒùÁùÒúÁúÒûÁûÒüÁüÒýÁýÒþÁþÒÿÁÿÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅÿÿÿÿÿÅ ªªªªªªªªUªªªUUUUUÿUÿUUÿÿÿUUÿUÿÿÿUÿÿÿÿÿÿïïïÚÚÚÊÊʺººªªªššš………uuueeeUUUEEE555  ÿÚÚÿººÿŸŸÿÿ__ÿ@@ÿ ÿåϵŸ…pZ@üèØüظüȜü¸|ü¨\ü˜@üˆ üxälÌ`´TœL„@p8X,@ üüØüü¸üüœüü|üø\üô@üô üôäØÌÄ´¬œœ„„plXT@@øüØôü¸èüœàü|Ðü\Äü@´ü  üä€Ìt´`œP„Dp4X*@Øüؼü¸œüœ€ü|`ü\@ü@ ü üäÌ´œ„pX@Úÿÿ¸üüœüü|üø\üü@üü üüüüääÌÌ´´œœ„„ppXX@@Øìü¸àüœÔü|Èü\¼ü@°ü ¨üœüŒä|Ìl´\œL„@p0X%@ÚÚÿº¿ÿŸŸÿ€ÿ_`ÿ@@ÿ %ÿÿåϵŸ…pZ@ðÚÿåºÿڟÿÐÿÊ_ÿ¿@ÿµ ÿªÿšå€Ïuµ`ŸP…Ep5Z*@ÿÚÿÿºÿÿŸÿÿÿÿ_ÿÿ@ÿÿ ÿÿÿàåÊϵµŸŸ……opZZ@@ÿêßÿàÐÿÚÅÿÕ¿ÿÏ°ÿÅ¥ÿ¿Ÿÿºÿ°€ÿ¥pÿŸ`ð•_êZߊUЀPÊO¿zJµpEªj@ e?Ÿ`:_5ŠZ0€P/uO*oJ%_@ U?J:@0:/* ßÕÐ5ÊOÅ`Àu¿µŸ°¯€¯Oªª¥ @ p •¥oªJª*¯Oºoº…º¥ºº¯ººuºZº:¿ ¿ÿÿÿ

  3 Responses to “Category : Pascal Source Code
Archive   : VPAL10.ZIP
Filename : CPANEL.PCX

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/