Category : Pascal Source Code
Archive   : 3DLAB110.ZIP
Filename : 3DMANDEL.DAT

 
Output of file : 3DMANDEL.DAT contained in archive : 3DLAB110.ZIP
üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüõüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûûúûûûûûûûûúúúúúôôúúúûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûúûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüûûûûûûûûûûûûûûúúøúúûûûûûûúúúúúúöúúúúûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûúûûûûûûûûûûúùùúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúø÷ùúúúúúúúùøùùùùùúûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûúûûûûûûûûûûúúùúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúøøøùúúúúúúø÷ùúúúúûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûûúûûûûûûûûûûúúùøúûûûúõûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúùøúúúúùøøùúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûûúûûûûûûûûûúúúúù÷úúøùúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúùøøø÷ùúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûûúùúûûûûûûûûúúúúúúù÷úúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúøùùúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûúúúùøûûûûûûûúúúúúúúöùúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúúùøùúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûûûûúúúú÷úûûûúúúúúúúúúúö÷øúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúù÷øùùúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúûûûûûûûûûúúúøõ÷÷÷úúúúúúúùúúúúúøøúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúù÷øùùúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúøûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûøúúúûûûûûûûúúúøõøùùúúúúúúúúøøùùùöøúúúúúúúúúúúûûûûûûûûúúúúúúúúúúúùöøúúúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúöúúúûúúúúúúúùùúúúúúúÀÂúúúùùøøùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùøøùö÷ùúúúúúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúùùúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúùøúúúúùôøùùøúúúúúúÓÄúúúù÷øùùúúúúúúúúúúúúúøùúúúúúúúúúúúúúùøï÷ùùúúúúúúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúùùúúù÷úúûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúùøúúúúø÷úúúúùûû÷øøÖÕùù÷ø÷ùùùùúúúúúúúúúúúúùùø÷ùúúúúúúúúúúùõ÷ùùúúúúúúúúúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúú÷ùúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúùøùúúúúúúúûûûû÷÷øÔÖàø÷øøùùùùùúúúúúúúúúúùùùøùúúúúúúúúúùøò÷÷ùùùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúûûûûûûûúúúúúúúúúúúøùùúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúøùúúúúúúúúûûûûö÷÷×Ùâööøøùùùùùùúúúúúúúúúùùø÷ùùúúúúúúùùùøñøøùùùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùòøùúúúúúúúûûûûûûûûûûûûúúúúúúúù÷ùúúúúúúúûûûûûõôòéèèöö÷õøøùùøøööùùùùùùøõøöøùùùùùùø÷øøøôÝõõùùùùùúúúúúúúúúúúùøùúúúúúúúúúúúúúú÷ùúúúúù÷ùùúúúúúúúúúúûûûûûûúúúúúúúúúùø÷úúúúúúúûûûûûûöõóëêñëõöøøøøõøõøøùùùùùùø÷ô÷øøùùùùùøô÷÷äõæö÷øøøöøùùúúúúúúúúùùøøõøùúúúúúúúúúúú÷øøùùø÷ùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúø÷ø÷øùúúúúúúúûûûûûûööñîìññõö÷÷øøô÷÷øøøùùùùøøøö÷øøùùùùø÷ö÷îìîÀóôð÷ø÷øøùùùúúúúúùùù÷øøùúúúúúúúúúúúúúùøõöõùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùøÀùúúúúúúúúûûûûûû÷õöôöõõññëíåõ÷÷òøøø÷øÀøÀÀÀ÷øøøø÷÷÷À÷ÀõõÀÀÀõõ÷øøøøùùùùùùøøøøõöøùùúúúúúúúúúúúúúúùøø÷ùùúúúúúúúúúúúúúù÷ùøúúúúúúúúùøøØùúúúúúúúúûûûûûû÷øõ÷øóôõóíðíôöñòøø÷÷ÀÀÀÀÀÀÀ÷÷øø÷õöÀÀÀÀÀÀÀÀÈÆöøøøöøùùùùøø÷÷ö÷÷ùùùúúúúúúúúúúúúúùù÷ö÷ùùúúúúúúúúúúúúúùùø÷úúúúúúúúùøøÙùøúúúúúøúúûûûûûùøøø÷öööõòðïðóòö÷÷õöÀÀÀÀÀÀÀÀöÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀõ÷÷Àøøøøøøöøøøøùùùùùúúúúúúúúúúùõøø÷øùùùúúúúúúúúúúúúùùõùùúúúúùùùùøöÛÝ÷ùùùùùúúúûûûûûùùøø÷÷õö÷öõôôóìðäåôÛÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÅì÷ôö÷øøøøøùùùùùùùòùùùùùùùùø÷áÀÀùùùùùùöúúúúúú÷øøø÷øùùùùùø÷÷ø÷öàãôôøùùùùúúúúûûûùù÷ø÷÷÷ø÷÷öööôñêêééÔÑÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀïö÷÷øøøøøøùùùùùùùööøøùùùùùøøëÀÀËùùùùøöùùùùùùù÷÷óøøùùÀùùø÷ôø÷åçìõöøùùúúúúúúúúúúúùùùøøø÷ø÷÷öõôñííèÓÇÖÔÅÉÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÊõöøøøøèøøøùùøøøøÏÀøÕøõøøÅÅÀÀÀÀÀøø÷õøøùùùùùøø÷÷÷ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀñÀåôööõ÷ùúúúúúùúúúúùùùùùøøööôôõôñóñìÓÛØÕÈÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÌÀö÷øøøðö÷øøøø÷ööÐÀøÀøÀÀ÷ÍÌÀÀÀÀÃèööøøÀÄÃùùøøø÷öÆÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÑóÙëôöøøøùùúúëùøúúúúùùùùùøõø÷öööõôóîÝÝÝÙØÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄ÷÷÷õóòöø÷øÀÀø÷ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀøÀÃÄøÀøø÷÷õÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÚæóöøôøùùøùóøòùúùùùùùøøøøø÷÷ööìôóéçäáÞÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÞôõõö÷÷ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ÷À÷öÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÞáñïïîïô÷øùùúùùùùùøøøøøøøøøö÷ôííîìèéãÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÀõööö÷ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÌáãòññññõ÷ùùùúúúúø÷øøö÷÷÷÷÷÷÷÷óìðòñïëÀÅÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÌôööóÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÍËÉôóôóö÷÷øùùúúúúùùùùøøøø÷øø÷÷õôõõôñðÛËÖÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÉÑòôÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁÇÈÊÒÚÛôõ÷÷ø÷øùùúúúúúúúúùøùøøøøø÷÷ööôõôôóÝÏÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄËÞÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃÇÉÉØßÞÝõõöøøøùùùúúúúúúúúùùùùùøøø÷ø÷÷öõõóóßÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏÚÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÍÒÓÞÛáâàåèðöø÷ùùùúúúúúúúúúúùùùùø÷ö÷õóõõðîîÀÀÀÀÅÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀââëëìíðö÷÷÷õ÷öù÷ù÷ùúúúúúùùùøøø÷øööõôäññ×ÊÊÅÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÈçðïîõ÷øøøøøøøøøùúúúúúúùøøøøøø÷÷÷öîíóòÙÌÌÉÊÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀíÀñôööøøøøùùùùùùùúúúúù÷øøô÷ø÷öàößàßßÜÝÙÙÎÕÀÕÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÐÄ÷ø÷øùùùùúúúúúúúùùùøø÷÷÷÷êéíéáãâÝßÚÛßÚÕÀÀÄÎÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÒÛ÷øøøùùùùúúúúúúùùùùùøøíöêëðóéíéèáèÞääàÙÐÒÑÒÕÉÅÅÓÂÃÀÄÀÄÔÅÆÓÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÅßö÷÷÷ø÷÷øùúúúùùùùùùø÷îîðîíóôðîðææééçåãÛÕÔÓÕ×ÌÑÓÕÅÇÄÇÓÑÖÓÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀáõöö÷÷øøøùùúúùù÷ùøøøøñðçñòóõòôñíîìíìëæÖ×Úà×ÙÌÓÙ×ÕÆÈÕÕÒØÕÓÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀäÀÀÀøÊøøùùùúúùùùùøøøø÷÷òóöö÷öõôõõôôòðâçÞâãåßÚÝÞÕÙÏÎÙÙáÄÁÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄ÷øùùùøùùúùùùùùø÷÷÷øøíööööôõóôèëéêçêÜÔÜßààÛâßÜÜâÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃÇ÷÷ø÷÷÷úúúúúúùù÷øöøøøôö÷÷ööõôìíìëëéëåàâçââÞäââåäÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃÀÖÖø÷ã÷øúúúúúúúúùùùùùøøøø÷ööõôîòóóóòòììéèçèíèìëÀÃÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÏ×ÌÌÙÚóççïõúúúúúúúúúùùùùøøøø÷÷÷öóóôõôõóòñòïëëîðëððÖÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÏÙÏÎÜáååêòöúúúúúúúúúùùùùøøøøø÷öõööööõõõôòôôóòñóñðñÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÞÛÝÝÞäèçïõ÷úúúúúúúóùù÷øõ÷öõø÷÷÷øø÷÷÷öõõõöôôõõôôôÌÈÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀâáááçëëíðïöûúúúúúù÷øøõöøøøøøøøøøø÷÷õõõöööôöõõõóÕÍÙÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÆåæëèèðñññö÷ûûûúúúúùùùùùùùöùùùùùùøø÷øøø÷÷÷ööõõÀÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀîñòõôö÷÷øûûûúúúùùùúúúúùùùùùùùùùøøø÷÷÷øöõõõõËÅÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÅÀÅÔóôõööö÷ø÷ûûûúúúúùúúúúúúúùùùùùùùøøøøø÷øööõõõÀÍÀÀÃÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁÀØÈÖòÑÜ÷÷öøùùûûûúúúúúúúúúúúúúúùùùøøøøø÷÷øø÷÷öößÜÓÕÀÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÍÉÜÚÙÞÕà÷÷øøùùûûûúúúúúúúúúúúúúúúùùõöøõöøøø÷÷ööåßÞÖ×ÎÄÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ×ÞÖÜâØâäõø÷øùûûûúúúúúúúúúúúúúúúùù÷÷øö÷ööôööööìáàâ×ÏÑÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÅÐÃÙáæâãâåêî÷÷õñûúúúúúúúúúúúúúúúúúùøøøøøøøøøø÷öñíåååáÀÀËÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÐËÊÊÉäéèèêñòöõøùøúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùøøøø÷÷÷÷ôëèèçÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃÀÀØÙÐáçëìñîïõ÷øùùùúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùøøøøøø÷öõìëÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÅ×ÀÙØÖÜÓâêîñôóö÷÷øùùùúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùùùùø÷÷øÚ÷ÔõõÌÆÏÀÀÁÆÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇÆÙÇÓ×ËÎÚÝÝÛåæçæôõö÷÷÷øøùùúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùùùùøø÷ööÜöÕóôÐÈÐÀÃÃÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÉÛÊÕÙËÐÜÞßÞçêéèêîõö÷øùùùúúúùúúúúøùùöùùúúúùùùùùùùùùøø÷÷÷öÞö×õÙÓØÉÆÇÉÈÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÝÍØÚáÜááâáàñëëñõöõõøùùúúúú÷ùø÷øõ÷øùøõøöùùø÷òõøøøøøøø÷øääÜÛÚàÞÝÖÎÜÐÖÖÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀßáßåßææçéìïõõ÷ö÷øøøøùúúúúùùúùúøøùùùøùø÷ôõöö÷øö÷øôøø÷îæçàÝäâáßÜßÞÞØØÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄåæãçáéééñíòõöøøøùøø÷öùúúúúúúúúúúúúúúùóøùùùùùùö÷ø÷öööïòóìçììêäåäãäÆÄÅÊÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀËïðñîïóôöö÷öø÷øøùùùúùùøùúúúúúúúúúúúúúøöùùùúùùùøùùøø÷÷öõõîðíîðççëçÇÌÇÎÐÀÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃÇòôôõõõö÷ôøøøø÷øøúùúúúùúúúúúúúúúúúúúôù÷ùúúúúúùùùùùù÷öööõóíîðñéëïîßÎÊÐÓÂÅÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÊÊóõõöö÷÷÷ö÷øøø÷ùùúúúúúúúúúûûûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùøø÷÷öõôóóôôóòòâÒÞâáÓÔ×ÃÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÆÐÅØõõööõ÷øøøùùùùúúúúúúúúúúúûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúúúùùø÷÷÷ö÷÷öööôõôñòäâàãÙÔÖÙÆÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÁÐÃãöööö÷ø÷øøùùùùúúúúúúúúúúúûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúúúúù÷øø÷ö÷÷öööõöõôóçäãåÜÕÜÀÉÔÌÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀØÐÚÌõöööõõöøøøùùùúúúúúúúúúúúûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùùøø÷óööõõôôëîîÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÄÀÄÄÑÝÕöé÷øøø÷õ÷øöøùùúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúùùùùùùøõ÷÷÷ö÷öõõíÊòÅÊÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÇ×ÇÓãßØöëø÷÷÷÷÷÷ö÷øùùùúúúúúúúúúûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúùùùùùùø÷÷øø÷÷öôõõËóÌÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÃÅÔÊÙÕÔäâÚöí÷øøøøøøø÷øøùùùúùô÷øúúúûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúùùùùùùøøøøøøøøöôÀöõÆÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÕÆÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÙØÛàßÙÞëò÷÷÷÷øøøøøøøøøøöøôøøùúúúúûûûûûûûûûûûûúúúúúúø÷ùùùùùøøøøøøø÷÷øõõØòõÍÐÁÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ×ÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÂÀÅÅÀÀÀÆÚÞââáàñô÷øøøøùùùùùùùøøøøøùùúúúúúûûûûûûûûûûûûûúúúúúùù÷öø÷÷öøøøø÷÷øø÷÷öÙØÔÎÀÃÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÙÔØÙÅÀÀÄÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÁÀÂÀÀÌØÇÉÀÅÇÎÝáåäææîö÷÷øøùùùùùùùùùùùøøùùúúúúúûûûûûûûûûûûûûúúúùù÷ùùùùùøøööö÷÷öõöööóÞÜÞÚØÇÓÀÀÀÀÀÀÀÀÂÁÆÈÞÞÛÜÑÒÇÓÈÀÀÀÆÑÇÅÄÀÆÕÅÀÀÀÀÀÓÊÙÓÒÒÖÛÚÍÉÔÜÔåîëíîïñ÷÷÷øøùùùùùùúúúúùù÷÷øùùùùúûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúùùùö÷øøø÷÷÷÷öõïáÞáÜÚÃÀÀÁÀÂÀÀÀÀÄÅÇÊâáàÞâÔÓÖÜØÀÃÃÓÇÃÎØÉ×ÀÀÀÀÀÀÀÖÚÕÔÓÒÝÝß×ÓÝÖÐîñññôôô÷÷ö÷øùùúúúúúúúúúùùöøõõøùûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúùùùùùùøø÷÷õóïäèêèÞÇÀÍÉÕÒÎÇÈÑÕ×ÓÔééääåØÞàßÛØÎÛÐÜÊÒÛÜÀÆÀÀÀÀÀÀÙÞâà×ÕàâäÛÞáÓÞñôõôö÷÷øùùøùùúúúúúúúúúúúùùù÷÷øùûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùøø÷ø÷öéíííéÀÈÑÏÑÖÓÏÊÕÓØÙÜÝééçéçÛãââÍÚÑÝÞÞÞÖÝßØÅÄÃÀÀÅÆãáäÞÚäãìæèäßÕáæõöòõøøùùùùùúúúúúúúúúúúúúúúøùúùûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùøøöööõñîîïìÒÓÓÑÓÙÕÑÍÍÕÚÜÞÞêíëïîãååáàÜÓÞââàäàáÚÍÇÆÀÀÈÉÖãåâèåæðéêÝØäåèõöö÷÷÷ùùùùúúúúúúúúúúúúúúúúúùúúûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùøø÷÷ÀööôôñèÖ××Ý×áâ×ÚàÛÚêáèñóóóîîìíâÜáàäççåèçâÞÐØÏØËÉÛÚÕîíëêóóôóìèèîðôø÷÷ø÷õ÷ùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúúúùùø÷øøø÷÷ÕõõôôìéØÙÙàÜæäæåâââåëæïóôóóòòðèåäçèïêèêîâÙßÜÑÙÌÑÝÝÚññíóôôõôíêêóòõøøøø÷øùùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúù÷øøõ÷÷÷÷Ö÷öóóòíÛãâÚÞêêèèæåäãììóóèôôôóòëéçìïñññïðæÛáÞÞÛÌÖÀàãóóóõõõõóõìñõöööøøøøøøùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúûûûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùøöõööÚößõôòäáÜîâëíñññèéèíïòööõõööõôòñòóóôôôóñëæåèâáÝÞÜêíôõõö÷÷÷õöô÷øøöùùùùùùøøùùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúûúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùø÷÷õõÝöéæóææâÞíííïóòñîíëîðõööööööõõôôôõõõõõôñíèììääßÞÞìïôõõö÷÷÷ö÷øøøøøõùùùùùøøù÷ùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùùùùùø÷÷öôáôëííìçåàñïïôôñóïéóñõööö÷÷öõööõööööööõóòîìñðíØâáàòôõööö÷ø÷î÷øùùùùúúúúúúùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùùúúúúúúúúùøøö÷øõøùõøøøøø÷õíôïïîòñôôóíæåæõõöõõõõõöõö÷÷øø÷òö÷ø÷÷ø÷õõïööõõõõôãäëååííôô÷øøøø÷öø÷ùúúúúúúúúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûúûú÷úúùö÷øùúúúúúù÷÷ùùøø÷÷÷÷ø÷÷÷óïîðóôñõóõõóñéèéõöö÷ööö÷÷÷÷øø÷ø÷õö÷øøøø÷÷÷÷ø÷óöõõóèæéèèóò÷÷÷øøøøø÷ö÷ùúúúúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûúùùøøúúúùø÷øøùùúúúúú÷øùúúùù÷÷öõõöö÷÷÷öö÷öôñòö÷÷ø÷ö÷õøøøøøø÷ó÷øøøøøøø÷øøøø÷÷öõîíòôõòóö÷÷øùùùùø÷ôùùúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúùùùúúúúúúúúùùúúúúùùùô÷ö÷÷÷ø÷÷÷÷öîóôööøø÷ñøøùùùùùøõöøøùùùùùùøøøø÷÷÷öðñòôõöô÷ø÷öùùùùùùøø÷ùùúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúùóùúúúúúúúúúúúúúúúúùöùù÷øøùøøø÷÷õõõ÷÷øøøõöøùùùùùùøøøùùùùùùùøøøøøöööôõõõ÷÷õøø÷õùùùúùùùø÷öùùöúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúûúûúúúúùùúúúúúúúúúúúúúúúúúøúúúúúùùùøøõøùùøùùùù÷õøøøùúúúúúúúùùùùùùùøøøö÷øùùø÷ùùøøøùùúúúúúúúúúø÷ùúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúûûûûûûúúúôôöúúúûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúùø÷øøùùùùúùùô÷ùùúúúúúúúúúúùùùùùùø÷õ÷÷ùùùù÷ùùø÷øùúúúúúúúúúúöùúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúù÷úúúûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúù÷øùúúúúúúúùøøùúúúúúúúúúúúúúùùùùøôøùùùúúúúúúùùùúúúúúúúúúúú÷øùúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúùúúûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúñøùøøùúúúúúúúùùùõúúúúúúúúúúúúúúúùùø÷øùùúúúúúúúøùùùúúúúúúúúúúøùðùúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûú÷úûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúùöùúúúùúúúúúúúúúúõúúúúúúúúúúúúúúúùùø÷øùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúùôõúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúûûûûûûûûûûûûûûûûúúúùùøùúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúó÷ùùø÷øúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúõùúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüûüüüüüüüûûûûûûûûûûûûûûûûûûúùøøùúúúúúúûúûûûûûûûúúúúúúúúúúúúúúúøøøøùúúúùùúúúúúûûûûûûûûûûúûúúúúøùúùøô÷úúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüûüûûûûûûûûûûûûùúúùùúúúúúúûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúúùùøùùúúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûúúúõøúúúúúùøúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûûûúø÷úúúûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúùùôöøúúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûúúùúúúúúúúñúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûüûûûùúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúùùöùúúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûúùúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûúúúúúúúúúúúùùùúúúúúúúûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüûûûûûûûûûûûûûüüüûûûûûüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü

  3 Responses to “Category : Pascal Source Code
Archive   : 3DLAB110.ZIP
Filename : 3DMANDEL.DAT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/