Category : OS/2 Files
Archive   : DIAL.ZIP
Filename : RING.TXT

 
Output of file : RING.TXT contained in archive : DIAL.ZIP
Ring er et ringe-program for de som ikke har et modem som kan sl†
nummer. Programmet krever os/2, rexx og mmpm med rexx-grensesnitt.
Programmet lager lydsignaler ved hjelp av mmpm, det eer bare † holde
telefonr›ret n‘r h›yttaleren.

Programmet er lett † bruke, det er bare † skrive ring etterfulgt
av nummeret. Bokstaver i nummeret konverteres til tall,
abc=1, def=2 osv. Andre tegn ignoreres, slik at nummere som dette:
(095) 047 12-34 56 78 virker fint. Toner for "*" og "#" virker ogs†.

Det er ingen pausefunksjon i programmet, s† hvis du trenger en pause midt
i et nummer m† du bruke programmet flere ganger.

Bruksomr†der:

1. Ringe noen. Det er like enkelt † sl† nummeret p† telefonen som p†
tastaturet, men pc'en har noen fordeler:
a. Du kan enkelt sl† et eller flere nummere omigjen. Endel telefoner
har slike muligheter, men ikke alle.
b. Du kan se og redigere nummeret, s† du er sikker p† at det er rett.
Dette er s‘rlig praktisk med lange nummer.

2. Bruke tonesignalering selvom du har en gammel telefon med dreieskive.
Det kan v‘re praktisk hvis du har bruk for "*" og "#" funksjonene.

3. Bruke programmet som automatisk ringe-del for et telefonkatalogprogram.


  3 Responses to “Category : OS/2 Files
Archive   : DIAL.ZIP
Filename : RING.TXT

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/