Category : Various Text files
Archive   : BNWS9501.ZIP
Filename : BANNER

 
Output of file : BANNER contained in archive : BNWS9501.ZIP
Ü
Û ÛÛÛÛÛÛÛÛ¿ ÛÛÛÛÛÛÛÛ¿ ÛÛÛÛÛÛÛ¿ ÛÜ
ßÛ ÀÛÛÚÄÄÛÛ³ ÀÛÛÚÄÄÛÛ³ ÛÛÚÄÄÄÄÙ Û²ÛÜ
ÜÛ²Ü ²²²²²²²³ ²²²²²²²³ ²²²²²²²¿ ²±²Û²
Û²±Û ²²ÚÄIJ²³ ²²ÚÄIJ²³ ÀÄÄÄIJ²³ ²±²²
ß±Ûß ±±±±±±±±³ ±±±±±±±±³ ±±±±±±±³ °ÛßÜ
±²ÛÛ² ÀÄÄÄÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÄÙ ÀÄÄÄÄÄÄÙ Û²²Û°
²²²²² °²±²²
²Û±²Ý ÛÛßßÛ ÛÛ ÛÛßßßßßß ÛÛ ÛÛ ÛÛßßßßßß ±°±²°
Þ±Û±Û ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÜÜÜÜÜ ÛÛ ÛÛ ÛÛÜÜÜÜÜÜ Û°²±²
°Û±±± ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÜÛ ÞÛ±±²
°°±±± ÛÛ ÛÛÜÜÛ ÛÛÜÜÜÜÜÜ ÛÛÜÜÛÜÜÛ ÜÜÜÜÜÜÜÛ Þ±²Û±
°°²±° ±±±²Û
ÛÛ°Û°²° ÖÄÒÄ¿ ÖÄÄ¿ ÖÄÄ¿ ÖÄÄ¿ ÖÄ¿ ÄÒÄ ÖÄÄ¿ ÒÄÄ¿ ±°°Û²
ÜÛÜ ²°Û²²°° º º ³ ºÄÄ´ º Ä¿ ºÄÄ´ ÖÄÙ º º ³ ÇÄ °±°°° ÜÛÜ
ÛÛÛÜ °°²°ÛÛÛÛßßÜ Ð Ð Á Ð Á ÓÄÄÙ Ð Á ÓÄÄÙ ÄÐÄ Ð Á ÐÄÄÙ ÜßßÛÛÛ°°Û²°°ÜÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Üß ßÜ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß Copyright 1994 WBS / MEO ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛß
all rights reserved. ²±
°°° ±°


  3 Responses to “Category : Various Text files
Archive   : BNWS9501.ZIP
Filename : BANNER

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/