Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : SCRABLST.ZIP
Filename : Z.LST

 
Output of file : Z.LST contained in archive : SCRABLST.ZIP
WORDS CONTAINING *Z*

adze
agaze
azan
azide
azido
azine
azoic
azole
azon
azote
azoth
baiza
banzai
bazar
benzal
bezel
bezil
blitz
bonze
boozy
braize
braza
braze
byzant
cazique
chez
cloze
colza
cozen
cozey
cozie
craze
croze
cruzado
czar
deutzia
diazo
dozer
dozy
enzym
evzone
feaze
feeze
fezes
fizzy
fozy
friz
furze
furzy
fuze
fuzee
fuzil
fuzzy
gauzy
gazabo
ghazi
gizmo
glazy
gloze
grosz
hafiz
hamzah
hazan
hazer
heeze
hertz
hoatzin
hutzpa
huzza
izar
jeez
jezail
kazoo
khazen
klutz
klutzy
kudzu
kyanize
lazar
lazuli
machzor
mahzor
maize
matza
matzah
matzo
matzoh
matzoon
matzot
matzoth
mazard
mazer
mazuma
mazy
mestiza
mestizo
mezzo
mirza
mitzvah
mizen
mozo
muzhik
muzjik
muzzy
nazi
nertz
nizam
nonzero
oozy
ouzel
ouzo
oxazine
oyez
ozone
panzer
pectize
phiz
quetzal
quezal
razee
razer
razz
rebozo
rendzina
ritzy
scherzo
schizo
schmalz
seizin
seizor
shegetz
shkotzim
sierozem
simazine
simonize
sitzmark
sizar
sizy
smaze
sneezy
snoozy
sovkhoz
sozin
sozine
speltz
spitz
subzone
teazel
teazle
thiazin
thiazol
touzle
triazin
trooz
tzar
tzigane
tzuris
velarize
vizard
vizir
vizirate
vizor
vizsla
waltzer
weazand
wheezy
whiz
winze
wizen
woozy
wurzel
zabaione
zabajone
zacaton
zaddik
zaftig
zaibatsu
zaire
zamarra
zamarro
zamia
zamindar
zanana
zander
zany
zanyish
zanza
zapateo
zaptiah
zaptieh
zaratite
zareba
zareeba
zarf
zariba
zastruga
zayin
zeatin
zebec
zebeck
zebrass
zebrine
zebroid
zebu
zechin
zedoary
zein
zelkova
zemindar
zemstvo
zenana
zeolite
zephyr
zeta
zeugma
zibeline
zibet
zibeth
zikurat
zilch
zillah
zillion
zincate
zincify
zincite
zincking
zincky
zincy
zingano
zingara
zingaro
zingy
zinkify
zinky
zinnia
zippy
ziram
zircon
zithern
ziti
zloty
zoarium
zoea
zoeae
zoeal
zoftig
zoic
zoisite
zombi
zonal
zonary
zonate
zonated
zonked
zonula
zonule
zooglea
zoogloea
zooid
zooks
zoolatry
zoomorph
zoon
zoophile
zootomy
zori
zoril
zorilla
zorille
zorillo
zoster
zouave
zounds
zowie
zoysia
zygoma
zygosis
zygote
zygotene
zymase
zyme
zymes
zymogen
zymogene
zymosis


  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : SCRABLST.ZIP
Filename : Z.LST

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/