Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : OPGC.ZIP
Filename : OVERLA.MIN

 
Output of file : OVERLA.MIN contained in archive : OPGC.ZIP
pa*000300DD303DD@DDDD3030DDUDDD3030DEUfT@DD3033DDEUVfT@DDDDC033DUUUUfT@DDDDC4@33UUUR"TDDDDC4DD33UUU""D@DDDC4D@DC33UUUB$@ DD34DDDU335UUDB 
D34UDUU33UTDD
D3EUUUU33TDD3EUUUS33DD3EUUU334@0DEUU33@DUD333DDD303303033333 303330
333333030D@33034DD@33DD34UTB 334DDC35UU"$@
333S33UUUR"D@
DDC33335UUUR"TD@DES335UTD@DEU334DDDUUUUTDDUS34DDDUUUfT@DDC3DDUUfd@DD30DDUfd@D@330DDUD@DDDD@333DDDD@330D3333300DD@EUDDUUT@DUUUDDUUUT@DUUUT@DDUUUD3333UT@33335UD334C33UD3334DDC35T@333DDDD35UD
3334DDD35UT@ 333DDDD33U"  330DDDD33U"$ 3330DDDD35UT@30333D@33fd@3DDD@33fd@3333DDD336T@30DD34D!30330333303333DDD3333
D"$3333
DEUU""C333DEUR#3033DEUS33D33DU3UTD33DU3UUUD33DDDDDUUU3334DDDDUVfT33DDC333D@DDVfT@D3330DEfD33DDC333D330DDD333030D@333303­DDDD
DDDD@
DDUB DDDDUfb DDDEUUfb D@DEUUUf""DEUTDDD@DDUB"DEUUUTDUTDD DDDDEUDDEUTDD3DDDUDD@330DDUDD@333DDDUTDD@33DDEUUUTDD330DDETDD33DDD@ 33033303303333033333033333333330D33333DDDD3DUUD@
34DC35UUUUT@ D33DEUR$ DDDC35U""@DDDD34U""DDDDDC3DUDDDER%DDDDD33DUUUTDEUfTDD34D@DVfT@DDDD34DDDDFfT@DDDC3DDDUDDD30DDD 3
D
33333333D@ 3330DDDD 33330DDDUTD@ 330DDDEUUUTD@333DDDDU"D30DDDDU"$@33DUR$D@3330DUUUDDEUUUT@3333DETDD@DEUVeD330DAD@DUVfD30DADDVeDDDET@DDD@DD@ DD­D@DDDD@DDDDED@DDEfd@DD@Efd@DUDDD@EfT@DEUUTDDDB%UT@DEUUUUTDDB"UT@ DDDEUDB"UD DDDEUR%UDDDDUR%T@DDEUT@DDEUUUT@DDUUDDDD@DL0330 0333333 3030 3333033 033333330333DC3D @333DC3D"DD33DC3UR"UT@DDDDDE3UR"fe@DDDDDE35UR%fe@DC35UR%Vd@DC34D @DC33D@
333333333033033033030 330333333033330D C33DD D 33DB"DEUS3UR"DADDDDUS3Vf"DADDDDUS3VfTDEU33UfDD C34DC3D
C33D333033330303333333033333333
30330 333303333333 333033333303333333033303333303 3330DDDC34@333DC334DD@3030DEUTD330DADDDDEUVfD3DADDDDEUVfD3DEUUR""UUVeD3D"""DDDD@ DB"$DDDD·3333030DDD@33D@DDD33D@DfT@33DDDEfd@30DUTDDDDUfd@30DEUUUTDEUUT@3DEUR"D3DEUR"@
DDDEUR"@DDDEUUUUDDDDDUD@DDDD±0303330D330 DEUDDDD33DEUDDD3330DEUTC3030DEU 34DEU
3DEUTDDDDEU3335UUD@DEUUUUTDDDDS5UUUfd@DDUD@DDDUR%fd@D@DDB"fd@D@ B"DD@DDDD@DDu33D@ 0DDDDEUD@DDUUUDDDDEUUUD@DDDDEUUU" DUUU"$DDDEUR"@DDDDDUR$@DDDUfDDADDDD@EUUDDDEUVfTDADDDEUUTDUUUVfTDDUR"UUDDDDEUUUU""UD@D@EUUUU""DDDUUUUBD@EUTDDDDD@D¨DDDDDDDD@D@DFeDDADDD@DVfDDADUVfDDEU32$DUU33 DEUU330DDDEUUC33DDDUTD30DDDD@33330DD@33033303D@330
DDD@30
EUTD3330333 DUUUD@330 DUUUUTDDEUUUUR"@DEUR"DDUUUUDUUUT@
DEUUUDDEUUUD DDUUUTDDUUUTD DDDEUTDEUUUD
DTD@DUUUTDD@ER%UD@D@D""UT@D""UUDDADDDB%VfDDADD@DVfDDDDD@DFeDDD@DD@DD
D033033033030DDDD33DDDC3DDDD35UD@DDDDC5fd@DDDDC5f" DC5f" DC4B" DC3B"3303330333030333333333303333@DC33334@DEUUUUS3334D@DEU30DU3DEU 3DDUUUUTDEUUS3fdC33DDDDDEU3fd@3DDDDC5"@D@ DC2" D3" 3333

  3 Responses to “Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : OPGC.ZIP
Filename : OVERLA.MIN

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/