Category : A Collection of Games for DOS and Windows
Archive   : !CATCH.ZIP
Filename : CATCH.RES

 
Output of file : CATCH.RES contained in archive : !CATCH.ZIP

Resource File
>"i,DÙÚßÙÚßÙÛßÛÙÛÞÙÛÞÛÙÛÝÙÛÝÙÛÝÛÚÝÚÛÝÜÚÝÚÛÝÙÛÝÜÚÝÛÜÝÝÚÝÝÛÝÝÝÝÞÛÛÛÛÜÝÞÛÛ×ÜÜÝÞÝÛ×ØÜÝÞÛÜÜÝÞÓÔÖÓÔ֜œžœžžœžžœžžœœœœžžœœœžœžžœœœžžœžžœœœžžžœžžœœžžžžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßߜœžžÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßߜžÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕÕ֝žžžžžžžžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžžžžžžžžžž24œœœœœœžœœœžžœœœžžžœœžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßßÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßßÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕ՝žžœžœœžžžœÛÙÙÙÙÙÙٜžœžÙÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛ۝žžžžÙÝÝÝÛÛÛÛÜÜÝÕԜœœœœœžžžœœžžžžžÚÜÝÝÜÜÝÜÝÝÕ՜žžœœžžÜÞÝÞÝÞÝÜÝ×ÖÝݜžžžœœžžžžžžžžžžœœžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜÑӝžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝÓÕ՞ÕÕ››››››žžžž64œœœœœœžœœœžžœœœžžžœœžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßßÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßßÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕ՝žžœžœœžžžœÛÙÙÙÙÙÙٜžœžÙÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛ۝žžžžÙÝÝÝÛÛÛÛÜÜÝÕԜœœœœœžžžœœžžžžžÚÜÝÝÜÜÝÜÝÝÕ՜žžœœžžÜÞÝÞÝÞÝÜÝ×ÖÝݜžžžœœžžžžžžžžžžœœžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜÑӝžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝÓÕ՞ÕÕžžžžžžžžž54œœœœœœžœœœžžœœœžžžœœžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßßÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßßÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕ՝žžœžœœžžžœÛÙÙÙÙÙÙٜžœžÙÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛ۝žžžžÙÝÝÝÛÛÛÛÜÜÝÕԜœœœœœžžžœœžžžžžÚÜÝÝÜÜÝÜÝÝÕ՜žžœœžžÜÞÝÞÝÞÝÜÝ×ÖÝݜžžžœœžžžžžžžžžžœœžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜÑӝžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝÓÕ՞ÕÕžžžžžžžž44œœœœœœžœœœžžœœœžžžœœžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßßÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßßÜÞÞßßÙÙÙÑÓÔÕÕÙÙÙÙÚÚÜÑÓÓÔÔÕÖÙÙÙÚÚÚÚÜÞÞÔÔÕÕÙÙÚÚÚÛÜÜÞÞÛÜÜœœœœœœžÓÓÓÙÚÚÛÜÜÛÛÛÜÞÞޝÓÓÓÙÜÖÝÛÜÜÜÝÝÜÝݝžžžžžžÚÝÔÖÝÜÝÞÞÞޝžžžžžœœžžžœœžžœžœœžžœœœžžœœžžœœžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜܝžžÑÑÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžÕÓÑÑÑÓÔÓÑÕÔÓÑÕÔÓÑÕÔ››››››žžžž44œœœœœœžœœœžžœœœžžžœœžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßßÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßßÜÞÞßßÙÙÙÑÓÔÕÕÙÙÙÙÚÚÜÑÓÓÔÔÕÖÙÙÙÚÚÚÚÜÞÞÔÔÕÕÙÙÚÚÚÛÜÜÞÞÛÜÜœœœœœœžÓÓÓÙÚÚÛÜÜÛÛÛÜÞÞޝÓÓÓÙÜÖÝÛÜÜÜÝÝÜÝݝžžžžžžÚÝÔÖÝÜÝÞÞÞޝžžžžžœœžžžœœžžœžœœžžœœœžžœœžžœœžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜܝžžÑÑÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžÕÓÑÑÑÓÔÓÑÕÔÓÑÕÔÓÑÕÔžžžžžžžžž44œœœœœœžœœœžžœœœžžžœœžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßßÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßßÜÞÞßßÙÙÙÑÓÔÕÕÙÙÙÙÚÚÜÑÓÓÔÔÕÖÙÙÙÚÚÚÚÜÞÞÔÔÕÕÙÙÚÚÚÛÜÜÞÞÛÜÜœœœœœœžÓÓÓÙÚÚÛÜÜÛÛÛÜÞÞޝÓÓÓÙÜÖÝÛÜÜÜÝÝÜÝݝžžžžžžÚÝÔÖÝÜÝÞÞÞޝžžžžžœœžžžœœžžœžœœžžœœœžžœœžžœœžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜܝžžÑÑÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžÕÓÑÑÑÓÔÓÑÕÔÓÑÕÔÓÑÕÔžžžžžžžž)))))))))))))))¤{ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžžŸžžžžžŸŸŸœœœœœœœžžŸŸžœš™™™™™™™œœžžŸŸœ›™———————™›œžžŸŸžš™™—••••———™œžžžŸŸŸžœ™———•“““•———™œžžžŸŸŸœ™—•••———“•——™œžžžžŸŸžœ™—•“—›››—“•—™œžžžžŸŸŸœ™—•“—›œœœ˜˜ššžžžžžŸŸžœ™—•“—›œžžžžžŸŸŸžœ™——•“——˜˜˜˜˜žžžžŸŸŸžœ™———•“““““““˜œžžžžŸŸŸŸžœ™———•••••——˜žžžžžŸŸŸžœ›™———————™›œžžžžžŸŸŸžžœœ™™™™™™™šœžžžžžŸŸŸŸžžœœœœœœœžžžžŸŸŸŸžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžŸŸŸŸžžžžžŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžžžžžžŸŸŸŸŸžžžžžžŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžžžžžžžŸŸŸŸžžžžŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžžžžžŸŸŸŸžžžžŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžžžžžžŸŸŸŸžžžžŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžžžžŸŸŸŸŸžžžžŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžžžžžŸŸŸŸŸžžžŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸnnnnnnnnnnnnnnnnnnnŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžžžŸŸŸŸžŸŸŸŸŸŸŸooooooooooooooooooonŸŸŸŸŸŸŸŸžžžžŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸnnnnnnnnnnnoÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛonnnnnŸŸŸŸŸŸŸŸžžžŸŸŸŸŸŸooooooooooooÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛooooonŸŸŸŸžžŸŸŸŸŸŸŸnnnnnoÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛonnnnnŸŸŸŸžŸŸŸŸŸooooooÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛooooonŸŸŸŸŸŸŸŸnnnoÛÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛonnnŸŸŸŸŸßooooÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÜooonŸŸonnoÝÝÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝonnnŸoÝÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝoooŸÝÝÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÞÞŸÝÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÞÞŸÝÛÛÛÛÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÞÞŸÝÛÛÛÚÚÚÚÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÚÚÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÞÞŸÝÛÛÛÚÚÚÚÜÞÞÞÞÞÞÞÞÞÛÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÜÚÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÞÞŸÝÝÛÛÚÜÜÜÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÛÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞßÝÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÞÞßÝÛÛÛÛÜÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞßßÞÛÛÛÛÛÜÝÝÝÞÞßÝÛÛÞÝÞÞÞÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞÞÞÞÞÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÞÞÞÞÞÛÛÜÜÜÜÞÞßßßßßÞÛÛÛÛÜÝÝÞÞÞßÝÝÛÛÞßßÞÜÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÞÞÞÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÞÞÞÛÛÙÙÚÚÚÚÚÚÝßßßßßÞÛÛÛÜÝÝÝÞÞßÝÛÝÞÞÝÝÜÜÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÙÙÙÙÙÚÚÙÙÙÛÛÛÛÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÝÞÞßßßÞÜÜÝÝÝÝÞÞßÝÛÞßÝÛÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÛÛÞÞßßßÞÝÝÝÝÝÞÞßÝÛÛÞÝÛÚÚÙÙÚÛÜÝÞÞÝÚÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÙÙÙÙÙÙÛÛÝÞÞÞÜÛÚÚÚÛÛÛÞÞÞßÞÝÝÝÝÞÞßÝÝÛÛÛÛÛÛÚÙÛÙÚÜßßßÞÚÖÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÙÙÙÙÚÚÚÜÞßßÞÛÙÛÚÚÛÛÛÛÛÛÞßÞÝÝÝÞÞßßßÝÛÛÛÛÛÛÛÚÚØÖÝßÞÚÖÕÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÙÙÙÖÜÞßÛØØÚÚÛÛÛÛÛÛÜÞÞÝÝÝÞÞßßßßÝÛÛÛÛÛÛÛÚÚÙÖÚÜÜØÓ×ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÙÙÙØÖÚÜÜÙÖÙÚÚÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÞÞÞÞßßÝÝÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚØÖÖÙÛÛÙÖ×ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÙÙÙØÕÖÙÛÛÙØØÚÚÚÛÛÛÛÛÛÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞßÝÛÛÛÛÛÛÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÝÛÛÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÝÛÛÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÛÛÛÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÛÜÜÛÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÝÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÛÜÝÜÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÙÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÜÝÞÜÛÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÙÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÜÝÞÞÜÛÛÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÞÞÞÞÞÞÞÞÞÝÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÙÚÚÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÜÝÝÝÞÞÜÛÛÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÜÝÞÞÞÞÞÞÞÞÝÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÛÙÚÚÛÛÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÜÝÝÝÝÞÝÜÛÛÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÜÞÞÞÞÞÞßÞÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÝÛÛÜÜÝÛÙÙÙÙÙÙÚÚÜÜÞÝÝÝÝÞÝÜÛÛÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÜÞÞÞÞÞÞÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÛÝÝÝÞÞÜÚÙÙÚÚÛÜÜÜÞÞÞÞÞÞÝÛÛÛÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÜÞÞÞÞÞÞÞÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÛÜÜÜÜÜÞÜÜÛÛÜÜÝÝÞÞÞÞßßÜÜÛÛÚÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÜÞÞÞÞÞÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÜÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÝÜÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÛÛÛÜÞÞÞÞÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÞÞÞßßßßßßßßÞÞÞÝÝÜÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÜÞÞÞÞÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛßßßßßßßßßßßßßßÞÝÝÝÝÜÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÜÞÞÞÞÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÛÛÛÞßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÞÞÝÜÜÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÜÝÞÞÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÞÞßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÝÝÝÜÛÛÛÛÛÛÛÛÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÞÞÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÛÛÛÞßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÞÝÝÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÝÛÚÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÛÛÞÞßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÝÝÝÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÛÚÚÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÛÛÝÞßßßßßßßßßßßßÞÞÝÝÝÝÞÞÞÞßßßßßßßßßßßßßßÞÞÝÝÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÝÝÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÝÞßßßßßßßßßßßßßßÝÚÚÚÚÚÛÛÛÛÞßßßßßßßßßßßßßßßÞÝÝÝÜÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÝÝÝÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÝÞÞßßßßßßßßßßßÞÞÞÜÛÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÜÞÞßßßßßßßßßßßßßßÞÞÝÝÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÝÞÛÚÚÚÚÚÚÚÛÞÞßßßßßßßßßÞÞÞÞÜÛÛÛÛÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÞÞÞßßßßßßßßßßßßÞÝÝÝÜÜÜÝÝÝÝÝÝÞÛÚÚÚÚÚÚÚÝÞßßßßßßßÞÞÞÞÞÞÞÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÞÞÞÞÞÞßßßßßßßßßßÞÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÛÚÚÚÚÚÚÛÝßßßßßÞÞÞÞÞÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÝÝÞÞÞÞÞßßßßßßßßßÞÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÛÚÚÚÚÚÛÜßßßÞÞÞÞÞÝÝÝÜÜÜÜÝÝÝÝÝÝÜÜÜÜÜÜÜÝÝÞÞÞÞÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞßßßßßßßßÞÝÝÝÝÝÝÝÝÞÛÚÚÚÚÛÛÜÞÞÞÞÞÞÝÝÝÝÝÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞßßßßßßßÞÞÝÝÝÝÝÝÞÛÚÚÛÛÛÛÜÜÜÞÝÝÝÝÝÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞßßßßßÞÞÞÞÝÝÞÞÞÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÜÜÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÜÜÜÜÜÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÜÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÝÞÛÛÛÛÛÜÜÝÜÜÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞßÝÛÞÞÛÛÛÜÝÜÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞßßÝÛÛÛÞÜÜÜÝÜÛÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞßßßÝÛÛÛÛÞÝÝÝÜÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞßßÝÛÚÚÛÛÞÞÞÜÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞßÝÛÚÚÚÚÛÛÛÞÛÛÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞßÝÛÛÚÙÙÚÚÛÛÛÞÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÞÞÝÝÝÝÝÞÞÞÞÝÛÚÚÙÙÙÚÚÛÛÛÞÞÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÞÞÞÛÛÛÛÝÝÝÝÝÞÞÝÛÚÙÙÙÙÙÚÚÛÛÛÝÞÞÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÝÝÞÞÞÝÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝÞÞÝÛÚÙÙÙÙÙÙÚÚÛÛÛÝÝÞÞÞÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÞÞÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝÞÝÛÚÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÝÝÝÛÛÞÞÞÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞÞÞÞÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝޞžžÝÛÚÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÝÛÛÛÚÚÚÞÞÞÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÞÞÞÞÞÞÞÝÝÝÝÝÝÛÛÛÛÛÚÚÚÛÛÛÛÛÛÝÝޞžžžžŸŸŸŸÚÚÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÝÛÛÚÚÚÚÚÚÚÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÛÛÛÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÛÛÛÛÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÝݞžžžžŸŸŸÚÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝÝÝÝÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛ۞žžžžžŸŸŸÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÛÚÚÚÚÚÚÙÙÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝÝÝÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÛ۞žžžžŸŸŸÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÛÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝÝÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚÚ۞žžžžŸŸŸÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚÚÚڞžžžžŸŸŸÙÙÙÙÚÚÚÛÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝÛÛÛÛÚÚÚÚÚÚڞžžžžŸŸŸÙÙÙÚÚÚÛÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÝÛÛÛÚÚÚÚÚÚڞžžžŸŸŸŸÙÙÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÛÛÛÚÚÚÚڞžžžžŸŸŸÚÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÛÛÛÚÚڞžžžžžŸŸŸÚÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÛÛÛÚڞžžžžŸŸŸÚÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÛÛ۞žžžžŸŸŸÚÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÛ۞žžžžŸŸŸŸÚÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÝݞžžžžŸŸÚÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛݞžžžŸŸŸŸÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛ۞žžžŸŸŸÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÛÛÛ۞žžžžŸŸŸÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛÛÛ۞žžžŸŸŸÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛÛ۞žžžŸŸŸžÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚÛ۞žžžŸŸŸŸÙÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚÚ۞žžžŸŸžÙÙÙÙÙÙÙÙÚÚڞžžžŸŸŸŸÙÙÙÙÙÙÙڞžžžŸŸŸÙÙÙÙٞžžžŸŸŸŸÙٞžžžžŸŸŸžžžžŸŸŸžŸžžžŸŸŸŸžžŸŸžžžŸŸŸŸžžŸ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ӛÓÚÓڟ›ÚӛÓÚÓڛ›ӛÓÚÓڟӛÓÚÓڟӛڛ›ÚÓÓÓڛ› ›ÓÚӛ›ÚÚ››þ2G.ÚÚÚÛÛÜÚÛßÜÜÝÚÛßßÝÜÜÝÒÚÛßßÛÜßÜÜÝÒÒÒÚÛÛÜßßÝÜÝÞÓÓÓÚÛßßÜßÝÝÞÞÓÔÔÛÜÜßßÜÝÝÞÞÔÕÛÜÜÜÝÝÞÞÞÔÕ՜œœÛÙÙÞÞÞÕÖ֜œœœœœžÙÞÞÕÕ֜œœœžžÜÖ֜œœœžžžÜÝÝݜœžžÜÜÝÝÜÓѝžžœÜÜÕÓÓÑѝžžžžœœÕÓÓžžžœœžžžœœžžžžÚÚÛÛÚÛÛÜÜÛÜܝžžLœœœœÜÜÜœœœÚÚÛÛÛÛÛÛۜžÞÞÞßÕÕžžžÚÚÛÜÜÜÜÜÜÜÝޜžžßßßžÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÞÞÝÞÞÓÓÓӜœœœœœœžžÛÝÛÝÛÝÛÜÝÝÞÞÞÞÔÔԜœžžžžžÝÝÞÞÞÞÞÞÔÔÞÞÖÖ֝žžžžžžžžžžÝÝC-ÙÙÙÜÙÚÙÜÜÙÚÚÛÙÜÙÙÚÛÛÝÙÜÙÚÚÛÝÝÜÝÙÜÙÑÚÕÕÜÜÝÙÜÑÚÑÓÕÝݜœœÑÓÙÑÓÓÓ՜œžœœÓÑÓÓÕÕÕݜžžœœœÓÓÕÜÜÝݝžžžœœÕÑÓÜÜÝÝݞžœœžžÑÑÓÓÕÜݜœœžžÓÓÕœœžžœœžžžžžœžœžžžžÚÚÚÛÛÛÛÛÜÜÜÝžžLœžœžÚÚœœœÜÜܜœœÚÚžžžÕÕßÞÞޜžÛÛÛÛÛÜÜÛÛžßßߝžžžÛÛÛÜÜÜÜÜÜÝžžœœœœœœœœœœÓÓÓÓÛÛÜÜÜÝÝÝÝÝÝÝÞÝÝžžžœœžžÔÔÔÛÜÜÜÝÝÝÝÞÝÞÝÞÞÝÝžžžžžžžžžžžžžžÖÖÖÜÝÔÔÞÞÞÞÞÞ®@‹!DÙÚßÙÚßÙÛßÛÙÛÞÙÛÞÛÙÛÝÙÛÝÙÛÝÛÚÝÚÛÝÜÚÝÚÛÝÙÛÝÜÚÝÛÜÝÝÚÝÝÛÝÝÝÝÞÛÛÛÛÜÝÞÛÛ×ÜÜÝÞÝÛ×ØÜÝÞÛÜÜÝÞÓÔÖÓÔ֜œžœžžœžžœžžœœœœžžœœœžœžžœœœžžœžžœœœžžžœžžœœžžžžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßߜœžžÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßߜžÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕÕ֝žžžžžžžžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜžžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝ››››››žžžž+DÙÚßÙÚßÙÛßÛÙÛÞÙÛÞÛÙÛÝÙÛÝÙÛÝÛÚÝÚÛÝÜÚÝÚÛÝÙÛÝÜÚÝÛÜÝÝÚÝÝÛÝÝÝÝÞÛÛÛÛÜÝÞÛÛ×ÜÜÝÞÝÛ×ØÜÝÞÛÜÜÝÞÓÔÖÓÔ֜œžœžžœžžœžžœœœœžžœœœžœžžœœœžžœžžœœœžžžœžžœœžžžžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßߜœžžÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßߜžÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕÕ֝žžžžžžžžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžžžžžžžžž#DÙÚßÙÚßÙÛßÛÙÛÞÙÛÞÛÙÛÝÙÛÝÙÛÝÛÚÝÚÛÝÜÚÝÚÛÝÙÛÝÜÚÝÛÜÝÝÚÝÝÛÝÝÝÝÞÛÛÛÛÜÝÞÛÛ×ÜÜÝÞÝÛ×ØÜÝÞÛÜÜÝÞÓÔÖÓÔ֜œžœžžœžžœžžœœœœžžœœœžœžžœœœžžœžžœœœžžžœžžœœžžžžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßߜœžžÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßߜžÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕÕ֝žžžžžžžžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝž››››››žžžž,DÙÚßÙÚßÙÛßÛÙÛÞÙÛÞÛÙÛÝÙÛÝÙÛÝÛÚÝÚÛÝÜÚÝÚÛÝÙÛÝÜÚÝÛÜÝÝÚÝÝÛÝÝÝÝÞÛÛÛÛÜÝÞÛÛ×ÜÜÝÞÝÛ×ØÜÝÞÛÜÜÝÞÓÔÖÓÔ֜œžœžžœžžœžžœœœœžžœœœžœžžœœœžžœžžœœœžžžœžžœœžžžžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßߜœžžÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßߜžÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕÕ֝žžžžžžžžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžžžžžžžžžžDÙÚßÙÚßÙÛßÛÙÛÞÙÛÞÛÙÛÝÙÛÝÙÛÝÛÚÝÚÛÝÜÚÝÚÛÝÙÛÝÜÚÝÛÜÝÝÚÝÝÛÝÝÝÝÞÛÛÛÛÜÝÞÛÛ×ÜÜÝÞÝÛ×ØÜÝÞÛÜÜÝÞÓÔÖÓÔ֜œžœžžœžžœžžœœœœžžœœœžœžžœœœžžœžžœœœžžžœžžœœžžžžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßߜœžžÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßߜžÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕÕ֝žžžžžžžžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžžžžžžžžž@È››››››››››››››››››››››››››››››››•••••••••••••••••••••••••••••››››››››››››››››››››››››››››››››šššššššššššššššššššššššššššš———˜˜˜˜˜˜˜˜˜•••••••——ššœ—––––––––––––––––––––––––––––––––•••••••••••••••••••••••••••••››››››››››››››››››››››››››››››››šššššššššššššššššššššššššššš———————————————————————————————————————————™™™™™™™™™™—————————””””””””””””””””””””””””””””””””””””””˜—–––––––––––––––––––––––––––––––•••••••••••••••••••••••••••••››››››››››››››››››››››››››››››››ššššššššššššššššššššššššššššœš™™™™™™™™™™˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜———————————š™˜—––––––––––––––––––––––––––––––•••••••••••••••••••••••••••••››››››››››››››››››››››››››››››››ššššššššššššššššššššššššššššœš™™™™™™™™™™™˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜————————————™™˜—–––––––––––––––––––––––––––––•••••••••••••••••••••••••••••››››››››››››››››››››››››››››››››ššššššššššššššššššššššššššššš™™™™™™™™™™™™˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––•••••••••••••••••••••••••••••››››››››››››››››››››››››››››››››ššššššššššššššššššššššššššššÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ™™™™™™™™™™™™™kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk————————————ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÛÛۖ––––––––––––––––––––––––––––––––•••••••••••••••••••••••••••••››››››››››››››››››››››››››››››››šššššššššššššššššššššššššššškkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk×Ø××Ø×kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk–––––––––––––––––––––––––––––––––•••••••••••••••••••••••••••••››››››››››››››››››››››››››››››››kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk•••••••••••••••••••••••••••••kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØØØØØØØØØØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØ×ÓÓ×ØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØØØØØØØØØØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkÖÔÔÔÖØØØØØØØMMkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØØØØØØØØØØØØØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkMMØØØØØØØØÖÔÔÖkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØØØØÖÖÔÔÔÖÖØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØÖÖÔÔÔÖÖØØØØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØØØÖÓÓÖØØØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØØØØØØØØØØÖÖÓÓÓÓÓÖÖØØØØØØØØØØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkØØØØØØØØØkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4œœœœœœžœœœžžœœœžžžœœžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßßÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßßÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÑÓÓÔÔÕ՝œžžœœžžœœžžžœœžžžœœžžžœœžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜžžœžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžžœžžžœžžžžœžžžžœžžžžÓÔÖžžÓÔÖ՞ÛÜÜÝÕÝÛÛÜÜÕÛÛÜÝÞÛÜÝÞÞÛÜÝÝÞÛÝÛÜÛÝÛÜÝÜÛÝÛÜÛÝÛÜÝÜÛÞÛÜÛßÛÛßÜÜ›ž›žDÙÚßÙÚßÙÛßÙÙÛÞÙÛÞÛÙÛÝÙÛÝÙÛÝÛÚÝÚÛÝÜÚÝÚÛÝÙÛÝÜÚÝÛÜÝÝÚÝÝÛÝÝÝÝÞÛÛÛÛÜÝÞÛÛ×ÜÜÝÞÝÛ×ØÜÝÞÛÜÜÝÞÓÔÖÓÔ֜œžœžžœžžœžžœœœœžžœœœžœžžœœœžžœžžœœœžžžœžžœœžžžžžžÝœžžžßÝÝݝžžßßߜœžžÝÞÞÞÞßßÝÞÞÞÞßߜžÜÞÞßßÑÓÔÕÕÑÓÓÔÔÕÖÔÔÕÕ֝žžžžžžžžžžÚÚÚÛÛÛÛÜÜÜžžÛÛÛÜÜÜÜÝÝÝžžžžžžžžžžžž՞ÕÕ›ž›ž ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÞÝÝÝÝÞÞÞÞßßßßßßßßßßßßßßßßÝÚÚÚÚÚÛÛÛÛÞßßßßßßßßßßßÞÞÞÜÛÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÜÞÞßßßßßÞÞÞÜÛÛÛÛÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÞÞÞßÞÞÞÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÞÞÞÞÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÝÝÞÜÜÜÝÝÝÝÝÝÜÜÜÜÜÜÜÝÝÞÞÞÞÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÝÝ ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÞÝÝÝÝÞÞÞÞßßßßßßßßßßßßßßßßÝÚÚÚÚÚÚÛÛÛÞßßßßßßßßßßßÞÞÞÜÜÚÚÚÚÚÛÛÛÛÜÜÞÞßßßßßÞÞÞÝÝÜÜÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÜÜÝÝÞÞÞßÞÞÞÞÝÝÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÝÝÝÞÞÞÞÝÝÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÝÝÞÜÜÜÝÝÝÝÝÝÜÜÜÜÜÜÜÝÝÞÞÞÞÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÝÝ ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÞÝÝÞÞÞÞÞÞßßßßßßßßßßßßßßßßÝÜÜÝÝÝÝÝÜÜÞßßßßßßßßßßßÞÞÞÜÜÚÚÚÚÚÛÛÛÛÜÜÞÞßßßßßÞÞÞÝÝÜÜÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÜÜÝÝÞÞÞßÞÞÞÞÝÝÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÞÞÞÞÝÝÝÞÞÞÞÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÞÞÞÞÞÞÝÝÞÜÜÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÝÝ ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÞÞÝÝÞÞÞÞÞÞßßßßßßßßßßßßßßßßÜÜÜÝÝÝÝÝÜÜÞßßßßßßßßßßßÞÞÞÜÜÚÚÚÚÚÛÛÛÛÜÜÞÞßßßßßÞÞÞÝÜÛÛÚÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÝÞÞÞßÞÞÞÞÝÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÝÝÞÞÞÞÝÝÝÞÞÞÞÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÞÞÞÞÞÞÝÝÞÜÜÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞÞÞÞÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÝÝ ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÞßßßßßßßßßßßßßÞÝÝÚÚÚÛÛÛÛÛÛÝÝßßßßßßßÞÞÞÞÞÞÜÛÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÜÞÞÞÞÞÞßÞÞÞÜÛÛÛÛÚÚÚÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÞÞÞÞÝÝÞÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÞÝÝÞÜÜÝÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÝÝÝÝÝÝÝÝÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÝÝÝÝÝe ˜“•—šŸž“•—šŸ’“”—™š›žŸž—ž˜ž—ŸžŸŸ•šž˜ž—žŸž•šžž—ž—Ÿ•šžŸ—žŸ•™Ÿž•šžŸ—žŸ•™Ÿ•šž˜Ÿ—ž˜Ÿ•šž•šž˜Ÿ•šŸž“–™œŸ•šŸ•šž’•˜šœŸ•šž•šž˜Ÿ“•—™Ÿ—Ÿ’“”—™š›žŸ“•—šŸ’•˜šœž˜Ÿ”˜›ž•šž˜Ÿž“˜œž”™Ÿ”˜›ž—žŸ”˜›žŸ”—›Ÿ˜Ÿ”˜›žž•šž˜Ÿž˜Ÿ“—Ÿž—ž—žž˜žŸ—ž˜Ÿ•šžž•šž—ŸžŸ—Ÿž—žžŸŸ˜Ÿ•šž—ž•šž—Ÿ˜ž”šŸ—ž—ž—Ÿ˜Ÿ•šž—Ÿ•šž“—ž˜ž“—Ÿ—ž—ž—Ÿ˜Ÿ˜Ÿ•šŸ•šž“—›Ÿ˜ž“—Ÿ—ž—ž—Ÿ˜Ÿž•™ž•šž˜ž“—Ÿ—ž—ž—Ÿ˜Ÿ•šž•™ž—Ÿ—ž•™Ÿ”šŸ˜Ÿ˜•šž”—›Ÿ˜—Ÿ—ž“—œŸ˜“˜œž˜˜Ÿ˜•šž’”—™šœŸ—Ÿ—ž’•—˜šŸ’•–˜›Ÿ•šž“–™œŸ“–™œŸž—ž“–™œŸ“–™œŸž‘“–˜™›Ÿ—ž˜ŸŸ˜—ž“˜›ž˜—ž“˜›Ÿ—ž˜Ÿ—žŸžŸžŸž•™Ÿ•™ž~¥½™~~ÿÛÿÿÃçÿ~6>>><<ççç<<~ÿÿ~<<<ÿÿÿÿÿçÃÃçÿÿÿÿÿ c06cc6c><~~<~<~~< 00```$fÿf$>>>>00000000fB$lllþlllþlll|ÒÐð|>–|bf8pà̌0hX8pòÔÈÔv0000000 Öþ|î|þÖ~88 ~8pàÀ€&ffnvffd88x~fd8008 0`0 ~~ 0 0 |Ɔ 000FFïüfbf|fbbfü>FÂÀÀÀÀÂæ|ünffffffdøþb`d|d``bþþb`d|d```ðfffffff; >c`c>6<>ff;ff<>ff;0 <>ff;6<>ff;c`c>ff>c`c>0 >c`c>ff8<03n;~ØÜw6fffffg6>cccc>cc>cccc>0 >cccc>~ÃÀÀÃ~620x000s~Ãf<ÿÿüff|bfoffó~Øp 0<>ff; 08< 0>cccc> 0fffff;;nn33333;ncs{ogcc~8ll8|0cc>````àcfl0nà `àcfl3gÏ<<<6l6l66lDDDDDDDUªUªUªUªUªUªUªÝwÝwÝwÝwÝwÝwÝwøøø6666666ö666666þ666666øø66666öö66666666666666666666þö66666666666öþ6666666þøøøÿÿÿÿ666666676666666666670??0766666666666÷ÿÿ÷66666666666707666666ÿÿ66666÷÷666666ÿÿ6666666ÿÿÿÿ6666666666666??6666666666666ÿ666666ÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿððððððððððððððÿÿÿÿÿÿÿ;nlln;>c~cc~`` cc``````666666c0 0c?llll83333>00`;n ~fff<~ÛÛ~~ÛÛó~`À0``|``0>cccccccÿÿ0 0~ 0`0 ~ØØpÿ;n;n8ll8 ìl<ØlllllpØ0`Èø>>>>>>~¥½™~~ÿÛÿÿÃçÿ~6>>><<ççç<<~ÿÿ~<<<ÿÿÿÿÿçÃÃçÿÿÿÿÿ c06cc6c><~~<~<~~< 00```$fÿf$>>>>88888888ccc"6666666>ap<C>a“g8pæɆaàüâááb<ÿ8pp>añú~_‡~ccooon`>aàààààa>|rqqqqqr|ppppppppppppp>cáààïáa>qqqqqqqq888888888GG>qrrtxtrrqppppppppƒÇ‡‡‡‡aqy]OGCAAap<C>qqqqqqqq>ááááááb$áááááéõãÁÂäx8.GƒÁât8 @€ÿ8pàÀÿ<0000000<@`p8< <6cÿ |†ççç{ààüæçççæÜ>aàààa>?gçççg;98~88888~ÃÃÃ~€þààì÷çççççN<àâäèøüîçãrííííííî÷çççççq<C>88þ88889çççççç{ááááb$áááéõãÁár<.Gƒááááa20À8pppp;n6cc3a``a3>fffffff; >c`c>6<>ff;ff<>ff;0 <>ff;6<>ff;c`c>ff>c`c>0 >c`c>ff8<03n;~ØÜw6fffffg6>cccc>cc>cccc>0 >cccc>~ÃÀÀÃ~620x000s~Ãf<ÿÿüff|bfoffó~Øp 0<>ff; 08< 0>cccc> 0fffff;;nn33333;ncs{ogcc~8ll8|0cc>````àcfl0nà `àcfl3gÏ<<<6l6l66lDDDDDDDUªUªUªUªUªUªUªÝwÝwÝwÝwÝwÝwÝwøøø6666666ö666666þ666666øø66666öö66666666666666666666þö66666666666öþ6666666þøøøÿÿÿÿ666666676666666666670??0766666666666÷ÿÿ÷66666666666707666666ÿÿ66666÷÷666666ÿÿ6666666ÿÿÿÿ6666666666666??6666666666666ÿ666666ÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿððððððððððððððÿÿÿÿÿÿÿ;nlln;>c~cc~`` cc``````666666c0 0c?llll83333>00`;n ~fff<~ÛÛ~~ÛÛó~`À0``|``0>cccccccÿÿ0 0~ 0`0 ~ØØpÿ;n;n8ll8 ìl<ØlllllpØ0`Èø>>>>>>~¥½™~~ÿÛÿÿÃçÿ~6>>><<ççç<<~ÿÿ~<<<ÿÿÿÿÿçÃÃçÿÿÿÿÿ c06cc6c><~~<~<~~< 00```$fÿf$>>>>888888$$$BBÿBBBÿBB~|üa‘“f 0fɉ†pˆˆˆP`‘Š„J1 @@@@@ ``T8þ8Tþ þ 0`À€€>Aƒ…‰‘¡Á‚|>A |Ã>A<‚|!!BBB„ÿ[email protected]@€üB< @^¡Á‚| >A‚~A‚|>A‡z @ þþ@ @|b]ÁAAAAAC¼>E†€@<@€€A>ÿ„>„ô‡x))!ÁyÁ¾‚BBBBBBBA€ˆìŠ‰p"BB"$(‚DHP```PHE‚†I>h‘n¶IIIIIIIIIH¼[email protected]ÿ„„ô„xÁÁAAAAAAAC<ÁÂBDDHHPP``Éٙšªª¬ÌÌȈc¤t.%ÆÂÂBBBFJ2
[email protected]@@@@@@@@~€€À`0 ~~$Bÿfffffff; >c`c>6<>ff;ff<>ff;0 <>ff;6<>ff;c`c>ff>c`c>0 >c`c>ff8<03n;~ØÜw6fffffg6>cccc>cc>cccc>0 >cccc>~ÃÀÀÃ~620x000s~Ãf<ÿÿüff|bfoffó~Øp 0<>ff; 08< 0>cccc> 0fffff;;nn33333;ncs{ogcc~8ll8|0cc>````àcfl0nà `àcfl3gÏ<<<6l6l66lDDDDDDDUªUªUªUªUªUªUªÝwÝwÝwÝwÝwÝwÝwøøø6666666ö666666þ666666øø66666öö66666666666666666666þö66666666666öþ6666666þøøøÿÿÿÿ666666676666666666670??0766666666666÷ÿÿ÷66666666666707666666ÿÿ66666÷÷666666ÿÿ6666666ÿÿÿÿ6666666666666??6666666666666ÿ666666ÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿððððððððððððððÿÿÿÿÿÿÿ;nlln;>c~cc~`` cc``````666666c0 0c?llll83333>00`;n ~fff<~ÛÛ~~ÛÛó~`À0``|``0>cccccccÿÿ0 0~ 0`0 ~ØØpÿ;n;n8ll8 ìl<ØlllllpØ0`Èø>>>>>>~¥½™~~ÿÛÿÿÃçÿ~6>>><<ççç<<<~ÿÿ~<<<ÿÿÿÿÿçÁçÿÿÿÿÿ c06cc6c><~~<<~~< ÿ 00```$fÿf$À@ABDè&JŸÀ@ABDè)B„ff""$$~$$$~$$ [email protected]>AA> ac 3c8DH0 RLF9``  f<ÿA!>AA>
"B@@@~A> @@~AAA>A >AAA>AAA>>AAA?<0 0`0 ~~`0 0`>AA>[email protected]@>6"">""w~!!!>!!!~#[email protected]@@@!~!!!!!!!~!!$<$!!!!$<$ x#[email protected]@OA!w""">"""w>>BB<w"$(0($"sp !!ÃffZZBBBçg22:*.&&r>AAAAAAA>~!!!> p"AAAAA6 6~!!!>"!!q=CA Aa^IIçBBBBBBB<çBBBBBB$çBBBBZZffçB$$$$Bçw""AB!A<0000000<@`p8< <6cÿ >>BB=` >!!!1n>[email protected]@A>"BBF;>A@A> | x?BBB><` ,2"""w <` '"$8$"wæZZBBãl2"""w>AAAA>n1!!> x;FBB>n2 x>C8c>~f"""&;çBBB$çBZZffw""ww"""xA!ppp;n6ccc3a``ac>>fffffff; >c`c>6<>ff;ff<>ff;0 <>ff;6<>ff;c`c>ff>c`c>0 >c`c>66 03n;~ØÜw6fffffg6>cccc>cc>cccc>0 >cccc>~ÃÀÀÃ~600x000s~Ãf<ÿÿüff|bfoffó~Øp 0<>ff; 08< 0>cccc> 0fffff;;nn33;333;ncs{ogcc~8ll8|33```àcfl0nà `àcfl0gÏ<<<6l6l66lDDDDDDDUªUªUªUªUªUªUªÝwÝwÝwÝwÝwÝwÝwøøø6666666ö666666þ6666666øø66666öö66666666666666666666þö66666666666öþ6666666þøøøÿÿÿÿ666666676666666666670??0766666666666÷ÿÿ÷66666666666707666666ÿÿ66666÷÷666666ÿÿ6666666ÿÿÿÿ6666666666666??6666666666666ÿ666666ÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿððððððððððððððÿÿÿÿÿÿÿ;nlln;>c~cc~`` cc``````666666c0 0c>llll83333>00`;n ~fff<~ÛÛ~~ÛÛó~`À0``|``0>cccccccÿÿ0 0ÿ 0`0 ÿØØpÿ;n;n8ll80 ìl<ØlllllpØ0`Èø<<<<<<***********????????????;;;777444000---***&&&### ?;852/,)&"?66?..?''??????*?&?"?93-'??6??.??'???>?=?=?=9631-+''!!4?1?-?(?$9 3-'6?6/?.'?' ??????;852/,)&"6??.??'???>????????9933--''!!/?,?*?'?#93-'66?./?''? ??? ???;852/,)&"<6?9.?6'?4?2?/?-?*?&9 3-'!

?6??.??'???????????8923--''!!?:7?84?61?5/?3,?1)?/'?.$?, ?)?'<%:#7"4 2/-*('$
" 
  
1

1
1
1'
11
'1
1
1

1
1
1"
1-
*1
1
1
1
1!
1,
11
+1
1
1

???Creative Voice File3í‘€ò€š—?Ǩxᑘ"ª«<Äxù‘¬°sÀsñ(ºƒ`› Lîa¨
:†0‚þ’‘’0œ uøF ˜£àPAùBوu¸yÁƒrë)€òšÇ;Â(+Ø!=˜‡y¢šxúb þ¹b$¸qÈZ˓Cû
ƒ1¯*]£YQÚLÀS‹⠔º"Ÿ°£BG¨q°I?‘ i¼EÚH1 þq±ºD¸à$™€ÿ% ¹(u¹%È«F(ú³*˜tþ0èB’Z ?¨Q«$
ú„AÁŸ–÷¹»tÿ†…“ªÍ ÿ’ âA¹‡NÐu ó3¹  vÍ' Ø«#Ω#‰¢ðwØ1ÏM¥IÚ’ ºÇŽSª ¬
9!r½

t¨ú‚”7š@ÿ·*ÀTƒ7¨+s«¹UŽ´ ½°v™
*¢¨Àzš`»™”SˆpŸ ÷¸C¼Ù„P:¯¡b ³û0!5›¹–’É ق4ºU›€ŽsØ#Œ‡O½øw© š%™*û‘s‹Ø¬A¬²bɱ ¹´Cý0hØ°°bw
Ø­9Às“¬¹;QŽ€pÿ˜‡ŒÙ0pû“
²@\‡ÁY“:©™‘0û·
9¹³*Àc=
cÙ”0 Ø1–Œ’™y±8“ú„=˜1Ù6Œéà¿øs‹‡< zÀ5ÈE© A›Ù“)’+¢IÀ(i³ '<ü‡Z >¯¤AŠú‰•’ « 7j¨qŽ˜X<›q‚»˜ r·¨xÁŸ’j¨1Ø
GJú£ŒG=˜'¼ŒQ’™xÐ1əI"¬@#Ù´*’йQ˜ó) ûR ¤Kð v¡™”ˆÂ,àÒ(s*Ê
®)È4 Âài¨Q©£¹€ð”Ë
¬¦3¼…8øÄ2‘ "³é1»C­‘ ¡A«»—œ '*É0*?°â3(ü²S©˜ ±zñ8“Ø"*É$Ÿ“8È Øq‘ ™bΣ!¨Aº£†Ké!¿‹Çp¬˜›ôJ¤0ݑŠTªú`Ø9rœY‚†¥’!Ÿ¡R™ˆ´"lÊCË!"š
àR û‘˜”Aσ­YªI‹û#˜t™©œ0ËÓÂx¡±qð‘ 5 ý‰ ýŠ°,3¹¬$ÉBüq™¢‰ ü"¹âKÐ0ðY¸rð4¼¤©R¸1± NÀ7LÁ‡(Ñ8ü
v’èE Á /¢1tž Aè‡pØxþR˜™‘ $sÌ­…˜1ëtª:ØPà—9©!›‘ ¦Hð?ñ@‹­»èwK ùúF!™©‘‰u‹±ÉS‹ û1ÐK£"-É2ZªG
pÛS«’‚¹Ca¨ù!‘8«ØR‹„xѪ”Hû7Iü„uŠ®¡(ƒ% ›àCº3øs™¥ΐ1#š !2ì¢#Pî‘"Œtݑ R
ª¤vš’Dü0às‹»
ù$R›©rË!º)£Y˜b›‘Œ»3!ª 9ré™)™€Ÿ“Š“rÌ1  úRŠ™™%‹úQ ©:*˜š" t› øaƒb¾P›†P ü’ $›š£qºª*˜*µš Ú›“$š™‘  ž!(é ºª$q¹ 
X+Ä`ý9ؙ$qº‘ٙD
 °B©Éb¬©EøªB¬šE+¨%Ž¡#Ž9Ê+“rÊÑ!»ª °a¾¡)œ
š¤a©ºš6ø0¬á$ ²
°bšØ©Iʱ "Ê*¤)š2«,¢J ™«¦*€
‘A¹"¹ª4š¡
Ñ"
™©«C ª°1@¹
ª2¡@Û! š@‘š©2  !™9°#+  •Ë*¢ ª!ª‘Ê"*«5¢
²Bª¬$Àr©’:¡B¬’¡)¹:©1©‘1
ª 3š‘
#¹¹!š0½…!©‘   1

Â#“«“1

¢`˒ ‘ ²!
 ±2ª˓)¹!*¡™!ª X©  ¢ ™ ‘0
‘  " ™"š‘   ™

¢
‘0›’
‘›! ‹Creative Voice File3ƒ°0‘)™ °0
’ 0  ¡9
"  ! ¢  ÉY¡€üw-˜©»ç"4ܗø÷ö»'"Xܾ5C?ñö¼‘ç°q½q#Kʙª—20ÿþsºˆþ'"þòQCû¼†2" ²pýÊ!1XþªÈu1rþµà¸™ûw!1 þX#lúÐ!!(>Ùªu!"ý«Âa!ªÿ$½©™‡u00wÿù2!˜ú¨ÍB"HÛ¸þ6«Ù„wÿª€ww¨p |ÿç `R» ù™¸t1 `ÏÛ¨sÊ±fý™‡rt! ‰þ1Ïè™sª€ üwb)𩩨ٙ€qû‰" !ww šý‰“¼ú™€D7s 0Kø¹èʺ¹¨¡lr¸ýˆŒã7u!ßûC{Ù©Š³P3 s ¹û€¡Gý F¬˜˜ðGu"„)ó)ÿàt»Š™¨pGu: ©±˜¹©„ÿ1ÿ wR0 `ÿû±Qš‹AɊ©v€s;øʚª¸Sý¹ ªƒwBˆŸÿ©0À°X“Ëw(7Lڐ2Œü0;¸ãb›¸
$wa€ÿ ¼Ù¨Q è¡y™±P)Éù0ÿ¨(§Aʱ±b2! Ï
5Šû²E)©ˆ‡w „tÜÉÊ ¿Ñv ٙ 'Q!š±°Ú ýIzñs4!ªðpÙ©ÙQŠ¹‰BžÀÉrr1›¢P²ÿ¹˜R Öcš 2IÙú  ²yj‘ûˆwTC*¸C»ÿÉèP ƒwq¨ AqªÙ0ø(
Ã{û²tCr"¹ tº©Ù¹"©Qws?ِ Xÿ¹ Lðxþ’QA«ay¯ù‚ ؂3r(#|Иý¡ŒÂ@ÿÈ[email protected]£ h"B•<¾¹™«sq‘D
Šéِ
YÐ˱1C›ñÐs!
Ù# þ)’q™ q$)ØÊØQ‰½˜°´t9Ê©˜u Ð`‘B3ýŠ€7«’HB4vº›ùD뺰PrÉûq‰„0Á0¢0š R™²@D3Kú9²t꩘€t)ú*‘ 9$*Áa¹™°Às˜2Q2

ê‘!Púª©™0ªù3) ͐A‘°a °! D+AQ «ê!ŒÙ1ŒÙ€›ª C*©¡q°‘Í P @ú!(ÀF
“Aœ»0»»“ª¡q ¼°#@è!°"¹‘ Q°%8àCèѼ‘*üQ ú¢1™+š–0««°°’Q¨”30P› 9½‘«Ë º#r™™¬Q Ø2!`ι :!0±b !™ 5Creative Voice File3°ƒ€ÇAÏ P«Q€5
›º„¬ÃsªÛ *º3b(D¡ª«wɘ£t)»Ú:Ù30ÉÏéš’#QŠ2Ásü#š“R 9­½ƒ(Ù ªˆ¯ùŠ w ª 2 –ùcb›Ù˜ªRt8ü»¡
ª[email protected]›­Ì¨) w!P,͐\wZ¼˜ɳr Bڐ›¹CHЇpü‘ ÍQ$"™»iˆ'q¾  ðS­q°7œ‰žŽ„•(Ñ ¼ 3Q™@ "š³Ê± ®(±§´Æ›™Ñ*2˜)D©¢2#±©!±›! ‘°²šºš
5 ¹ ™¢™+™I!"¢™©4°š29!ž ¢›) ½¡”!"¹¢™ ˚4! “ª2±©™AËÁaŠê3B
›’2ª *+® ̜Q
™‘!‰EÉ°©ËÊE ˱A[Œ E ½™ º0Qýr)œ5!šš¹ ¢$²¡!£¹
!0  š9A9
À1«’)+º²©3
ûr ½ªSΐ":ë¡5ªÊd ü€%Š­€ ‘2°±œ! 19½ B*
«cì¡©™Qª‘"(½B*¾ &0ܑ3 ØúqŠ°£3Ì»™%»‘D›˜b«‘!
ª¢#šé“Ï’qϨw8ì˜#!¿º“"ÌÀGQЏÏG™«b ۑ §<ÛD6Ú¨U8ιDb ýÉ3ۙCCþ¡E)«©2ۙq¨±7…u¨a‡ ¯Êt(꫐62ŽË‘5!›º€wqÍʃr:?̂w\½ÉC”Cï¨Gaš¸‡wÜ°d1›©®ü7y˹'~¡Ë4Éwšê' ΐ1"š› S9I¬'?žÁwLñU’)Ý¡7Yªª¡2ë„uÚ¨!5©ÔxøüyòÎ%K‡
ú5Ž™ª@ÿ¸DBš&
ñrÈÿtÁÝ,ƒÚ5 é ÏÉ2ª€SXËqéw)øs¸r€ÿ±I°,Ð(uº‚Rû˜ U ÿ±"õ{ÑÝyÄχYÚ4»'2œÉ5˙³P¹
q Ïw­¬“uڐqc̐d0­™"»€v «»„G9¨Î† Cþ‘Ž–X¯ü'Aœ¹(þŠa‹ùC®È6 ½pª¼Y˜€'+¢,p¿ª ¹±ðt
ú°Q(û IœÙ!š¨2 à ')
º3"šÉ s"ËÈ4 ÿ´I ℯ¤Pð
Ñ1 »+pGðsš
ÉÂRX›º ÂÛšš¤<¶‹!œ2
°DQËœ`à+¤zé"*’©»E
ºs
Ë2 ©“PºX™¡7Èû‡C
ËË&̙¬4ªAY¡¡7¼„JÀ:‘¢*±‘¤š!½‡sϘ' ِ:Ë
è9°©RŸ¬"Ð›)š™0¹*Ýw$žšR¬¸C$" ÿÉsš›"»¡RϹbÚ¨s ø}€w™B„@ŸþD0Ϊ‘""Ë tA›»‘40¯Ëƒs;‡ہt
­©"ƒ1Ì°'qŠ¬¨$͐41šº[email protected]¼û+¨è:ü"ž¹w+Ú$0ÿ"šÁ%©GŽt
 D£0ÿ‘(›› S2Ù‚3(Ú©!Øóy ÚHñº(¼¬ t4›ª©$ÿÀ%!
˜ƒ
6Ïùqê‡I‘ª„ƒÉU ¨ÌRÜ Fc«Ê# ¸°wzš¸T8ù¨uψQ`±+Êd*ˀr3Œ­’ û‡pþ³r€ÿ¤+“ 5œ“
) B¢¿$q 1+±Dà.³!ª;{«*w®ÝtÙ &3œ¼‘#Š¯¹0,ˋ wPœº‡C
Û 1R»0ç/™Aª‹CËb,¹¨43X¬ëšÚ˜B»‘#ð$µÀu°û%J€ÿ(“A†ëŠ`‡¯
Qš©„[email protected]Û̆rÿˆP§pëÚGZ ý ‚wì¨s ùa¾ª"Ú¨%"©)»wÐþ”tÀÓ·9 ú„&˜™BúD:وSÙ!ûwO›Âw¬Ð`‘r¨ë‚Q ɏÉ4QºQ¿¹…# ÜȦw®­“w®ÂBp¼ú…2)º€µ#"û„b(ë˜EÍ©1›Èw©¾•uُÕHòZ ú¢3)˜Í‘"Žº…"˙w¾š(uʺ7\‘ë%ŽD™ªÈqBš Ù #Pι"©‰C þ‘"¿ÁvÊݕu¹®‡8ä9̑49™›€•s̐S ªË€w2Ì5 Îpü¸w\‰ý3šr‘­¹"3ˆüút¼%!‰¬À'q™ª
Ëƨ'¹t»Ê‡q‹ú 9¬º#˜«e©‘ é3)Œû$"¼‘!+"±ž™#rªË1˜™S0­¹$b
»r)š !›‚±6²ƒpé¢"¡›†’¹²p¼qʱR
ˆpY
˜4A­ÉB0®°D)›ùE9©™XÏ¡!K© ©R©˜03 sËÚ$‹È ‘Q"Á˜±s ì 4LÏ9Jъ2:ىDªÊ!“
*¼ t(¼(Ü6»©©#C ý%
, >5 ëA Й²0©KÎhté¨#1˜ðM€fª‹ƒ'@Ïé
<ë‡R ف$ÌÀ•™ ·mŒƒt ¿‘‘,¹¨4$X¬Û'ºþ˜A û‘"!™©“Ðxðú'
à8@ÿ %(¢¼„aC¼Ì‡bË»"E
̧xÎØ7ü  wü˜ w€/êu Ιb ­™!
© ùw°¾„qÒ¶)*ɂ6 ¡PêC:É°c¼"é wN‹Ásš˜@²a¨Í[email protected]ùÈdC«!ì˜5 êɅw›’B› ¢2 q©º’29ºˆÃs"ûƒs)º˜4!ڙ‡1šØs¨¾“A¸ÄHòY€ú¢2(º­‘"ª„Qéˆ!5¬½)xúº7*Ù‹C˜Ìù13›ËPP͹"©CŒýbÏÁr™ª„r˜¾„9¥Ì¡C8¼­‰s̐S ¹ËG2Ìu
Ï—z˜œ$*ú#šA’È3ršŒØtÌ 7! ¬¸§S™™ƒ0è´é™tÊÙQ‰Ê0;&™—<¾‚4ÊJð²Q ›ºé"1Š¹©"pÛФ4™a™©«£‹
0±°w-»2 Ù
’$›šwH¾©"œÙˆw0­¸v8¿¹!«Í’3˜‡yÛ°e)¡š„r(ꙁ!a ژ"BÏühB¬ u«¹’"!»˜s;|ÐwŸ© s:»©5!™ºDP­‘’­¨!
ڀ71‰¿š^èw/¸‡b9»™22Ú‘ ««$r û±30ž¸¡[email protected]¥ùŽ¶xùÚ{ùÈv«¡€s‚[Ê V»ÈB”1)é S(¼ÈR¢°.=Èw
¨q³ ÜX©- 8uŠ«±86‚¬ÚB
Ï¡4©ÿªwáۄwоƒz‡œê! ‘P™„8B þ˜G1ªª‡ÿ8Âûw»œ¡và°xÔ ì(À/ÐD
þ¡ ©¸ªR1™»pÙX™ÊGnœ¹gº2°qϲa‹ü‚cA¼Ê"Β39¼¡")©€Ÿú‡qœºmÿ•ª4®È wë3Qªš"!ª›“4
Û R¾ Žè$w›»‘v¹Œøx¦1ŒÜ‚4Q™ Ù›ˆ7A Ü '3š»„b‰¼3™ÀäGlš¹7)šª‚B¾ bŠ«¹2(éC:» $b‹Ù&ÚÔ9°âsºº’cš AB›Û42«›¸T#,Ë©Eʐ62Œû“Ÿ ¡“‚Îw«˜wª©BΠ3DŽª©" ÏÉBº4C+Ú¨F!«!«(Ηr¼É‡sªš¡4!­º5ºªDb
«&!€ÿ c!›«D ý˜’ ÂâËw¼˜w(ۚBΡR ªÊ…4 »þFQ™©ƒ3(ÌÚS ¹À1áQ±‰z© ÿ¢rš¨X
ý¹4!™¹ v ۜtËt ÜÉ#2
«©! ?š‘ˆsŸÊ’f,É©RŒì¡2"šš•!ͨ! œËRۘ48·Ÿ7‰wpþšs˜‘2›¹"ژ†C(ÏɓC(û«‡r˜ú“80ú ©r Ú¨“a®©"˜Ë•@ê#Cê ¤s™½’Ž‚uªˆt’šš-¨9ª’/‡:-°!w/¸±v-@㜘Q„Œ‹¿ÇJ̋u‰› Bb¬ R2š«2)È ý!êGHÿÉVBÝ©#=»™@™Ï¡bì©B Ë©23 ì &8š
‘ú'+¸u‹ØQ ®¡d,ʪ0››r¬Ìt¬C0
¾ «iyœ¸7yì‡
s›À!'‘¬A2Ÿº7=ùE,¡š‡ $¬Â4ûR¨ àqØ1\±AΐºTý„#*«F*º¨G2ªªv¸øw ËGû‘!Š/¡b‹Ì±Ãr ¿èD+˨DtšÊ„Yª²C™ÀsÁ»¸wyÚÀw}ªº$u
Ý¡""ŒÊÊ#EÚ©š˜B Ïø2BŒð© AÚ$‹Ï¸wŒ™xËú{ÿ˜tÏè wŠšºt)ª»10Ü©‚tܹsª¹‚q€«é 7 ­ºCÏ{Èøw:¨¹#"Š¿à)$)þ€Gp»Ì‡#2ìÉ"E™™2 º£3 ›Âšâ1Ù¬w|› w¨A0™ÿƒr©Ž¨QŒÌ³a ˜«‰Çs ý‚!™Šé¹ $#»©3Aù…tº¬ƒv¨¾)$œ¹“RØBŠ¢ª3 ÿ‘1 ÈÅ £,ñ?„Q«5)©‰š¾Çy©¸jÿ¡„s¨Ï Q"‹›Ë4I¼ÊA8Ï©‘3!šË‚s8Ëû(ڊAÏ‘ ڎ
šw›¡U‹Î2,þ‚@Ê¿ t
»°R2 Ω"# ü‘0ªÐ‘b
͐2 ê™G¨»fŒ ‡<ªÁCÀ0¼Î“" Ê©2Ì»$D¬¬#)™¢‘  ! •ré‹q¹Š„a‚+»Ê :ځ„r¾™F ¹ #%½© ºÀ *ØB›Ñ š¡)Z» '`Ù
C‘™¹º$2 «¡ «°2ª
 ™š‘‘ »g.ˆøw Œ™Àu/Ø$r ý2!«¨Eœ¿!
½’™©#Lª¹4"¹ ÚU€ùF Ù7šœ³2!À b©Ès3è“)ª™c¹³0‘ ¹2 ©¡œ gN˜¹7˜©€Rþ 2% ¸Ú2(Ûºd+©“ R›Ê""±™2Ù "
š›{™¸V ©€rý14«™™ªš@¾™‘3(û©2š »#0¼º$
’k¨Ø7J™™%
Û°CEêEÌÌ2&¡C
ڐ2º
º!±œW-Š v
˜@¤qڂA©ŒØS‹ÌÐ$ ¹Âbê‘2š ¹!0¹ª º£wš«„u˜š‚(&1ê39©%1šš’#»Êr
¹’¹ ±4˜)
 ª·y©¸7Y‰©! "í"#›ÌRÛ©!
¹© 33 ڐR »¾2ºº“1š!
’ w›š‘EŠšA) ý"0ÙrCreative Voice File3ÿ?¹€OñaŽèXrv,°ÐiÑ™Q»ÂwË0ù’š’®‰Êsº
Hür ¸yÚ9……JøYŒb“xûxÀ³×L³£¾>ƒ`œ øZË78ÐRœ:Ù2 §m©†A›¤
±‡8cˆÿÂ(ìR˜ Àwxÿ8u©J’ÒóyÍ7‘9Èxú¤@ë‘Šù@"¬cÌ› w™¡Lù•9àt©¥PúY“
ê Ì ×1 ê)£#ȑº „¾3„*Ïéa*Ï5›©
ø4y«:¤
‰øuȺ‘—Xû'šb›š Uš!«˜sÉ
#ðTè$»k€¨W0ûó: ŸçšòB™!aÛ´"‹‡y™"Ž‘ ÏÙ£K¢‘
¢0©ÊSÕÁ§Q™­…Øa
—J;ó{ú ¤/í6Yû„Q)ͲE ê€$ÏðG‰xüB¨ópú*° 'pèé
„v›’±:ȚW+²»‡œ A*/Ó)‹@§Ï†9(°Tþ‰‡ òi"š ú"ˆ"™qÊe=‚¿”0ì)˜™I ÿCܔ%¾9Ò$ê•9 u½˜:’Ù‚y™3ܓŠ¨Fڈ7q»„rê=òqÿÄ"rí6ØrPÿzðrú`:,ør˜(6ü$
‘€¸‘¸w‰®¹F˜›+Áÿ5” ú, w›ÉBÛ4;Ê) u™
S¼#š*x ý0 ûó¦"¹2Ú¸—J©5Ÿ—^À…qòpœN©,‡PØÉÁp°’IŠ¦ù=±0±¹}ˆ—{±³1‹!Ë)ý"àM“+¦ÂAÊ LøXâ9*†§°s™þBp¼'$.°C„«›3H{ÿ4ɐ1yü7òþ0·ÿ±€ët)¹8‘¿Ó@’X¯1Éš™‹I0±vÌ¡D›ÄHÜÁ#I‰§ËR¸tŒøg¬“ Áiš,¼…2!˜«û&LÊ) Xú6³9¾C¢"±0è+ú)8Ý+pÌGnü%™ iŽÂŒ04ÿ T¨pºœÿ™‘! ŸÇ
‹ÈôYQûP«
 v **™zr¿êGxàüYš¹UÝUš’ ‹…p;ݧMÓ8J¢˜—O²„Ò¥
+øv˙yÑQË"…à{d˜{À™wÿ‡lMÈ sOŠyópÿ4Ì}Ñ â¨Q?ðv°°ü'*š rþ
'¿âš ãs øøpÂN¢I˜';øsº#Ácð.¢zȲ¸&Ò:„©Ä6è'
‡X¿¨ÅI‚”“Êy˜’º'9Ê$È¢Æ1¸ ‡ÿ"
Œs½”‰@
¯?•„˘}„p;Ï°u)ñY¬3¨qù0:”š“É6­‡`û"Ë!0üƒY w»†š‰0ÿR¨:ᩁÿ©õYøu›¨"z¸2‘Lɇx¸L³wߔ{² Aüx܇*@ÿd¼¢2«ñx»χ(¯†"ù@À·xíIøwœ ¹©•Ž‡hé‹O‡›‡j¹C¹³qÁ
˜‹÷5žð-’‚rɇ)èU½{øq
Ç ù1œEŸ&œÄ‘A™Ê`“€ûppÿ­¢C,™š"YŠñ?*„°{øX §ršÃY¼8‰7š˜w›ù)hÝ«“!ÉPÏÂxxÿB†˜,ÒHû‹wŠø¢DÔJ°hë’rŸ¥{ÑJ¼*¢)tž²øD¡¹¢«z„{é2*3Á(
ÿô0í4œ"2 Ëa‘ó{‚§‡OñSëF²L“ øyÐ1ò>p©ú*¢6­•Pÿ•Y«jË2©0Êxχ8ÿ§E©Ü‡*Ósú#
ù(Å)»G¹sÍ9’Àr”þ#‡AœØq‘Épê
"²ñ¹›‘ $a€v¬ ´rÙ¡9¢cÝ1‹øÉcPð”"û@{øw£.Ñ4º‰{øD¢xù¿¢@—â(ù!¹
SLÿ‡ 65ðyvË¡#ª”#¶&…Ð™DÀfàRÄXù(þ'J Ÿ´y‚ùª*y™ñA¸xù%ͱR ú‰—,ª yùœP¿¤{èRª‡óòši¹9™#HŽùñ+Ìr‘©JÈDxü3*’°!r˜°^ G™¯7¿‡K©1Œxµ ß3©€üHz“¼u¯¶{Û1©!*æÁ ㋕0ê³("Žú‡!‚Âuî&‘â@Ò1Ê1Y¤bý%‘¬#­4ª¢1ŒƒO©0™wƒ/”L³)œ‹Ú”º‡"ƒû—:»ÀÃw
Q‡<‘1̂‘Y¡eۃ›“¸v+˜ÁÒ9€zùuÍ…Š—+¹EÛ9“Kˆ—p
Ú e‘wÃ"‰¸Ë„w[ób½”Št<“Ï3â §*¨'™vš°a‘‚û1 7Ù4*˜Lú49Êbì: :rÊ‘ û9àR¡ Ïêr“;à2Áýxí4
äPú‰G-¡0Ðrì"Ž…‹) +¿†p‰BÏðRÈF ›%Œû$`üŽªRš@¯ø4Y²*’Bîs¹…²0Çü cŒÒHøqÙ0ϓ@îE  »—2YòC¼Eª¢‹ ôzÉ\¡£ úBøPøv٠ϳP‰ìãJ0©á„9úAèw­‡KÊ"¹`/֋º“ZÁs«¢Œy«¥1 8ÿÖ9ª$©‹‡@Ë·­!‚)Ï„2Ràr«$Ö[ú‡)0ðsʌ ’4š¡”?©1õ.Â0½4˜ø¬ûuÌ)™Štêâ2á%ºxî¤4ž ñøsüU ˇw°!8øyXÌ v€«ŸâJ²¨­3 ’°¿pû!8š©#©2¼¯dúùØ»w(ϐ±uš†ÏW³9Â*ÁXá`¼úâ‘C¹¼D:#è¸q‡JÛ2¡ˆ?øj¡t©‘œƒ²!¨`F¡â@›[AJü³P;«„ªÏ·z™‰,›1 zª+É,¼GNßT,‡™ ¹‡ u©¨– Ìwª“;£­™!™‘,Z˜ù2Š©ËUŒàq™ÊeÂ2“qØ ÿµ9ÑpÍBê z¹8ày‘­°k³j°™!¤Ê$χIâ)
«Vùw¿˜wZê˜ #
¤‹"ù ÂT¨à$R©ÄÄi0¹Bܒ C
Ÿ2Ð'º ‡ ™‰ÞrÁ ‡‡ñŠ‡q®ª¢AŸ”)¡:øY°tË9¨tÁAºŸ‡ :ør‘ƒ/Ê#0ùZš MƏ“\èu¹ÚKˇ+ pþsß^šP¹øvŸ5œÀ@§p‰zýB¿7i¹§Š‘LÑAªª `ž©4øp¬âÕ9©ê$*ò@‡rëêR¶!Ë%*Ê :ðhùv 9ú&̒Ì!™¹T ù%Þ¤h±j"1­@ŸÊD©3‘0í¹>²rèt«™ é)²Yº
‚ó‡;Ä‚}‘ øi‘„0úpí1…[¨,ù@’Dؙ¸°w7†+â ¯4«„(¤ß‡}äcÞØty©š°4ûB
«*tÙ‹³;‘‚'Ÿ’)¡!«‚p¢Ì°gž"š‡xûp©Ï£ ʑcXüÀ¸GAxýI¸¡XñÓpýU¿—K±9š"¨;¸ø^“qÜ5¬hðs¾4¬pÐÎ3?üG{½"|‘˜ÉF¬‡:³Ó”I,¯‘Ðv‡ ñ Ø. ³*óiË…›¨vʐ[«9ÌQ¼7Ä*òEÝ9Â(σjÓY©™˜Š÷k±L˜Bù,Dw»aª‚PȺc© Û7AßòY¤q¸'ÏŽG¿–pÿ6¬°b¬ G9¿(ù€º/ò!9²1½™«8k™²+°tú«„"ªœ"¨Sœ³jù3™Q˜¿³»¸tš„.éu»À`‘Ÿ‡mÊE¢1Ïâ¡Pû0Àt½é"˜¦Iÿ³=°R‰ú1™¡[óy ëYÉŞ$;°Uá&œ³[ɀw:¼ŠÄt¾ˆÛ…y±#¨?š‰w”™ÀrªEx¼¡ÐUò3ž• ="úñ7›©9ÂAÊBÀñxÿ™ˆŸÍ$(‡˜—ÿ$-Å™ ¨wû’(¨qɜðGL…LÀ2¯ÄpÊ%‚»ù3ñ2­5"]š"¬@ù‹Ãj¹G¿Z¼&¯§{ør +ë0ùªÊ/¥8ê*ƒüûsŒx•˜Ã?ùU 8ÿŽ…
ÂbÎyø#>èR L©¹s™Áw½Óyþ7M“Hþ¥`ÿ¼GOÃXý3+ñrÝ9$«š…ZÙRÂPð/¤4͑„rÉ¤0•(ý’û11ҜPû…2™âi¸r˜¢­™u è!œ úašøwµ*ƒ(ÿrìF̨r!Ñ;£‰òY™*¡‡7XðiÁ#¿RKÊtþ!<ÈIÁw ©«ºøsªÂ&õQ»³1̀ w9ÇJª¾™„ppýºYÉB ?òør©7É
ÐR(ÉY”œLÂÀvèw/âqÊ Ï7›80°ã7,¸ÿ"ÊS›y‡œ˜Š£·uš¿ÑYÉQ˜™ øi{ó;#)­9Øw,»„pÈpÿ»4š©#®7ˇ‡[ ;¶°” vË[øpXð`ځDù7¤°èUº
°ªGã¡+™zÉXé5½1+ۇ0·KÐ%…¬Gyü Ìx™©Gž‡Hø1†ÿçJã °ø-%*àw¯Â«;êP¾¨§
“9™¨¤tÌš0xGi¿'ŸðwáRê#•‚šj‘1Œó Šÿg½ÂV씌G¢*©! ý)ñÃpúT¿"œÔTº ?»#"¨—zÞ#Ž3‹œ9ãyª! ùT¼!;þg“;èvŸÒc‚ü%›)„ ÿÆ]äPÙ)¨›Àw;ÑH³¦ÿ‘qËðr’8øò$íâr¼@«¢±O”;Ðsâü#qË:™™ ' pÚ,‘pÇ,º¢˜0sÐŒs¿ðq€ü9.˜s݄XýFÌDzÿÓ@ØYàc‘£!’‚{åÁªB i‘i¼…ƒ$¯"è­pù$0ùœ¢1ØGZ¼‡Hø%‹­‡@ÊÑ(Å!ߖ@%áD ¾Š•@Ù¨G ¦šÑ!¡IÊ4îZ ²Dû%É c¸ª(rØj®l±!™`þC™ý
Tq½ z™2ÉX«À¢ó)é1˜š4ð›àD¸w™¢Pÿ\‡±©2»Ä:÷X¯¢sœÁ‚;ܑbKâAß3 ®¤,qË ÿ0ü4«ñRèw©ŠÙ€|ãjé‡)¨1yšá9;‘ÉWó:ôJ8é0þÂG;â*“œ•{úEœyÐP$ÏŽ ü.2­K¢)4Ï%͇2¼hú8ÝR˜Ñ9 (—³¿‡:²DøtšÂ(ùfÏLûF­³y°tºÙWݒ™IË4‹ÄqÝ¢TâQ¿ùu
`۝R™¢tü1ÂyØñ€w+™z¼']ÿ4ötܺ#œcñsê$ŽË7®§rÿ‡r«ó!(ú ò4øq¡C¿!ýñRªE,øt» “à, wš˜!c±ª¢˜ÿ4^òa¸¡˜Á
g>Èz±¦pÿ‡]óX«¦Иÿu
hû‚u«‡¾¡w߇j± Ë7 »ŽÂEkÍQ©›µXéBèq¨0±;rÍ*Ú)…­G®°tÈGŽÐuº9‘ª%KÈá+¤qËù
1w/È$!ÄZ‘RÏÂpú$¬‡iž”›yè: ÿ&Pÿò±g9®f¯„† vú3™"˜ú2¤9û$žFÕ+Œ”n¡#˜X‡ðhñ€›w©¢CŸ£JÑt¸¹2ÈEÿPë¸G»P“Ð-¸pá‡- ´:ÌêW Qª#=øq±‚ñwï‡]Ô@új™%Lâ;±9 p¼Z‚iŸã§<“(¼øq`ÿËE)Êiî'XúA«‡Š@ÿ…tÍ
r¿pz䜯ÄPù 7‡Ÿ±"‰Yûw½—;˜sއ¬C”ìHû”A¼!ÊW³*°RðRš§>Órü;”û2 ËÑ¡(Bë$:Ê9¹S»3“9ო±$¨všJùŒw
*¼±!'» {‘Šx·+üvÂ[üR±3 ÿà OƒEƒÊ„Oñ(ê:C˜Ø7ºb¯°xñwÁÐBÉQ0ü(ÿ5Læ`ûƒhü`þ‡B(€ÿ÷+ªjØq²@ø€ùv±+‹”ZJÙ6¯ñ3 üµ:·“«˜W:ër®<ùËTÇ>ée¢¢pÿ0Ù0¯¶tþQ›‰Ð`"xàð[email protected]Ú¹DOÐqÉS¿7Lÿw/’]¹±†3ÒiÊ(üsðw¯&œ¡©Ž
rÁ4«‘0ù@ý3˜1.„[ºC™ Pý‰«¦Pú¢ ŠJÙ>ÙT“‘HšÔ +òkéa ó{åH››¸u1­± º" ;˜NKþgYޕ9º2À\¤qÈI²
G- ½wû# £$å[ºÏ4˜7˜1þ¦yØr¸‡O¢
„Z±Y©¨wš¢{ù@óJútý@Ì%j¾bšXÿZº3‰ 1ýÎq‹i¨ øy©WópýFì'ày—{۔ °ñiìGÿ°QÓ“HË£;‰Çs«¢€w€·rÙ9²#فˆÿAývÞGõ‹x¡â$¹)ÁI '›3˜½  ä_©‹g‘»¹ øp£sÿ$ áRÊ¢sü&ÐO•XáL™§¬òg»‡|¹
ÒY‡žGc íŠ±bY±‰èfìD¬—IÉ°Á%+
rÀ v Ávÿ4{¹©‡2ª±©:¢qê;Ä…ƒZÀrÂ8íV¬â@–¹³j±9¨€wºÚ$9¨sízÑYˆyÀq[ÈBÊGˆ³qÿÕ@0?ù) ªü7³ªºc¬”j¹
'Š˜q Í
b &›•
àbœ—-
üA%8ý‡¥L¢Y¸=ƒóRš
ñ!«ƒrËpìšÇq­(àu”©ªAÓ)£1¿‡KÌpñ {ñ(¸gO¢ ª‡vª!;º¤c¸[‰1b»AÉSŽ”:º‘ ;Ðiñ5‘œ¦(Í
xΝ¨'k²¸D“8ÿ uªÚ„#GMÑYÝ5‹Šw
°vÛðw™ýS
ë2œ ð'l¾;±·o±(2‰ý"øuÀ,9Ã`˜ÏǍ’! †8ÿƒ ú¯‡ F™‘!‚ý‡>*ü©…ž…hñ;pý!  /”Z¡+¸‡KãZÀ0ÛÉ7)¹,ú(AÒ(ï˜pø';0ܐQ¼UHÿp‡z«3™°;,†
éPü%{«!°½B¹©yÙDÏR©RɃL’! î1ö±Pû‚sۇ!¸pý5¸Q€Ÿù@úU™˜²ñS°¨Q=ÙJ¡ $œ
Ñ" ÉñH’(Í%«‘¨bÁ¡!KðPÄ;•‰ 7½»!„¸sÂü…!!Á´c™úÈvª+-‰ÏÆþs¼EÍ"L²(‹óx(ÿË%,ùA‘˜v›øv¼\˜j‘
7©9àX0ür‰Bà™Ð¦]³JÜ@ðhŒÀÂv¹ƒ:ñ(87kè'‹ñE¨#ª”,û4¤ ÉrÊ©Ɇ²‚pu¸ZÌVØ pùGÁy¨ŽLús<±,j¬4LùR:±›&. ¾tŒ¦»AÛ
³7«±£0üGý-Ãc½ƒtÉ­‘« ±Júxý6*ÌJúfÌG¿”L°' !¡1üEú#cÞqÿI
’¹1bÏ Â|ŽË$]҆Ié"aË½U›»±(*51¼³˜·{êRڌI,€tptñ¢<ÐÙªr¯6)­Ý 7Øv™a 褯ÑE+’9¸Á/4ʹ5´[Í)ò2”ÉÐ0>5ÿ™“*©9˜R›³Ž€t(™
š‡x›¥! ¯Ói½
SžÁS¼E›Àf«ó2«•"ʔ˜Îe/Ô*²K©1?¨5žbê Ç,Ø'xòMÚ&¯3Eè8ßZ±"¡ úf«"£bø|âpóž rÁœ82xðϤHú7¬ƒJü!˜KÐqÌC€¡Šÿ7)ɉ# ú[email protected]ÿøuŽŠü'.¡ ¤ü4:‰pкÙ#š Ì
X¯0éEË ÊÇDØ&ãxýJ™AG,¹Òzy±)Œ—mè‡Y¹‡IÈÚðQ(ÿƒO²!“Èp²F›˜.ÇI;’¨‡¾˜/ñpú™9Ä8ë‡. \ž)¤˜ÓÈ¿6-°Pù4ˤ9©ðv¬°¦ \#êAº‘ù¢IºÂ2 3úA¨†
ß7o˜ûç-•1º yÊ Ò1
Ðpù"øA óL¶°'"ªÙAªÄsÙÒ«€ÿ#º¥8èpû8ñ'ì²Cº$:Ú´'Ÿ‡`û…;…9∵¿†DÏÕyœ•[éTž‡%*ƒ«ÏÄ;!0Ï |âr݅ZÒõ pû{²IƒÜ,Ä;ø3ÌBÑ¡:kØG¬% ِdPÝ¢!KG¡¡!¬4ª‡9 s¯4K tû†(¿æaË@¬' ڑ‰ u±©(üw™ÿ³
s›šˆU°Uÿ•›SŠòq«¨ÅðPèc¡(ʟÃqêGŸæ,º1›r£»‡[ÙŒ®—+«(˜øl3˜øwšbþ‚ú¬Bhù1¼$º" º¢÷*Ügß1 êµI¯Qùy¢;ñSÀþ$rú’#ö\Ê t[¤8ÿ˜ž¤sèÑÒ1%š ñ! :ê# ð—4<é©" ñ0<˜ÿ3˜¾œ#•ˆÏð`¢:`ýhñ)éJ¨³X‡yúc»Yðu
p¨ÿ“. —Qþœ‡RÉ@ðtJù@ú‰07q››‚aôùC ˜Pü0ú—Y«#«†A¹ãjé0Ù•1ª„¯0—¾8¿‡qËS»É! ”bš)¡+ùq‡«pv¢퇝·Ž@Ÿ‚Ñ;¨0ÁwºE pÌÉt­ƒjyœˆÿH©Hwʹ \ŠpkÓ© y¤‡N+Õ*ˆ×ڒ:`pÿåqÌ@J¡*ß%¸óJÀpýxËÒHšø=ƒ@xøqÂEÁpûVNë)©Pù˜Òº—C¸±m‡) τsß%YñòrÉê3pÿŠ“yúC™™X¯àq›£!¸Dɍ”JÛ3¼"8à[ڇ8‡£Ž G]àsêŽÀz w+ ü31¸pü'/áIHýxù³‘2«À)b±¡)²›“Xê#º ‡Xà—)˜Ð"L§><ÙQÛ3Ú%ØJ±À¥x q=˜pü(ñ@ü*˜7:»!ØQt̂2Ç ósÜ@óYÍ6û(ڔI)Ó1èuË
:ùqÏ#€ÿ*Â4©3™€þ¡pÑ mÁ„r¹ !ÈG,…9ÿ5m¡)¡‰`»»CR0þøa û%KÃI«
º(?ñ0ºwyÊ$‹Ü9*Sñrí!ê@Û¡Z”)I˜Íš', ¹Àf¬F¬‡-”J‹ñ+/Ã0Ç0ºKý$
««78+û#-²I¯T9ҐÏ1Ÿ«Z#œ¢†L¡ŒòR™2Ü;‘ *ƗL,ف7ˆóLáZ ËùG)‰œé™i¨tž‘ˆ0ÿ§Y¹º±Z™#ü’9©3 •èv©¡D™šÒZØ7: ›ÀwHٓ°5²…zÍ"´A™Ô ÿr© 7š³|™€ß rét¥½ÅZ˜>’%9Ùª„Œy øm‡ ýˆž0ãàqÙ4úrÉ®EæK°iÉW¿“³+)Ê¢%¹Y
¡
ú+ªl˜ÈwâxÛ¸$0ørè(Бw¬kùEpðëQ¹G¾¤7Šÿ•zÅ*ï‡j“*¸y±"Ë"‘HÙ±
g­¨b«“*qÙ9©1Ø0ðŸþ)©’Cjš™ÁIŠé3µ9Ê#ªŽ3£©¨üò3˜Ó@ù)t¯¢¤CÚ;È'£
Êa€ðz7š 2-ÀGÿK¾`¿9½$›2€z$üÀw½$Ö*¹ºGÚ®‡J„¿0¥ªƒ w‰€òtÙ*¹4¤€û·QÈ3¥*Ä[email protected]¯ðP혠wÁFÍ “¬¯1ŽAª†ø ù
—rÊ9”±*øwºi©·NŠp›œhñ)¨ë´qÌ·qî@þzÀˇrÈxù#å[XË"¬¢2 - púsÌ°vã¡9ûYëváɯO•[ñu¿„`Ú8é’J •(“OåXû ØdÓ*±2©¢*²9©º) ’š$1½±8ß5¬‘÷né2„…œùRÈN‘AØI©›#z™¼q1¨ÿ•0øzù4
t­Ñhð ÇM$ʤ,¤¡¥¸tΒ Øj¡"Í6šú4Œ‚i¢¶š‰øtj±š  Çy™’AÁý‘Ê`wŸÃ(úªÿáU9ʇ¢"¢tú„xàÚU¨ /ðw3«’Ä€qrèåY¨:ú
'jàG҃$Ìuœ8š[email protected]üQ õ˜³;ùƒv«’)Ê2š"Ë1 w¿93â ñr›Ï·µe¿£ZÈhØBaºÛ*êwÑ ÑKùaI«3Ã;¢Kèt= pü!ZÍ ¢s ú±CºA»™5º˜t‚ÿ¨’@¹tºÊ* “…
 ËbÐSڕ.ÑHøu©‚Ð5®±9?Â"©¡Bɒ
x®¡)
‡rÈ{äY€O÷Ã/§{Ѹt¸š—|¼º6³ZÐ3"¯»Y‘ŠÃœpϧ<¡9˜hù! 
“yJü“3œóLÀu¹•š¹)"™ÑPû‘C/´Xü”1ۓ) +Í$ª#ýD½:¸ó
Bá0ñŽ‡€w±¨y°ØG™¯³0vÏ*„s™¨V˜ü‘X"Ú*±$,Êa«£‚sœ¢‡€wš ÊÛjøtº˜`J!û1¢9€‘ü\³B¿ÂXÄ\Ái¹»O—K³,°ªa
áQýQ›°q³¬ðG©Y¨aÊ Èw¢)”Ë!ª†:°¶:ÿUÜtɨ8–tš¡„Ú…9Àa ùB®EÀa RÉ0û ᐠüZÊgÛ)ð+§mÂjú•J(øyàwÛ3»‡)°ý@ñdËÀs YI¾ƒDÈ{§[ñ0¨øwʊP¤2ŸÄ8#χš5±™“¥1š) ¿‚ðG|ÒŠ2. `»sý‡,Yí7â
%€ëK°+üxúdÎDY¸® r }¡2»‘2Ì8ø'ÿ6‹¨W¹
Ç*9ÄàPû1‰šòE<™»‚ wOò˜ ýBÄÙ"-²8œøq'ª 'ŸyÈT'ý‘«¦{ȲL# ǟ”*ÁóLÁb¢¯1Ï4*Á™©E ‘°ÆOÈS„¯§È9­ÿ‡y¸-rËÂbÚ RY̍ ئ BZ™€×¯¢5ØQ˜‹[øt™%=üA¢#ó-Ú4hÿ@Iàh¦
øt­¸y˜‡ú•;£C»8í:ø"8Ÿ¦+$ºs
Ò¶0šó)¬
Ëq`ú¨èGiš?×9›"û'±K„Qˆÿ(i±Ð3â1ʪˆüÒE¡¬J;Ê·qÁJ˜3Rü—½“K†`û¡Eº±hú0°Sê†*Ã( Q"ë¡éH!Ëðª6¥zøu¼
ž8O¹A•øЏürš!”ü!‚pÿ[email protected]É-¢ÂX
ñ)¤X°žÆ ‡OɂX|Ó«‡\㠓¨ñq‹©úwœ² ¥qý¬‰h®"±ûb€.ù(‡Q‘‘­DËB‡1™°'ãq¹’H½ŠÈw(»ñJ‡ -ÂO©5œ¢@,ûž5 útþ('(ûIŒøt{¸[email protected]ÿ£*…š…[¨z±YÚ!)ÉHþd°pü‡)³9ÊD¨ü:ÒDš+ŸÂ‘±› { 9¿›¡4‰¯à**ª—rÉ Ðyº(ÿ¿Á9à¨w©ÈwÐR Àí¡3²E¼Ë(sªÛ u¢ÿÄrÌQ¬…؇`Q ¼’ì5(ð  ×ª“`û*ý±Q›”sܼ‰-“1î—l©‹s¼‡9¡›•1¼…¢*°b¡:ÊHøà‚s€6Ê'­(¡zÁ‚(w³˜É¶ÂEŠq©‘°SÈv˜ÚˆLÔq¨;²@ÿK‘Ê0™¸øw ±­q ¯‡Z­˜vž¨@¬§rÈ7º°d²P›:qÜD¬@üQ‘˜Ðx‰ñ:—«rÌ‘ÃÔª©"Ú™Y€{ðrú…2˜7=üfÎDŒ‡xÿ$¡4Á‘úBØS,³Xÿ%ð±‡wì±(¨#Gù5›³£CSÚ8ŒGy°û;`Y½†0ڀPøW±¡Fª˜ÌÁ=…3ÀrÜyPÚ(°Dð'k¯Ÿ‘Q‹Ú)¢©„¯0™'J°Â±’s€¿üÒB¢1ʝ28qÿ'OÁeª‡;Ðhê1º4Œr©‰úDá@˜tPÌ߇m¥zÌ9‘{ñpÚ ƒw Ý:Ê2‘ úC(Ðÿ5“0¼¢ÁD‘6šêc«!™ÿ‡t™ZÉ ¨€7wPè¡¢pª‘xO±º39šwº$™ºc¹¸$P¾ÑB-âPýC¸ò*=àr‚2B ü‘’°pørú3às¸JüA©`ŸŠñ°75¢ ‡Ï‡ úVɐpê‘CÚ"‘! ‰òDʹ)hÒ øc;‹™Ç²{øtª0Ÿº„\ º-Ù3Ãz“ øÿ3,¨ÿ•xþE ¿Ã*’#(þ‡KÓ#„CùËQ¸wΏ*0’_Ê#œyʅXû™"°r©1º#ªÚ £w’¯Ç+™jÀ: ùs™‹ûSHʸÿU‚í w†™†ØPü•;³Y¼”‰Gž$I¹‘²ÐGI¸‰ w˜¿Ç~²1ì‡9SÞBÈ¿Y½;²ø’7˜+óløt?PþHÉX¼DOé5óP‘úT
ó»›ÈwSû5‹Ü`ñŽƒGœ¸s¡¤.•*® ðA…;½©7 HyøsʂµY¯Ø7Œñ8#ËO0šwšŠñpù’¡(?þhϦ qÿÐÊt™Èv’ù(¾&©4:Ú¼G©‘ ™„g½’‘c¿¤ÑRë'œ
©@ÿ(»…Q½›¸wüv™ª
É"ºG9œš5 íq‰ÄrÓãxë)¨flíI ŸÂ‡;s됼yp»…ðvûBñºâXýF9²¡Àc¢*³Xÿ¤2sÏâ8Ø4Žû†Ž¸yÈ q'°t©ª‚*û‡„¹ &ù½¢ª”uß`ÿÙSš
ñaÌ¡A‰àxHúÄ`ÿƒvs/À±pû#¡ÞB£HPΰ"{±H#²¿‘Z‹DyÂ{ó ±Ï’uš˜r¢¨4ᏂqØy°¨û*!èi‘Øb™™9ãKÁ:¤ÜŽ%Ð7<ñBÊ=¡ A‘pø8¸µ›¸wxüë´P§NÚD¬¡W¬ƒÿ$ÁAÐc©™® Q*Ä{ùR™”ŒÃqðu¬‘sÍ¢5Ø4ûT©¥É"+ a¸G£;¨Ïðw<
ɑP£N·[Ü!{ÐGš"ˆÿ“{ðt®™b™9¦˜bÁ1¨û1€G«pý*0ð$/ñ;©±8ú¸u²³8éÇxꆊ 7|Ñhü5Þ'.±ƒ(ÿ”@ɨúCqÀŽ¿Á\ cIû"j¨ør±¡$é0ù!€@—¿ãBš°yÈr›r¬•Øw.#:ª ‡xøG ٜP¿˜ û§w¢›²ÊEÇ ƒøҗ+°˜ëw+š §¨G܇Kä@Ø-“lê ¬º7€yÿ‡[Øs¡!Ê‚»èr9ÀýYš‡\ú3š2È"‡|°3ž1 øt¸u¸ÂºV(øÁÄ/ÃpÈtÿ§xøú0üq±(½qÍ#”,ï‡y¼GO©:àw>úG¾™Xʺ„w|˜*Ë©Å"„9ëƒqlúVːa­¤)!±)Žr¬#ë‘*Ïø6AÀc¼…û•ªZ™1ÙuØJÿC ñ(xéÃÑPÎ(ºsºÀ7)š0Ï¡BË7ëó1™Ù5+‚<"­¹g¿$‘œ’P¬aÜ*‘11°+ˇ±P?µªÕKAÏ[email protected]¯ò¢ Ù2™˜­¢G8«ÿòBŠ­y©£i¹)Š‘þz
‰IB“ùn¡F¬Àu øKáX¬üE;”˜¡)¤yÉ# ¥*Àq»¥£J„žÐv¾"‡ ðpþ!ÐuÎ)©pÌ ý"
Ø'š‡Hÿu¾Ñ3©“(úr¬-‡ðcØRé)±X* #Ïõ{ñ1™ϵR̈́tÀ[Ú"z¡j·!*­º…É3š¡Ïâw¯S™ܑQš%ŽØrá"©”y¨š!ÀHìE«‚S‡¼E]êTÌ!K±1¢ˆÊvª.f«
ùˆwC0.©ÜvºÒC‘߇…3‰¿#ê(›òi
‡m¹D<¢@Ñ©™(°Çxxñ)ÚEáG-ñYÛ«XúÒ9¥Ië1š¡,{ñKŠø:̇q²èCt铋ñI üdŽŠ•qʔ¹˜6!ل`ù8à(ô xñÇK¿²2¯[«™‘R $ò™‚K³¯CE¬‘8¿›Eh¿
I˜(ÿÓDÍ4,ÄY°”ü[email protected]û…¡Ï5‰û5¦yÝQÛqŸ”uŠpü'¿±*D
û¿‹Ç›(Ãt¸§?±ðZsê!²™pí°è2q˜ã ÿs¾¢8‘`ü!©£*Š‡š˜wo‚ÿT±9™y»ªb’pÑPü#ŠúRŠ;Ñ0«óqù’[email protected]êéQ‹R ÄyÂ@þpÎ2ˆyò Áxû9#‰ ÷+šœ0“w°/‚FŸ zŸ8.’š‚%‡±¦L¡w‹‹Êv‰³#>X½€÷ ·zËW¿øG ¥H±£î#J¼4LӐÄ4‘øT
ȣ
!*‘;ù19»5œÑCž‡k“+€û‡ñ@ù{¤(ù‘Œ·82Æ°‘ñQ̇Kö`‘Ï¡8ÿ5* Ç<óyÉ6¸ÔN‘I"¸½šs)Êy ë¤©azüuʈñ!q¹³*²›B(ë1‡Z&œ‘Ÿ©ˆw9®#ŠIéa¡…Ž',ðb­2›¥yÈBœ¦OØrª¥#͇€ƒŸñ('º¨·6ª¡Bº™ ©š²GšñS­{ò1œšÅ(h›Ë‡{ÂR€ûÙ#«‡J™™ :û+$¡²ªŠsڇ+ˆn± ¸âr™Ž‘¢(ú¡U΁¼G*¡’9óé#¹#(þ‚¤ᚃJ%‚O±€ùá@ƒr«¹…¬òu©›¢B¨0¿)ÄQ ¤‡Ÿ³(ú¡!±“¢ ý§"¬†IëçÀÐQ
q”ê‹üb?‚½‡r“œØt Pù‡)‰ðâY‡¸–2Ü85¢Ê2;®…8‹O ²}2¸7ž˜XG_¹¸‡q)™º@üF \¸GèqxÉQ˺’ ©©©‡Hñ.¢1èè–0ÿ$; GIí‡qÌ\ñq‰Æÿ"#?ÚG.±q«ˆû yRÊ$¬¥mÙQ›7Ý¥JÔ ðg¬Ó¡
'J°èA*³0réÀiTš±™RŸ„X©3Ÿ¢A€ûƒpc¥ »Ð5¹Âv­Æ™’
»1ˆwÿ#ŒþJñ2 7œcš ÿ´uÏ4®2€êª¤›F ­ `Ìñ˜rŽJúPú<
 AøwœD³,± Ÿ’`á Ä2͇©ê£kÂvÿJÿ°60úI 7œ?×8ù3’°S˜)0øwÚ{Øt°*ù8tüAŸ¸v+Ù(ò: Ü¡D‹¥!šŠýYÆ+«¤{é8àIá2Í J¥•˜ 2wɇ‚‚S`©™È7J¹%š±¡(™¼‡)ÀrË0žètª¿‡*)ª 6ŠéHüCܔ€ña»¡rœ’ƒRë3ÄYÊN²wœ¤”B¬¸wًu›êB¸štú¢(¢“£qÛ¨Q øwš°Mâ0:‰!¾9Q¨hê ¢%‡¡{üc›§ôI’ Y°iäxþ’ZÒ&œ‡™óy©!ªrÈ®ˆuK²qÿ+èµY²`ú»7)±;¨tvî†YøQ¹&±ª˜q‘"®Jñ4¾S ¡šødI«Ž:’ŠÄґpÁØyòjÐhé OxÙÄL ";ùU«•œ±cšÒiúR™!
¨@þ&©‘*²Iž!J‘ª£Ó2ž¼# xá«’‹”®('N¤YÛ"˜ZãU­¤©¸7-”@Ùyù*©CªCœ“Zºqú2+ÛªeߢL¦yë(Q£!½5)øTšTú$1Ý{úT©
°Œw‰܏—{ùwÿ¶QÑÈÒD‘ªÚš·¬£rÿ5+£Hÿ¿‡rý2 5ªÙY‘¨Q­#¡2ÊIâi©; °ÇZ„Z òté±aûE¡3ª ‰þ&ùw;ë1É%
`ü“ !B‡;ûP"ø¤zÁ\˜±„ØÓy©‘™» 7 ρùbI™’{«±Tš³Hì•RڇŽ‘°5 $¯øt’røtý’-†Pïw¡@ʐ{—è.Bœ´[àt©‡¿‡wÿ‡‡’{„iúrû€—=¸E18ښ±z˜èt¼˜wˆý!Ó…‹DÏ¡cé yÌ#›6­„¸{ñ ¢bê ›øwÂL°F«(¯#éA›7¬”˜¡»·Hù1MÁ#°q݇Mƒy‹k© +“¤;¯ãA‘ ©Q¿˜6B©ªwˆÎñJ¨E P‰ø¿Ñ(øF û K`Ëy‰‡oÿÒpÿ[Žì‡!½´B Ï£ù&*ÐÉȗ0‡šørpÿ˜‡t9ª2™‘ÂRë"ŒÝ%;™)°wÉâ‹j Q釜‡kÒ¢ø³t©ør `ß™0þ³A“ó<¡,ØvšÓ xùC’+θwי¢¡‚y¡‘¹3
À#w xë3¿•d‚Ù• ÿù"­‡xÙ’ w<Ñ; G ø&­ Æë9‘èP2¯‡h½¿‡*"«TØ·Pý3 @¯ù0ê:…iªƒy˜·tü"Ž˜ÐvËÀ“‡pºE˘Ps‹’‘Ü8͘wI™ ڝ'›¸q¡ðJñaÌ8É(q5¬Xø:ÔPúcÜ¡CœcÁƒLù\¢vˈ tÏä!
‘›„tº„€‘Ïõ!ª@û’Ÿée‰øYº+’0î#{ü']ÈuÐxÿ†w«£a™Š qÿWðVÌó7:ˑp¯û0°w[‘:Èt¸°ðw0úݒEŸ3¼…(™&+(è‘—(¬ RÌO’jÛ°yâ‰r™ë„x¯•8ì‡X¼°w‹ú9ÂZ9þ8’¾š+¡BsýKŠD¿äy°r™¨žƒš
!Ø:²Â9§;€ñrÈ1N Cß"!+±"¯²‘€§y¨Ñ
‹¨as¬¯£sÊŠšûg҉‘,ÀD÷;ú„s¨» ó&¨S†ËÂ!ª¢@:þE ’¥ˇp°pÇnڈw[¢Èwé6°à*£(ÿ4Ÿ‡j0sÏ©ºS1©³hû)ñT Ì%)À6#˜í‡>Èw9¨œ±yÑ4*ˇJ‘Ì9a¸œ’s˜ú5±Ž“Pxù‘³Hù
¡’aÌ
: aâH‘¯°àjº ù$*ú³üpú ù«D{I¿—Lñ"¡`úÑPøG»$Èwß#L‡¯–Cß bÂΑˆw± ÿyÈg¿‡{¾’8tý=” >²1›‰Tü&,‡š2?ÒH©Cº#Ž¢òšlːâ$½¢rì… wߕ8ðr
¹ ¡Šøø[email protected]ŸÒpÛ4ä9±Ê!¸ØvÛPóÐùC ÿ§r j›³Xâ[˜T¸£q²™Ù†@$±Ÿ¨˜pÔ
0ÿ¢08ûQ"ýt¼
„{ò0ÂxüŠùR­¨‘.ƒz£(ð{¢;é!Rð±h%+ɑa¨Ÿ¡‡K¢›*R¼œ¡:­T¨A⌆øtüg¿¥L¨t˜Û‰­R|¸F°2ýuœ—¾“bìHú#øwiɹ°rƒ¨/—;ºDÐQ)i˜¿‡_²‚Rψw‚ÿ¡!± Ðw³)¡*ñT¹9 ñ"¬)ÀwŽþQ½D­˜s»Ä;ùv¸N™ 1À¯ÁcŒJúQ‹‡{˜–æJ©S‡MÀ\±Pû3;„Lñqþ4›¹A¢©A˜*hÙ(¥ ø+sŽ¢sªª€wš˜w¨?Bƒqë1ØTª‚tº“›¦7qèzÐr/¡ Ø,ÏÇ
”H¢Ëña¸>‹¹"y£¾"TýdͲ“ ’ ü¥@ÿ‡wYÉ0#Ü4˜w-»P¶ÂLøw¹©–›Ä;ãBÊÚ3ûbÀ|˜Ø8wª{úCœ w)±€Ý 4ú‘!ˆÿÄ“MÅ+¤áqÍH¸r
ñKÊ"™aŒó‰vŸ¡(¶ûTñ3ª»$¢yàñxÿ“pÚóJØy€v»•[ðW/£ Î4ŒàRœ$KÀËG\¹ øG*¸C"мJØ*7Q¸ÿ¨˜´wK¸‰v=³{ÉéE¼“IÑ¡rº¢%³hú–¸S¥É2˜4¹wÍa¬\™C¹‰ÉúrØtË4¸1Û)¸Drüq¬áféó;¢8ý¢Xè“s’¬ñpñ*â3¹Eʐì7‘ ¹†™ˆÿZƒqÁ—,šŽ4ØtÌG¿¤Pú'õléV©†=² ¼4 sŸ¹,‹Ï‡@yÐÉ2œ‡$PُèUˆék£ üs¼DÐwÁœ‡ZÉC‰PŒ›‹ÿÐ4(7ù™Pù‰OÁc*Ü! GŸ(•O³1¡ð
ðRø{Ò™#¨¾bsÙ q¡KÑ,žÁX•ƒàGל›!‚’EÊ ‡x½¹"3‘«z Õ¼# ñÁc¼.àw›š©rÚC‡¿°
u¡Q ûÖà7«ñ3Ñ‘* Ar]Ív˪Bþ ²Fº"«‘1¡3¬¨eš 8ډ¸rù%˜ø4w™¿1þa‡ ð{épÙ% €süøX{ñS‰“û(2Oû2ù*tߔ¬ÂPŠÇz¡±»£%ž¢™ eÌ¢Xœ-Ñ !YËq4ÿL±ÐJ'êÂtɁ’hú’y›€rq‘)®!˜s¨)ž5š¸–pÿ§¼*‡: Oñ(Ù Y•;KÎ1µ9»(£GN¢‰
Ÿ‡+¿—+²*µŸúW¡°×=½uº‡[Ò@ÿB cŸ"´(Èw“ ñ
Ž’˜—I¡"¼'ó8K¤£{ÉAº1‡hü2Ä*˜'5»„³rÌÀuß5Q¼¹‘h®¡sž¸r¾È7,±bª±ÿ¦)šuê³TÍ#å{»‡àwþBQۃy›;ńò ñṖ õJ¨Ó;
¯J 7Oò!zˑ°r9àK›8ãO¨wì,ÀC©"ûb™#Ìt¸‡
úEJ̈́4úC˜4¼òQÚÊW*¹8ŠÀ{øtøC{˜¥‰LûE‡iË Z(ÇHûŒE“á#©º‡ œÐw+±K±BÚ LûTŒã) ‚ŸñSʇ†9¤‡¾‡:„y¢‘ÂL¹DÄLórۃ7²±0ÀóAÚ#¸YÊEŒâê%¨¨w© ‡y«‚d˜Û1$ýS¢!¨?Hü”pí…) UÙR¯‡Œ—(Y¬ Äz¾£"¨q¨SÛR›ˆw)™AÚ˜W¸”qÈr͇wÏŒˆÿ§]³
Ë'˜âÕ{ÍY ê úCè6)q¼ 9 ôy„Àpwý¢8w9ß
rê'‹ºrhCreative Voice File3± r  ‘®KÑ9£´yðyÁ_2Èy˜x—Ÿ4«€üEš1˜)ÈÔ¡’˜9/¥Ù"™„’˜¤ :˜™ùþ˜øé˜ wG! \ŽœÀü i`¡‚8òá61‘!A2"±¡»9¶ršéº‹êº»ºŸ°°wb!C# ÿ‚C0ýªºª€ÿ؃EA€[email protected]‰ŠšÙ©©˜Ùª©"s"21 "™¿¹Î«« ˜Øwu¼ÏÌ껺¨Š ÿD wq#Fš
ì¨Ü‰ú‘©‰$¢)”#¨¯À² +´Y9I”) “¢
Á ¬®’‘¨ *“‘r "¢‘ Œ
-ƒ1©1ÀLù
úšÚ ÉPـ3@0“"2¢™BJ‘A’P ’s¿ý ¹Ï¨sC1*M̼¹‚º¹€# ŸÂPpÐDu #TC7ÿ ª%™€€t‰«G1Î"ŠƒaAŠDc#Hÿÿ–0¿ w9ª4c IÀc€t‰W#23ÿ°Uˈ wZ¨tC þ°4 c­@£B#S2$ÿù ÿ€wz¸tQ ¼¨®°Ká4v#$-ÿÀ*7Y¾w
¸v!‰ÌQÉPœ“2’"7CBÿùwJù‘p¿a(œÙ ¾ƒ ;Á3!7v!ÿ°wJùwpۈw(œÊ#Q°ö`é Rs3Cÿù(v«Ø„wy›€r ËÀsQ˜ìbØGgC2Pÿû”Z®€ wpÊ؃w(œÉQ»»Àw w˜3S"6ÿ±:E»È€w‹»w8ºÊu¬ª¬*°Q˜S2FE*ÿÀh—]ɀ‡wˆü¨Gr™šG`œ¹ƒC/øB€v»P ”wb ÿû¦LڈwÙsš™‘œØE(ÿ qJÙ#( š%CFßùwë€tɌ™X¬Ø’CA¬Ê#ÏÌ wú7(¹5e-þ…9‡-Àw:°›„w™ˆ73 ü‚5Œê‘
¤X¹1˜5€"&3e,þ)Øwp؏¢s º¨G3Ë¡"!Œë‘!™!»”Q
 4tS0ÿúhJü€wI¹ °w9š˜$3)Ú¡­‘½ C»1 ºUWBÿ°r¡Jʀw9¸Ž£S ̨T1̱4 ¬Û¡4ËÛÑB™º0º«B©"Cs¯ùR±0ý€wHÌ«³S­©!͘$A ü d!š«SŒ…‡X" «"$)6DÏüb¸hڐG»›e¼°$rü E1 ë¡!‹ÎF ¼ÿ#¯Â1‹Ê’C™€#!Ÿü5¨B¾™ €ÿº$2‹Ú¨62‹Ú $a ̸GQ
˨6B¨™Tˆ¯£4 «»“a AÜʹDIüE"Ψ"CA›»¡3A™› "š
ØBb«7)«±D̸/±˜ « "›‘ 1Á¢9 “šÊ›$¼$­š
’‘‘™!° º3¬4¼1 )²)Ð9àPÀA !¡ ©0™ šª2ª2Ê2ª»$©’™ °   ‘= ¥Œ ¦š¨"
‘ ‘‘   ‘‘ ™àB™2 ‘‘   )£ ‘)
ª9 µ€ ‘1Á 
N¢ÂšY“¡ 9•©Y£‹™;Ñ ¢/¡
¡\#Á $á 9᥊I ² ™±1Ë`Ò(´²* +Ñœx
”š*£+•‰=!± ‘ŸÂÀ2™â™)¢‘¥
¡`¬só‹(¡-“À[ +§ºPÑ ñZ£˜;‰M"Â,…M¡Ð;”¡˜{¡)Ꮫ#èpðz¡‘Œ"¥Y“™¡Ä"Ài‘ Y’+9¡’,9±:“ô/! )*³N¡  BÙ8Ð"»Aá ÄI¡=’™”¡,`¹aá Y’¨>àY¢© ,º9áŒ<à ñ(Å+Bѐ>…°;ñ-œ”«a I£²N‡Z¤šØY‘
9‚¤Á!Á;‘ ;Ç1ÐY‘˜K¶‡œCÙ!¸hÒ
±2ÐL‡°X¡±z¶²
(’>°0 ±ªJ ¡?º’M†ŠÇÁÀJ “ÁMšIà{“
IÒ Y’™ ¢ •©9’€”9²‘° £-ª ± à  @Á¡)”œ@²’š‘
!©‘*¡‘ 
 {Creative Voice File3¼ r‘‘‘ ›ÿ¢Èvƒs(ðïš
¤„SIš©œ‹w!(šûÑ '`w0ÿÿôÊt#7ŽÎÈìQAý¯±=UPw0þþ…¨w4ÿü¨24(ÿœ¸—wt0ÿÿÀöY"鏹ˆ wu‰¯›‰wt¼@Ò_¦ÿ€¿wx‘½˜Wrš ؐguE4ÿ/ÿ˜úX8w8ûÿwpÚˀÿX'sÚ¸5c9ÿú¾q í Ÿ±2w)Ë؛èRw0šË¸7d0ÿÿÿ¨bHw(ÜØû3wPÏÍê† w½©ˆuD0 ÿÿÿ s'0¿Û û0GtŽÌКÐBw(œÚ˜†S$ ÿÿà‡sb™»¨Às‡w û»˜¡wwššu"2ÿÿˆÿÂ1(GH™ü wv ¼ê‰7b¼ÛºŠR3!#™œú›€gqºÚ©‰"33)¡Ñ " ‘ š
«šêº«¹
2R2!! 
‘
 ‘)š


  
     ‘ ‘‘  ‘  ‘‘    ™  )‘ !± ‘
1‘¡š‘ ‘ ’  ) 
*³0¢ K ’
Ò <Ó©)…¡ Ó¡
¹Á ¡ !ÓÁ+¤©0”‘ ›°ü™šCb!¹¹ªË›À #37!Cj·œ;›ˆÿ™‹RC2@ º¬ºšªš "35!!3¼yፊ›© u #( °¯˜®‘˜ªJ‘² 4CR!3œ`û. ¬™‰€q!ƒ9‘°®°œÂ)9£O“›­‰b3sPÊy𡛘F—H&…*°ÐÁ’9 ²¿€ûá0P06(E*á?³Ú X(K’‘™’98•) šýü1Áa‚qƒI)£Pþê ú8ðIQQ€4“£Ž“*,ÐϚ©)£8'P$#¬
©:ð}Ò£’ “*“+Ä>³¢)²)¢ °Ú+±:Ä9‡X
É)KóO£¢’’™1ÊHü0ü@øq¡ £“­¬™3a(”7³/±
¡0b EŒ1ο ›!0­ êÙ‚R!9™ °®¹¹ ÐC$1!’ ‘

 ™ ‘’   ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ÌQ@¼1Ѽ`ñ*
¡“!Bzñ‘‘›û+IP00‘@#2Q>Ë!€9Û» “hb ÿ±"" *¬™àé É
Ë0"; ™GF222©ËÙ¹ª™š™€R#˜¨è±sB@¡¬úÊ55AÌΨè›- ÉÀ *3!š½Éé˜"¾«™
BBQ!
àúª ’!B12‘!:›“±ÉÙ¹š˜–A!0 Ê,ó©: ›&c GHUŠú½©‹ˆ'r
»¬”TD#(¯ù«YFS
!»V$ yê›ÊŠwpº¸˜wa üª¿’™#
E™!˜B‘4w!Aÿ_àˆ 'v ʼ€wB!
Ž»¨#ùM‘‚('1" #QDGXþ_ðˆw5يºDwP˜ºƒ1Fó¬‹E€vt4Du"5¿þ€7tQ›œ‘87XƒØ
Ñ"PÿÐ8´`¶ „pÃq#F2YýØwRúú4 ¼¡ 0¯ñº TcF% 7b*üà waê€é0S‘™%1€û<£)h†@ Gsiýà wpÿ‘˜‡@E© R!‰¬ÿ‘ÀqC¡Bb Tv15ï0ÿ€wp¯ð —AH쀪61
½éŒ’ #PR"4a4/ôþ7wˆ.é°[email protected]œ©¥3)ÛÑCE!R†Q#4¿öþGp¹ø‘Q¿ÀQs€ ̹½úJ’8˜t„s 4G#r#/òÎW9™ éw8‘›±3
‰¨û!R"!#s$r#ÿøqGŠÐØ1…2Š Τ10Í Ù þ‘ Rb)63"1ÿ+ài"‹ÐÀaQ ‘š‡BPÛ
¹¢0Ÿð¦r€Q @E"3E#ï¥úA¦©
¹D°²t!ž©¢2Ïð. p™5"R1Sߥú¢)ªÉ)È!t‘©3 ßÄ#¸xÊt r6B5Jÿ[Øq ¡r¥B‰ۑAœÍÉ1c °c"24f2¯Ò³ p쑩QüƒGHœ›ùA$+Ì  “Ð0““A$Ecþ8ú@8· ðwà1sš
’1Í #Aþ(ÀD0Â9#44EsûN¤=š‘
R™«¥Pû€ 0©
Ú Pÿ(ÀDP£IÁ #) ’E%1ïúAÈyé#i¨©2!é4)©šÉ!,þ:’+
’3$sFñN¥[½‘!6š€ž“3ې!`ª™Ë! ߓ™ BÀPÙ!I™0e"<ý~³ Z“š¡w˜ âC¿°"a™˜«’3!¯ò
#›2ªP¢Q© 7r+ýlà Z’ŒÀPƒv À ñR ÎÀ"bšÙD¯é ²C“ ±r#›“!7s?ð}“Ž HS˜ v ¿°BQ‰©±A"›¹þ!‘*²
C"
"%F:ý{ä{’ Á
—*  ú#9’º… 5)¨ª«4"›‘ Ÿô©!¨@¾¢BËD%xÿo¤z¤‚‘‡‘›"¼ " ¹¡™ žò*#‰¢9€ DÿàzÈxÐ)ØpñÃ9‘ªÂ@± ²
!
 ™¿§˜" Øh›¥bûyÂÃ;±óY¢‰†) Ã ›‘!
‘  ëP±!*“ ©«E0ÿHú: ñJ¡ òY‘=“œ›š#š±)  ¡¡ ‘œÒ3š4 ¡9°"5«"ÙÁ(’ ° ²*
Creative Voice File3 r‚
›@: 
Á›,‘±’¡
) ² I‘‘’
™™ØAš"©²0«@Á +0¡’¢™
“" Âš‘£‘ ) q›)˜F a ™”ɝŠ !ª  * ™£™©*"©« ‘"±•“¡’A)!B©
Á
P’-º›ÂC ™¹
š2 ‘ž! é»™)
5‘
ÐÂ[email protected] ’!©àSŽš ¹ÊB ©‘Ú˜992F‘‘+¿Ø¯‘1
“2
ڂ)‘S"E* ­Ë‘˜CA
1«ÙŠ 2#C2J®ÐŽ‘0£ ›ÚŠ‘"DQ!‰Jû©š‚r¢1¾º E2# 뺌’q£¯Ée3.ê
ú[email protected] ;þ cR“û¹¢3I)!œé!R1¯™™ª$s þ  ¬Tc!Ž ÿÁ +$Qš¨¿”c!šû‚!š%!›Ês*¸#žÉ'É*¨wPÙ*ˆ!¹8܂P¹7Hû:û…!©XΑ e™¼ù`4
ʄ5C* ¡ë¹ )S
ؑcI µ»©J6
ú‘(`C‘Ð͙úQ1  Ú˜RšÉbÁ0®¸!š“S ë€Rú’ ™3Q‹ù‡Aš‘!¼°D ²s»†B›¡2ž˜2 T)¼…a‹°d©
¸UË¢RŠÀdé
¸c0ì‘5 ÉDù™¼w èD©û#@ì¡F è5 é É1¼¢7
¨Q
©É0ì¡b
 4éé0ì¢RŒÁ3Ø" Ù ۑR2›¹"
Ù ΢D›±"¹!
ºB¾¢D«¡"š¸# A­‘B¡ œÙ
š3­‘B¡ŒÙ™’#¬Ád C›Ê ‘3 Éc  Ê ™"Ë7*™ ¹) ¬–0Ú » ™!›ÁS¡ ª¹ ¼hÌ#¹" ÁF™‘º™ »@º ™  " º%™ ‘ ’ š 4›‘)
© ) ‘Bº)  ªJ©™  ‘ ™©!
  9±š    ™ ‘‘™ ‘ xCreative Voice File3Ô
„  ¡‘‘‘ ‘   “ ‘
’ ’¡‘™  ‘š ‘™ ¡ © ‘š"¡ š#‘
¢©9 ‘š2¢  ™‘š2š¡  ™š2š¡ "©3ª¡±
 2!ª ™©C«™³ÁI"™ÁYà"š 
ªE»‘
Á"A™šÃA: ’™€
,”»º !‘«2+ɐ1« ›4 «’¹©3™¹$Q™™¹3š¹5!™™«D¬°DB» ɒC ±Qê ©’2™­G úŠ«ªaŠº5® *Ê D‘Fª¹™a˜¡Aہ+¡@šb
ª™42")®¹"‘#™$)¼¹ ¹2“DÛ ‘2P
‘$̱! ©!#šD+ê˜ ™©42 B ê #2šC ڐ  $1
CœÚ  31™C ê
32šQ™ª ¡#1š”R‹ë!
©#3š¢Fê°
ªD©E!º¹›’C0Ê2Œû!«©DA¬’cϸ«RŠÉ&1»» F¼¡d)«¨ ¼R ÊB 뀬¹4C›º'1
ª‘
«°E!˜® &B˜¼©Ú¡!!‘Α%š¨0«Î# ©œè$t€Ú‚
¼á!‰™Ï‚GX¨ «ÎS
™ûW¡ ªú"# ™ ü v +¬ù1$‹™¡ý')
ÈY˜û!$*±ŸÐr€ü Ëϳ@À¹Ø!G¿²‹ŸÈa4™‰Ñ¨178›é  »$%‹éG1˜Ì™Ê¬R ª¬®ƒGQŠ› Ë­ƒb0©ªÝ˜$G›’ª˜#4 )ÿªC(°ÐÚ¨%¯ýD"™1ÿ»Q’2ìÉ3)‘‚«°
!Ï¨73)À¯ÌGB ‘¬ìÊ&B!™‹¹Ú‰$R˜œÛ¼»F41™š™ª$R˜ªÎÊ»wCºÚ™¨v Šë©©«4d1™ª™™Š$R™š û©SS"ŠËژ‘D" Êښ ­w2½©˜™'Qšªšš‘a&ª«¨‘1"Bü¬‘1š•22ÊÁ
ÁDC¬™ ¼°,Ø·s2šª¨›—r ¬©¸¿‘@ú‘b Ÿ¨¢™’Cϐ‘ Øb«»&#¼ª ì GDÚ ©Ú E!Ë©6#ܚ©º t" º›¬Ê’DB
رQ2º««¹t1
 ¬®¨"ŸÉ¡BC!©üِ("š­© C!¾š’$P R™Îª#™A™Üš" ™Î›‘#D2"KëËE’«ÀEB™Š»ý˜E2Ât1Ï»’ (é«™„P
¹"!ü«Q 4F ýš! ùBª)šÊ»£GB
F˜é‘‘€¾€“;À0"™éšD ¡™! -ª 3X̺$ ̙C’¹!2ª…A0À ¬5 ͋Á!¡° À2A ¹) Àa :¹X›K±ë ©¢ ›¡”
˜G"™ - £@«)%¨‘
£#<út€Îƒ5©! ËE ™É ;,±‘ º0#Ê¡2©œ’¹I4­"+ ’Ê B ®¡œ¡1 Ë#™¹1 ¹"1º¢CEº¢’9©©(€
Ù "¢)
)‘ ™)ª’B>¨•1úƒE »0­ƒE êB š¢”! À#Bš™4ª‘ ¹Bš»!‘! ª 
’ ‘  º«°¢ª™
 ¢! « ™ ‘!š™›!“ ›ª! 
©‘ ™‘‘ ‘ ™0 ™ šª‘›+ ‘ š™¡š‘2¹" ª’1
©
 ’™ ‘ ©™’™‘™™ ™™‘ ‘© ’ ‘š šš ¢)‘!©!™  ‘
 1©‘š‘‘™ ™!©™‘   
‘ ™ ™   ©™   ‘¡  ‘  ™    ™ ‘™‘  ‘™‘‘‘  ‘™   ‘‘  ‘  ‘‘‘ ™  ‘      ‘‘  ‘‘ ‘ ‘‘  ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ €Creative Voice File3… ƒ€Ž  ¢{Æ* °aòYŒC€Ï ñóJª`v ÐZ˜£7ž)‰ yÇ»D¨8/ɐ`r¢3€7#qŒAΘ
xŸÃ0ÄüÎ2Š‚?À)¤—Kwy¢A€ÿ¢úˆ±•¨;{ UÐ{n¹wÇ ???/‡¨òðq•«÷»€Bù°wuçñÒć`óÕ.\oz(‘!€:Çýbþ€;w×ôÀ u{( ýÇ£æÿ |qUù˜{OH~tŸ—`€?0€??³óçñ‰{~~=€v/А pw÷o’otŽ‹ÿr¯pq÷©ôðv?pž9ŸHó ó,Iôþ€wç‹ù€°—°w|t ÿPÿO ù€w|Pÿ'ð÷ãðr³÷ŸHÿó÷ÇðûvþŒw‡úgþM wАwp´ÿsñ€óÿPððr€úq×ÿPýr€ÿƒüB$èϐ|w㰕 ‘|{µØsðvˆÿPÏ÷[;à|—qO t‡ó ÿPš ÿPóÒÿøk wАw’èS8?èy!à‡wùv ÿlKøÒt®Ðw( ÿP±(ùz¹3†ãèw] wÐwÉpøús®[ºu€ÿPŸHÿ pðwºw„ ¯J/súAüe0üû‘}?0ð w9ó¦ÀnsºÁt0 ÿó¾}sž£r
( óàŸ'πw|X©ýÀ€wАw+4¹§¿‘jºð€wm"³¸|KÍ#Äú™|Võ÷€?0›Hóõ8ùæäÁ pzQ´í—`󏞓’Ð sð€ww€ôüŸ}
ô×Z0ðs©H ü™R‹ú¢¡’aLjÿ 4<ê °tU¦ë©Y{˜ ÁñHsB¹@ÿ—€™ðÿ±7¤ ãºl/5 â£ý}¨aŸ¢™; yš €7wLJ=З‡(Ÿ/A‘•±øO*Ç€ÿ¬X—ÿ™:@4Øú) ‹:}¦°ñ°|j‡‡¢p„ òù ðòà5’Õø8ú€µsµèó!¡ó ô€ó€Þ鲲à ò ™B!€¡ï˜oñ±¡k‡I±’º\´ úƒÀ xvº˜qÆq :z Šq!‰þ
³l9‹h!Q„ 0ó ÿÚÀ ;uHä8 ÿ8”! 0¯õù¿‰Ç°#Ù@Y·ú@%ºþ€x`ý wÐ4Ԑ‡pû8±3¿?À¹•I¥Ð«…¢”qû*‚³p
úˆó–A Û
ÄÂs™
kðw‰/ ‡°wª‹*3¢üæÊ2 Ú“±‡™#’Ž““@‹8‘úûð)‡†ÿˆ··`·Q©ˆ× ·ª¥¤û¬ª@ÇΊ‡³Z ‡ 7£› ÿ#Pš ý¦¹(e”qŠÀåJ›‹CԚhªÀҔÐ9©óXƒé àhÆq™ØÕ!œ …è á: °E5 §€A§ðI* sŸûÚ„=¾€'!±x°÷Á@øá…Ù)‚y¨²+ùÁIË:Pt@'°—zBËø´¼q`ҁʪ
Ž°Rl‘X‘#…)”(.Š›JÔ_’²˜ÅŸ¡ƒ!¨: ƒÑº°©µ©2
Äà<±“+š)ƒu8%y0ôΌ0¿šÃpüy‹«1°»”'y*š0ª¦¸q¼ ú2£¡JÐP úù%¨‹&8;§€ãĤZŒdÙŠZ‡ ”óŸ¼B’—X r€ÿ‡|˜0?©¤z‘" „/ØzÀµŠðk rä‘±8‘tل…¨
ÿ!„´Ü3Ï’“!) !«A®2ºƒ‡£©Ú3 À© ê:Q‚ÌbX®#BèÒ!š˜YÁ¤À'͌¢̲D¨jwŒÀ“w‹cÒ {«S
º€°û³Ù˜M”’!áý’Š·*¡ù u¹·ˆ—‡r€¯ÑŠYŠ(ڀ§9ª
%ùБ½ØÃ@\*QñƒX
pÅ©‡Rš
#p¿±¬œ@ðøå2Â0üĊp¥(Ï¡–8\¡")ñ:ÊÊÉ´q
 p80’R°Púª!P«¨q)€bšò
yPŒð“2€{•€¿Äh2š– º{‰±²Ú™Be²š(hÁá‘)£ÃØ F+Ë v
1‘™²˜¼ €tÉ4À"ÐJ1Û ùé˜Xa8·hI*31á 3­’’µ¸DÉùU€ë€ó
Àør¡©a’ ŒEÀC¸Oà“Èý#:-‘6
¹Hα`» *{°—¬«qª‘Q™‘=¡E
³[¢ˆR¬³Ð* ù¢Š„-¢]JC'¹N’:ᲃè-<#…À±›PzƒÕ‚Œù›| áؐŸ †(`ùª‘ùO•™#4”7R Î¿€Ï§ˆûtº@,¯¾/¦(¨BŸ3š#K°xº¦™,»`É°¬2+™6
IQŽš"š€ž‡Ø"‹asˆÝ’ƒÉ+;#»¤ù1™¨€ð"Ÿ’¢²ûq©št*4Á‡ w²Ù˜*¾‡*t‘Ë3 "‘¢;u‹°é›2›0¤
 hšs¬ª™4 "¤Pû0^ « d
A*Dtª#±‰2Ÿ,§Rª
¸ 9¢/Úh½"ª¡ Dy*!€¢SÙ ž@ú;!áE˜O+ 7€«J°7*‘›2Ù š’œ)Ê6 ±šB‰ðt!‚®#¡#¸jœ¢!¹ª ²6 ú ÃÜqªˆ=  pú‰Z¨q»™¤ÉC+s9ª–Ê04¯€b°0'º9!éi„-€0 °é‚Œʫi°ª¢( øc‹/©#’—³‘Z‘#!‹ÐÇ;¢™¯ Ÿ vÌà5/> Ü˙$ÀÏ‹ %
ñ€½1©±‘‰“sò…9 ³á #A¼Â@¢Ñ Ê 
™ØsAؑÒ¡A °é€#xÂ)€ #j
Òð*¯Ø:È %2é2É"Ž¢X DÊpû«‚y
©‡,
—˜á ™‘ b¨—)¡› Ú€
Y‰—I±9* S‹Â¡’ª§8ù: »K¹ )¨) œ¥"¸ ): [email protected]ù “Û“(Л`º¬’’
¥€ “) =š!M Z‘ŠaÜ„ú‘)Ð2% é¿K°P3>P›@I+¤«°B)O£û’›P4\1©œ*
 LaŒ´4›ª "Û’ é‰+•
¼†Creative Voice File3ÝZ~™+ÿB 
ʶ3šª@;ÍDŸ±! ¹A 5!à1š€Œqª¨%‘,ú# œ:¡21’Rý ª

p½¸6 ’ û‡Q˜¸D $sÿƒa˜˜ÓeŒ»r˜ÿ†1
°4„1¯ù!©Š7q«¹$™Ðb(éƒ3!+ÿ‚3IªŒ˜@wª D" ëÙ ©[email protected]ÿð#H˸ºw9š¹"(¹ÿ’»!B0ÿð2HÙ É©70Ìù!0þ¡¹2Kÿ‘© ©ªGH½É"
í˜F‹7Bÿ’#‹°š¬¡vûÁ!šÜ²C" d/û‘$º ¼ËU!™©4“:ý5 Fü‘ «¹rŠº€Ù%(ى3ûˆVŒÎÊB(ËٙA
›3a¾¨w5 ÚØ‘þ™‚a ”DG̘DPA«Û¨C"ÌقQƒ4s0ÿوCB2ŽÛ©3!!!Û¨2Dcܺ31!ŠüڀS!ý©"!2"!몁 #b
¾¼‘!@Ïِ!!1!"þº¨"E! ܺD4#몂5DRCÏû¨‚cRªË‘! " ¾Ê‘!F
빀G S ¾Ë°F 1®Ê $C$CA$q¾»˜"‰73ŒûÊ0 #C ü©C45 52®Ë˜#!SQ‹Ì¹QR!¬Ë 33E"› $SCý¨E4C›Î™"!2(ý¹4E"!™™54bÿȐBF!Ë¨33Bë¹3"" ڐSDRÿɑ!" Ïوr"¬ì°6!ˆÚ¹"43"0ÿý’¿Ù3
Úº‘2 (Û©S!#vŸÊ‘0t(ÿè†@2›¾¨tCŒû‘!1U0ÿé"„Q ÿˆd49͹’!š˜# %1™T8ÿù#ˆG0¿ù‘0‚r» c ¡9˅C6©#GCŸü(Bšú¡!s
̨t¹ÚQ éDe(ÿò"uÿÊ2)½¨PŸü˜t(!»46DÿHAœü’Abœêwÿø‡B þƒ331DhÿøsB›Û²4Š"ÙR€ŸøP ޑ2!qÿ£H’ ­Í¢Q˜!»ªa˜€þ°–2©¬3É*¤wyÿ8‡0¯ú…@¡(û¹% ¹«‚3 ¡Ðd+Ì4eû4ˆs‹îš%›º„v
¨­ R΁[email protected]»‘D7sÿ¢P¢)™Ù‚r˜ ê[email protected]Û
«$Cû3CŽ¹r ùGYûšË(¡Œéc©Š u¬Û…2¹%
ّuøc˜B©¬±r ½ E2ª «a˜¼»%" ªÊD
œ“%Ué$Š4›«±b ¯°b!šŠ› ™ª¹’cŠ€Û°U™¡44qÿ)†©˜&èB »Ë‡q Ù!º‹µB™ŒÉ4c$zþ$‹7™€s€tþ‚5š¨0ü¸’b…+¸)Ãq¨
¹56úZ’0é „97°‡qˆì™‚u
ŒÍ™%Ï¡€S ú4tCß³
)ˆÏ ¥B ©c1 ü“rÛ°°t û E(º­…$pÿ9Á8ƒY™©(”`±ŽÀ‘DDÉÍ ¢”*š ‘™!Pþ9°x³9¡™‰†9# Ú¢B
«Ù2
šš "‘@À*Â*$Dëû ¹r€!« «¥‘œ™ 1™!™     ‘  ‘   ‘‘‘ ‘  ªÿ°w!˜
ÏΪª©€c3C1›½©˜GD(ͨ%F#"û¨˜
wÌ©€wRÿýˆ€s1›¹°7w!¿ü¨wQ
»˜Ø€wa"­»
s1šºŠÊwa#þʈ
'wÛ¹ˆûvR ÿÉ€wa‰Ì˜ÀWQ!ž¼R»Øû‡v"ì° wq™™ˆ°wA5"œû€‡vª¸šËs"íªˆ‹WCª™™˜%!Ïډ
6B™©™32"4A¯Ú˜tˬ»©C3"#Cÿ˜‰“d!š™™™3"2%Ý©€©'CŠªœË¡#46Q üɀðwP˜š½™"B Ga‹ü¹Š²t(ŸÍ˜‚"dPd2Üə‘$Í™‰u!‚"Ïþ‰‹A ¿Ú™GR!ÿÙ
˜70ÛڙU"#0ÿèŠÊ'02¬Ì¹¹%!C 33ÿ¸šÚCŒËì¹R#™9ü¹¹$"#1‹Úª©# «$F2¼›¼½™ª©‰R"!ª»¡™
©š™ ‘!""#21 ªªª¹º¹ªš"!0 ™™™ 
‘ ‘‘     ‘ ‘!! ’©
«šª  2B! »‘#1E™º°ª º««¹ ¡#b33!!›êªT 1«Í»‘Q¡DdC9ü™¬„B50
Ïé™3*»™©2#¹G3Ê úR¾¼ ÃušªËÀ%"1 De"ú‹˜21ŠÏ¸'s‹ý™2û‰±6"!‰ª‘Tié€û1¿ú5ŒÌÍ¡#1Ü© 62
»›3EDÿ
 c1 ™Ï¡ #Q »©'A­¼°$GB‹
©!C
¢qý™¡‘›ÁA¨t Ê$I±9Ì®9°e²¡1P›À)ÙR‰Á±D›ÊÃa‚PÊÊ!!!%KøYØB™2™€± Á B¢C« ¬
‘A31¬º# SϬ
ƒÐ’"1«¹«1!ª¹
’B@  Ë
" ‘Ž¡ƒP‘ ª™  ¡
‘ ‘ ‘ š
 ± ¡‘  ‘ ‘ ‘ ™´¡р‘0 k+8õ²‘)
  ›* +J ;@," ©É› ®™¨$b49+©‘"1
º¼
Db‘œ»ÐBPR1452˜N
šˆÌB25160¥©Ë™
@B`)@R$I¹Èîˆé!R2jº«¬€¼6Q!4EŸ±š‘‰‘ 
  !™™™      
‘ ‘   ™
™š™ ¼Ì¹GR"""½™™˜©¡šÀ»1"$#
šÍ™šSDšHþ £t4ιØÙ á„Q3B9ð®©pV ½¨Í‘[email protected] »˜‘s$22*ù¸‘[email protected]ÃKË
”@‘) 

 ! À<ðА1
"¡’ B0á<À›êpÁ1› 2ÁœÃ
‘)`RR9ú+بw!Iê ¼#B‡P«ÿ¡ ((¹EC/à˜H$c
àº0w ¹ú%ˆLù3v !úˆøvÿu‹šû’ E ÏÈ«sÏ¢#5 ÿ¨©5 ސ""¹™S º½»02
ü†!$39ÿùaD®¨Š"v˜¹©% ˆý«‘3ÈÏá’ é3Sðqyº˜@t›Ù3˘4PÎÉEÊ! U/ÑHô;¬¡P‚ú""˜ځb
š™ªBŒ ™R‹Éš64OúBÁZŠÈvŒ ÿ˜¹G©%)ºRœÀ vŸ‘ƒL”Œò1ú*ÈGa©™c
ý% ÏÃ3*»« ¬Á!Ghÿ' `Øë
º‘F™˜&"œÉa Û²Qù °%0®™%Bèr‘©±2©Š°b™š“Sý‰"!œê„rɛú#1›št ÿÑ©ª!
¨Ü‘'«¨«63É"D9¯©
š‘™°À$bù2“:ÊÐB‰ºsŒØ51™˜¹¡R™$"Ê°" CϲIš¢ »¤@šº!0   9ý
"€¾‘ š¡  ‘‘‘ ‘     «0"É«Ì̺¼š335"! š ™ © Àš™ › ™ ¡‘‘  Creative Voice File3ñj~
¢¢¢¢
¢   


Â. **J¢¢  ¢ $ÿ9¸8¤æ¦
™¬$Bi€
àš""

""$*þ< (IÉ ÊFG*™¹'4ª 
 a„r«Ø? !”Š­˜ á4
s°¯Àc@® ª cœóÊ9p` œýŠ
'4•€Îªªa0 ¬¢s!Mš¢à‚)`p±Žé‰3B‘»ª¹‘1@  Î‘t0rû¢ÙP"qš¿˜+"‚!͙˜¡AA˜ªÎ‘('QË>7 ­¹ƒ³R ٙ 0t ¬é–B1AŸá€56‰ û‘&0¤:˹ʑ1"@ªÊÀrA<ùŠ‚L' )ïˆàðt‘3ªаD"
À"Bû:ÈÊ*Â`J 
¢     ¢
ª * 

  ¢
     ¢ 


¢¢
 * ¢
¢
* 

¢¢ 
¢
*

   ¢*¢ª   
* 

*¢
ª    ""ÿÀÀuŠ2‚ýªF*!Ï‚ ä+ “ D*$aùœK‚™Ã)é Äaªý‘Âx¡ñH" Ä@cÿ;´h¸
ø¼u‘:êƒ@fŽ˜¨ 'Xº ¬¤q * & bÿÄ(t¼©ŠgY ¸œ“ršŽéC("Ïü€@*î’!
`6ÏèP´pü F%*© &E ›©Š&QŠš˜éw€
̬GK  r(ÿñ*‚)͐Q¹Ò1Eš‹¨FPªŒÊ¢J§Z ™„
c¡€ª"'!
ÿô™!‚
Ù r®¨*¤22ˊφ29ªû! 
¬¢¤B   B&)ÿ‡™ !‹û8ðr« Ó®ÊF(ÌéÂ@F©Ì""
 F!
ÿ!°2(Œú²14ÌîHÊÊÌÀc” ê‚#
¬ "@ "aúL¤ÿR! ྡ[email protected]
À""" ®Á’8 ¬
*¤$"*卵‡‚/С"!Jëê$"¬ª¬ "*‘ @
"$Jì”ê$F ̪ªB"B

Ê
@"ê:¢€ ˜ª"@ ¢›  *@ L¢ "¢ 

*¢ ¢
"
 *Â*¢

Â**   *
¢
 ,i„À Â,"¢ 
¢¢

Ä. ⊠
** *á!² ôš:À**
*"â â "âKÀk°\!¡‚Â,
k£°[š"ä°:¤ÀL§ŽZ±.L ô™)‘ ¢,L 㡐[Ñ 
L"â Â
j„Â*
L
 ,}³™(´¸xäÂI“š;°O!´¹[ Ñ 0å± X >Â.:§Ò9*"õ² ‡Â-(¥±²€Ç²( jÑ9²å±
kÂ,*l!µ± É{Â
(¥ +±-(ÃYƒÂÀ"Ä m£Œ"â"Ó ¢I¤á
"â"ôšJ¤›Yƒ™*Â,Ñ
[± 2ә*Ää°\!³™Ñ 1҉Â?9“±À\!¡ŒDñ ãŒ⠕Œi’‘€¢ @
"ã©Z¹;Kâ
ä± N ª"ÆӘNKÓ¡’¡8å + ªX³ O!Ä \œY”°JԚ:‚,¢ 'Ñ ÐK‡±-Y’¢¡
8Ô©(Ò XÇ°L—°  kœi’ ,Ðk†šZ±¹[Ҋ Ñ ³²â ôš8â h²I¶ +8 ¤!Ã!à â€ã  ã( zàlÁ=à Ã"á 0ã™Ô©9‘
9“±
ªN[µ˜ ò’Œi³"â
¤œi£ŽK MÁ<„ªBòj , .0ð}±+°LI¶˜/Y¤šJ¤›Y’Š: ô›0á1°{–›X´š²¢€¢¢.œy£ óŒhÌ&Ñ0ò¡‘  Nу™(Â,"ò0â#Ñ¡ ™ 
"Â,"Àl©0ò "Â*** *¢,"Â
"ª*¤
* J @Æ¡
@**ਪ
 B"ʪª  "" ª B$"B/ñ›™‰2 Ê슢"cÌΪ¨¢`6!¬¢ª$DFBÿÂـ@xw 믘ŠGDCŒû»¸¢D'0¬êŠ*&! @ª ¢"'"ýø9r™éšA5
»Ê"ž¡š‚0DGŒÂ¡‡3 ¯ÿÐ#+ϸ„@u1˜š»¸FB뚞¤9iÀº¢s‘0Ê* d/ÿÐ$+ À$B0bȐe¹š»FEª«6)“ i"‚$ ÿ”Š)˪# ùÐQÏÂ!"
ÿŒ'9‚JÆ8Êa
"&mü
ýŠDA»Ê!‘4š©
r¬ª¬øwŠË&9’ i""bŽÿ‘8PªÛ’0£0ë«!„ êš"ª¬  Àbš "@   @"¢" F¯ú2
(¯ûC ¼ÌñR ©¨¤c€ªÊ .
‘$ "¤
BJ")ÿðp‘ ±¿¢Qˆª ž–1™‹‘€@ÌÌ¢"$®¡ * 
DªF( ÿðaˆÁ®¡a‰‹©)‡a™
€$q©¸¢B"
ÿ‡9ˆO‘€e‹±§9
§1
ÿùBˆ
Џøv ©˜v ª¸c" Ì aœû!"¬ D  "B$/ÿ³@
¬¡ñRŠš1sʱ4ªé‚FÌú""¬ Dª* $$D ÿør ™ Øe‹™!™˜H

¬ 0¬ü0
ª[email protected]¬B"Di¿ú#‹Ùü—B™¹’‘™º¡3)¬ª&(ÏÉC
 ¢D
ªD$c¯û0
ـÐsΨC¬û2 ªª FË  ª"
@ª[email protected]"Fÿ¢"ëøR1º$Bí!Šª
¬@ª
ª$ ¢
a "&9¯úé‘
¸4R¹‚ "sؑ° ªÊÌ& ¬
@"

""""$ïÚ3 ˑ̂w0Ê© ªFA™«B$
ü¡ * *ª"aŠ"$$aÏˑ"!‰ ë»D1™ŠªÌ DcÌÊ
B ù ª"@ª B $BÏü#Q "ªûÈC2Šª
¬ªF1 ¬ª  À[email protected]
ª*"&!œû¨†Q$ Ë°$t1  ªÌΨ$DB ªª¬¬¢&! ª

"D" "JüùˆG2€"κb$
¬¬Â&
ªªÌÀ$B  ª
D BÛ¨‚s0$ ªû¹!3! ¬ê€$F

 Ìébš ª $ $a¾»"2 ¤bŽË¹t 
Ìú’"
¬ÌÂ$D*
 ª
B" $"$ ¬ÿ¹B$̸&" û $BB ¬ê€$"ª¢B B  $ ªD D`¾Ï¸4(G ¿Ú‚"Š&A ë¹!¢F(ÌÌ "Ê "*

" "
ï©‚dš»‚@ FPª™€
 &1™
¬ "B
Â"Ì "@¬¢"
"""¬Ïé „e
¹˜ª
cА¬ÊB" ¬Ê ª
"
¢" ªï‘©[email protected]ڀ¬¬¢F0ÀB¹ "¬ªÀB*  Jª "
   ÿ‘¹$X©¬Ì¢[email protected]BÌà $ ª¬ª" @Ì
 "    B
" "Ïð1ºpº™¹$"bšÌ@"
¬ B À"®@À$Â

"
 Ïà@ü5)!« 
"$`¼¬Ê$@

  "ª @ " ÏÑË5)1« ª$"BÌ  $ ª 
"ª Ê@ª¢@ "*
 @ éš…8¸t›°*é" ¬ª
ªB*"@ª
  "
 *   
* ,û!»0àr›‚ À "" ª¬¢ ¢" ª  Â@ª" *¢"ª"¢""¯Ð:ØD©Ì "Bʪ " "

 ¢¢¢  **
¢ª  ª" 
 ¬Ê*" *  ª "        


¢¢¢
¢ªª   
  
   
   *
 ¢¢¢¢
***** ¢¢¢¢

 ¢
** ¢ ********
*,
**
J**
LLJ*¢¢ ¢¤Ä¤¤À ¢ ¢¢

¤Ä¢¢¢
******** ¢
¢¢¢
* ¤Â

€Creative Voice File3cj *    ¢
*¢¢¢   ¢¢¢ ¢ **
* ¢¢
  ¢  ¢


  ¢¢ **
*¢
¢¢


**  **  
!Ñ© Ä 1#!   › !
™
š      ‘
¢ *
¢ 
¢ * * ¢!0«Y ›º ©0£"!
©
 2! ‘‘½™ ° !"0

‘ ¢ *  ©¹Ê°¢#
  

°
 
  ‘ ¬Bù)°L²Y‚PÃK²)Ñ*¢ š
0
 2$¿ñ›™&G
Ü ÍG C›Ì½ É2P"¹ 2C3CA4ñ¯“š ’«©"$2š©¬˜ 7! ›îé"CË²$ss²IÿüB¨q˜ ¼é"‘4˜)ڊ$v€ü©‘0ñZ°j‘ƒM;”sd;ÿûC˜0ý©5 ÜÎ6šºº"# Ú½² hšÀ§` Ÿ#w¯Ä†„¿ÑDðš£30šÉ"5˜Ì§‚š*"ÀT!R¿ÔB¡ÐAŽ¸€R©«ª" RŒÌË Öƒ™ '*"Âc"Qݔ«"‹¾€Ar™Ë²4"›ª™‘#"Ì»îC©ùC€R
²P!u¿†» aºšƒ0B©¿ 0Q œº
‘J°`ðJ¢;#""¢%!¿‡½ R H¢°;Ð* 

** ™      "3"
ќ±«²6R€°­ Ð"¤22
 ºÙð¤B1‘  #¤325 ÿLñ
ƒr˜h¹©BR»ºÍŠÄ3 
2#02&¯ú º¨t’!‹Ì °¢Q2
*š™ºº "034ã¿™ª"‘!2*™
º  "1
*ª  š !!‘*"1
“ùŒ½ØA!A
 º
 ! 02 «]€ù¨­322
¹   0!©›ªš‘!" 1RË¡¹™S(3ÚØ3#R1›«¾™Qƒ  š ###!#!PÿLâŒR³x°½É)…A0° ꘺#Ì»êb2©ª #R12φÜ(Â(S™€ÿ˜Ž 4ªÏØ©2 «½ºŒ²Q a¹é 53š±"EPÜ"ú)‘)"šÚ!A û™˜F!Š»¾¨##)Q2º š!Q!2½Ð/£ 2 ‘Ï‘™쩛" Ë»ë
!5*ªœ°A š3#3Rš¾€ÿƒE")›ú Q 
**   
 

*  
 
‘‘ ‘‘

  
 
  
‘*
*

¢

¢¢¢¢
¢
²­ º  ©º©©«
°  Q"2‘ 53#6¯¢Ž$:†¨)s œ­ Q1é‹°q„PÊË ¥ ’6#2cÿèp7»‰7 bš™Švš˜ÜQϨá0E™¨5˜ºG3d?ð_#•N¢š™9‹ÏÑ1œ¸R˜¬©¡r€,¿Á2™˜S37Oû}“mÀŠ·r ©²a Ïúِ"¨t« 2Ðr
‘ 4DESø{"”=¸˜XÇp¹È,–C ي±Eªš¹2Ù9rÁ¢J347qù‹`—.¨Yi™rŒÊ“uü Á51Û QÉ’!°R44ßö˜HG/¸I':¬!aš¨€$º©%)è9:àA"
pDtHÿð¢$û w¨ “e(º™˜%1 ¼»#/‘@ª" CS3ÿ‘ ;Êû6 šû“B¬é2
ªš Á4
ª""!#[email protected]ÿá™™
¡ R‹é5
« !! ¿’™#
/‹$¥1C¯ú°R˜#™Ì1"2 š‘! š2
" ‘ ©š  * ¢   ¢¢ 
 
¢   

 
 œr¹!¨1O¤©1Á* )²
/’‘ ¢¢
²
¢ !#3yý(Ì% *‰© ðs 7™Šš »š« £J³0 "R2!ÿËŠXþ ’3*©Ø!*ºº "1¿Ã*0º‘*“P’## ÿá¨#® Kª
" ªÙ ®‘## $Q#/ð,‘xá É©A˜r¹¼#©š  º*² "1CRðʨ£Y0 À+°2 
 "»Ë
º
  š¢   °Š«
©‘ 
   
É
 
 ¢ 2°º›ª 
 ¢ "A
Š½©‰°0
 **# !©š 
"3Yø. Ñ ûš¤aC ‘  ! ¢
À *!4rŸÄ¾‡™`±  “7ªÙ 4
Ê )àšÁ##  13 cüLá0Õ ˜‘»%Ü™Q Ë°*2 ›ûI‘1*‘ Ä Adþ*¢xÓ+°°L·p Ÿ p‘E ¹Ø20 »Ÿ‘ 5 "1
%3þ¡0á*¹ˆa¢Qˆ» ù## ¾€ª4™ü!™2Ë#ÙA!b#'*…
¨Ài”`› ù!ƒ3¬Ù# ¿‘©% #“3 3 D5?è;ÐQRª‰Ú(#R™˜Ø2!0©šª
! ¢ Ù)š Ø5 0š!
! 
   3¯±Ù£"¨5 
#
  «°  ! 1‘ 0 #3 þ
é‚5!¨ÙA3š™«¿ƒ :œ   ¹ 
!!#4'  0 2 «Ùº© 
¹Éº
‘šš©©R32!#! ژš°
©¢Ë »«
š«œÍ Ë ¢Q!! # @
!* ¢!  »º¬É©šº©
©«©°ª›«!#72C!¹  !šQ #!D‘ »¿€
 š¹Ëœ¢
0ºØÉ
œ» DF2! "!25 ِ‘ ºØ˚«œ›šš › ¹«« š #Q# ¹É@!š 5™ ª°»¼›ª ›º¹  
É«©#41DCEšœ½€"0  šª   ª ¹©ª
!$21"30š¨0
š©
¹  
š«‘!" ! 
#343«ì»  šš©3C  š» #
 "#Q)¬ê©€S"›êŒ#r" «º «»Ù1 °A1 5" Üüª%!€ ž»©DCš™©É0»º #4 " !%##)Üژ2 ¬þ¹ƒS"º¨ Ú¨52üºS(
Q °s3Bþ¹2‘"
껐7B  š¾Ë°e! š­˜3DA š4d239ÿº#sþ¨"1ƒQ­»ˆTB ¹.ë 5!
@¾¨GD4û°!#2í©ƒ1QÍ»€t³G8Ü˪‚T"›º CE"14*ÿ¹ÀwAŒÚº‚  w2
©ˆ­©c2 ِ­»„tš
½€54EHÿúŠ uª˜šªDP©‘Ì¡2’R ژ‘šQ º
º40
!0CS4ÿ(ëa‹‘Ï°"2œû º72™ ê¡ #» ª°2
"1 *35$*ý«`‹$<ꡀÃS"0«Ù
úƒQ E˙«º!#" š­€1 ! ‘3C3s˾¡3ˆ7Xɜ¸
t0”1Í©‹CA¹»!!ª Ì*“3! !#0Ù€Û’!4 «ª¹Q ©š ©«   ! ¢  «   
º©*


! )’ ‘*¢
   : ± ±+0
;‘‘‘’ª9¢!š;‘ !°;š!² )¢“
J¢, р³ ’
›I‘<‘ 0šL ©:µ Á!š*"À+I )‘** ¡‘šLLI 0²
 :‘ :“ ¢´š҉£‘’ò
“±* ¢ ‘‘“ÑÒ¡‘µ¥‘  -9‘* K ¥¡ !²³¥£ ¶³ä±…Ä µ²Š!Ґ ә(´Â+0
;9 ;>(;‘
©:ò
£ Y «i
¢£ª3Á<ÐM°1ðMÐÁš1À;”›Iӛ@­9’‹I´0¹IӚ8°:1«I´”¢´š£³ ©I¢ 9£‘ £‘ò“¡ ‘< Á ¡›Y9‹hÓ ± ¦¨Y“™9²«h
*9´1±
´£‘ £‘‘’¡ Ã>“¢Ó™(
9£9£9 Y©  £š;´9¤š9£I£‹AÉY’Š1ҘJ¢¢
1«I´›I´›CဠҘ0 
:“™9‘
‘ ә(ә À+I¢
* J *;9 9š” I¢ I©; I J¢
  £°9£š0 

±*±* K+
**
 “¢¢‘‘³š 
9  ¢¢¢‘
** ¢³ *‘‘*   ¢"A4 Í© 32»© 2!"›š°º!3!!##7#=àŽ¸ua» ü! G
˜¹­P ª »¢"
#"%"4ÿ‚º '+˜¡"0ØKé pC©»ª3¾ °™
 !A23uŸ¡ —I˜ØA Q©˜"
4!› « ™«Ø0  " !5Q®¡ˆ9¥ û+ Âs™ ºC
š © ©#!
!#&1Ÿðh£KØ©!#`›Í"ª©¢! š

#2QÿÀ8'º¢"¬Ø2*›š1¹¢š
0 AYü4€SšË˜[email protected]¼À# *›š!™©š ¢ 3 ÿÀC€r©Ê q© 0‘@©š‘!š‘š** ‘‘ A&ÿ° #«™«r‹¹ ¢2š² š ¢  ! 5ÿ ÙBÎ À5
°! 
 ‘

¢ "3!Ÿø
­%
½˜B)  ™    š !* 1P¯ðš4‰1:Ë
£A ™
‘ š« @ @¯ÑŒš#˜Q 
œ‘2 

  ¹
š¢ 
‘‘   ° š
¢ 
  ‘   šš   ‘‘‘ 
›© 
 
 ‘‘* 
 ©      ™ š
* 

 
™
š
 
 ¢  |Creative Voice File3ÜZ‘‘‘¼¾ƒœZ!‘™€ÁÉèÐÊ *pR(aƒX2I/ Ĕš á)¡t¡“"*&™˜É "⏐㑀4Q‘ "’Ù™ù 㘼!µ>;Ð2ЦšÕ  ¡´Ê™ À1*¤*©“@ª› [email protected]š+º¼¢0a`Ð̑))¡ A!*¡ *Àº¹¤B1)"0 ¬š«Ï  ‘PÀ“!t$$œ¬ÉœØsC$ž™©š©€5#1:CcQ™Œ¹™r2"ŒªÚ›Ê€#E!
cB«›¹®˜˜DB# ÌÛɊb#"B¬šË¾¨ •B""ªÉ ‘s"1"2Í Ëېª7P Úª«˜!'C3#B4 ü¹º‰’PE’œÌºÊDD33$IÌً ¸c B«Ú™€Pu!1¢Û
è+†r8 úͨ¹R31žøò¨“83;
°œQ2#Qüñ©£ 3KBØøÒ¡ @tbů¨¡4‡q˜)Ø»ñ¨!¦DQ$ŒAûŸ˜Ê¹sG(q‘ ØÌÈú9Ba sŒhú®˜Øˆá0w!1‘ ¢ú™ §#`63ü?¨¼€Û2q$‘¿
¨š“v#‰l²ù™¨
Òw"8$ ý›˜º¦ R""‰~€ÿ‹É‰ã s $øŸ˜Ê8Ç`ba#2øðê®0—9Q9£œ‚ü=ƒ©@p7r qððø‹«@§ya‘’‘»¡ŒD”`%%„l"ðÐàš Äy#hƒ
êà¼)”!C Ea-Ø,»Šš”šq“( !Ÿü³ s… ’:—
r‹{ÃÏ ùŠš³P@B¡­Ú*)#!11ý º›™`& B"™I±*’“ "™ ‘)‘+º
ɛ¹ ‘ ‘¢) ‘+’ ±‘  ’‘ ‘™ Ñ°   *¡*!¡™ ’‘  ‘‘¡ !ª’
9  ™
™‘‘ ) ¢  ‘) ‘)’‘ )™! *  * )’£ ™‘ ¡,@‘) 
¡£‘ ¡2£ 
 
!š™™™)!š@’*œ‘š™
¡ 2 ²)š!™¡™‘
¦¤±1Ñ )›:¢’™:’<Ñ ’ !à½
ѐ+&yÃ)!‘¶Š0“
°Ü©© 0!P©’‘) ™¢;—±r
³›°Ù© B# ‘ ›°™ 
 
ª¹  ™™š ™   ‘‘ ‘ 
ª »°1 ‘¡@BE!¡ º“ © ¡“ *"Á“‘ °™™À9"™! 
J B ­©œ ̼º"3A ™#4"%2#꺊 ¹£C)ͨ#BœÍ˜#
2"#S323D0ÿû¨ 5DPž«$F20½ª‰›ÌÙ2rA !F2Dc,캁!‚S3ڙ!c!Ž©ˆ º&(ÿ© $R «E"$,ý¹u û‰€$wr ª©™™Q(«Ú˜’5;½ƒw44-ͪ‰wH»Ìš›r ™ÛʂC1"(ÿèƒB!Ré‘&tD ÿù™˜"s˜¯ÚŒC$A«ª™ƒSžü°5!Š‚ ¡f33 ÿٚ !b­¹ˆ7až¼˜™$D1 þ¹e!Ê°6E31­ªšªw ‰Îº¹%C!­ª©˜C#º›Êu! ™$sE1½ŠÜˆãp8ʜêŠ$Rœ¹¼¨#4ºAË5RDR"3;ù›ø ð"rA»¼»ÉD""š«»»©B$1! B °ú¹º© 44C3 ™© š
™ "™ ™©™™™  ‡1´š*‘‘
*  *³ *²J“›IǙ*±+™+!±!Ě!±O Ò ã =ӚLÃI£±-£±²9’˜; |J©"ôšM)(³‘¤Ñ Y]9’¡’˜Ě:öÂ
:ò9“±
J¦¨Z„Ä™)“°L µ² ä±ÄO ö±ә‚ ?})ƒ˜)’Ž[³™9µ˜L°}²
(’£±¶Å™Nµ˜9‚± Ñ!±(·Ò‰ ö±÷Ñ
Á?8ә9“‰;9‘ŠI“Ó˜“Â
+]:Á-³
(I’Ž[‡Á,J“˜=×Ñ ÃKØ!²³²…¨{8³I·©ZҊ)ªCó› èl|°m(£˜(œj”ò i‚‘˜*‘¤ã ?"óš8õ˜;Â<5™(ö¨Y“¨L¬+
´­9¡Z!¡€
‘ ³ ¡0¤
Y“ A³j"¡  ¿©ª€™#"2*ڍ¨0%2"!²"GR!àù™ˆQ3 í©™‚3DQ
¼»º 2`Ò ¡1a SDRêº ‰t"™›©7sŽÌ͘SB ü™‰S"3[email protected]ý ú
˜P" ٛ¨"52
­ª‹“##1™Ï˜ØaƒQ‚* 'r$*ù›¸ •rÜ»šwQ( ͺ˜5½™ª5"Íd$R"ù›©q¼¹ˆGu)›š¨3C­¾˜ª5tªÌ5 t"C4ÿš¸3¤q˜˘‘63
ÿ™‰$2ŒÚ¼‘‹G9¡1!#3YÜ ê
Rœ¸u"0©›Út©Ú»0’r© ÌD!F "ECD¯ú˜%‚Q‹š«Š%2š‹º2"
Û©š‘ ¢a¹$C232SDPÿ¸¸uAš«¹t)­©€5#1©«™`‘!­‘DB2#S4QŸº‰¸w ½Ë‘"#ý™™t"«ëº‘Q
©¢!#E!d5 €u‹»Û©3!
ͨ‘"
ª«ª€" ™5#"$Rÿº˜€tBŒÚª©‚S3‹Ïژ2šÌº‰S1 š$T$DD9ÿʐ$dQ‹ºª¨‘d2ŒÏÚ 1! ÏڙR#!‰ª¡5D4R!œý™ tR
»ª¹‰'a¼Î¨#B ¯Û©32!Š¹ "EDR!Û¨ u"Œºš¹‘Eͺ#"" ý©˜’R© ¡S1#4D3ÿð™v Ž©«¸t"û'D ë©Ì¡"‘«£C5"#5þš‚wŒ»ë¨'12š©€£v©»«'˜ 2S&3$Fý˜š‘r ÚːbB‹Ê»˜74+ܹš bš $D5526!ý‰º& »º„CT »šÙ#"Íˋé! š £43DG3R(ÿ؏²b0ë« #&BŠ˜ÿ‘""™«™«1&2D13s3Rڈûºª2s(¿ù3š©š©1aš€322#E3$Bÿȱq€A뙀R$P¹ª#«¹Ù»& # 0"DG3!,ÿ¡™‚ Țr #œ)’™ ¬ú#©3©#Š"DCE05ß £9’™r4šš™¬à)¢@’22!4PQϸ²*0¹ ’#1™ «²"""¿è± ¢  £!
©! ً¹š  ‘« «¯B ã.™2™9®+·€r°f™€r°æ›™8x; ·°—#è!œ`ÃÈk.™+Š§ˆ;ï"A¤º°ÿÆ‘ [email protected];/ª ú\XÂy_š!°I‡ÀƒplbK§»Âo ?˜—;© Lq8ô«ñiSäé! {=¢Hšq+ù 9z{¨wq‡½¨u•Ž u, {Zď‚¹lj Û8 w^¡
{IÊP¼7÷™… õÃ@zNOkôlÉHüH§‡÷ø`GçåÏv*ó‡mĜ}‡0Ÿ²£6¦ÿXw:·š üjtñ/‰p¯Ë{‹Kpuÿ&?!»Õ"8ÿµ!÷Ã*—ê§ôðpsêƔ°\€pÙòÑpz‘€õ |«LŠWøy*¸£úqÔÁ2´ÇêÑK æ´¢Ô,„¹å{‘䛨Öٚ™’!•™¤Ù’˜¤Z –$•¨ûƒ ðõ *P>8´}9™ Ú[’…2ƒ¼¥ºŒr© +xèóI¨1·‘ kü" ϲ5*™k«Yµ\ª)÷¡¨0'‡Ã`ÙàR…ºŒ¹t‚¬“79ª ês”èG«Èù• øRC’ ê [­1q¸ó‡5âÑ‘â>y˜ø§ vàÁP«ü²·£ÿ\§°çÖ3õÔð÷‘—ñ/˜§0ø,‡ã• &¸ù§¢Z·М·¥œ]Hü7¢¼±¦Fò•¦²`ÿ"Ñ«õY£Jñ–ÅÏ7)™áy«ú0sª’¢R÷ò­÷Ùk«qN²wøз•ÓÖùHpÿ“‡·‰zCù‚û". iš¨•%ÌBIꯔ G¼ÕÈàs·#¨ûY‹$OÀ/˜ñwù”8ÊÇ+Í1–)™§Ü\z²(7¿’®Ȁ÷¬Äxú‡$œ8pª¯i÷¸ú‰+·p=’¡ƒûz.©³ 0o"($1›ê)¢‹·š1¸Ô$©¼iÚR›;¡6ƹ´Hÿ0`ØðDži¾#¥0(›!ð>Øy,²1,áá9…ˆ/À3uŠ`Ô²‰øÒ§äûQ™™ðw¨@W;“ —©Éö·¾‡Úl‡*"]¿„þ@x¤›“z{‘ðs¿{¯‡}‚||ªv üô G]¯ÂeÊO§+#¸ùPOœ‡xÿ“‡«„/ÇÙ_?^‹u«=1Pp$_ši߶|9 z)p{™¨t|{0{n‘O8¾©0qs¬‰>y op©í Xz aÉyš°g †tÔÈI¶ÿ¤»“ ÷;‘»°;r“ Û– IüÙB
øy'» ÿ‘2r°\`›àû| ™ZPR:©ìtŪ$(ò¬±;P&£®9©€{£Ëw{‘*r,¿ô%¢êÁK‘[€y.×Ðý‡8s./pÿyö÷Ç÷zÁ?ØWy¦þ•šU–üGú·»þTGšö s÷?ð·;{xñÛó$€ùaøwø>½Àwàvôi}4ñ•ørÈÿqœ-$øw­ tj_§¿—ºü1W_OüR?ì“EǏ OŸ÷}»]¡‡ €ÿg*|¼zôò{‡1÷zôìqJ~~ç²\õŸC ñ‡s¿{h`pý;Ÿ?Ixnùw¨ïtÄJrý!¼CPù:Èϧ—¬FŠr¯‘ y½^§·n÷n-˜.{ pÿY|±”1¹Žèwl¹pQaò£‘«ni¿9¨®õ)§¦†•Í§±yí<‡˜ðüG<*(';ÖM%¼š%´ŸÂw9²+Ðk¹q*™©×˜<‡sS˘§pýÓÁ #ۃô0Ꙣ †w«°–G¾‘ |µ éLr©¹¢7€ÿÛ¤p¼ØÃu x³‡Ú¸Æ¹« sÐr
4¿ ¾"Û?B€Ñ¿¤a#ûš% €†g¸Ú#z¤¦ÿ!‡ ÷€ÿ
y!†Á„hÿ=¿ðñ‡!A
»!¥9⍳0˜ÿ €ö šÿ7‘/‘x؜2ã‡@üщv¬ ƒluÈ¿Á1Àpc¾Ië’aɀúD‘(ü™/ uÁ)–ê©%":ø ùΐ»1·!
ŒG{  þ)q³‰¹¨·pÀÿ"á(6»Ï™ ØS•?©‹Sø³Í l`µ‡®
˜wDO”˜Ù³:€?åƒà“âƒã¬á‘Èt†:‘‹™Å£ùµŠ˜q‘`œø«ô4ÿ²! ƒ8ÿˆgMx‡2/ú©rƒ9á±9ÄÊ£ ')@úú"ù9°>°úšR **(u©éˆw!Â>ªxw™Áœx)É¥ª1ðا‡‘øt)œ‘±º€{u™‰¦:™
*x!ᐙ QƒŽæ¡‚ª(sX ý!éK9°áwš‘àx(øÀsðu
˜§K²°ÿ(k9KX ù³AÁ˜«i²)Á¶–“Ž ËPðÿÁ¢<` k1˜¶>‘€Ð"ü*š‡°Æ ÓJÀý äࢆ–‰Ã“ƒ€ó3+éÀûh;uh{O*,€&ƒà€c¾I²©2;r€ú,@é˜E”¤¹j " ÷‘™¢„X“ÉÒŽ“Ž㏫㇒¨3QŸ2ú1ƒ°`óQš;z(2°ÿ+À ûxcr›q ý Ãコ ?0xú8f˜«å;CØ8°o€ûq°##€ëq‹>¹X’i 6€xk;ÑÃ?±j ALTRUNL1.GFX,
,
Ì ALTRUNL2.GFXü
ü
ø ALTRUNL3.GFXÈ
È
ô ALTRUNR1.GFX”
”
¼+ ALTRUNR2.GFX”
”
P6 ALTRUNR3.GFX”
”
ä@ ANTIQUE.FNTÑû BALL1.GFXxK BALL2.GFX•K BALL3.GFX‚š BALL4.GFXŸš BALL5.GFX¼š BALL6.GFXٚ BALL7.GFXöš BALL8.GFX› BALLHIT.VOC

Ñ> BATTER1.GFX||0› BATTER2.GFX||¬› BATTER3.GFX||(œ BATTER4.GFX||¤œ BATTER5.GFX||  BATTER6.GFX||œ BATTER7.GFX¸¸ž
BOUNCE.VOC99ÞE BROADWAY.FNTÑ CATCH.GFX 1 1О CATCH.PALÑ; CATCH.VOCÑ Ñ  COACH.GFXÐNÐN²K COACHM1.GFX""ƒé COACHM2.GFX""¥ê COACHM3.GFX""Çë COACHM4.GFX""éì COACHM6.GFX"" î CONTINUE.VOCƒƒ…ò COURIER.FNTÑ+ CROWD.VOC@@ç\
DIVEL1.GFXÆ Æ pÐ
DIVEL2.GFX6Ý
DIVER1.GFXË Ë Fâ
DIVER2.GFXî
IFUCAN.VOCÜ Ü ×¦ IFYOUCAN.GFX^^!ó
JUMBLE.GFXÄ­Ä­ LAUGH.VOCÐÐJ MOVEMENT.VOC++³³ ORCHHIT.VOC¥ ¥ Ò PERFECT.GFX¤ ¤ -ï PERFECT.VOCýýwÎ RUNL1.GFXÈÈC³ RUNL2.GFXŠf´ ´ RUNL3.GFXp p ¼ RUNR1.GFXP P {Ç RUNR2.GFX´ ´ ËÐ RUNR3.GFX¸¸Ü
SCRIPT.FNTÑ SHARE.VOCüü SHOWERS.VOCtá STADIUM.GFXúú7ä
STANDD.GFXää;Þ
STANDU.GFXddãUH.VOCô
ô
Þ·