Category : Communication (modem) tools and utilities
Archive   : MAXBBS.ZIP
Filename : UNREG.ANS

 
Output of file : UNREG.ANS contained in archive : MAXBBS.ZIP
Ú³³³³³³³Ã³
³³³³³³³³³³À
ÄÄÄÄTPT'To
ÄÄÄhloMorÄ
ÄÄTeeAÄNÄ
ÄhatXgUÄu
ÄÄ¿i³U³s³
e³!³e³S³Ä
´³³³³³³³³³
³t³ÄÙÄÄsse
sBtÄÄsÄÄÄÄ
e!tB!$ÄÄs
ÄÄÄÄirtaeS
Sy.ÄÄPpÄÄÄ
Äs-is!Ml.R
o-2ÄÄhFPa2
ÄÄÄÄ!fmknAi
PEu,5.ÄÄ3o
aFoa1ÄÄÄÄa
iioXfASr0,
wÄÄ0Tnxisr
7ÄÄÄÄnNllfi
!SU5-oÄÄP
0he:dtb.ÄÄÄ
ÄOeos-r'o.
lÄÄM.0e:og
a6ÄÄÄÄUImr
rBu5w.eÄÄa
O+nin4ÄÄÄÄ
NSiueBodnlt
bÄÄx.CN+3e
rk3ÄÄÄÄRRs
mavSyodfoÄ
ÄDe391to.Ä
ÄÄÄEEi,eecN
sÄÄdBt1285
L0ÄÄÄÄGVax
rdeseotsÄÄ
eoRh513-25-
#7e9ÄÄÄÄIt
aeemrcpdheÄ
Äxome1602.:
..8i8ÄÄÄÄS
Dmgraunxyne
rÄÄJtars0..
6-56-5.dÄÄ
ÄÄTEiieksoe
,edÄÄo20td
ld.44.1135e#
ÄÄÄÄERtsste
tsadÄÄng16e
ran40042/.1n
ÄÄ


  3 Responses to “Category : Communication (modem) tools and utilities
Archive   : MAXBBS.ZIP
Filename : UNREG.ANS

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/