Category : Communication (modem) tools and utilities
Archive   : BOYMKS5E.ZIP
Filename : MODEM.BSC

 
Output of file : MODEM.BSC contained in archive : BOYMKS5E.ZIP

\\MODEM.BSC by Lee Breeden

|start
\SV0[1]\KO[255]\to[40]\sva[]\sv1[]\sv2[]\sv3[]\sv4[]\sv5[]\SV6[]\gb[PAGE1]
|PAGE1
\zs
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Anchor 2400i Internal º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º AST 2X9600 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º ATI 2400etc º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º ATI 2400etc/e & 2400etc/i V.42 MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º ATI 9600etc/e V.32/V.42 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Cardinal 2400 MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º CompuCom Speedmodem º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Digicom 9624LE / 9624PC V.32bis º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Everex Evercom 24+MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Everex EverFax 24/96 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Fastcomm FDX 2424,2496, 9696 V.32 & MNP-5 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Forval IM14400/SA14400 V.32bis º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Generic Modem Hayes At command set (non-MNP) º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º GVC 9600 V.42 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º GVC SM96 V.42bis º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º

NEC N9631 V.32 MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º OKITEL 2400 Plus º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Practical Peripherals PM2400 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Practical Peripherals PM2400SA MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Practical Peripherals PM2400SA MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Hit for more selections or to quit º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \sv0[1]
\KV9[ Selection number > `]
\iv9+A[\zs \bl[2a] \gb[modem] ]
\iv9+b[\zs \bl[2b] \gb[modem] ]
\iv9+c[\zs \bl[2c] \gb[modem] ]
\iv9+d[\zs \bl[2d] \gb[modem] ]
\iv9+e[\zs \bl[2e] \gb[modem] ]
\iv9+f[\zs \bl[2f] \gb[modem] ]
\iv9+g[\zs \bl[2g] \gb[modem] ]
\iv9+h[\zs \bl[2h] \gb[modem] ]
\iv9+i[\zs \bl[2i] \gb[modem] ]
\iv9+j[\zs \bl[2j] \gb[modem] ]
\iv9+k[\zs \bl[2k] \gb[modem] ]
\iv9+l[\zs \bl[2l] \gb[modem] ]
\iv9+m[\zs \bl[2m] \gb[modem] ]
\iv9+n[\zs \bl[2n] \gb[modem] ]
\iv9+o[\zs \bl[2o] \gb[modem] ]
\iv9+p[\zs \bl[2p] \gb[modem] ]
\iv9+q[\zs \bl[2q] \gb[modem] ]
\iv9+r[\zs \bl[2r] \gb[modem] ]
\iv9+s[\zs \bl[2s] \gb[modem] ]
\iv9+t[\zs \bl[2t] \gb[modem] ]
\iv9+X[\zs\ab]
\iv9+[\gb[page3]]

|page3
\zs
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º
Quicktel Series 9600 V.32/V.42 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Telebit T2000 & Trailblazer Plus º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Telebit T2500 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º TwinCom 96/42i º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Robotics Direct 1200PC Internal º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º USRobotics Direct 2400PC / Sportster 2400 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º USRobotics Courier 2400e and 2400PC w/MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º USRobotics HST 9600 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º USRobotics HST 14.4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º USRobotics HST Dual Standard º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º USRobotics HST 14.4 V.42 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º USRobotics HST 14.4 Dual Standard V.42 V.32 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º USRobotics HST with V.32bis & D/S º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º ZOOM/Modem HC2400R, MX2400R, MX2400R, HC2400S-Fax, MX2400S-Fax º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º ZOOM/Modem V.42bis 2400 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º

Check MNP modem setup º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Set modem to display signal BUSY (ATX4) º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Ringing only (no dialing sound, but results only) ATM3 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Speaker on (hear dialing and results) ATM1 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Turn modem speaker OFF (no sound) ATM0 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Reset modem to factory defaults º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Hit for more selections or to quit º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \sv0[1]
\KV9[ Selection number > `]
\iv9+A[\zs \bl[3a] \gb[modem] ]
\iv9+b[\zs \bl[3b] \gb[modem] ]
\iv9+c[\zs \bl[3c] \gb[modem] ]
\iv9+d[\zs \bl[3d] \gb[modem] ]
\iv9+e[\zs \bl[3e] \gb[modem] ]
\iv9+f[\zs \bl[3f] \gb[modem] ]
\iv9+g[\zs \bl[3g] \gb[modem] ]
\iv9+h[\zs \bl[3h] \gb[modem] ]
\iv9+i[\zs \bl[3i] \gb[modem] ]
\iv9+j[\zs \bl[3j] \gb[modem] ]
\iv9+k[\zs \bl[3k] \gb[modem] ]
\iv9+l[\zs \bl[3l] \gb[modem] ]
\iv9+m[\zs \bl[3m] \gb[modem] ]
\iv9+n[\zs \bl[3n] \gb[modem] ]
\iv9+o[\zs \bl[3o] \gb[modem] ]
\iv9+p[\zs \bl[3p] \gb[modem] ]
\iv9+q[\zs \bl[3q] \gb[start] ]\\gb[modem] ]
\iv9+r[\zs \bl[3r] \gb[start] ]\\gb[modem] ]
\iv9+s[\zs \bl[3s] \gb[start] ]\\gb[modem] ]
\iv9+t[\zs \bl[3t] \gb[start] ]\\gb[modem] ]
\iv9+X[\zs\ab]
\iv9+[\gb[page1]]

|USRSWITCH
\ZS\sva[u]
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º External Switches: 1-UP 2-UP 3-DOWN 4-UP 5-DOWN º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 6-UP 7-UP 8-DOWN 9-DOWN 10-UP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º WIDE SWITCH-UP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]

|MODEM
\ie+x,%VA[\DM24,24[ Your done!]\KV9[Hit ENTER to continue] \gb[start]]
\lv1[70] \LV2[70] \LV3[70] \LV4[70] \LV5[70] \LV6[70]\ie-u,%va[\sv0[1]\zs]
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %V1º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %V2º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %V3º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %V4º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %V5º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %V6º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3] \sva[]
\KV9`N[Enter Y to set modem ] \iv9+N[\gb[start]] \iv9+Y[\zs \bl[setmodem]]

|SETMODEM
\ZS
%v1{
\wf[OK]
\ii+OK,%V2[\DM24,24[ Your done!]\eb]
\ii+AT,%V2[%v2{\WF[OK]]
\ii+OK,%V3[\DM24,24[ Your done!]\eb]
\ii+AT,%V3[%v3{\WF[OK]]
\ii+OK,%V4[\DM24,24[ Your done!]\eb]
\ii+AT,%V4[%v4{\WF[OK]]
\ii+OK,%V5[\DM24,24[ Your done!]\eb]
\ii+AT,%V5[%v5{\WF[OK]]
\ii+OK,%V6[\DM24,24[ Your done!]\eb]
\ii+AT,%V6[%v6{\WF[OK]]
\DM24,24[ Your done!]
\gb[start]

|1a
\\Anchor 2400i Internal
\sv1[ATE1Q0M1X4V1S7=60]
\sv2[AT&C1&D2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]
\eb
|1b
\\AST 2X9600
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: FRONT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Dn Dn Up Dn Up Up Dn * * º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º REAR 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º *=Not Used Dn Dn Dn Up Dn Up Up * º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]\sva[u]

\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2"\J0"\N3"\Q3"\V1&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]
\eb

|1c
\\ATI 2400etc no V.42
\sv1[AT&F1]
\sv2[AT&C1&D2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]
\eb

|1d
\\ATI 2400etc/e & 2400etc/i w/ V.42
\sv1[AT&F2]
\sv2[AT&C1&D2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]
\eb

|1e
\\ATI 9600etc/e V.32/V.42
\sv1[AT&F2]
\sv2[AT&C1&D2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]
\eb

|1f
\\Cardinal 2400 MNP
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2&T5"\C1"\J0"\N3"\Q3"\V1"\K3&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|1g
\\CompuCom Speedmodem

|1h
\\Digicom 9624LE,9624PC V.32bis
\sv1[AT&F]
\sv2[AT"*F3"*E9&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|1i
\\Everex Evercom 24+ MNP
\sv1[AT&F]
\sv2[AT"\J0"\N3"\V1"\X1"\Q3&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|1j
\\Everex EverFax 24/96
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&T5"\J0"\N3"\V1"\X1"%C1"\Q3&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|1k
\\Fastcomm FDX 2424, 2496, 9696 MNP-5
\sv1[AT&F]
\sv2[ATE1Q0M1X4V1S7=60]
\sv3[AT&B1&C1&D2&G0&H1&I1&M6&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|1L
\\Forval IM14400/SA14400 V.32bis (38K & 57K)
\sv1[AT&F]
\sv2[ATS25=0S7=60"%E0"\J0"\Q3&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|1m
\\Generic Hayes clone
\sv1[ATE1Q0M1X1V1S7=60]
\sv2[AT&C1&D2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|1n
\\GVC 9600 V.42
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2"\Q3"\J0"\V1&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|1o
\\GVC SM96 V.42bis
\sv1[AT&F2&W]
\sv2[OK to use these commands to set modem ?]

|1p
\\Hayes SmartModem 2400
\sv1[ATE1Q0M1X4V1S11=60]
\sv2[AT&C1&D2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|1q
\\Hayes V-Series 2400 (w/o V.42)
\sv1[ATE1Q0M1X4V1S11=60]
\sv2[AT&C1&D2&G0&J0&K3&L0&P0]
\sv3[AT&Q5&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]


|1r
\\Hayes V-Series 9600
\sv1[ATE1Q0M1X4V1S11=60]
\sv2[AT&C1&D2&G0&J0&K3&L0&P0]
\sv3[AT&Q5&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|1s
\\Hayes V-Series 9600 V.42
\sv1[ATE1Q0M1X4V1S11=60]
\sv2[AT&C1&D2&G0&J0&K3&L0&P0]
\sv3[AT&Q5S36=7S46=2S48=7W2&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|1t
\\Hayes V-series ULTRA Smartmodem 9600
\sv1[AT&F]
\sv2[ATE1N1Q0M1X4V1W2]
\sv3[AT&C1&D2&G0&J0&K3&L0&P0]
\sv4[AT&Q5&U0]
\sv5[ATS7=60S49=8S50=240&W]
\sv6[OK to use these commands to set modem ?]

|2A
\\Intel 2400EX MNP
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&T5"\J0"\N3"\Q3"\V1"\X1&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|2b
\\Intel 9600EX V.32 with V.42bis
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&T5&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|2c
\\Microcom AX/1200,AX/2400 w/o compression
\sv1[T&C1&D2&T5"\N3"\J0"\Q3&W]
\sv2[OK to use these commands to set modem ?]

|2d
\\Microcom AX/1200c,AX/2400c w/compression
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: FRONT 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Dn Dn Up Dn Up Up Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º REAR 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Up Dn Up Dn Up Dn Up º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2&T5"\N3"\J0"\Q3&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]


|2e
\\Microcom AX/9624c AX/9612c
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: FRONT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Dn Dn Dn Dn Up Up Dn Up Up º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º REAR 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Dn Dn Up Dn Up Dn Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]

\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2&T5"\N3"\J0"\Q3&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]


|2f
\\Microcom QX/V.32c
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: FRONT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Dn Dn Up Dn Up Up Dn ? Up º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º REAR 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Up Dn Up Dn Dn Dn Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[AT&F]
\sv2[ATX4"\V1"\N3"\J0"\Q3]
\sv3[AT&D2&C1&T5"%C3&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|2g
\\Microcom QX/4232hs
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: FRONT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Dn Up Up Up Dn Dn Dn 0 Up º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º REAR 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Up Dn Up Dn Up Up Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]

\sv1[AT&F]
\sv2[ATE1Q0X4"\V2"\N5"\J0"\Q3]
\sv3[AT&D2&C1&T5"%C3&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]


|2h
\\Multi-Tech MultiModem 224PC5
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Bank 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º O C º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º O=open C=Close 2 & 3 Select com port º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\SVA[u]
\sv1[AT&F]
\sv2[OK to use these commands to set modem ?]

|2i
\\Multi-Tech MultiModem 224EC / 224PC W/MNP
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 224PC º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Sw bank 1 2 3 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º O º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º O=open 2 & 3 Select com port º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 224EC Cardedge Switches º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up UP Dn Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&E1&E4&E15]
\sv3[AT"$MB2400"$SB9600"$BA0&W0]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|2j
\\Multi-Tech MultiModem MT224EH5 MNP 5
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 4 Sw Bank 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Up Dn Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 8 Sw Bank 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Up Dn Up Dn Up Up Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Jumpers to be changed: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º RTS: set to the back of the modem. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º CTS/RTS: set to the back of the modem. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[AT"$A0&B0&BS0&C1"$D0&D2"$F1]
\sv2[AT&G0"$MI0&M0"$R1&R1&S1]
\sv3[ATB1E1M1Q0V1X4&Q0]
\sv4[AT&E1&E4&E8&E10&E13&E15]
\sv5[AT"$MB2400"$SB9600"$BA0&W0]
\sv6[OK to use these commands to set modem ?]

|2k
\\Multi-Tech MultiModem MT224EH7 (MNP 7)
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch settings: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 4 Sw bank 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Up Dn Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 8 Sw bank 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Up Dn Up Dn Up Up Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Jumpers to be changed: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º CTS/RTS: set to the back of the modem. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[AT"$A0&B0&BS0&C1"$D0&D2"$F1]
\sv2[AT&G0#L0"$MI0&M0"$R1&R1&S1]
\sv3[ATB1E1M1Q0V1X4&Q0]
\sv4[AT&E1&E4&E8&E10&E13&E15]
\sv5[AT"$MB2400"$SB19200"$BA0&W0]
\sv6[OK to use these commands to set modem ?]

|2l
\\Multi-Tech MultiModem 696E
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 4 Sw bank 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Up Dn Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 8 Sw bank 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Up Dn Up Dn Up Up Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Jumpers to be changed: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º CTS/RTS: set to the back of the modem. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[AT"$A1&B0&BS0&C1"$D0&D2"$EP1"$F1]
\sv2[AT&G0&M0"$MI0&M0"$R1&R1&S1]
\sv3[ATB1E1M1Q0V1X4&Q0]
\sv4[AT&E1&E4&E8&E10&E13&E15]
\sv5[AT"$MB9600"$SB19200"$BA0&W0]
\sv6[OK to use these commands to set modem ?]

|2m
\\Multi-Tech MultiModem 932EC
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&E1&E4&E8&E10&E13&E15]
\sv3[AT"$MB9600"$SB19200"$BA0&W0]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|2n
\\Multi-Tech MultiModem V.32
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 4 Sw bank 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Up Dn Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 8 Sw bank 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Up Dn Up Dn Up Up Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Jumpers to be changed: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º RTS/CTS to the CTS side. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2B1E1M1Q0V1X4]
\sv3[AT&E1&E4&E8&E10&E13&E15]
\sv4[AT"$MB9600"$SB19200"$BA0&W0]
\sv5[OK to use these commands to set modem ? ]

|2o
\\Multi-Tech MultiModem V32 with V.42bis
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 4 Sw bank 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Dn Up Dn Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 8 Sw bank 1 2 3 4 5 6 7 8 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Up Up Dn Up Dn Up Up Dn º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Jumpers to be changed º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º RTS/CTS to the CTS side. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2B1E1M1Q0V1X4]
\sv3[AT&E1&E4&E8&E10&E13&E15]
\sv4[AT"$MB9600"$SB38400"$BA0&W0]
\sv5[OK to use these commands to set modem ?]

|2p
\\NEC N9631 V.32 MNP
\sv1[AT&F2]
\sv2[ATE1Q0&T5"\Q3"\V1"\X1"*FT1&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|2q
\\OKITEL 2400 Plus
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Switch Settings: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 1 2 3 4 5 6 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º OFF OFF OFF OFF OFF ON º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]

\sva[u]
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2"%C0"\J0"\N3"\Q3"\V1S25=4&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|22
\\Penril Alliance V.32
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2"\Q1,1&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|2r
\\Practical Peripherals PM2400
\sv1[ATB1E1L2M1Q0V1X4Y1&C1&D2&G0&J0&L0&P0]
\sv2[AT&X0&Y0S0=0S2=43&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|2s
\\Practical Peripherals PM2400SA MNP
\sv1[ATB1E1L2M1Q0V1X4Y0&C1&D2&J0&P0]
\sv2[AT"\A3"\C1"\E0"\G0"\J0"\K5"\N3"\Q3"\V1"\X0]
\sv3[AT"%C0"%A0S0=0S2=43&W0]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|2t
\\Practical Peripherals PM9600SA V.32
\sv1[AT&F]
\sv2[ATW2&C1&D2]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|3A
\\Quicktel Series 9600 V.32/V.42
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2"\Q3]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|3b
\\Telebit T2000 & Trailblazer Plus
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º It is assumed that Telebit is in CONVENTIONAL COMMAND MODE. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º If is not, please do so before continuing: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[ATE1Q0M1V1W1X14Y0S0=0]
\sv2[ATS50=0S51=254S52=4S54=3S58=2]
\sv3[ATS63=1S64=0S66=1S67=0S68=2S90=0]
\sv4[ATS92=1S94=1S95=2S96=1S110=1]
\sv5[ATS111=0S131=1S255=0&W1&W2]
\sv6[OK to use these commands to set modem ?]

|3c
\\Telebit T2500
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º It is assumed that Telebit is in CONVENTIONAL COMMAND MODE. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º If is not, please do so before continuing: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]
\sv1[ATE1Q0M1X4V1S11=60]
\sv2[AT&C1&D2&G0&J0&K3&L0&P0]
\sv3[AT&Q5&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|3d
\\TwinCom 96/42i
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2"\A3&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|3e
\\Robotics direct 1200PC internal
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º External Switches: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º OFF OFF OFF OFF º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Jumpers: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º J1 J2 J3 J14 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º UP UP DN UP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[x]

|3f
\\USRobotics direct 2400PC / Sportster 2400
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º External Switches: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º 1 2 3 4 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º UP UP UP UP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Jumpers: º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º J1 J2 J3 J5 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º UP UP RIGHT DN º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[x]

|3g
\\USRobotics Courier 2400e and 2400PC w/MNP


\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º External Switches: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º UP UP DN UP DN UP UP DN DN UP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\sva[u]

\sv1[ATE1Q0M1X6V1S7=60S11=60]
\sv2[AT&B0&H1&R2&I0&M4&N0&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|3h
\\USRobotics HST 96
\bl[USRSWITCH]
\sv1[ATE1Q0M1V1X7S7=60]
\sv2[AT&B1&H1&M4&N0&R2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|3i
\\USRobotics HST 14,4
\bl[USRSWITCH]
\sv1[ATE1Q0M1X7V1S7=60]
\sv2[AT&B1&C1&D2&H1&M4&N0&R2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|3j
\\USRobotics HST Dual Standard
\bl[USRSWITCH]
\sv1[AT&F]
\sv2[ATB1E1Q0M1X7V1S7=60]
\sv3[AT&A2&B1&C1&D2&H1&R2&M4&N0&K0&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]


|3k
\\USRobotics HST 14,4 (V.42)
\bl[USRSWITCH]
\sv1[ATE1Q0M1X7V1S7=60]
\sv2[AT&A3&K3&B1&C1&D2&H1&M4&N0&R2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]


|3l
\\USRobotics HST Dual Standard (V.42)
\bl[USRSWITCH]
\sv1[AT&F]
\sv2[ATB1E1Q0M1X7V1S7=60]
\sv3[AT&A3&B1&C1&D2&H1&R2&M4&N0&K3&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]


|3m
\\USRobotics HST with V.32bis (Duals too)
\bl[USRSWITCH]
\sv1[AT&F]
\sv2[ATE1Q0M1X7V1S7=60]
\sv3[AT&A3&K3&B1&C1&D2&H1&M4&N0&R2&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|3n
\\ZOOM/Modem HC2400R, MX2400R, W/Fax (HC2400S, MX2400S)
\sv1[AT&F]
\sv2[ATS11=60&C1&D2&W]
\sv3[OK to use these commands to set modem ?]

|3o
\\ZOOM/Modem V.42bis 2400
\sv1[AT&F]
\sv2[AT&C1&D2S36=7S38=0S95=44]
\sv3[ATS11=60&W]
\sv4[OK to use these commands to set modem ?]

|3p
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º We are going to check you configuration for the best settings º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º possible using MNP. You will need to answer a few questions º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º about your modem. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Please enter your modem's speed? NOT the highest speed possible. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3]
\KV92400[Enter modem speed? `]
\zs
\IE+%MM,%V9[\bl[ckspeed]|\SVC[Your modem speed seems to be set right at %MM ]]
\ie-%AD,OFF[\SVD[ You need to set AutoBaud detect to NO ]|\SVD[ AutoBaud detection is set correctly! ]
\SVE[ Your done ]
\sv0[12]\lvc[70]\lvd[70]\lve[70]
\bl[display]
\SV0[1]\KO[255]\to[40]\sva[]\sv1[]\sv2[]\sv3[]\sv4[]\sv5[]\SV6[]\gb[PAGE3]

|ckspeed
\II+12,%V9[\svb[2400]\SVC[You need to set your modem speed higher. Try %VB ` ]\eb]
\II+24,%V9[\svb[9600]\SVC[You need to set your modem speed higher. Try %VB ` ]\eb]
\II+96,%V9[\svb[19200]\SVC[You need to set your modem speed higher. Try %VB ` ]\eb]

|3q
ATX4{\WF[OK]\IW-[\dm24,1[ ERROR occurred check your modem manual ]
|3r
ATM3{\wf[OK]\IW-[\dm24,1[ ERROR occurred check your modem manual ]
|3s
ATM1{\fw[OK]\IW-[\dm24,1[ ERROR occurred check your modem manual ]
|3t
ATM0{\wf[OK]\IW-[\dm24,1[ ERROR occurred check your modem manual ]
|3U
AT&f&W{\wf[OK]\IW-[\dm24,1[ ERROR occurred check your modem manual ]

|display
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %Vcº ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %Vdº ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º %Veº ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º You also need to have your dialing entries set to the highest possible º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º speed supported by your modem. º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \+v0[3] \sva[]
\kv9[Hit enter to continue ]Hayes SmartModem 2400 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Hayes V-Series 2400 w/o V.42 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Hayes V-Series 9600 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Hayes V-Series 9600 V.42 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Hayes V-series ULTRA Smartmodem 9600 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Hit for more selections or to quit º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ ] \sv0[1]
\KV9[ Selection number > `]
\iv9+A[\zs \bl[1a] \gb[modem] ]
\iv9+b[\zs \bl[1b] \gb[modem] ]
\iv9+c[\zs \bl[1c] \gb[modem] ]
\iv9+d[\zs \bl[1d] \gb[modem] ]
\iv9+e[\zs \bl[1e] \gb[modem] ]
\iv9+f[\zs \bl[1f] \gb[modem] ]
\iv9+g[\zs \bl[1g] \gb[modem] ]
\iv9+h[\zs \bl[1h] \gb[modem] ]
\iv9+i[\zs \bl[1i] \gb[modem] ]
\iv9+j[\zs \bl[1j] \gb[modem] ]
\iv9+k[\zs \bl[1k] \gb[modem] ]
\iv9+l[\zs \bl[1l] \gb[modem] ]
\iv9+m[\zs \bl[1m] \gb[modem] ]
\iv9+n[\zs \bl[1n] \gb[modem] ]
\iv9+o[\zs \bl[1o] \gb[modem] ]
\iv9+p[\zs \bl[1p] \gb[modem] ]
\iv9+q[\zs \bl[1q] \gb[modem] ]
\iv9+r[\zs \bl[1r] \gb[modem] ]

\iv9+s[\zs \bl[1s] \gb[modem] ]
\iv9+t[\zs \bl[1t] \gb[modem] ]
\iv9+X[\zs\ab]
\iv9+[\gb[page2]]|PAGE2
\zs
\DM2,%V0[ ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º
Intel 2400EX MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Intel 9600EX V.32 with V.42bis º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Microcom AX/1200,AX/2400 w/o compression º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Microcom AX/1200c,AX/2400c w/compression º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Microcom AX/9624c AX/9612c º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Microcom QX/V.32c º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Microcom QX/4232hs º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Multi-Tech MultiModem 224PC5 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Multi-Tech MultiModem 224EC / 224PC W/MNP º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Multi-Tech MultiModem MT224EH5 MNP-5 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Multi-Tech MultiModem MT224EH7 MNP-7 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Multi-Tech MultiModem 696E º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Multi-Tech MultiModem 932EC º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Multi-Tech MultiModem V.32 º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º Multi-Tech MultiModem V32 with V.42bis º ] \+V0[1]
\DM2,%V0[ º