Category : BBS Programs+Doors
Archive   : CHAT!310.ZIP
Filename : CHAT!NL.DOC

 
Output of file : CHAT!NL.DOC contained in archive : CHAT!310.ZIP


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ÛÛÛÛÛÛ¿ ÛÛ¿ ÛÛ¿ ÛÛÛÛÛÛ¿ ÛÛÛÛÛÛÛ¿ ÛÛ¿ ³
³ ÛÛÚÄÄÄÛÛ¿ ÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛÚÄÄÄÛÛ¿ ÀÄÄÛÛÚÄÙ ÛÛ³ ³
³ ÛÛ³ ÀÄÙ ÛÛÛÛÛÛÛÛ³ ÛÛÛÛÛÛÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ³ ³
³ ÛÛ³ ÛÛÚÄÄÄÛÛ³ ÛÛÚÄÄÄÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ³ ³
³ ÛÛ³ ÛÛ¿ ÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ³ ÀÄÙ ³
³ ÀÛÛÛÛÛÛÚÙ ÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ³ ÛÛ¿ ³
³ ÀÄÄÄÄÄÙ ÀÄÙ ÀÄÙ ÀÄÙ ÀÄÙ ÀÄÙ ÀÄÙ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
The Ultimate ChatDoor for Remote Access

CHAT! V3.10, Geschreven & gecompileerd door C. Buijs
Copyright (C) 1990/91 by LongWord Software Development

Deze handleiding is geschreven door C.Buijs in het
Engels en vertaald door B. Burkels naar het Nederlands

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Introductie ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

CHAT! is een chat-door voor RemoteAccess. Ik wilde een chatprogramma
schrijven met een aantal opties die ik van andere chatdoors kende. Mijn
bedoeling was een programma te schrijven dat alle goede kenmerken van die
andere doors in 1 programma zou verenigen. En dat deed ik dus ook.
Maar toen.......

Nadat ik het oorspronkelijke programma + source-codes was kwijtgeraakt,
herschreef ik CHAT!, en dan nu uitsluitend voor RemoteAccess. Ik moet
zeggen, hij is zelfs beter geworden dan de oude uitvoering! Deze
documentatie is bijgewerkt zodat hij aansluit op het nieuwe programma.
Na de tekst diverse malen te hebben gelezen, kon ik geen fouten ontdekken.
Als jij wel iets tegenkomt (bijvoorbeeld iets wat de nieuwe CHAT! niet
ondersteunt of juist wel), laat het me dan even weten s.v.p.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Disclaimer ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

De schrijver van dit programma is niet aansprakelijk te stellen voor schade
in welke vorm dan ook, of verlies van data als gevolg van het gebruik van
dit programma. Het is uitvoerig en zorgvuldig getest gedurende een aantal
weken tot maanden, en veroorzaakte in die testperiode geen problemen. De
enige garantie die je krijgt, is dat het schijfruimte in beslag zal nemen.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Hardware/Software ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Benodigd: IBM PC, XT, AT of PS/2
256 KB geheugen beschikbaar
Remote Access V0.04 of hoger
FOSSIL (BNU of X00)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Wat kan CHAT!? ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

þ Full-Screen en Split-Screen (Ook te selecteren VANUIT het programma)
þ Bericht aan Sysop achterlaten
þ "Niet bereikbaar" tekst OF schermen voor elk uur van de dag
þ Definieerbare YELL prompt
þ Definieerbare V.I.P.-Users.
þ Definieerbaar welke users genegeerd moeten worden (....)
þ Maximaal 256 verschillende "songs", van waaruit CHAT! random kiest
þ Afkortingen, maximaal 512.
þ AutoPrompting.
þ View-File optie
þ Programmeerbare functie-toetsen. Je kunt hiermee COM, EXE en BAT files op
laten starten, en eventuele parameters door CHAT! door laten geven aan het
op te starten programma (baudrate, compoort e.d.)
þ "Reason for chat", welke automatisch het Subject-veld wordt in een even-
tuele message aan de Sysop (als die niet op de yell reageert). De user kan
dit subject-veld echter nog wel editten, zo dat gewenst mocht zijn.
þ Voor elke mededeling die CHAT! kan geven, kan je je eigen tekst maken,
of er zelfs een scherm voor maken.
þ Tijdsduur van de oproep, en de uren dat je opgeroepen kan worden worden
uit CONFIG.RA gelezen, maar zijn ook in te stellen d.m.v. CHAT!CFG.EXE,
en dan zelfs voor elke dag van de week afzonderlijk.
þ Informatie-scherm over de user die je op dat moment oproept
þ Dos-Shell.
þ Status-balk met de usernaam, woonplaats en hoeveel tijd de user nog heeft.
Ook de huidige tijd wordt in de balk weergegeven.
þ Tijdslimiet voor de user kan worden gewijzigd met cursor op/neer toetsen.
þ De asc/ans schermen die gebruikt kunnen worden door CHAT! mogen de ^F en
^K variabelen bevatten. CHAT! zet deze om naar de juiste info. Ook ^A is
ondersteund.
þ De ^F en ^K variabelen kunnen ook in de yell-prompt opgenomen worden.
þ Definieerbare tekstkleuren voor usertekst, sysoptekst en systeem-meldingen
þ Zeer goede (al zeg ik het zelf 🙂 configuratie-util die er voor zorgt dat
je heel snel en eenvoudig CHAT! kunt installeren in je BBS.

En veel meer....

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Installatie ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

CHAT! kan in het BBS worden opgenomen door middel van een type 7 of type 15
in je menu. Parameters zijn niet nodig, maar ik raad je aan de *m en *!
parameter op de optional dataline mee te geven, zodat RemoteAccess het
geheugen vrijmaakt (*m), en de usertijd 'bevroren' wordt tijdens de chat
(*!).

CHAT! gebruikt ongeveer 150 Kb gebeugen.

Er is nog een parameter die CHAT! ondersteunt, namelijk de /F. Deze
parameter zorgt ervoor dat CHAT! direct in chatmode opstart. Deze optie
kan je dus gebruiken om CHAT! onder een functietoets in RemoteAccess te
programmeren (Zie Raconfig.Exe voor meer info).
Als CHAT! de /F parameter meekrijgt, wordt er niet om een reden gevraagd,
zal CHAT! ook niet 'piepen', maar zal meteen in chatmode opstarten. In
feite dus hetzelfde als ALT-C vanuit RemoteAccess, maar dan wel met alle
opties en mogelijkheden die CHAT! biedt.

Je kunt CHAT! in elke directory zetten die je maar wilt. CHAT! zoekt naar
de DOS variabele RA bij het opstarten. Als die variabele niet gevonden
wordt, wordt aangenomen dat de huidige directory de RA systeem-directory
is. Als je dus NIET de regel

SET RA =

in je autoexec.bat hebt staan, moet je CHAT! dus in de RA systeem-directory
plaatsen.

De volgende files moeten in dezelfde directory te vinden zijn als waar
CHAT!.EXE zelf staat:

CHAT!.CTL - CHAT! Control file.
CHAT!.ABV - CHAT! Afkortingen-file.
CHAT!.MSG - CHAT! Niet-bereikbaar meldingen.
CHAT!.IGN - CHAT! File met users die genegeerd moeten worden.
CHAT!.VIP - CHAT! Very-Important-Person file.

NOOT:
Als CHAT! opstart, zoekt CHAT! naar de EXITINFO.BBS en de DORINFO1.DEF in
de HUIDIGE directory. Dit is gedaan voor Sysops die in een multiline
omgeving werken.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± CHAT! Control file ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

CHAT!.CTL
Dit is de file die alle instellingen voor CHAT! bevat. Het is een zgn.
"plat"-Ascii file, en is dus te wijzigen met elke standaard line-editor.
Regels die voorafgegaan worden door een punt-komma (;) worden genegeerd.
Aanbevolen wordt echter de configuratie utility CHAT!CFG.EXE te gebruiken,
daar deze veel handiger is in gebruik.

þ ABBREVIATIONS
Hiermee geef je aan dat CHAT! op moet starten met de "afkortingen-mode"
AAN.

þ AUTOPROMPT
Indien gekozen, zal CHAT! hierdoor jouw naam laten zien zodra je begint
te typen. Als de user gaat typen, komt ook zijn/haar naam in beeld. Bij
iedere user/sysop wisseling wordt de betreffende naam tevens op het
scherm geplaatst.

þ CAPTURE
Hiermee stel je de standaard CAPTURE in. CHAT! zal hierdoor alles wat
ingetikt wordt in de chat, wegschrijven naar CHAT!.CAP. Indien je deze
instelling niet hebt gekozen, kan je de capture altijd vanuit CHAT!
aanzetten door op ALT-C te drukken. In CHAT!CFG.EXE kun je ook opgeven
welke filenaam je wilt gebruiken als capture-file. Per default is dat
CHAT!.CAP.

þ FKEY
Met deze optie kun je commando's onder je functietoetsen plaatsen. In
dit geval is uiteraard het functietoetsnummer, dus FKEY 1 voor
F1-toets. Je kunt F1 t/m F10 definieren. is het commando dat
moet worden uitgevoerd als je op die toets drukt. Daar kun je gewoon
programmanamen intikken, net zoals je dat zou doen vanaf de DOS prompt.
Dus: Geen .COM of .EXE, of .BAT toevoegen, gewoon EDITOR als je
EDITOR.EXE wilt starten. Je hoeft niet opnieuw te zorgen dat
COMMAND.COM geladen wordt, de COMMAND.COM die op dat moment in gebruik
is, wordt aangeroepen.

Je kunt aan het op te starten programma door CHAT! parameters laten
doorgeven. Deze zijn:

*A - Ansi aan/uit, resulteert in "1" bij Ansi-aan, "0" bij Ansi-uit
*B - Huidige baudrate (300 - 38400).
*P - Huidige com-poort (1 - 4)
*S - Volledige Sysopnaam
*T - Aantal minuten dat de user nog over heeft voor vandaag
*U - Volledige gebruikersnaam

en een hele speciale:

*V - Variabel

Als CHAT! een *V op de commando-regel 'ziet', vraagt het de Sysop om
een parameter. Die parameter wordt dan vervolgens door CHAT! aan het
uit te voeren programma doorgegeven.

Je kunt i.p.v. programma's, ook ansi/ascii files 'onder de functietoets'
zetten. In dat geval zet je alleen een @ voor de filenaam. Dus:

@SCHERM

De filenaam moet worden opgegeven ZONDER PATH, ZONDER EXTENSIE!
CHAT! zoekt de gewenste filenaam in de textfiles directory waar ook de
BBS schermen staan.

þ SPLITSCREEN
Hiermee geef je aan dat CHAT! op moet starten in 'Split-Screen' mode.
Zowel Sysop als user hebben dan een eigen window waarin hun tekst
verschijnt. Als je deze optie niet inschakelt, ziet de chat er net zo
uit als in RemoteAccess zelf, alleen dan natuurlijk nog steeds met de
toegevoegde functies van CHAT!

þ MSGBOARD
Dit is het berichtenbord-nummer waar CHAT! de "Message to Sysop"
opslaat.

þ REASON
Indien deze optie gekozen wordt, zal CHAT! om een reden-voor-chat vragen.
Als er dan geen reden wordt gegeven, keert CHAT! terug naar het BBS.
Deze reden zal verder ook in CHAT!.LOG worden opgeslagen.


þ REGCODE
Deze code krijg je als je CHAT! registreert. Hij moet in overeenstemming
zijn met de REGTEXT (zie onder).
Heb je een registratie-code+tekst, maar wil je je tekst wijzigen omdat
bijvoorbeeld je BBS een andere naam krijgt, neem dan contact op met de
schrijver van het programma, Chris Buijs.

þ REGTEXT
Dit is de tekst die CHAT! in de banner plaatst als je het programma
geregistreerd hebt. (zie ook REGCODE)

þ SONG
Met deze optie kun je (tot maximaal 256 stuks) 'songfiles' opgeven die
gespeeld moeten worden als een user je roept. CHAT! zal iedere keer
geheel willekeurig 1 liedje uitkiezen. De liedjes-files worden door CHAT!
gezocht in het dat je opgeeft met de SONGPATH optie (zie SONGPATH)
statement.

þ SONGPATH
Hiermee geef je aan waar CHAT! de liedjes moet zoeken waaruit gekozen
moet worden. Deze liedjes-files moeten .RA als extensie hebben, en moeten
geschreven zijn op dezelfde manier als de standaard PAGE.RA die bij het
RemoteAccess pakket wordt geleverd. Een file met 40 liedjes is bij dit
archive ingesloten. Deze zijn alle gemaakt door Bart Burkels.

þ SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
Met deze 7 statements geef je de tijden aan gedurende welke de user je
kan oproepen. Voor elke dag van de week kun je dus aparte tijden
instellen. Het formaat van die parameters is als volgt:

hh:mm - Waar hh het uur is, en mm de minuten.
Voorbeeld: 22:22 is 8 minuten voor half elf 's avonds.

þ SYSOPTEXT ,
SYSTEM ,
USERTEXT ,
BAR ,
Met deze 4 statements kun je de kleuren instellen voor Sysop-tekst,
user-tekst, systeem-meldingen en informatie-balken.

moet een decimaal getal zijn tussen 0 en 31, en
moet een decimaal getal zijn tussen 0 en 7.

Hieronder staat welke getallen voor welke kleur staan:

0 - Zwart
1 - Donkerblauw
2 - Donkergroen
3 - Cyaan
4 - Rood
5 - Paars
6 - Bruin
7 - Lichtgrijs
8 - Donkergrijs
9 - Lichtblauw
10 - Lichtgroen
11 - Licht Cyaan
12 - Lichtrood
13 - Roze
14 - Geel
15 - Wit

Tel 16 bij deze waarden op, en de kleur zal knipperend verschijnen.

þ YELLPROMPT
Dit is de prompt die de user ziet als CHAT! de Sysop oproept.
De tekst variabelen CTRL-F en CTRL-K kunnen hier ook in gebruikt
worden.

Om CHAT!.CTL aan te maken danwel te wijzigen kun je met een gewone
ascii-editor werken. Veel makkelijker is het echter, om het meegeleverde
setup-programma CHAT!CFG.EXE te gebruiken. Dit is een geheel pull-down
menuge-stuurd setup-programma, alle functies zijn eenvoudig te begrijpen,
en als je het gebruikt, kan je alles wat hierboven staat meteen weer
vergeten :-). CHAT!CFG leest de huidige CHAT!.CTL in, je kunt de
instellingen wijzigen, en daarna weer wegschrijven in een nieuwe
CHAT!.CTL.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± CHAT! ASC/ANS Files ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

CHAT! gebruikt diverse ANSI/ASCII files. Deze zijn echter ALLEMAAL
optioneel. Als ze niet bestaan, heeft CHAT! altijd een 'hardcoded'
melding achter de hand. Het ziet er alleen veel mooier uit als je de
schermen geheel in de stijl van je BBS aanmaakt....
De schermen moeten in dezelfde directory staan als waar de BBS-schermen
staan. (zoals geconfigureerd in CONFIG.RA)

De files die CHAT! kan gebruiken zijn:

ABORTED! - Wordt getoond als de Sysop de oproep afbreekt.
FINISH! - Wordt getoond als de chat be-eindigd wordt.
FORCED! - Wordt getoond als de Sysop de user in chat 'forceert'
(zie daarover ook de uitleg onder "Installatie")
HANGUP! - Wordt getoond als de Sysop op ALT-H drukt (Drop carrier)
IGNORE! - Wordt getoond als de user in de CHAT!.IGN voorkomt.
LOCKOUT! - Wordt getoond als de Sysop op ALT-L drukt.
MAXPAGE! - Wordt getoond als de user te vaak de Sysop probeert te
roepen.
START! - Wordt getoond als de Sysop op de oproep reageert en de
chat begint.
YELL! - Wordt ALLEEN getoond aan de user, terwijl CHAT! de Sysop
oproept. De Sysop ziet op dat moment een info-scherm met
gegevens over de user.

Al deze files kunnen zowel in .ANS als .ASC uitvoering aangemaakt worden.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± CHAT! ASC/ANS File Variabelen ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Net als in RemoteAccess, kun je in CHAT! ook tekst-variabelen gebruiken.
Te gebruiken variabelen zijn:

^A - Wacht op een druk op de ENTER of RETURN toets

^FA - Volledige naam van de user
^FB - Woonplaats van de user
^FD - Data-telefoonnummer
^FE - Spraak telefoonnummer
^FF - Datum dat de user het laatst belde
^FG - Tijd dat de user het laatst belde
^FH - Users Security-Flag A
^FI - Users Security-Flag B
^FJ - Users Security-Flag C
^FK - Users Security-Flag D
^FO - Users toegangs-niveau
^FQ - Aantal uploads door de user in files
^FR - Aantal KB dat de user heeft geupload
^FS - Aantal downloads door de user in files
^FT - Aantal KB dat de user heeft gedownload
^FW - Voornaam van de user
^FX - Naam van de Sysop (NIET in RA)
^FY - Voornaam van de Sysop (NIET in RA)

^KF - Aantal keren dat de user de Sysop al geroepen heeft deze call..
^KG - Huidige dag voluit (Sunday, Monday, etc)
^KI - Tijd in 24-uurs formaat (UU:MM:SS)
^KJ - Huidige datum (DD-MM-JJ)
^KL - Starttijd dat er geroepen kan worden (UU:MM) (Niet in RA)
^KP - Eindtijd dat er geroepen kan worden (UU:MM) (Niet in RA)
^KR - Huidge baud-rate
^KS - Huidige dag afgekort (Sun, Mon, etc)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± CHAT! Negeer-File ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

CHAT! kan gebruik maken van een (dus optioneel) bestand waarin je de namen
opneemt van users die je NOOIT mogen roepen.

Formaat is heel simpel, gewoon 1 naam per regel.
Voorbeeld:

Chris Buijs
Bart Burkels

Als je CHAT!.IGN file er zo uit zou zien, kunnen Bart en ik roepen tot we
een ons wegen, CHAT! zal ons ALTIJD melden dat je niet geroepen kunt worden.
Indien de file IGNORE!.ANS/ASC bestaat, zullen we die te zien krijgen.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± CHAT! VIP-File ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Het tegenovergestelde is ook mogelijk, als je een CHAT!.VIP file aanmaakt,
en daarin de namen zet van users, dan kunnen die users je ALTIJD (!!!!)
roepen. De ingestelde chattijden in CHAT!.CTL worden dan genegeerd, de
ALT-O functie van RemoteAccess wordt genegeerd, en in het infoscherm dat
je als Sysop ziet terwijl de user roept, zie je knipperend VIP staan achter
de usernaam.

WEES DAAR VOORZICHTIG MEE! Let wel op, dat dergelijke users je op de meest
onzalige tijden kunnen roepen! Dus als je op je nachtrust gesteld bent, en
de BBS computer staat in je slaapkamer.......... 🙂

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± CHAT! Afkortingenfile ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

CHAT! kan gebruik maken van afkortingen, op te geven in de CHAT!.ABV file.
Voorbeelden hiervan zijn gegeven in de meegeleverde CHAT!.ABV file, maar
je kunt hier woorden aan toevoegen zoveel als je wilt, zij het tot een
maximum van 256 afkortingen. Formaat is weer heel simpel: Op de eerste
regel de afkorting, op de volgende regel datgene wat CHAT! voor die
afkorting in de plaats op het scherm moet zetten. Afkortingen bestaande
uit meer dan 1 woord kunnen ook worden gebruikt.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± PAGESTAT.RA ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Bij het opstarten, kijkt CHAT! in de file PAGESTAT.RA in de
BBS-systeem-directory. Deze file bevat informatie over de page-status die
je eventueel hebt opgegeven met ALT-O (vanuit RA). CHAT! zal zich gedragen
naar die instelling. Dus: Heb je de PAGE OFF gezet, dan zal ook CHAT! zich
stil houden. Voor de rest haalt CHAT! de page-tijden uit CHAT!.CTL,
en NIET uit CONFIG.RA.

Iets leuker en handiger is de mogelijkheid om met de SCROLL LOCK toets de
page-status te 'overrulen'. Ook al yellt een user binnen de gestelde
yell-tijden, als de SCROLL LOCK toets ingedrukt is (lampje AAN dus :-),
doet CHAT! net alsof je er niet bent.. (KAN handig zijn .. 🙂

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Ingebouwde macro's ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Er zijn een aantal vaste afkortingen in CHAT!. Dit noemen we even voor het
gemak de systeem-macro's:

/T - Toont de huidige tijd
/D - Toont de huidige datum
/U - Toont de naam van de gebruiker
/S - Toont de naam van de Sysop
/I - Toont iets uitgebreidere informatie over de gebruiker
/FU - Voornaam gebruiker
/FS - Voornaam user.

Deze macro's kun je dus gewoon tijdens het chatten intikken, en de daarvoor
geldende tekst verschijnt in je chat-window.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± CHAT! Niet-bereikbaar meldingen in CHAT!.MSG ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

NOG een file 🙂 CHAT!.MSG. Wat die doet: Als een user buiten de ingestelde
tijden roept, of wanneer je een oproep negeert, zal CHAT! een melding geven
aan de user. Deze tekst staat vast in CHAT!, maar kan PER UUR door jou zelf
opgegeven worden in CHAT!.MSG. Deze file is dus weer optioneel, maar is wel
leuk om erbij te hebben. Ook dit is weer een standaard ascii file, en kan
met elke willekeurige teksteditor worden aangemaakt/gewijzigd. Het formaat
van de file is als volgt:

:

Waarbij het uur is gedurende welke de tekst in moet worden
getoond indien je niet reageert of wanneer de user buiten de tijden roept.
Let op: De dubbele punt ':' tussen HH en MOET er staan.
Je kunt per uur meerdere regels tekst opgeven, gevolgd door een tekst.

Voorbeeld: Als je een tekst aanmaakt die om 4 uur in de ochtend (AM) aan
de user getoond moet worden als die het in zijn/haar hoofd haalt je te
roepen, maak je de volgende regels aan:

04:Ben jij wel lekker? De Sysop slaapt!
04:
04:Moet jij ook niet eens naar bed???

Voor elk uur kun je tot 64 regels tekst opgeven. Deze file moet, net als
alle andere CHAT! support files in de directory staan waar CHAT!.EXE staat.

Je kunt ook een regel aanmaken die begint met 99: Deze regel (plus
bijbehorende tekst) wordt dan als default gebruikt als "Niet bereikbaar"
melding voor al die uren waarvoor geen aparte melding is gemaakt.

Verwarrend? Mwoah, voorbeeldje dan nog:

01:Nee, de Sysop is niet meer te bereiken
02:Sorry, te laat geroepen....
03:Ssssst, Sysop slaapt!
09:Sysop is aan het werk
17:Sysop staat in de file op weg naar huis. Even geduld!
99:De Sysop is niet bereikbaar op dit moment.

In dit voorbeeld van een CHAT!.MSG file heb je voor 1 uur, 2 uur, 3 uur,
9 uur en 5 uur 's middags een tekst aangemaakt. Voor alle andere uren
zal de standaard tekst achter 99: worden aangeroepen.

Om het nog mooier te maken, kun je voor elk uur ook een ANSI/ASCII file
maken. Doe je dat, dan zet je in de CHAT!.MSG file geen tekst, maar:

04:@FILENAME

FILENAME moet ZONDER extensie of path worden opgegeven. CHAT! zoekt ernaar
in de textfiles directory zoals opgegeven in CONFIG.RA

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± En dan eindelijk: CHAT! gebruiken! ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Als Sysop heb je diverse functies tot je beschikking die worden geactiveerd
door simpelweg de juiste toetsen in te drukken:

ALT-A - Afkortingen aan/uit

ALT-C - Capturefile aan/uit. Indien AAN, wordt alle tekst die jij of
de user intikt, weggeschreven naar CHAT!.CAP (of een andere
file als je dat hebt opgegeven in CHAT!.CTL

ALT-E - Start de full-screen user-editor voor de huidige user.

ALT-G - ANSI Graphics aan/uit. Dit heeft ALLEEN betrekking op CHAT!,
er wordt niets in het userrecord van de user gewijzigd!

ALT-H - Verbinding direct verbreken.

ALT-I - Geeft informatie of de user.

ALT-J - Shell-To-Dos. (Alleen Sysop 🙂 De user ziet dan een melding
"The Sysop has shelled to Dos". Terugkomen in CHAT! doe je
als Sysop door op de DOSprompt 'EXIT' in te tikken.

ALT-K - Overzicht van al deze functies op je scherm (Sysop only)

ALT-L - User van het BBS uitsluiten en verbinding verbreken.

ALT-P - AUTOPROMPT aan/uit (Zie ook CHAT!.CTL)

ALT-S - FULLSCREEN aan/uit

ALT-V - Hiermee kun je de user een file laten zien. Zowel ANSI als
ASCII files kunnen getoond worden. CHAT! vraagt je dan om de
exacte filenaam.

ALT-W - 'Wipe-clean'. Met deze functie wis je het scherm schoon. Kan
nuttig zijn in geval van slechte telefoonlijnen...

F1-F10 - Programmeerbare functietoetsen. Zie CHAT!.CTL

SCROLL
LOCK - Bereikbaar/Niet bereikbaar schakelen. (zie ook PAGESTAT.RA
hoofdstukje in deze documentatie)

ESC - Eindig chatmode

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± CHAT!TSR ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

In dit pakket is een utility bijgesloten genaamd CHAT!TSR.EXE, het is een
utility van het TSR type, en kan gewoon opgestart worden van de DOS-Prompt,
CHAT!TSR hoeft maar 1 keer opgestart te worden, een beveiliging tegen
meerdere keren opstarten (dus meerdere keren instaleren) is ingebouwd.

CHAT!TSR controleerd wanneer het is opgestart of de toetscombinatie
ALT-SPATIE gedrukt wordt, als dit het geval is zal op regel 24 en 25 van
uw scherm een boodschap verschijnen met de datum, tijd, usernaam, plaats
en redenen voor chat verschijnen, deze boodschap verdwijnt na een aantal
seconden.

De correcte syntax voor CHAT!TSR om op te starten is:

CHAT!TSR [Timeout] [/U]

Timeout is het aantal seconden dat de boodschap op regel 24 en 25 moet
blijven staan voordat het scherm weer gerestored wordt en controle terug
wordt gegeven aan het systeem, het is een optionele parameter, wanneer
deze parameter niet gegeven wordt, gaat CHAT!TSR uit van 3 seconden.

Gebruik /U om CHAT!TSR te de-instaleren.

NOOT:
CHAT!TSR is NIET nodig voor goed gebruik van CHAT!, het is een utility
wat in sommige gevallen handig kan zijn, CHAT! werkt net zo goed met als
zonder CHAT!TSR.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Distributie ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Het copieren en verspreiden van dit programma wordt aangemoedigd! Zorg wel
dat de archive-file die je verspreid ALLE files bevat die jij zelf ook in
deze archive vond.

De files die in de archive MOETEN zitten zijn:

CHAT!.EXE - Het Programma
CHAT!CFG.EXE - Configuratie programma
CHAT!TSR.EXE - Residente "LastReason" viewer
CHAT!ENG.DOC - Engelse documenatie
CHAT!NL.DOC - Deze documentatie
CHAT!.REG - Registratie formulier
CHAT!.CTL - Voorbeeld configuratiefile
CHAT!.ABV - Voorbeeld afkortingen-file
CHAT!.MSG - Voorbeeld meldingen-file
CHAT!.IGN - Voorbeeld "Negeer-user" file
CHAT!.VIP - Voorbeeld "VIP-USER" file
SONGS.ZIP - Voorbeelden SONGS (40 Files!, omgezet voor CHAT! en RA
door Bart Burkels)
BANNERS.ZIP - Voorbeelden ANSI/ASCII files

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Registratie ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

De versie van CHAT! die je nu hebt, kan ongeregistreerd zijn. In dat geval
zal CHAT! een melding tonen aan de Sysop en de user, en zal er een pauze
van 5 seconden zijn voordat CHAT! doorstart.

Het gebruik van CHAT! in ongeregistreerde versie is IN GEEN GEVAL
SCHADELIJK voor je systeem op welke manier dan ook, en alle functies
werken zoals in de geregistreerde versie.
Als je registreert, zullen de irritantie opstartmelding en vertraging
worden uitgeschakeld.

Als je registreert, krijg je een code-key (nummer) dat je in CHAT!.CTL
moet zetten bij REGCODE (met een editor, of met CHAT!CFG.EXE). Samen met
de registratietekst (BBSnaam bijvoorbeeld) die je op het
registratieformulier invult, krijg je zo een volledig geregistreerde CHAT!

De registratie-key zal werken op ALLE komende versies van CHAT!. Mocht
ooit de berekening voor deze key in het programma gewijzigd worden, dan
kan je een nieuwe key gratis van de auteur verkrijgen.

Om te registreren doe je het volgende:

þ Maak een uitdraai van CHAT!.REG, vul dit MET DE HAND IN en stuur het
met een cheque of girobetaalkaart (25 gulden) naar:C. Buijs
De Spil 22
1507 CX Zaandam


NOOT:
KONTANT geld opsturen is op eigen risico, als dit geld wegraakt in de
post of iets dergelijks, kunnen wij daar niet verantwoordelijk worden
gesteld.

Met nadruk maken we duidelijk, dat het JE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
IS om te zorgen dat de cheque 'veilig' bij ons aankomt. Dus:
Aantekenen, zelf brengen, koerier, noem maar op, als het er maar komt 🙂

Nadat de cheque en het formulier zijn ontvangen, zal de registratie-code
naar je worden gestuur per post, of per netmail (indien mogelijk). Het
is in uiterste gevallen ook mogelijk je de code door te geven per (spraak)
telefoon, indien de andere twee opties problemen opleveren voor jou.
Als dat zo zou zijn, vermeld dat dan even op je registratie-formulier!

Tot slot: Een klein beetje geduld a.u.b, niet meteen na 2 dagen gaan
klagen waar je key blijft, er wordt zo snel mogelijk aan gewerkt! Ook
voor ons is het een hobby....

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ±±±± Support ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Als je problemen hebt met dit programma, of misschien zelfs een bug-report,
neem dan a.u.b. contact op met 1 van de onderstaande BBSen. Ook kan je op
deze BBSen de laatste versie van CHAT! vinden. Ik zou graag hierbij de
Sysops van deze BBSen willen bedanken voor hun hulp met het beta-testen!

þ Chris Buijs
Action Board Zaandam (Netherlands)
+31-75-704890
HST-Speeds 14.4, V42 & V42Bis
(Tevens Registratie en Support Node)

þ Dave Parker
Frontiers BBS (United Kingdom)
+44-737-778607
HST-Speeds 14.4 Dual Standard
Fidonet: 2:440/63
(Tevens Registratie en Support Node voor het Verenigd Koninkrijk)

þ Bart Burkels
Action Board Alphen (Netherlands)
+31-1720-37926,
1200/2400 Baud
Fidonet: 2:281/604

þ Andries de Lange
The Olliveti RemoteAccess (Netherlands),
+31-1729-9549
HST-Speeds 14.4 Dual Standard
Fidonet: 2:500/215

þ Reinier de Groot
Multiport Paradise (Netherlands)
+31-1749-48422
HST-Speeds 9600
Fidonet: 2:512/100


Chris Buijs, 23-Mei-1991


  3 Responses to “Category : BBS Programs+Doors
Archive   : CHAT!310.ZIP
Filename : CHAT!NL.DOC

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/