Category : BBS Programs+Doors
Archive   : AXRUE581.ZIP
Filename : AXORUF.SCE

 
Output of file : AXORUF.SCE contained in archive : AXRUE581.ZIP
›²³­¯¶²»®£³¸·³³"""" ""$$"&"$" $"$&&  $$""$ " &" HÁÛíóŸãèêíïæ¢ñëè¡öæêøŸôêçåò¡ðèãžàñæäóöôæžñ÷ßóêææžìí£èãáøû¡õóãîðèïçñ£ì砝Hôöããë¡äðâ£åñÞõöæ¡âêîóé­ àêöõååëìäŸâ£éæùæêãäžòùðôâ£öìôæ öêæžçëãòâ栞£¡ Hæïíòèðñ¢íé¢éïèèå¡àìãŸéâôïãå¡åìïàæíæç­¡¢Õæã äîôæãððò£áìä¢îðõæôžìäèóžäï栝Hããðã«¡å÷ò£åñóèõæåŸõèóé¡âïçôõîâ¯êæêæ£çâëóñž÷æèåé¢ßõä£ôæéåíí÷¡ïßôóæäžìë¡ Hõêãžëêîçìèõõòé¡âñëîñ¯¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÞòàíïëñë¢äâäöõ¡èìóäóóõíòô¡ûì÷ðïâ÷ç­¢óãâ ãøçô¢äïàõéìç¢äóçèêòìø¡áì睡 Hôêíðó­£òçêîëèè£ôïîóóŸ÷êâïßõêðä¢çëŸâ£õæôúžìïçòû¡ãìçŸðåñóû¢îßïðãò­¡ Ç÷¡ Høçßðò¡ä¢åõëïö£æðâóžîå¡îáæê¡øêæåæëðòêô¢÷ãðùžäèççá÷èù媠æçôîêöã èõóžää栝Hâðâžíæêîãæöçá£æðïãçóèðﮝž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÕíëäõëëìê¢çõæèæåèìæëú¡æïçèéöâðçëæ¡öôåææìêùžïôæõãñóö çôõçí䯢žÔçæ ëòðõ Hæðíðìðøõžéñôê£òç¡íçæçõîáïçôé¢ñçðïîó£çâõ¡ãëâíãëææžìóöåêæ¢ëïžõêã åðòë£ìç ÞHõêçáê­£ûãïîñô°éâïæããŸâïäôêôëßî÷ãêöäâõæâžòßó®¡öæèŸöéøå¢ñçžøêçãç¡éñ£ðð Híãðåä¡ìöñ£öãæï£íêäñŸçæâöæêú¡îæíãà¡ïîè¢ããæéìã¢êö¬£ŸÌôñ èç÷ãóëñèŸæùãö¡ HíñíéŸéøðåõëîö£äõ¡øíô­¡¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÛíóŸçìôñ÷¢êâäõ¡õçãŸçâóóåžóâöñîçëæ¡öîöð嬞 Òççï°¬±Ÿüïó ðñõçäçžáŸéïðõæãìâHâðçëàõèæžéñôê£òç¡çóìàï¡âììæô®åíëíææóææ¡îãòôäôôçêüŸåùžóñïæžöðñåäï îòôæò©Hâïàêèïê¢òòùãïç£úðô¬ŸŸØêôåžõøñçëíóú£òðåìãòóžàèêôã£öìôæ öêæžôößòê¡÷æìñ栝Híëåæó¡òèžèøëé£ðâèè᫟õéåôæóûãîíäâõàïåæžçóžóçóôçåëü åòñöæñò÷㮟Êôžì𡠝Hãôßìãêöêçñé¢Þ£úêäêããëú¡ìììè¡ãëæžðçâõï¡õõããìžòåêïç÷àõ®ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÞæôíîëìê¢èìõð¡îîôäò¡ðõñžçóñê¢òåä¡çèîðæññ ßíæ¡õòøìåìãó¢öðõâôâ øðõ¬£ÚïòHâôãžòéòåéè潝çøííŸãøäô¡óñßóæ¢Þöžöîö£åóñîžß ðôäãçðüŸéááå°¢¡Çõõžâîåùžì𡠝Häñôãñæç¢õìöê÷äõõäðäã¡ôãïßñô¢ìèžàëð÷ç¡ãïâžâêîñåõíäêèäžâãðåßèçñ®Ÿ¡Áž£¡ Héñððèãïçžööçëæë¡ñäðõàåæóòéæ¢Þë𫟡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÞâàóî¢äìé÷ï诡éôåäŸâãïòò¡õêâ¢ëæãóìå管áííëàðåõžüîøòžöëçø¬¡¢ÒèèäëžåìïùHñôíòôãèôßñåçð£èóöïòŸåóðíß¡îëðõæÞïæñŸôíöê꬞àðå¢ñøíîåì ùãõãóûžåøæ󞣝¡ Häñìòäîóîß÷ç¢öòø¡øèòçŸôöìéãï¡êÞöðâ㯣ŸÚçíêí÷ã㮡ôí÷óèîžáðæ¡ëðõòìø¡íçöðêîäHõçãòç¡äôã£äãïèç¡âóžøîö­ ôæêíçöææò¡çäïõæžßòëŸñç¢éñî÷ôãä¢ïöñäîã àïäžëÞêòHøëãêãô£ãžçñ÷ßïè®ãëßãäå¡óàçîêöÞô¬Ÿ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÕóâãæñî÷¯¢ãöèèîäìóäå­ ðæêïûäíáø¡çàïåæñžèçãçð÷ñïø£âãæñôæžúñ󮟡Áž£¡ Hóãøíñ®öêßõò¢êäñåêáêä«¡åáïé¡âðá¢áåèõìíð÷ôªžòßòòô¢çñŸõáîéæ¢îí÷çëåíõ®ž£ÖðõHïñòçâæ£äêäðæ©£åíââéŸî÷âìðžãóëðöêæíè£öêöéžòèçâí¡êßìñü ßîöçïìâçžæëêãéìë蠝Hâðâžâöõîçñé¢Þ÷£úðô¬ŸŸÕéåãïõëïçžßîåüŸéçâôãóžççâøçïø£õî ãðåžåñõîŸð¡ Hìðíàáæç¢êèéõ©£äô¡èäŸöâêôæìè¡öì¢ñíñêñ毢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÛíóŸïòöçæç¢Þ£÷âíëžàíå¡÷æðú¡èïãëâ«¡úèõê¡îßìêèæ¡èêèòë ßîæ¢èðæãñùŸéáçõ©¡ Høãêéèïê¢òòùãïç£úðô¬ŸŸÊï ñææ¡èÞôžáèî£ëêééòª çó¢âòîèàõóžôñ¢ãã¡ðíôçêîå£êðòâHõêßìŸâ£øãõû¢ôèïí®ìóòâíæäæöîã밞Áö÷Ÿõêæžíîáîïêðå£ëìçæô¢ôæôæãêóŸçåß÷òóåðHóçîóëôìøã£öñ÷ëæ¡òãíòæô»ßï¡ëëåðâãêåëú¢øðãôáççå¢ñðäïìžïè¢óíõöãîŸçìãöå¡ Hâðâžóéè¢ëìõõåäóæïŸôèòâèåäêíîûíòŸøìóé¢êìòåìòç¡êíõñòò¬ ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÅæßëíèðåìðéüòöóŸðèæéõ ñí¡æúæõòèô£óéç¡äíòëŸñç¢ß£çìäãï÷õ¡àæãñô­¡ Ç÷êóHäñëîàä÷¢ßñæ¢êøöäöëßñ«¡øéñæ¡ðòÞóóâŸøëèõç¡ã÷åñ­¢¡ËòöŸïïìç¢êâçóûžåàó󞣝¡ Hõùçòâé£åíñöëëøòöôë÷«Ÿêï ñßïåçê¢õæóé£à¡õïçäæêèðè¢ìòò讞 Ùêêêæ¢çôŸãìçñèô¬Hôðçäåíèõª£ãðá£÷øêóáçäô­ æò¡éçÞøãðŸõëä¡íæãì æäã÷ûžèãêåžïè¢âžåñóâëæ­ãçäæäHâúãžèï÷ñž÷êçäì󯟞ŸŸ¡¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁËòžòæèïñ£öêÞ÷£úðôžçà÷æ ßãæï¢àñìãñðñóæ毞žÔæä¢æðíõìòõñ ä÷íé¡ñä à£¡ Hâðòßæðñëñ÷¢êâäùæôŸçíŸâïäíöõ®ùçñç¡ëàêôúžàåêëû¡÷ìçôïáòéðé¡çõõžòäñõêöæ÷åHîãññŸðé¢ëøõåéè£âïãžåàõ¯ ¿ï¡ëëãââðöäóæ¢ëãðëçí¢ðèžöâäìãä¢õõãæîžðñðôãæñô Hêöñžâéèõò¯¢ãëç£êõŸõäàóô ðíîæ¢ðñðñŸðéŸéçâô÷ æäãåéãäñ± žÕðææð¡öæéò¡íßöð¡ïãHîçòßë¡æñôèôëëê£êõòžçäâå àíîæõãžðóâæââöðžåáñïëïéžñîìó㮢¢Òóêåéìø­ ç÷¡ Hâõñóìæö¢ß£öêïèäõæíçíæ¡ôôÞìä氝¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÛíóŸääð¥÷¢äâ£ööó䪟áöõ öíö¡öåëìèŸúòô¡õæãžóíìçõêçñæ£ííöëðèžêðžôçæ áòïïåïHðèžòçæ£ôíòﰝ£Ìïôóßíóíú¬÷ðö¢ãëìáŸúòôó¢ôóñðçâëððñ£âòòðååö¼žôùãåïêîå£ãóïêHõêãžãâõíìèõõòé¡õçãŸåâó àíóïçï¢íãŸõëä¡åæçêéìæ¢êõžäŸöôðåöåéã实÷à÷åðìë蠝Hêïßåä¡ìîêøïëëä÷êïæžóçæ¡áæ姬Ð÷âáäïïø¡öéãžáòìñôòæèñè äåçîôžäêßòææäžúæõèHôñëãŸõõçëèðæìøö¡æíãñæú¯ ×ðöôõîæíæ£ñæãäòñ òî¢õêçöŸèìããöôêäêçâ ðöáêìñú¬Hõëìåëêñéžúëöå£÷éæŸñçàóñîâñô¡ñã¢áìë屟¡Öéãì ÷î÷¡êãäñ£ážæãëïò¡ïíáíêîå£ÞïäHõêãžàñóãðìöëìñ¯¡êížóçæ¡æòêí¡èìôëîç£èõõ¡îí÷ãñ®¡êíùäõóžé𢡞¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ Hêðñóáô÷ãì÷ëãéì÷ú¡áãåîóæ öíö¯¢ËòðŸçäâ殡õßöãñëïéžìí£ôæå¢ãêð­¢ßóòöíãö¡ Hîûðçàå£èíõïõª°£òöèáêëú¡äæñäâôáëìäŸõëä¡ãñîãáðàðäçžòå£èßõéêõ÷¡ïßîŸçïð£ñéáñHðèžßŸãèãó÷ëèòï£øðìßí«¡ãõñžïæøâôžÞí¡ììâéæžêáñóëïéžéîõ ëïôç¡òéãì à¡ ž£¡ Hçôßáóêòðžòè¢Þñ£êïòòàíõ¯ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÃòžåêõõò£ûñò£÷éðôåçó¡úïòžôâùãžßäâõŸí÷óéçîåŸëï¢òëä£óæáæñøñ­¢àõó¡ùíø¡ Hóçßêèûè¢õìöêä£õøèìæä¡ðæäæâôöæÞó¡ìó¡ëôžðåßëîú¢ß£áèáð­îëìã¡ïßî«¡ ž£¡ Hêðáðäåìäêè¢ëë£êêóóæŸàïå åßêóëëçñð­¡£À¡öóãã­òñ÷ïížäñð åòãõññ¡ãžèäâö÷£¡ Hôùíðã¡ïëëóîû©£åöõŸõèóé¡ôïãîæðáñóðŸô÷ñæðèò殞ŸÕöæâèíïùžéöõ¡åíëìôèïçžèöæóHíëåæó¡øòíñ¢ûìø¯¡âíâŸà¡ãòæêíêãëöªä÷ìë¡éóçì äèîíõžìóö äáå篞¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÞðîõ÷çì£èãà诡õîðíŸâïäðâ÷ãäçâáú£âð÷ïòêåñò¢äçì÷ôõéãó®¢èðêðñ Ÿ¡ ž£¡ Hí÷ëçíðøõêü¢ãñ£üðöŸõèóé¡áòððöåîãðò¡òïæðêìå äîô¡ãžðîøô殢¢Øçô窠óæòðìßíùHæøçêŸâñæžäòòÞõèïõë÷Ÿãâïçâððöõç÷âò¡öäæï¡òí àîôæ¢çñóò ÷ï÷®¡îæðãôñâôçñä¡ HúñóðŸæùçðü¢öåòøèé󬟟ÕééðžêïåïçâæáíèŸâòñßðéòèñï¢çöŸæìíôêçåžêðžáŸíïìê©¡ Håôßîèïê¢áïñãè£òç¡ñíøàí¡ðòðñíç©¢ßéòð£ñðöõã쮞ŸÃ¡öðèìèîâï÷õí÷¡òí÷äóæó Hâô몟èñãðïçæ÷ëêïŸßíã¡ãïë÷­¡éâõòòñæöŸôöóßìçãëû¡ëì£øòõð æëóãäöçïí¯ ž£¡ HÁÊóìâéèæžöêñòïçæóòžîå¡â äðæú®ôíòæé£àïæ¡òæïðíû¡êççä£ìíïï¢îãïãáéíèì÷£¡ Hãçäíñæ£ûíø°¢Öøååäìëø­¡ùìó¡õãèçžæí¡÷çæ¢øæíìãŸòêåòøñè íæ¢öéçô¢æïñóéàïâ¡ Hîçìßâæ½¢žë÷é⯣íæàòçäóú ôçïèõ©¢áÞïæ°ëêí檞æðàïæ¢òëä£äãíñðêá¡èíò쯠žÄ¡ HéãìâŸðé¢÷èîîìúèå¡íãäãíæ­ðæâóòðßæëô£âööôžòèðî÷èêž÷çè ßéô¢øçõêžáŸééå몡 Hñëòáçæç¢õëëõñï诡ŸžŸŸ¡¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÕóâãæñî÷£öêâ£õððìžèò¡çééêæå¢ôëòåŸõëä¡ïðìñôðî÷ô®žëî÷¬žáðæ¡ææãôéëú ž£¡ Hãôãßóéìðå£èñïð£ðçŸßíŸæïïïëðöõäãÞòõ±Ÿ¡Çúãñ ßò¢íãðêä£áñ õãöáæôñ¬Ÿ¡ ž£¡ Hðïçìîööî÷£äîìòçôõàçíäå¡áëâ¡ôçëõãéäôö«¡ôðêê ëàæíûžìí£ãííòôæææðñéîï í靡 HúñóðŸñõçñèðåâ±£¡ÂŸòöèôõåážîâõð¢íãŸêñâóçåçàìãŸèâðåöŸåïóîæ¢êì¡ãžèèïçã睡 Hãçßé«¡æñìùçðæèñõíøžóçæ¡óæøæ¡ñã¢÷ìôó£çæã媞óìàòô¢õìëçì÷®¢¢Âžéñðòèãì㣝¡ Hôåðãääë¢ãðëöð£éóðìžèóô¡íìóõ鰝¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÃêëîô÷¢áòïòéè÷æ¡âííâæâìââ¡êðöæâŸñòîó¢íçåèò«¢õêã£ãäîååôñöñ¡èíòì¡ï䣝¡ Hêðáðäåìäêü¢õæýèå¡âíèëô­ ðáâíûôíòæé£àïæ¡âßòéëû¡ïí÷óïå⬢öøçõåæ ðöéã÷éú®HÔ÷ââäïïûª£öêâ£úêåäžçäâå ìä¡õùæðžäëæäìêðèž÷åêëñø¢ãüäö ñ÷çô÷ãô¢óðŸâôžüìö¬Híëåæóïìðå£öñëêøæ¡ãßñóêï竞¡Â¢ñçðïèãïø¡îðóâ ñî÷ï檣ëìëã äçââô¢ðáóõìçñä¡ Hêðñçãæ£ñä£ã¢àòõï¡çóòê­¡òâßäéçð¢÷ìôó£äâôô¬ž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÃìžèîðçìöç¢ßìõå®ëçêä¡äòâßõöô⮞ñîøèñêðèžßâíõç¡ûíøŸìîžðôñöâ¡õòòäïçòë©¡ Hô÷ââäïïûžöåôâäðô¡èìŸãæâæâìêïéãìää󱟡Îâðååžäûæõª£åììêåæ¢øçõêžôç栞£¡ Hìðíõëæçéã£ñèì÷ô¡âßïàãêìæòú¡öì¢òâàó£àï¢æêãðæàðõ¢çñŸëáê殢ííðížáó¡ùíø¡ Hîñáéèïêî÷±¢¢ÉäõèæŸñóäæí­éçìæ¢ñãêìíô£âí÷õáæ òçç¡æóñæèïì èîðíó®žáí堞£¡ Hæðíðìðøõžúëðäö£ðçŸçíâóæäæàíæ¢ôççäçõ£áæãõžòèãŸãêôžäáòõò ûñö¬¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÕóâãæñî÷£ûñò£æðîïðäçæïäòéæ¢ðêßíä¡òå¡õðëãôæèðè¢òëñìãã ïñóã¡êíòñêâê蝡 HõêßìŸâ£æãäæîö£çóâæíí­¡¡Éñžðäåòôñóð£øð÷¡òæáòŸûð÷žëàùåžæñ÷ïâ¡ãì äùôðèêæìöHçôçåçõèðçñé¢ßèäôõ«žáääâõðã¡êöð¢òåñæèŸéçââñ¬žòðâíçïø£óïõëôîçïéžáíå àìñêîäHâïíìæô÷¢òëçïðèï÷æòžèí¡ñõïã¡ããñöêâ¬íøòõ®¡ãßãæŸîðñé£àö ááòããêæ¢ßóŸâ ñìëèìâHåôßåîï±¢žÖ÷æáèñíúŸííä¡ðæòéæ¢åçßáò¡õäèãóâñ ÷î÷¡ïãñàæéìçîû¯ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÞêèûäôâ°îëèè£ãæàñóŸäðíêßïåõûíòñ¡ùèæù¯žžÅ÷äõ¡ãàïàýåž÷ëöéžâ¢ëáæêãßïóåáHíëåæó¡äðâ£ôã÷òõ®íèéäŸõâééžäööñëìäŸõëä¡ãêðžíßíû¡öçðäö ß õçäíï檠óé垣¡ Hîñìñóæõ¢çö¢åâõ÷âêíêøŸåâõëòêïé«¢žÆó¡èìêöôžß îèçóåçñæ£óïõçãíª¡ãìäŸôãó÷ñíåðHõñõßñå£ûíø°¢££¡¡ŸžŸŸ¡¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÃòžåêõõò£ûñò£åæíèãõä¡úïòžéâøâ¢áììæ£àäôðññ ßí¢âîêü«£èóíãððçå¢ßóŸõèçö¡ Hçëåóñæ£äã±¢¢Ñëèﭟ÷îô¡óåÞêêûçùæÞó¡öîóö¡íä æîôóëàïä£æíå¢ùâñ¡åíîéöòãçõïHåçñòñðü¢÷ò÷°£×éæŸôàæöæìöžçæïÞîãåðõì¡ñçžîõðä¢åãðîíèóñ¬¢ùêòé¢âòàñéìꝡ Hãîßáê¡æîíäí¢ôëìññèìæŸêï ñææ¡ùæðâéäôöŸâëóªžæêîãõõžöëò÷êù¢öðõâôâ øðõ¬£ÕèâHéñíâŸðé¢òëç¢àïòâìŸñôãåæîé÷¡õ÷ïðñóð£åâåæž÷ïó«¢âðâ£øòõžîñöêáæ¢òèä¡ãíïá­ Hèêßñóíü¢ääåç«££Êïòòäàå¡ïãžæúçð¢ßëã¡äŸîñöò欞óêóçã£ììóòù¢äíßäížèîíåñ£¡ Hñçìãóóäöã£öêâ£ðêôó÷Ÿõêôáä㯡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÞëîïööðò÷õåòåú«žåàõõåëãå¡äö¢åïäæçŸðøæðžãíôðõîãöò£ããîö÷óçæõª àï䞣¡ Hâæíðíæç¢àü¢ãöóæäóßâôíâòñäâîö¢ßïìðõ«¡îöëàåðò¢ãçäòñè ÷ï÷°¡žØëòèŸíïìê©¡ Hôðßéø¡ñçáî¢õéì÷æóèìæŸâïäæöèçêãÞã¡õäâôêì嬞øñö¢äèäï ïõëöæžâæãñôâôãïö¡ Hõêðãàõèðãç°¢ÈùæïŸõîñô欝ææâøö¢áéàøöŸññöìâ òçç¡æóñæèïì èîðí󰞠Ÿ¡ ž£¡ HÁÃìžôïåçêìçøÞåïæ¡òçæçõ­ ðóäé¢ñêßñŸîäêæõ¡íìåžòëäížäó£éò èëóñõ¢ëïìæîò£ì砝Hãçæíëåìðå£ëö©£æð÷äðòŸõéåâöïéâñìåíòîó¢êìžážçëåçíøò£âêïä¢ðä¡óóéõæòçñä­ Hë÷çáä®òñøìðéíèííø¬ŸŸÔõòâßîô¢ìèžìâéõä¡ãïâžâêàåì¢ñïèðåžóöãêì¡öæåŸçìíòï¡éëHâ¢êííè£òß÷ê¢ßèëêïãžè󯡠Ëíø¡ëñ¢àâæêñò¡öðžëïôä¢õñõäñç ÷ï÷°¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÞñèäîî÷£òãé诡èàóíó¡âîážîðöñîãáŸéøìâððçâ äîôî¢ñ÷ôðâêåõ¢ããçñðåŸúïóõ¡ H÷ëãõ­¡£Ãì£ñäðæèïæë÷Ÿçöèåßïå¢íñçëóæçŸøãóò«åìâôöõòèã£îíóç¢âàðøã ìâäêü¡ Híçãðèïê¢ãüçõöñêçåñŸàõ¡ùìó¡öðàñìññðïëâäí÷¬ žÂñ÷çðèã£éì ôëïåîãçìŸâòëòï¡ Hâðâžöêèîâìðéä£ôõäðíŸãâôñêæ¡ãõ窝óéìò¡åóãßôóñç¡ïßîäö ÷ï÷¢çãæîžóëêçæ÷éú Hêîêžàõ£çßö簝££¡¡ŸžŸŸ¡¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÕóâãæñî÷¯¢ûìø£âóäžòóóöãèžãú¢Þ¢ñææé÷Ÿô÷äæžáñŸñïçžðèêèò îãöåé¢ßô«¡âó÷¡ Høêçáç¡ö÷âççðéü£ôòôãëâéæóßíí¢å÷ëìñ¡åø¡õõßðëžóçóôíõ­£ ×ï÷¢ôãæ¢òèä¡èãäá¡ Hâðâžåíäðéö¢ñã£ä¡éäßõèíú êóôäîâæžéèðñ«¡ùêòæ æèðå¢êèæö íæ¢ã¡åðãò¬Ÿâîâ£Þ¡ Hôðßéä¨ö¢æèãæíøîãëããŸõðçâòéæôëìîïèŸîñïñòòíôõ¡èíõì± žÖçôúžó÷âåëú¬ž÷å栝Hôðßéä¨ö¢æèãæåèíäçãò­¡¡Áïöêåè¢ñññæäì¡ñçžôéíëçõ¢äïàðåžêçöôžçôííŸõè㣝¡ Hîñóòç¡òèž÷êçïìðï¦ñŸçæâ䫞¡ÕêâðªóéèŸãçâñò õçëñõžäñòõì䮢âìå¢ðåæâòâöúïòHøëòæŸêñöãñõçëäõóä⭟¡¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁÖçòàž£¢¢££¡¡ŸžŸŸ¡¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ HÁ¾ºÃÎÇÁÀž£¢¢££¡¡ŸžŸŸ¡¡ ž¡¡¢¢žŸ¡£Ÿ¡¢¡žž žŸ¢¡¢ž£Ÿ£ ž ¢¢¡ž¡¢ž Ÿ¡ ž£¡ 

  3 Responses to “Category : BBS Programs+Doors
Archive   : AXRUE581.ZIP
Filename : AXORUF.SCE

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/