Category : Alternate Operating Systems - Quarterdeck DesqView, CP/M, etc
Archive   : DVX_XPM.ZIP
Filename : REF1.XPM

 
Output of file : REF1.XPM contained in archive : DVX_XPM.ZIP
#define ref1_format 1
#define ref1_width 325
#define ref1_height 333
#define ref1_ncolors 6
#define ref1_chars_per_pixel 1
static char * ref1_colors[] = {
" " , "#000000000000",
"." , "#FC00FC00FC00",
"X" , "#A80000000000",
"o" , "#A80054000000",
"O" , "#FC0054005400",
"+" , "#FC00FC005400"
} ;
static char * ref1_pixels[] = {
"ooXoooooXoooo ooooooooooo.ooooooooo.ooooooooo.ooooXXoo..ooooooo.oooooo.oo.oo.oooooooo..oo.o.ooo.oooo..o.ooooooo.o.o.oo.ooooooo..oo..oo..ooooooX..o.oooooooo.ooo..o.oooooo.o.ooo.ooooX.oooooo.ooooo.ooooooo.oooooX.ooo.oo.oooooooo.ooooooo.oooo.o..oo.ooo..oo.oooo.oXo.ooooooo.oo.o.o..oXoooooXo.o.o.Xooo.oo.o.oo..oooo..oo.oooooo.ooo",
"ooooooooo.o.oooo.oooooo ..ooo.oo.o.ooooooooXoooooooXXo.ooooXoXoooXXooooo.oXooo.ooo.ooXo..oo.oooooXooooooo.oooo.oo..oooooo.oo.ooo.ooooo.ooo.ooooooooo.oo.o.oo..oo.oooooooo.oo..o.oo.ooooooooooooooooXooooooooooooooooooooooooo.ooooooooooo.o..oo.o.oo.oo.ooooooooo.oooo.oooo.oo.oooooo.ooooooooo.oooo.oooo..oooooo.oo.o.oo..oo.ooo..o",
"ooooooooXoXooo.oooooXoXXX.oooo.Xoooooo.ooXXoo.oooooo.oooo.ooooXoXooooo o.ooooooooX.o.oo.o..oo.oo..ooo.oooo.oo.oXo.ooo.ooooXoooooo.oooo..oooo.oo.ooXoo.oo.oooooooooooooo.o..oo.ooo..ooo.ooooXoooo.Xooooooooo.oooooXooo.o.ooooooooooXooo.oooooo.ooo.oo.oo.oo.o..oo.oo.oooooooo..oo..oooo.o..ooo.oooo.ooo.oo.o.oo..ooo.o.oo.oo.o.o..oo.o",
"ooXXXoo.oo.o.ooXo.oo.oooooooooo.o.oooo.ooooo.oooooooXooooooX..ooo.ooooo.ooo.ooooo.o.ooooooooooooooooo.oooooooo.oooooo.oo.oo.oo.oo.o.oooo..o.oo..oooooooooo.o.oooo.o..o.oooooo.oo.oooooooooooooooooo.oooooooooooo.ooooooo.ooooo.o.oX..ooo.ooo..o.oo.o.ooo.oooo.o.oooo..o.oo.ooooooo..o.oo..oooo.ooooooooo.o..oooX.o..oo.oo.oo.o..ooooo",
"o.ooX..o.ooo.ooXoooooooXoooo.o.ooo.XXoooooooo.Xooo..Xooooooooo.oooooooooooo.oooo.oooooo.ooooooo..o..ooooooooo.o.oo.ooooo..ooo.o.oooo.ooo.oo.ooooo..o.ooo.oooooo..ooooooooooooooooo.o.oooooooo.ooooooooooo.o..ooooo.oooX.oo.oo.ooooo.ooo.oooXo.ooo.o.o.oooo.oo.oo.ooooooo..oo..oooooo..ooo.ooooo.oo..oooooooooo.oXXoooooooooo..o..o.o.",
"oXXoooooXoooo.oooo.o.ooXooooo.o.oooooooooooooooXoooXoooXXoooooooXoooXooooooooX..o.ooooooooooXooo.ooo..oooXooo.oooooo.ooooooooooooXooooooo.ooooooo..o.oo.ooooo.o.oo.ooo.ooo.ooo.oooooooooooooo.ooooooo.o.ooooooo.oooooo.Xooooo.ooooooooo..ooo..oo.ooooooo.o..ooo.oooooo.oo.oo..oooo..oo.ooooooo.oo.oooo..oo.ooo.ooo.oo..o.o.o..oo..oX.",
"ooooo.ooXXoooo.ooooooooooooooo.ooooooooooXooooooooooo.ooooXo.ooooooooooooooooo.ooooo.ooo.o..oo.oooooooooo.oo.o.oo.ooooooooooooooo.oooooooooooo..o..o.ooooo.ooo.o.oo.ooo.ooo.oo.ooooooooo.ooooo.oo.o.oooooo.ooooo.o.oooo.oooooo.oooo.ooooooo.oooooo..oo.ooooXo.oo.ooo.oo.ooo.o.ooo.oooooo..ooo.oo.ooooooo.oo.oooo.oooooo.oo..oooooo..o",
"ooooo.oooooooooo.ooo.o. Xooooooooo.oooooooooo.ooooooooooo.o.ooo.ooooooooooooooooo.oo.o.ooo.oo.ooo.ooo.o.ooooooooooooooooXoXoo.oooo.o.oo.ooooXooooXooXoXoXXX XX XXoXXooo.ooo.ooo.oooooooooooX.oo.ooooooooo.oooo.o.ooooo.ooooo..oo.ooXooo.ooo.oooo.oo.o.o..o..ooo.o..oo.o..oo.o.ooo..oo.oooo.oo..o.oo.oooo.ooooooooooo.oo.oo",
"oXXooooooooo.ooooooo.oooooooooooooooXXX.oXooooooo.oooooooooooo.ooXooooXXooooooo.oooo.oooooo.oooX.oooooooooo.oo.oo.oooo.oooooooooo.oooo.oXXoXX XooXoooooX.oooo.oo.ooo.ooooXoooXoXo.oooooooo.o..oooo.oX.oo.oo.ooo..Xooo.oooo.o.ooo..oooooo.oooooo.ooo.oo.oo..oo.oo.oooooooo..oo..oo.o.o...ooo.",
"oooooo.oo.o.ooo.o.ooooooooooo ooooooooooXooo.o.ooooooX.oo.ooo.o.oooo.oo.oooooo.oooooooooo.oooooo.o.oXooo.oooo.o.oo.ooo.ooo.ooooooXoX X Xoo X oooXoo XoXooXXo Xo XX XXoooooooo.o.oooo.oooooooXoo.oooo.ooooooooo..o..oo..ooo.oo..o..o.ooooooo..oooooo.o.oooooooo.oo.oo.Xo.oooooooooo.ooo.ooooooo.o.oo.ooo.",
"X.oXoooooooooooooooooooooooo.oooooXoo.oo.ooooooooooooooo.oo.ooooo.ooXooooo..o.oooo.oo.o.ooooooo.ooooooooooo.oo.ooooo.ooo..ooX XXoXXooXoo XXooXoXXoXoooXoooooooXo oXooooX XXooooo.o.ooooooooooooooX.o.oooooooooooooooooooo..oo.o.oo.oo..o.ooo.oooooooooooo.o.o.ooooooooooo.ooo..oooX..oooooo.ooo.ooooooo.oo",
"ooXo.o.oooooXoooooooooooooooo.ooooooooooooooooooooooXoooooooooooooooooooooo.oX.oooo.ooooo.ooooooooo.oooo.oo.o.ooooo.ooooX XXXXX XoXoooXooooXXooXX.ooooXoooooXXXooooXooooX XXo.oo.oo.oooooXoooooooooooo.oo.oo.ooooo.oooooo.o.oooooo.oo.oooo.o.oo.ooo.o..o.ooooooooooooooo.o.ooo.o.oo.ooo.ooooooo.oooo.o",
"oooooooooo.ooooo.oooooo.oooooXoooooXX.o.oXoo.oooooooooo.XXXo..o.ooo.oo.oo.oooo.o..oooooooo.o.ooooooo.ooooooooooo.ooo oXXoXXooooXooo ooooooX ooXoXoooXoXXXoXXXXXXXXoooooo XXoo.oooo.oooo.oo.oo..o.oo.ooooooo..ooo.oo.oooooooo..oo.o..oooooooooooX..oooo.ooo.oooo.ooooo.o.ooooo.oooo.oo.oooo.oo.oo.",
"ooooo.ooX..ooooo.ooooooXooooooX.oooooooo.ooo.oooXoo.ooXoooooooooo.oXo.oooooooooX.ooooooo.o..Xooooooooo.ooo.oo.oXX XoXoooXoX ooXXXXoXXXooXooooo.ooooooXooooXooooo oXooXX XXo.ooooooo.ooooooooooooooo.oooo.oooooo..ooooooooooo..o.oooooooo.ooooo.oooooooo.oo.o.ooooooo.o.ooo.Xo.ooo.ooooo..oo.",
"oooXoXoooo.oooooooo.o..ooooooo.Xooooooo.o.oooooooooX.o.ooooooo..o.oooo.oo.o.oo.oo.oooo.ooooooooo.ooo.oo.oo.oX oX ooXXoXooooXo o ooo.XoXXX oXoXoXXoXoooX ooXoXXooXo XXXoo.oooXoo.ooo.oooooo..oo.oo..oooo.oo.o.oo.oo.oo.oooo.ooooooooooo.Xoooo.ooo.oooo.ooo.ooooX..o.oo..oX.ooo..o.oo.",
"oXooooooooooooooo.ooooo.oooo.oooooooooooo.ooo.ooooo.o..oooooo.ooooXo.oo.oooooooooooooooo..ooo.oooooooooooo XXoo XoXooXo oooo.ooooXoXooXo.XoXXooooXoXXo oooooXoooXoX Xo oXXXXXXX Xooooo..oo.ooooo.oooo..o.oooooooooo.ooooo.oo.oooo.o.ooo.o.ooo.oooo.ooooo.oo.oo.oo.oooooo.oooooo.oooo.ooooooo",
"oooooooXoooXooooooooooooo.ooooooooooXooo.oooo.o.oo..Xoo.ooooo.oooo.oo.oooooooooooooo..o..oo.oo..oo..ooX XX X oXoo XXX XXXX Xo o XXooXooXoXoXXoo.oooooX XoXX oXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XoXooooooooooooooo..o.oo.oo.oooo..oooo.oooo.oooooooooooooooooooooo.oo.Xoooo.o.oooooooo.ooooooo.o.oo.oooo.",
"ooooooooooooooooooooXXoooooooooooo.oooooooo.oooX.o.ooooo.oo.oooo.ooooooooooo.o.oo.oooo..oooooo.oooXX XXooo XoXXXoXXoXoooXo oooXXoooooooX.oooXXXo X oooXoo.oXXoooooooX.oXXoooXXoXooo XoX XoXoo. XX XXXoXX XX X Xooooooo..oooo..o.o.ooo.oooo.ooo.oooooooooooooooooo.ooooo..oooooooo..oooooooooooooooooooooooooooo..oo.",
" oooooo.o.oooXooooo.oo.oooooX.o.oooo.oo.ooooooXooo..oooo.oooooooooooo.ooooooooooooo.o.ooo.ooooooX oo oXXXXXo. XooXXoooXX oooooo XXoX XXXooX Xoooooo..o.oooooooooooooooo.ooo.oo.oXooXoXXX XoXXXXooX oooXooXoXoXXXXXXX ooo.o.oo.ooo.oo..ooooooooo.o.oo..ooo.oo.ooo.ooo.oo.oo.o..ooooo.Xo.oo.oo..o.oooooo.oo.oo.o.o..oo.oo.o",
"ooooooooooooo.ooooooooooooooo.oooo.ooooooo.o.oooooXooooo.o..oooooo..oo.oooXo.oo..o..o.oo..o.oX X X XXoXooXXXooo ooXXXo Xoo oXo oX oXo XXXoooXXooo.o.oooo.oooooo.o.oo.oo.oo.ooo.oooo.ooooooooooooX XXoooooXoooooXXXo.ooXXXoXo.o.ooooXooo.o..oo.oo.o.oo..oooooooooooo.o.oo.oXo.o.o.o.oooooooo.ooooo.oo.oooooo..o.oooo..o.oooo.",
"Xoooooooooooooooooooooooo.ooooo.ooo.o..ooooo.ooooooooo..o.oo.ooooo.oo.oooooXoXo.oo.oooo.oooX XoXXo. XXXXXXoXooXXoo X oXoXo oooXXoXXXoXXX Xoooo.o.oooooooooooooooooooX.oooo.oo.ooooooooooooooooooo.oooXoXoo oooXXoXX oXXXooooXXXXXXooooooooX.o.o..ooooooooooo.oooooooooooooo.oooo.oXoo.ooooooo.oo.oooo.oo.oo...o...o..oo.ooXoo..o",
"Xoooooo.ooooooooooo..oooooooooo.ooooooo.ooooooooo.ooo.oX.oooooooo.oo..oo.ooo..ooooo.oo.oX XX XXXXoooXXo XoXXXo.Xo XoXoXoXXXoo Xo.ooo.oo.oo.ooooooo.oo.o.oo.oooooo.ooo.oo.oo.oo.ooooo.oooooooo.oo.ooooooX oo X oXooooooXo Xo.ooooX.oo.oo.oo.oooooooooo.ooooooo.ooo.oo.o.oo..Xo.oooooo.oo.oooooXoooo.oo..o.oXoo.o.oo.ooo",
"oXooooo.ooooooo.oooooooXooXoooooX.oo.ooooo.ooo.oo.oo oooo.oooooooooooooooooooX.ooo.oooX oXX XXooooo XoXoXo oooXooooXXo oXoooX Xooo.o.oo..oooo.ooooooooooooo.o..ooooooooooooooooXooooo.ooo.oo.ooooXo.o.oo.oooooXXXoooooooooXooXXXXX oo.oooooo.oooo.oooooooooooo.ooooo.ooo.ooo.oooooo.ooooooooo.oo.ooo..o.oo.oo.ooooooo.oX..oo.",
"ooooooooooooooooooo.oooooooo.oooooooooXo.oooooooooooo.oooooooooooooXooo.oo.ooo.o...o X X XXXoooXXXoo.XXooo ooXoXXXXooXoXooooooo.o..oo.o.oo..o..o..o.oooooo.ooo.oo..o..oooo.oo..o..oo.ooXooo.oXoooo.o.oooooooooXXXoXXooXoXXXX XXo.ooX.ooooooo..o..o.o.ooooooooooooo.o..oooo..ooo.oooo..Xo.o..ooooooooo.Xoooooo..oooo..oo",
"oooooooooXo.o.o.oooooooooooo.oo.o.ooo.oooooo..o.oo..o.ooooo.ooooooo.oooo.oo.o.oo.o XXXoo X XX X X oXooX XoooX oXooo X XoXooo.oooo.ooo.oo.oo.o.oo.ooo.oo..oo..o.oo.oo.ooo.oo.ooo.oo.ooo.oo.o.ooooooooooooooooo..o.oooXoooXooXoX Xoooooooo.ooo.ooo.o..Xoo.oooo.oo.oooooo.ooooo.ooooo.ooo.oo.o.oo.ooo.o.oo.ooo.oooo.o..o",
"ooooo.oooo.o..o.ooooooooooooooo..oo.o..ooo.o.oo.oooooX..ooo.oo.o.ooooooo..o.oo.o XXoo XX X o oXXooooXoooXXXoXoooXXoXXooXo..oooo.o..oo..oooo.oo.ooooooooo..o..o.ooooo..o.oo.oo.ooo.oooooo.o..ooo.oo.ooo.o.ooooo.ooo.oo.ooooooXooXooXX X..o.oo..oooooo..o.ooo.oooooooooooo.ooo.ooooo.ooo.oo...Xooooo..o.ooo.o.o.oooooooooo.",
"ooooX..ooo.o.oooooooX.oooo.Xooooooo.o.oo..o.oooooo.o..o.oo.oo.ooooo.o.o..o..ooX oo.ooo X XXXXXoXooooXXooXo XoooooXX oooo..o.oo.oo.oo..oooo.ooooo.oo.oo.oo.oo..o..ooooooo.o.oo.oo.oo.ooooooooooo.oo.ooooooo.oooooo.o..oo..XooXooooooX ooooooooooooo.ooXooo.o.oXX.o.o..ooo.oo.oooooo.o.oooo..o.ooo.o.o.Xoooo.o.oooooooo.",
".ooXoooooooooo.o.oooooooooooooooooooooooo.ooo.oo.oooo.oo.o.ooo.oo.oo.oo.o.oo o XXo XX ooXooXX XooooooooXoXXXoooooo o.oo.ooo.ooo.oooooo..ooooooo.oo.o..oo..ooooo.oo.ooooooo..o..o.oooooooooooooo.oooooooooooo..oo.ooooo.oo.ooooooX XXooX o.Xoo..o.oooooooooo.o.Xooooo..o..ooXooo.oo..o.o.oo.oo.oo.oooo.oooooo.ooo.oo.ooo",
"ooooXoooooooo.o.oooXooX.oo.XXooooooooo.oo.o..oo.o.ooooo.oooooo.oooooooooooX X XX oXoooXX oXXoXXoXooXooooXXoXXoXo.oooooo..oooooo.o..ooooo.ooooooooooo..oooooooooooo.oooooo.ooooo.ooo.oo.oooooo.o.oooo..oooooo.oooooo.oooooooo.oooXX XooooX ooooooo.oooooooooo.oooooo.ooooXoooo.o.oooooooo.oooo.oo.oo.ooo.ooo.ooo.oooooo.",
"XooooooooooXooooooooooooooo.oooooo.oooo..ooooo.ooooo.oooooXoo.ooo.oo..o.X ooo.o XX ooo oooXXXXXXXX XXo.XXXXoXooo.ooooooo.o.oo..ooooooooooo..oo.oo.oo..oo.oooo.oooooooo..o.oo.ooo.oo.oo.oo.oo.ooooo.ooooooooo.oo.oo.oo.oooooo.o..ooXX ooooo X..ooooooooooooooooooooo.ooooooooooooooooooo.oo.o..oooXoooooooooo..o.o.ooooo",
"ooooXooooooooooo.Xooooo.oXXoooooooooooo.oo.oo.oooooo.o.ooo.o..o.oo..ooo XoXoXo Xo XooXXooX oXo.XoooooXXXX o Xo.oooooo.o.ooooo.oooooo..ooo.oo.oo.ooo.oooooo..o.oo..oo.oo.oo..ooooooooooooooo.oooooo.oo.ooooo.ooooo.oo.oo.oo..oooo.oooo XXXoooo X XX..oo.oooo.oooooX.. X.ooooo.ooooX.o..oooooo.o.o..oo..oo.oo.oooX..oo.o.oooo",
"o.oo.o.ooo.oooooooooXoX.ooooooooooo.ooo.ooooooooo.o.oo.o..oo.oo.oo.ooo XoXX XXXXoo o Xo XXXoXoX X XXXXXoo.oo.oooooooo.ooooo.oooooooo..ooo.oo.o.oooooo.oo.oooooo.oo.oo.ooo.oo..o.oo..ooooo.oooooo..o.oo.oo.oooooooo.oo.ooo.oooo.oooo oooooXoo Xooooo.o..oo oooooooooooo.ooo.ooooooooo.oo.oooo.ooooo.oXoooooooo.o..ooo.o",
"ooooooooXooooooooo.ooooooooo.o.o.oXo.oooooooo.oooooooooo.ooo..oo..ooX X.o.ooo oX ooXoXooXo XXo XXXoX X o .oooooo.oo.oo.oo.ooooo.oooooo.ooooooo.oooooo.oo.oooooo.o.oo.o..oo.oo.o.oo.oo.oo..ooooooo.oooo.oo.ooo.oo.ooooo.o..oo..oo.oo..XX Xooooo XooooooXooooooXo.o..oooo.oooo.o.Xooooooo.o.o.oo.oooo.oo.ooooo.oo..o.oo.",
"ooooooooXoooooooooooo..oooo.oooo.oooo..o.o.oo.oooo..o.oooooooooooo oo..oo XXoXXoXX Xooo XXXXoXXXXXXoo oooooooooo.ooooooooooooooooo.oo.o.o.o..oooo..oo.ooooo.o..oo..o..o..ooo.oo.o..o.o.ooo.oo.oooo.oo..o..o.ooooo.oo.oo.o.ooo.oo.ooooX XoooX X XoooooooXoo.oo.oooooooooooooo.oooooooo..oo.oo.ooooo.o.Xooo.ooooo.ooooo.",
"oooooooo.o.Xo.oo.oooX..ooo.oooooo.ooooo.ooo.oo..oooooooo.oo.ooo.XX Xoooo.oX ooXoX Xo X XXX XXXoooXXoXXX ooo.oo.o.ooo.oooX..ooooo.ooooo.o..oooooooo.oo.oo..oo..o.oo.oo.ooo.oooooo.ooooo.o..oo.oo.oooo.ooooo.o..ooooo.oo..oo.oo.ooo.oo.ooo.X XoooXX oooooooo.oooXoXoXoo.ooooooXooooo.ooo.oo..oo.oooo.oooXoooooooooo.oo.o",
"oooooooo.o.ooooo.oooooooooooooooo.ooooo..oo..ooooooooXooo.oo.ooX Xo o X XX XXXXXXXoo oXX oo X oX Xo.oooooo.o.o.oooooooo..oooo.ooooo.oo.oo.oo.ooo..oo.o..o.oo.oooo.oooooooo.oo.ooo.oo..oo.o..oo..o.oo.oo.oo.ooo.ooooo..oo.o.ooo..oo..o.. XXX ooooX o.ooooXoo.oo.oo.oo.ooooooooo.o.oooooo.oo..ooo.oooooo.oo.oooX..oo.oo",
"ooooooooXoo.ooooooooooo.oo.oooo.oooo.oooooooooooooo.oooooooooo o oo X Xoo oX X XXX X X oXoXX oXXoooooooooooooo.oooo.ooooo.ooo.ooo.ooooo..oo.oo.oo..o..o..ooooo.oooooo.oo.oo..o.oo.oo.oo..oo.o..oo.ooo.oo.oo..ooo.oo..ooooo.o.oo.ooo.oo..oX ooXX oooooooooooooooooX..oooooooo.o..oo.ooo.ooooo.oo.oo.oo.oooooo.ooo.",
"X.ooX.ooX..XooXooo.ooooXooooooooooooooooooXoooXooooooooo.ooo XX X X XooXXXX o XX XX X XXXX oooooo.oooo.oo.oo.oo.o..ooooooo.oo.oo..ooo.o.oo.oo.oo.ooooooo.oooo.o.oo.oooooo.oo..oo.o..oo..oo.oo.oo.ooo..o..o..oo..ooo.oo.oo..o...o.oo.oX X oooXo o.ooooXXoooooo.oooooooo.ooooo.ooooo.oooo.o...o.oooooooooooo.oo.",
"ooX.ooooX.ooo.ooooooooooooooooooooooo.o..ooXooooooooooooo. oooo.oooo XX XXXooX XX XXoXXXXo XXXoXX oooooooooooo.oo.o..oooooo..o.oooo..ooo..oooooo.o.ooooo..oo.o..ooooo.oo.ooooo..oo.o..oooo..oo.oo..o..ooooo.ooooooo.oooooo.oooo.oo..oo.oo..ooX oooXoX XoX.o..ooXooXooXXXooooXoooooo.oo.oo.ooo.ooo.ooo.ooX..oooo.ooo.",
"oooooooooooooooooo.oo..oooo.ooo..oooooX..ooooooooo..oooooX X..ooooooX XX Xooo XXXXooX XXXX ooXXXX X oXoXooooooo.o.oooooooooooooo.oooo.oo.o.oooo..oo.oo.ooooooo.oo.oo.oo..oooooooo.ooo.oo.oo.oooooooooo.oo.oo.oo.ooo.o...o..ooooooo.oo.oo..oo XX XoXoo XoXooXoooooXoXo.oooooooooo.o.oooooooooo.ooo.oo.o.ooo.ooo..Xoo",
"ooXoooXoXoooooX.o.ooooooX.o.ooooooooX.o.oooooo.ooooo.ooo o..o..oooX Xoo XXXX XXX X X ooXooX X X XXXXoooo.o..oooooo.o.o..o.ooo.oo.oooo..oo..ooooo.oo.o..oo.ooooooo.oooo.o.oo.oo.oo..oo.oo.oo.oo.oo.oo..o..oo..oooooo..oo.oo..oo..oo oooooX ooooXooX.ooooooooo.oo.oXoXooooo.oooooo.oooo..o.o.ooo.oooo.o",
"ooooooo.ooooooXo.ooo.oo.o..oooX.o.o.ooooX.oooo.ooooo.oX X.oXo.oXoo Xoo XX XXo oXoXXX oXXXoXXX X oXooooooooooooo.oo.ooooooooo.ooooooooo.o.oo.oo.ooooo.oo.oo.ooooooo.oo.oo.oo.ooooo..oooo..o..o..oo.o..oooo.ooooooo.ooooooo.oooXXXX X XXoXXX ooooooooooooooo.o.oooo.ooo..oo.ooo oooooooo.ooo...o.o.ooo",
"oo ooooooooooXoXoooooooooo.oooXoooooooooooooo.oo.oooo .oooooooXX oXooX XXXoXX XXoXXoooX X X XX X XX XX XXXoo.ooooooooooooooo.ooo.o..ooooo.oo.ooo.ooo.oo.oo.oo.oo..oooooo..oo.oo.oo..oo..o..o..oo..o.oo..oo..o..o..oo..o...o..oo.o X X XoooX ooooo.ooooooooooooooooo.oooo.oooooooo.oo.oo.ooo.oo.o..oo.",
"ooXXooX.oXXooooooooooooo.XXXooooooooo.ooXo.ooo.ooo.o Xoo. XX oo XXXXX XXXXooXX XXoXXX X X XX X XXX X XXoooooooo..o.oo.oo..oo.oo.oXoo.oo.oooooo.oo.oo..oo.oo.oo..oo.oo.oo.oo.oo..oo..o.oo..oo..ooooo.oo.oooooooo..oo.o.ooo.ooX XXX XoXXoo Xooooooooooooo.oooo..o..o.ooo.oo.oooooooooo.ooo.oo.Xooo.",
"X.oo.oooooXXoXoooooo.XooooX.oooooo.ooo.ooooo.ooooooX X X XXX XXX oooXXX o ooX X X XX X X X X Xoooooooooo.oo.oooo.oo.ooooooo.oo.o.oo.oo.oo..o..oo.oo.ooooooooo.o..oo..oo..oo.o..oo..o..oo.oo..oo.oo.ooo.oooooooooXX X oo oooX ooo.XXoXooo.XooXoooo.oo.oo..oooooooooooo.ooooo..ooooooo",
".ooXXooooo.o.ooo.oo.o..o.oooo.ooooooooo.oooooooooo X X XoooXXX X XXXXXXX oXX X XX XXo X XX X XXX XoooXX XXoooooooo.oo.oo..oo.oo.ooooo.oo..oo.oo.ooo.oooo..o..o..o.oo..oo.oo.oo..ooo.oo.oo.ooo.oo.o.o.o.o.ooo.oo..oo..ooo.ooXXX Xo XoXo XooXooooXoo.ooooooooo.oo.o.oooooo.ooo.ooooooo.Xoo.oo.oo",
" ooooooooo.oooooo.oooo.o.XXoooX.oooooooo.ooo.oo.oX X X o oX X X XXXo XX XX XX XX X XXXoX oXooXX X XXooX XXXo.oo.o..oo.o..oo..o.oo.oo.oo.oooooo.ooo.oo.oooooo.oo..oo.oo.oo..oo.o..oo.oo.oo..oo..oo.oooo.o.o.oooo.ooo.o.XX oXXX Xo XoX oooooooooooo.o.ooooXoo..oo.o..oo.ooooo.oooo.Xoooo.o.o",
"oooo.oooooooXXooooooo.oo.oooooXoXoXooXXooooo.oo.X XX XX Xo XX X X XXooX XX oXXXXXoo XXoooX oo XX Xoo..o.oo..ooooo.ooo.oooo..oo.oo.oo.oo.oo..oooooo.o..oo..o..o..oo.ooo.oooooo.oo..oo..oo..oo.ooo.ooo.oo.o.oooXX oo XX XoooX ooooooXooooooo.oooooooooo.oooX.oo.oooooooooooo..o..",
"ooX.o.oooXoXXoooooo..Xoo.oooooooooooo oooXooooX XXX oX oooo XXXoX XX XXo Xo XX XXXX oX XX XXX X XXo o oXXooXXXooo..o.oo.o..ooooo.oooooo.oo.oo..oo.o..oo..oooo..oo.oooo.oooo..oo.o..oo..oo.oo..oo..o..oo.ooooooooooo.oooo X XXXoXX X XoX X oooXoooXoooo.ooooooooooooo..oooooooo.ooooooooo.oooo",
"Xo.X oooooooXooooooooooooooooXooooXoooooo.o..oX Xo.X o X ooXXX X X X X XX XX XX XX X Xoo oXooo X Xooooooooooo.oo.ooooooo.oo.oo.oo.ooo.oo.o..oo.oo.ooo.o.oo.o.oo.ooo.oo..oo.ooo.oo.oo..oo...o..o..oo..ooooX XXoX X XX ooXX XoXooXoo.oooooooooo.oo.oooooo.ooooo.oXo.oooooo.ooo",
"XXXoooXXXooooo.ooooooXooooXooXoooooooo.Xooo.o X ooooooX XoX XXXXX Xooo XX XX XX X X X X X X oooo XX XoXXXX XXXX X Xooooooooooo..ooooo.ooooo.oo..oo.ooo.oooo..o..oo.oooooooo.oo..oo..oo.oo..o..oo.oooooo.o.o.o.ooooooooooXooooX XXXX X XXXooooXo.ooo.ooooooooo.ooo.ooo.oooooooooo.o.oo.oo.o.oooo",
"ooXoooXooXXoXoooooo.oooooXo.o..oooo ooooooooX X..ooo. o. X X X X XX XX XXX XX X X XX Xoo oooXo XX XXXXXXX oooooo.oo.oo.oo.oo.oo.oo..oo..o..o..oo..oo.oooooo.oo.ooo.o..oo..oo..o.oo..oo..ooo.ooo.oo..oo..o...ooXXX XXXXX XX X XooX XXooooo.o.oooooooo.oo.o.oooo..oo.oo.o.oXooooooooo",
"ooooooooooo oooooooooooooooooooooXX..ooooo. Xo..oooo..o .o XX X XX X X oX XX X oooXX o.ooXXoXX XX XoXXXXooXXXoooo.ooooo.oo.oo.oo.oooooo.oo..o..oo.oo..oo.o..oo..o..oo..o..oo.oooXXoo.oo.oo..ooo.oooooo.oo.o.ooX XXXXXXo Xo XX ooo ooooooooooooooooooooo.ooooooXX.ooooo..oooooo.o.",
"ooXoooXoooooXoooooooo.oo.o.oooXoooooooooooX Xo.ooooooooo XoX X X XXXX XXX X X XX X oXooo..oX ooX XXo XXXXooooX oooo.oooo.o..oooo..oo.ooooo..oo.ooo.oo.oo..oo.oooo.o.o.oo.oo.oo.o o..oo..oo.ooo.oo..oo..o..ooXXooo XXXXXX X XoooXXoooooXX.ooooooooooooooooooooooooooooooooooo.oo",
"oo.XoXXoooooXoXooXooooX.oo.ooooooXoXoooooX o.oooooooX o.X XoXX XXXX XXX X o.o..oooX XoX XX XXXX XXXXXoXXXXXXoooooo.oo.oo.oo..o.oo..o..oo.ooooooo.oo..oo.ooo.oooooo.o.o.oooooXo..o...o..oo..oo.oo..oo..ooooXXo ooXXX X X X XXoX Xo.ooXooooo.ooooooo.oo.oooooooooooooooXooooooo",
"ooXoXoooooooo oXooooooooooooo..Xoooo.o.oo XooooooX o.X oo o XX X XX XXooooooo.X o XoXX XXoX XXXo X XXX oooooo.oo.oooooo..ooooooo.oo..ooooo.o.oo.oooooo.ooo.ooo.ooooooo.oo.o.o.o.ooo.o.o.oo..oo.o.o.oooooXoooXoXX oXXX ooXXXooooXooX ..Xooo.ooooX.o..Xoo.oo.oooooooooooo",
".ooooXoooooooXoooXXoXooooo.o.o.ooooo ooX o.oo.. oo XoX X XX XXX XX XX XX X X XX..ooo.o..o XXoXoXo XX XXX XXoX Xooo.oooooo.oo.ooooo..ooooo.oo..oo.o..oo..oo..oo..oo..o..ooo..oo..oo.o.o.ooo.ooo.oooo..oooooXXXXXoXoXoXX XoXoXXXX XXooX .ooooo.oo.oooooo.oooo.oXoooo.ooo.oooooooooo",
"o.ooXoo.oooooXooo.ooo.ooXoXoXXooooooooo .oo.oX Xo XXX .o XX X X XX XX XX XX XXXXooooooXX X ooXX oo XXoXXXoXoX X Xoooooooooooo.ooo..o.oo..oo.o.oooooooooo.oo..oo..oo..oo..oo..oooXo..oo..oo.o.o.ooo.ooo.oooo .oooXXoXooooooXo X XXoo ooXooooooooooooooooXoo.oo..o..ooo.ooo.ooo.o",
"ooooooooXoX.oooooooooooXoXooXooooXXooo ooooo oo Xoo oXX X XX X XX XX X XXX Xo X X XXXXXXXXX XXX X XXXX X X o..oooo..oooo..o..ooo.o.ooo.ooooooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..Xo..oo...oo..oo..oo.oo..oooooooXXoXooooX o XX o. ooo.o.ooo.o.ooo.ooooooo..o.ooo.oooo.oo.ooo",
"o.ooXXXXXoo.ooXXoooXoooooooXXo ooXooo o.oX Xoo X.oX oo XXooXX X XXX Xo XXoXXooXXX X oooXXoo X X XoXo.oooooo.ooooo.oooooooooo.oo..oo..oo..oo..oo..o...o...o...o.oXo.ooo..oo..oo.oo..o...o.ooo ooXXooXoXXoX o XXooX Xo.oooXooooooXooooXooooo.o.oo.oo.ooooooXoo",
"oo.o.oXXoooooXXooooooooooXoXXXoooooXo Xo.X XooXXo.oX XoX XX X oo.o.oo X XX XXoo X XoX XXo Xoo oXXXXXXXoXXXX X oXooXo.oo.o..oo.oooooo.oo..oo..oo.o.o.o.o.o.o.o.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo..ooo..oo..oo..oo..o.ooooooooooooooooooXoXXXXXoXXooXoooXoXo..oooooXoo.o..ooo.oooo..oo.ooo..X",
"oXoXooooXooo ooooooooooooooooooXoo.XX o.o ooooXo.o o. oXXXXXooo.o.ooo.oo..o..o..XX XooooooXXXX X X XooXX oooX XX X XXoXoXoXXXo XooXXXX oX X Xooooo.oo..o..o..oo..oo..o..o...o...o...o..oo..oo..oo.o.o.o.oo..oo..oo..oo..oo.ooooooooooooooooXooo.XXoXXX XXXoooXooooooooooooo.oooooooooo.oo.Xoooooo.o.o",
"ooXoXoooooX.oXXoooooooooooXoooo XooX o o ..X X o.ooXoooooo.ooooXoXXX XX X XXXo Xoo XXXXooo.oooXXX oX XX XXX o oXoooX XXX oXXXXX XooXoX XoXoo ooXooo.oo..o..oo..oo..o..oo..o...o...o..oo..oo..oo..oo..oo..oooo..ooo..o...o...ooooooooooooooooo ooXoX o Xo oXXoXXo.ooooooXoo.ooooooo.XoXooooooooooooo..o",
"XoXoooooooooooooooXo.o.oooXoooooo.o XXXoo.oX oo oo.oXXoXoo XXX XoXoooXX.ooXX X X Xo X XXo ooXXXoXoooooXXooXoXooX XXXoXXXXo Xo.oooo.ooo..oo.oooooooooooooooooooooooooooooo.ooo.ooo.ooo.oooooXX..oo..oo..oo.oo.ooooXoooooXoooo.XoXXoXX oXoooXXooo.oooXoooooo.XoXooXooooooooo.ooooooo",
"XoooXoooo.ooooXoooooXoooooXooo.oo.o ooXX oo.oXX XoX oo ooXoooXo.oXX XX XXXXo XooXoXXooXo XooXXo oo XXXoXXX XXo..oo.oo.oo..oo..o..o...o...o..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.ooo.ooXo..oo.oo.oo.ooooooooXXXoXooooXooXooX XXXXXXo oX.oooo.XXoooooooXXooooooo.ooo..o.oo.oo",
"ooooooooooooooXooooooooooooo.Xoooo Xo.o X..ooX XoX oX XoooooooXX XXX X XoXXXXXXooX oX XX XoooXXoooooo.oo..ooo...o..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo...oooo..oo..oo.ooooooooooooooooooX.oXoooooo oXoXXoo.ooo.oo.ooooXooXooooooooooo..oooooo",
"ooooooooooooooooooXooooooooooooo. XoX oo.oX Xoo ooX XoX oXoXoooo XXXXX X XXXXXX oX X ooXooXo X X ooo.ooo.oooo..oo..o...o...o...o...o...o..oo..oo..oo..oo.oo...ooXo..oo..oo..oooooooo.o.oooooooo.XXoXoooX ooo Xooo..o.oooX..oooooo.oooooXoo.Xo.oo.o",
"ooXooooooo.oooooooooX.ooooooXo..o oo X..oX XooX ooXX XX .oX ooX oXo.ooX X XoXoo X XXXX ooXXoXXX ooXooXXoXX XX o.oo.oo.oo..oo..o...o...o...o..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..ooo..oo...oo..oo..o.ooooooo.ooooooooooXXX X ooXXoXooooooooooXXoooooooooo.o..o.Xoooo",
"XooXoXoXooooX.oooooooXXooXXooooo X o..oX X.. oo .ooo Xooo .ooX oooo XXooooXXXX X XoXoXXXX.o XooXo XXXooooooXo.o.oo.o.ooo.ooo.oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oooo..o.oooooooooo.ooo..XoXoooXoX XoXXooo.ooo.o.ooooo.oXoX.ooooooo.oo.ooo",
"oXoooooooooooooooXo.ooooXoo.oo. Xo..oX ooXXo XXX ooX.o Xoo o. oo.o Xo ooo.o ooooXX XoXoXXoXXoXo Xoo X ooXXooXXooooo.oo.ooo.oo..o..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.oooooooXoooo.oooooooooooooXoooXoo Xooooo.oooo.XoooooXoo.ooooo.ooooooooooo",
"XXXXoXoooo.ooXoo oooooXo. ooo.o Xo..oX ..XXo.X XoX XXXo o.XooX o.. Xoo Xo.ooXoXo.o..o XooooXX XXX XoXoXXXoo X XoXoXX.oXooo oX oo.oooo.o.o.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.o.o..oo..oo..oo..ooo.ooo.o.oo.oo.oooooooooooooooo.ooXXoooo oo X oooXXoooXooooXoXooooooooo.Xooo.ooo.o.oo",
".ooooooXXooooo.XoXoo.oo..oo..oX o..oX Xo.oXX..Xo oooXXo XooXXooXX.o.. ooo oXX .o.o oX oooooo .o XXXooXX XXXoXoXoooo XX XX ..ooX oooX oX..oo.oo.ooo.ooo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.ooo.ooo..oo..oo.o.o.oo.oooo.o..oooooooo.ooooo.ooX o.. o. ooo.ooooooXooooo.oooXooo.oo.oo.oo",
"oooooXooooooooXooooo.ooooooooX o.oX o.X Xo.ooo X.o oXooooXX.oXo.oooX ..X Xo X..X oo oooX oo Xooo XoXooX XXoXX XXX .o o oXXoXXoo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..ooo..oo...o..oo.oooooo.o.o.oooo.ooooooooooXoo o.. X XoX oo.oo.oooXooooooooooXX..o.o.ooXXo",
"oXXooooXoooo.oooXooooooooooo. o.o X.. o.oXX Xo.o X o.o XoXo.oo.oXo.o Xoo Xo..o ooXoooX .. X o.. XooooX XXXX XXo .. oXoXoXo oooooo.oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo...oo..oo..oo.o.oooXXo.ooo.ooooooooXooo.ooo o..o oX X Xoooooooooooo.ooXoooooooXoo.oXoo",
"oooX oXXXo.XooooooXoXoo.ooo.oo ooXX o.oX .ooo ..o ooXX.. o.X o.o.XXo.oX o. oooo.o Xo oooo o..o Xooo XoooX X XXXXXX X.. ooXo oo XXXX..o..o...o...o...o...o...o...o...o...o...o..oo..ooo..oo..oo..o.ooooo. oooooXoo.ooooo.ooooXXo oo..oX X XooX..oooooooo.oooo.oooooooooooXoX.",
"oooooXXo o.oo oXoooXXooooo. X X X..ooo.oXoXo..o XX o.oX X.oXooo.o .. oX ooooXXo. XooX ..o oo.oX XX Xo Xoo X ooXooo oX X oo.ooooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo...oo..o..ooo..ooooooo.oooXooooooo.o.oooXooXXoXo..o XoXXooooooooXooooooooooo.oooooooooo",
"oo XX ooXoooXoooXooXooXooo. X Xo.oXXo.ooo o.o oX o.oXo.XXo.oo.o o.. XoX XXoooX ooXooooX X..oo oooX o.o o X Xo oo X Xoooo.oooX X oooo.oo..o...o...o...o...o...o...o...o...o...o...oo.oo.oooooo.oooo.ooooooXo.o.ooooo.ooooo X Xo..oX X oXXooo ooooooooo.ooooo.oooooo.ooo",
"oXoXoXoooooXooooXoooooXXXoo o ooo..ooooooXoo o.X oo ..XXo.o ..o.o XooX oo ooXooo ooo.ooX oooXX oo.oX oooX oXoX XX X oX o. oo Xo oooXooXo X XXX oo.oo.oo.ooo.ooo.ooo.oo..oo..oo..oo..oo.oo..oo..oo.oo..oooooooo.o..oXooooooo.o.oooooXoooo X oXo..oX oXooooo.XooooooXoooooo.oo.oX.oooo",
"ooXoXo XX XXooooo.oooXooXoo o XoooooXXooooo o.o oo X.o .. oo.o. o.o o. oo..oo ooXo.oo o.oXX Xoo.X o.X XoXoo X o.X Xo XX o. Xoo X oX ooXoX X XX ooo Xoo..o...o...o...o...o...o..oo.ooo.oo..oo..oooooooXoXoXoXoXooo.ooooX.oo.o.oooo.oooooXoX XooX ...o XXXooXXooooooooooooooooooo ooooooooo",
"oXXXXoXoX XoXoXoooooooooooX XX oo..ooX..oooXXooX XoXoooXXo.oo.oo.oXXo. oo ooo.oX oo .ooo o..o oX.oX .oX Xo ooX o. oX Xo.o X o. XX oo ooXXo.XXoXX oo oXX oo..oo.oo.ooo.ooo.o.oo..oo.oooooo.o.oXXoXX XXXXoXXooooo XXo.oooo.oXo.ooooooooooXooXXXoo ooooo..o XXXoXooooooooooooo.oo.ooo.Xo.oooo",
"XXooo XoXooooooooo.o.ooo. XXoo o.oooo.oooo o.X o.XX..X o.o ..oooX o.. XX oooooX oo oooX o.o oo.oX o.o Xooooo ooX XoX XoXXXXXoo XX oo .ooo oX XXX XoXXoo.ooo.oo.o.oooooooo.oo..ooooXoooX Xoo XooXXX oXXooXoXXooooo.o.. ooo.o.oooo.oXoo X..o ooXoo... XXX oooooXXoXoo. ooooooooooooo..o",
"oXooooXoXoooXooooooooooooXXX oX XX.oX..oXo. XooX oooo..X o.XX.o.oooXooX XXX XoooXo ooXo.oo ooo oooX ooXX ooo.Xo o. Xo oo .ooo ooo oX .o Xooo X X..XXXXX XooXooXXXo.oooooo.oo.oo.oo.ooooXX XX X XX Xo X XX XXXoX XXoXXX.oo.ooXXoo..Xoooooo.ooo..oooXXXoXo..oX XXoXo.oo.oX oooooooo.oooo.oooo.oo",
"ooXo. ooXooXoooXo.ooooooo X oX XoXo..XX.oXo.o Xooo... oo o.ooX o X oX ooXX Xoo XX Xo ooXX XooX ooo.XXX .. Xo oXooXoXXoo. ooX oo X XXX oo X X X Xoo oooXo..oo.ooo.oo.oooX X ooooXXXXoXXXo o X Xo.oooooXooo.oooo.oo..o.oooooooooXo..oooXXooXX..oX oooXoXXoooo.ooooooo.oooooo.ooooo",
" oooX.ooXoooooooooo.ooXoX XX.o Xo...ooooXo.oX Xoo..oXoXoX X oo X X XX X XX oXXXXXXoX XX XooooXX X.o oo Xo o.ooXXo.o ooX .o Xo XXXX oXXX oX.ooXooXXo.oo.ooooo Xoo XXoo o XoXXXoX X oooooo.ooooXoXXXo.oo.ooooooooooooooooX o..o. oooo ...o X XooXooXoooo.oXooo.o.oXooo.oooooo",
"oXXXXooooooooooooooXoXoo oo Xoo.oXo. Xo XoXX XXX X oo X X X X X X Xo ooXX.o Xo o.ooXo.ooX o.X .o XX o X XX XXXX oo..XXoooo XXo XXXXXooXo o o XXX XX oXXooooooooooooooXoooXXoXo.oooo.oooooooo.o.ooXoX...oXXXXXoo... XXXXoXooooooooooooo.oooooo.oo.Xoo",
"XooooooXoooXoooXooooo.oXX XX.oX oo.oXo.XoXXX X X XX XXXX oX XoXoo o o.oX o. .oXo.o o oXooo XXoooooXXoX XX Xo XXXXX XXXXX XX X X XoooXo.ooo.ooooo o.X XXooooXX..oo..oXoooooooooooooX..oo.oooooo... oo ooooo.oo.ooX.oooooooooo.XoXX.",
" oooo.oooXooooX.ooX.oooX XXXXXXoX XooXXXXX o X X XXo.oo o.X .o o.oXXXX o X Xo Xoo o...oooooXooooooooooXX oX XX.oXoooo.ooo.oXooooX X..oooo.o XoXooooooo.ooo ..oooooooooooX...ooo ooooo..o X Xooooo.oooooo.oXoX..ooo.ooo",
" oooooXooooXooooooooooooo oXoooX XX oX oX XXX o.oXoX o.oX o.Xo X XX oX ooo.ooXooo XoXoXoooooX Xoo XXo.o.ooooXooooX ...o.ooooooo.oo XoX.ooooo.ooo.oo.oooo.ooo.ooXo.oo.o XXXoX..X X ooooooooooo.oooo.o.oooooo.oo.",
"ooooXooooooooooooooooooooooXoooo. Xo XXX ooXoX oX o. oo oXX XXXX o.Xoo. Xoo XoXooooooooXoXX X.oXoo.ooo..ooo...o.oo.ooX XooX XoooooXooooo.. X.oooXooooooooo.oooXooooooX XX XXoooooXoooooo.oo.oXXooooo.oo.",
"oooooooooooooooo.ooooooo.X ooXoo.X Xo XooooXXooX X o.Xo X X ooo oooo..oooo XooooXoXoooooXXXX X.oo...o.o.o.ooo.oXoX oo.oooooX oX.oooXo.oooooooooooooooooXXXo..o.oXoo XX X XoXo.ooooo.o.oooooXooooo.oooo",
"XoXooo.ooooooooo.o.ooo o.ooooXoooo ooo Xooo X XXX XoXXoXXX XX X X XX X ooo..ooo. XXXX oXoXoXoXooXX ooXo..oo XoXo Xo..ooo...ooo.oo Xo oXXXoo.ooo.o .oo.oo.oooooXX....X oooXXXX XXooooooo.o.oo.oo.oooX..oo.oo",
"oooooo.XooooXooo.oooooXoooooXoX.o.o ooo XXXX X oo oXX X oXX..ooo. XXX oXooooooooooo ..X XXoo o..ooo...o.o.o.ooX.ooX ooXoooooooooo.oo.o.oooX..oooo...oXXoXXXXooooXXX XoXooooooooooooooooo.oo..ooo",
"ooooXooXooooX.oo.oXooXXoooooooooo.o XX X XXXXXoX X Xooo..oooo oXoXXoooooXooX oX X.ooo..ooXo..ooo...o.oo..ooo.oooXoooooo oooo.o.oo.o.ooooXoXooXoX XoXXoXooX XXX X ooooooXo.o.o..Xoooooooo.ooo",
"oooooooooXooooooXoo.ooXoX..XoXooooooX X XX X ooo.o X XXXXX oo.o..oXoo X oXoooooooooo .o.o...oXo..oooo..oooo.o.oooooo XooooXXXoooooooXooooooooooooXXoXoooXXoooXoX XXo XoooooXoX.oooo.ooooooooo.o",
"oo.ooXXooooXooooXooooooooXo.ooo.ooX.. XX X XooX X X o. o.o XX .ooooooXXXoXoX..ooo. XoooXooo.ooooXX o.o.o...oo..oooo..oooXo..ooXoo. oooXXoXX.o.ooooooooo.ooooooooooooXoooXXoX XX oo.ooooooooo.oo.oo.oooooo",
"XoooooooooooX.ooXoXooo oooooo.o..oooo.o oX ooXXXoo ooXX X oooooX.oo..oo. XXo oXooXoo oX X o.ooo..ooo...ooo..ooooo..ooooooX XoXoooXoooooooo oooo.ooooooooXoo ooXXooX XX XX X.oXooooooooooooooo.oooooo",
"oooXoXo.o.oooooooooo.X Xoo.o.ooooooooooX oo XXXX oo.oooooooooXXXoXX oXXoXXXX.oooo.XoX XXXXooXXooXXooXXX Xoooooooooo..ooX...ooXX..ooXooooXX ooXoXXoo.ooo.ooooooo.ooooooooooXoXooXXXXooXX oooooo.ooXo.ooooooooo.ooo.",
"oXoooooXoooo.ooXooo..oo Xooooooooooooooo X oooooooo.oo.o..o.o o.o XX o ooo XXooo.ooXoo X XoXooXoXooooooo Xooooooooo..oo.o..oooXXXXoo ooo.o Xoooooooo.o.oooo.o.oooo.oo.o.Xo oXoX ooooXo XXo .ooooooooX.oo.ooooooooooo",
"o o oo.oXooXoo.oooo..oooXooo..o..oooo..XX Xo XXoXo oooooooooo.o...ooo.o XXoXXXXX Xo.. XoX XXooXoXXooXX ooooo..oooo.ooXooooooX...ooooo.o oXooXXoo..oo.ooXX.oooooooooooooo.oooooooXX XXXo ooooooooooo.ooooooooo.ooX",
"o XXooXoooo.XoooooooXoooX oooooo..ooo. XX XX XoX XX X ooooooo.Xoooooo.oo.oXX.oX X oXXX X o.Xo.o oo oXXooXoXXo XoooXooXo X..ooo...o.o...o.o.ooo XXoXooXX..o.oooX.oooooo.o.ooXooooXooXXXoXo X oooooX.oo.oooooo.oo.ooooo",
"XoXoXoXooXoooXoooooo. oooooXo.oo.ooo.oooX XX XX X o oXXXoXooX X X XooooooXo oX XXX XXoXoooooooooo.oo.oo..oXo.X X oo XoXX X X XoX.o oX oXooXXoo .ooooo.. o..oooo...ooo..oo.ooo. XXoooXoXo.oo.ooXoooooo.ooXoooooooXoX oXoooXX X XXoXoXX.ooooooooo.oXoooooo",
"oXoXXooXXooXooooooooo oooo.ooooooo.oo..oX X oX Xo X oo X XoX.oXoo.XXXXXX X XXoooooooo.o..o.oo.oo.o.XooXoXoXo.o.oooX.oooooo. oXoXooo.ooX oXoX ooo.o.o.XX..oooo...o.o...o.ooo.o oooXoooo.oo.o.oXooo.o.o.ooooooooooXXoooXooo XX oooooooXooooooooo.o..ooo",
"oooooooooXooooo.o.oooooooooo.o.oX..oo.. XX XX XX o XXXXXoXo..XX.o X XooooooooXoo.o oo oooooooooooo.ooo.ooooooooo.ooXo.oooooo.o.oooo.XXXooXooXXooo. oX o..o...ooX...ooo...o.oo..oo.ooooX XoooXoXo.oo.o.oooooooooooooooooooXooooXoo o XXXoooXXoXooXoooooooooooooo",
"X oXo oooo.oXoooo.XoXoXoooo.oooo..oo.oX X XoX oXXo Xoo Xoo ooXooXXoX oo ooo.oo.oo..oo..o.ooooooXoooo.o ooo.oo.ooooooooo oXXooXoooooooXo oo..o... o..oooo...o.o...o..o..o XooXXooooooooooXoooXoo.ooooooooooXoooXXXX o.ooXXooooooooooooXXoo.oo",
"o XXXoXXooo.oooooXooo ooooooo.o..ooooo. X X X oo oo oo .o Xo.. XX oo oX o Xoooooooooooooo Xo..ooooo.Xoo X XoXXXoo..ooo.X XooXoXoXXoXo.ooo o.o.ooo.o ...ooX...oooo..ooo.Xo.o ooooXooX..oooo XoXooooo.Xo.ooXooXoXXXXX X XoXoooooooooooX.oooXooXo",
"o oXXoX.oXoooXooo.o.oXoXoo.oooo..oo..ooXoXX X XX X XoXX XXXoooXoo XXX X XXo.ooXooo.oX XoX XoooX X Xo oXXo.o..ooo. Xo ooXoXooooXoXX o.o.o.o.oX...o.o..ooooo..oo..o..o XXoooooXoo.ooooooooo oooXoooXXoXoXXooooooXXXX XooooXooXooooXooooooXoooo",
"X ooXXXooooXooXoooo.o Xooooooo.ooooo.ooXX XX o.o X X oooXooXXoX XX ooXX o.oooX.oXXooX XXX X XoX ooo.oXX X oo o.o..oo oo oXooXoooooXoooo Xoooooooooo..ooo..ooooX..oo..oo.o oXoo ooooXoX XX XXoo.o.ooooo.ooooooXX X oooooo.oooooooo.oo.ooooo",
" oXo ooooooooooXooooX ooXoo.ooooo.o.o. X o.Xo X X XXXX X o XoXooXXX Xo ooo.ooX o ooXXo. XX X ooX XX Xo.oo o X.oo..oooXX XXXooXooXoXoXoX ooo..oo.oo.oooo..o.ooXooX o.oX.. oooooXXoXXXXX XXX XooooooooXXo oo XX oX XoXooooXoooooooooooo.o..o",
"XooXoXoooXoooo.ooXoXoXXooooooXoo.oo.oooX X XX XooooX XX oX XXX X oXooXoX Xooo.oooo.ooooo.Xo XX XoX ooo.oo Xo o X.oo.ooXooX XXXooooXoXoooXX XooooooooXo..ooooooXXX oXoXo.oo.oX oooooo X..oooX X X ooooooooooXX ooX X X o.ooooXooooooo..oooo.o.oo",
"ooXXXooXoooooooooooooXXXoooo.oo.oo.ooooXoXX oo.o.o XXX oX XX oXX Xo XoX X oo.ooXooooo.o..oo o. XoXo.oo oXX oo X ..o..ooooo Xooo.oooooXooXX Xoo..ooooooXoXoooo XXooo oo..ooo ooXoXXo.oo.oXXXoX ..ooooooooooXoX oXX oXX oooooXXoooo.oooooo.ooo.o",
"XooooooooooooXoooooooXoXoooooooo.oo.o..XXXX oo oooX oX oooXooooX XX XX XoXXXXXoXoXoXXXX o.oX oo..o.oX oXX oooo.oX .o XXoooXoXooXo XX oo.ooo XX ooooXXo oooooooo.. XoXooooo.oooo XX o oooXoooo Xoooo oX oX ooooooooooooo.ooo.ooooo",
"oXooooXoXXoooooooooooXoXXooo.oo.o..o.oooX oo o.oo X XX XoX ooXX X oX X XX XX Xo XX o.ooo.oooo..X XX Xoo oXooo.ooX .o oXoXoXXo.ooX X oooooooo..oo...oooooXo. oX oo XXooXo oXoo.oooooXoX o.XoooooXoXoXoXooX X XoooooXooooooooo.ooooo.oX",
"XXoooXXooooooooo oo.oXXXoo.oooooo..o.oooooX X X oX o.oo X X Xo X XXXX XXXXX XoXXoX XX XoX o.o.oo.ooo.o XXo X Xo..o.ooX XXXoo. XX oooX XoXoXoo.o...o..ooXX XoXoXX Xoooo ooooooooo XoXoXo o.ooooooXooooooooXXX X oo.ooooooooo.ooooo.oooo",
" oXoooXoooXXoXo .oo.ooooXXooooooooooo.oooo oX XoXo X XXoXX Xo XXXXXX o.ooXooXo.X oo ..ooo.o.oooo X XoooX XoXXo.o.oo.oooXXX oo oo oXXooo..XooooooXoX XXooXX XXXXXXoXoXooo.oooo X oooooX o.XoooXooXooooXooXX X X oooooXooooooo.oooooooo.o.",
"oXoooooXX.oooooo.oooooooooooooooo.o...ooooo oo XXX X X X oo ooXXXX oX X X X X.o ooXXoX oo ..oXX Xo.oX Xo..oo.ooooooo.o..XXooo.Xoo.ooX XXXooooooo Xoo o.o XX o.XoooX Xooooooooo XXoXX XooXX Xooo.oooo.Xooooooo..oo..o",
" ooooooXXooooo. X.o..o.oooooooooo..o.ooXoXo X oo X Xooo oo X XX XX X XX X oX XXXX Xoo XX XX oo o.XXoX o.o Xo.oo.oo.oo.oo..o.o oooXooooo Xo.o oo.o.ooXoooX X.o XoXXoo XoooooXXXXXoooX oX o.oo.ooooooo.ooX..oo.oooo",
"XoXooXo.ooo.o.oo.ooooXXX oo.ooooX..o..oXooo X Xo XXoXX XX XXXooXXX X X X X o X oX oXo X XXX oX o.X Xo.oo..o..oo.oooo.o oXoXoXXXXXo.o oo XoX XXoo ooooo o.XoXXoXoXXXX XXXX oo.oo.o.Xooooo.oooo.ooo.o",
"ooooooooooooooooooooooX Xoo.oo.o..o.o.ooX.oX o o oXoX XX XXoXoX X XXo X X X X XXX X X Xo Xooo X o.oo.oooooo.oooXoooo ooXoXooXoooo.o XX X XoXXXX oo oXoooo XXoXooooo XXoXX XX X oo.o.oXoooooooooo.Xoooooo",
"ooXooooXooooooXoX.oo.oooooXoo.ooooo..ooooooo X XX XoXooooXo XX X XX XX X X XX XX X X Xooo. ooooooo.oooooo.oo.XX oooooooXXXXo.. Xo X X XooXX oX XXooXo ooXoooX Xo..oooo XX Xoooooooooooooooooo.ooo.o",
" ooooXXXXoXooooXoo.oooXooooooo.ooo.o.oo.oX o oXooo.X XX X X o XX XXXX XoXXo o XX X X oo o...oo o.oo..ooooo.oo..X oo XoooXoooooXoX.. XX o XXXoooooXoo XXoooX Xoooo Xo.oo...ooXX X Xoooooooooooo.o.oo.oo.oo.",
"XooooooooooooooXX.ooXo ooXoo.o.oo..oooooooXX X o Xo oo XXXXoXX X X X X X XX X XXX oooo XooXo o.oooXXo.o..ooooo oX oXoooooooXoXooo XoooXX Xo XXXX ooo...o.ooX .o Xooo Xooo XXoo.oooXX XXoooooooooooooooooooooo.oo",
"oooooooXo ooooooo.o.oo Xoooooooo.oo..o..oXXo XX X ooooo oXXX XX oX XX XX XXXXoXX Xoo Xooooo..oo..ooo.o oo Xo.XXooX oXooo. X..oo.ooo oXoo oX.oXo..oo.oo X X..ooXXXo.ooXXXXXXo o. Xoooo.ooooooooooo.o.oo.oo.",
"oooooXoXoXXo .oooooooXXoXooo.oo.o.oooo..oo.oo XX XoXXooXX XX X X X o XX oo XXo XXooXX oooo oo o.ooo.oooXo.o.oooooXXo oXoXoXooooo.o.o.o.ooooooo X XX oXooo. o..oo.ooo XXo..ooo o..XXXXoo Xo X XX ooooXoo.oo.o.o.oo.oo.oooo",
" oXXo XoXoXoo oX.ooooooooo.ooo.o.o.ooo..ooXoX X X XX X XX Xoo oX XoXX X XX XX X Xoo X.oXo o..o. X oX Xo..oooo.oo.oooXooo..o...o..ooooooooo.o..ooXoooooX Xo oXooo. o..oo.o.o ooooo. ...ooooo XooXXo. XooooXX.oooooooooooooooo.o",
"oXoXXXXooooXooXooooooXXX o.oooo..ooo.oooooXoooXX X Xo XXXX XXX X XX X X X XX XX X oooooXXoX.ooooo XX X..oo.oooo.oo.oo...o...o.ooo.ooooXooXoooooXXo o .oooXoXX..oooo..XX Xoooooo o...o.XX X oo XXX oooooo.XoooXXooo.ooooooooo",
"oXoXooooXoXXXoooooXooooXooooo.ooooooooo.o.ooXo XXXX XXX oXX X XXX X oX X Xo.XXooXX XXXX ..oo..ooXoo.ooXo..oo..o.oooooooXXooXXXooXo XXXoooXooooooo o..oo.o..oo X oooooX ..oo.. o XX oo XXooooXo.o.ooooooooo.ooo..o.o",
"oXXoXoXXXooo.Xooooooo oXoooooooooooooo.oo.ooooX X X oo X X XX Xo X XXXXXo XX X X XoX X o .oooo.ooXooo.o o..oo..oooooooooo XXooXoooo o..oo..oo..oo.oo ...oooo.ooX oooo X..oo..ooXooXX o ooo.oo.o.oooooooooXooooo.o.oo",
"XooXXoX oXooooooooooo.oXXoo Xoooooo..oooXooooooX XX X X X XX Xo X ooXXXo X XXXo.o X X oo..o.ooXoo.oo o..oo..ooooooXXXX Xoo XoooX Xo.oooo.oo..oo.o o..ooo.o ooXXX XX.ooX o..oo.ooXoooo o X ooooooooo.ooo.ooXX.ooooooo.",
"oo ooooooooXoXXoXooooooXXX X ooXo..o.ooX XXoXo XX XoX X X X oX XXo XX o ooX XX oo X.o XX XXo.oo.o oXo.o o..oo.oooooooXX oXooXooo Xooo.oo.ooooooo o..o.ooo XX o X XXXoo X..oooo.oo.oXX Xo X ooooooo.oooo.oooo.Xoooooooo",
"oooXooXooooooXoooooooooo oX oXoo.oXX oXX XoXoX X X X X X X X XXXX XX X XXoooooooXX Xoo.oXXoo o oXoo XXo XXoo.ooo oooo. X..oo..ooooo X ooX Xooooo.ooooooo oo..oo.ooX X XX XXo XXX o..oo..oo.oX ..Xo X Xoooo ooooooo.oooXoooooo.ooo",
"ooooooo.oooooooooXXoX oXX XX XoXoo.X XXooooXoXoo XXX X XXXXXX X XXXoooXX X oo X X X oXX XX ..oooo Xoo.o X..oo..oXooX X XX XXooooooo.ooo ..oo..oooX XooXoXoooo o.ooooo..o. oooX X oooooooooXXoooooo..oooooooo.",
"ooooXXoXXXoooXXooooooXooo XXoXoo XooooXXX XXX X XX XXo X XX X XX X X oooXoooX X XoooX o oooo oX o.oooo XoooXXXo..oo.oXooo.ooo.o.o.oo..oo..oo.oXXXooXX.ooo X..oo..oXoo ooXXXXXXoo.. X..oo..o..oo..oXo XooX.o.o.oooooooXXXoooooo.ooo",
"oXoXoo.XoXXoooooXoooXoXooX X X.o oXoXoXoooXoooo X XX XX X X X XX XXoo XX o X X XX XXXX X Xoo ooooX X XX o.oooo ooXoXoo...o..o.ooooo..o.oooooo..oo.oX XooXooXoo X..oo..o.oX X ooooooX X o..oo..oooooo.ooooo o.Xoooooo.oooXooo.Xoooo.Xoo.o",
"XXooo XooXXXXoooooooXoXooo X XXoXXXXX oXXoXooXoooo X X X X X X X XX X XX XX X XX XoX Xo .o X o.o..X oXoooXo..oo.ooooX XXoXXoXoXXXooooooX oooooooXo ...o..XXooX XXXoXX Xo..o..oo.ooo.oo.o o.oooooooXXooooXooo.ooooooo.oo",
"XoXooXoXo ooooXo.oooooXooXX XXX XoooXooo.ooX XX X XXX XX XoXX X X oX XXXoo.oXo XX ooooo oooo Xo..oo..oXoo.oooXoXX Xo Xo.oo.ooo ..oo..oXoo X o..oo.ooooo..o..oX oooooooooXoo.oooooooooo.ooo..o",
"oXXoXooXoooooXoXo.oXoXoo. o X X X oo XooooooXX Xo XXX X X X XoX XXXX XXXX XX XX X XXX X X o Xo oo. XX X XooXo ooooXXoo.o.o.ooXoooooooooooooooXXX Xo.oo..Xo ...o...ooX Xooo o.oo..o..oooo..oo Xo.ooooooooooooXXo.ooooo.oooo.oo",
"oooooooooooXooXoooooo oooooX X X XoXXoo.oooXXo X XXX XX X X X X X X X XX X X X X oXoo.oX XXXX o XXooo XooXoX oo..o..ooo.o.oooooooooo..oooooXoXX o..ooX ...o...o.o XXooo..ooX ooX o.oooooooooo Xo.ooooooooo.XXoXooooo..ooooooXo",
"ooXooooX o.XXooo XXoXoXXXooo XX X oooooXXo o X XX X X XX XXX XX X XXoo XX oXooo.ooo X XXo X oooo oo.oo.ooXXoXoX.ooXo.oo.o..ooooo. Xo.oooX X...o...o.o ooooooooooooXooXXX o..o.oo..oo X.ooooo ooooX.ooXooXXoo..oooooXo",
"ooXoX..XoXoX XXooooXXooooooXX XX XoooXooooooX X X XX X X XXX XX XX oo.ooooooo X X o XXoooooooo.oo.oo.oXXXoX XXoooo.o.o..Xoooooo o.oo o ..oo..oo.o ooooXXoXoXooo.o.XoooXo Xo.oo.oooooXooo oooooooo.Xoo.oooooooooo.oo.o",
"ooooooooooXooooooXooXoooXoooX X oX XoX.ooXooXXoo XX X X XXXXXX X X XX XX o X XXXoXX X..oo.ooo XX oo oo Xo ooo.ooo..oo.o XXoXooooooXXoooooXooX ooX XooX ..oo..oo.o o.ooXoooXooooo.oooooXooX X.ooooo.oXooXoooo.ooXXXo.o ooo.o.oooooooo.",
"Xoo oooooooXXooooX o.X oooooo XX X ooooo ooXoX X X XX X XXX X X XXXXX XX XXoo.oooooX XXXXXXoo XoXoooXooooooo.oX oX ooXXooXXooo ooo.X XX Xo..Xooo..oo.ooXXoX oooooooooooooooXoXoXo Xoooooo.ooooooooooo..oo.oo.oXo.oX oooXX.oo",
"oooooooooo.oooooo XoooXoXoo X X o oXoX oo X XX X XXXXX X ooooo.o.X .ooXoo Xooooo.oo.oo.o.oooooooXooXoXo Xooooooooo oo.oooooooo.o.o.o.oXooXooooooo.ooooo.oXo XXo.oo.o.ooooooooooooooooooooo.oooXooooooX.",
"oooXXoooooooooXo ooXoooXooo.oo XXXXXooXX o o X X XX X XooXX X XXoX XX o..oooooX oooo o XXoooo.oo.oo.oo..oo..oo..oo.. oXo oo XooXoooo..oo.ooo.o...oXoooooXoooo.ooXXooXXX XooooooXooooooooooooooXXoooooooooo.oooooo",
"ooo.oooooooooXoXXooXXooooooXooo X X X oXX oX X XX X.oXXXoXX oooooo..oo.oooXo X oX X XXXX X X X..oo.ooo XoooXX XoXX..oo.oo.oo.oooooo.ooo.ooo.X X XXoo X ooooooooo.oooo..oo.o.o oo.oXoooXooooo.oo oX Xooooo.o..X .oooo.ooXXooo.ooXoXX..Xoo.oX.",
"o.ooooXooXXoXoooo X oooXoooooX X X X oX XXXXXX o..oo.ooooooo o.oo.oooooooooo.oooXX XX XXoX XooXX XoXo.oooo.o XXoooo Xo Xo.oo..o.ooo..o..oo..oo..oo.ooX X XXXX o.oooooooooo.o..oo.oooo XoXooX.ooooooXX ooo oooooooo.oXoooooooooo.XX Xo.oooo.o.oo.o",
"ooooooo ooooXoXooXooXooXooo oXXX X XXX Xo X XXoooooo.oo.oo ooooooo.XXooooo..o..ooXXXXXX XooXX XX XXX X oooo.oo..ooX oXooX XXoo ooXX.o..ooooo.oo..oo.o.oo.oooXX Xo ooooooooooo.oo.ooo..o.ooo oooooooooooooXooXXoo oo.ooooooXoo.o.oo.ooXXo.XX.oXooo..oo.oo",
"XooXoooXXoXooooXoo oooXXXo.oo ooX X Xo XX XXoX XXoXX.o oooo XX XXoXoXXooXoo.ooo XXoo XoX XX ooooo X X XX XX ooo.ooooooXX oXooo XX XoX oooo.oooXX oXoooXoXooooooooooooo.ooo ooXooXoXoXXoX ooooX X ooooXoooooooooXoooooooooooooooooooo.ooo",
"XXoooo.oooooXooXooXooooXoooXoXXXo X oX oooooooooX.oXXooo..ooooX.oooooX oooooooo o X X oooo.ooooooX XooX X.oo X ..o.o.oooooX Xooooooooooo.o..oo.ooooo X XXoooooXoo X Xoo XX .oo.ooo oooo..ooooooooooo.XooooooXoooX.",
"oo.oXo Xo XooooooXoooXXo oooXooo. X XX X ooXX oXXo oo o.oo.oo.ooooooooXo.oXXXooooooooX oXooo.X XX XXX X Xoooo.oooooo XoXo Xoo.XX ooooo.oo.oX oooooooooooooooX oooooooooooo.ooooo.o..ooo X.o oooXoooooooXoX XooXX X.o...oo. ooXoooooooooooooooXooo.ooooooo",
"oXoXoXXooooXXXX.ooo oXX oo oXoX o XX X XX.oooo.XX X ooX o.oo..oo.oo.ooo.oo.oX X X X XX Xoo.oo oX XoXo XX Xo ooo.oo.oX ooX XoXX ..oo.oo.ooo ooooooo.oo.XoooXXo.o.oo.oooooooooo.oo.ooX XooX Xoo ooXooooooXoXXo Xoo...oooXooXoXXoo.o.ooooooooooooooooooXo",
"Xoooooo oooXXo.o. XXo XXXoooooo XoX XX XXooooo.ooooX XoX ooo.oo.o.o.o.o.ooo.oX X oXoooX XXooooo X o.Xo ooo.oo.o.oXo o. X XoXo ..o.oo.oo. o.ooooooo.ooo.oooX.oo oooooo.oooooooo.ooXoo Xo oo XXXooXo XoX XX .o.....oooXooo.oXoooooo.oX.ooooooooXoooXo",
"XX oXoXoXXXXooXooXXX oooo oooooX oo X oXXXooXX oo o.oo.o...oo.oo.ooo.oooooo.oo.ooX XXXooXX X XXXXX oXoX Xo o..ooooooX XX X XoX XXXoXooooooo. ooooo.oo.ooo.o.oo.Xooooo.oooooo..oo..Xo oX XX o ooXooX o oooo.....oo.Xooooooooooooooo.oooooooooo oo.",
"XooXXoooooooooXo Xo XX XXXooXoooX o XX XX X XXoXoo.oo.oo..oo..o.oo..oo ooooooooX X Xooo..XX XX XX ooXXXooo..oo.oooXo XX Xo XXoooooXoo.oooo Xoo.oo.o..oo.ooo..ooooooooX.oo.ooo.Xoo Xoo ooXoXX ooXXXo XXoo.....ooXooooooooooooXoooooooXoooXooo.ooo",
"o ooXXooo XooooooX ooooXXXXoXooooX ooX X oooooooooXXXo X oo..oo.ooooooooo.oo..oXX XX o.oooo XXX XXX ooo.ooo.ooo XX XX oooo o.oo oooo.oo.ooooooooo.ooooooo.ooooooo.oXXXooo.o.oo.o XoXX XoXo oX X.......ooooooXoo oooooXoo.Xoooooooooooooo",
"oXoXXXooooooooooo XoooX Xooo oooo ooo.ooo.o.XXo XX X ..oo..oo..oo..ooo...ooooooXoooXX XX Xooo o XX X XXX XooooXXo..ooooX X XoXXooooooo.ooooo.oo.o..o.ooooooooooooooooo X XooooooXoooX XXX X X oXoXoo.......oXoooooo.ooX.oooooXooo.o.oooooooooo",
"XooooXXXoX .oooooooX oXXoooooXX XXooX XX XoXoooo oooo X X XXo.ooooooo.oooooXoo.ooooo.o..oX XX XX o XX X oX.oXo.oooo. X X.oooXXXX Xoooooooooooooo.oooo.oooooooo..oX Xooooooo.ooo.ooX Xoo X XX XooX o........ooXoooooooXoXXooooooooXXooooooooooo",
"oXooXoX XoooooXo oXXoXoooXXXX XXoX XXooX XX XoXXoo..oooooo.ooo.oooo.oX ooooXoooo X X XX XooXXX X X ooXoo.oo.o oo Xo XXXXo.ooooo.oooooooooooooooo.oo.ooXo.oXXoooo..o.oooXXoX X Xo Xoo.......o ooo.oXooXXXXX.ooo.oo.oXoooooXooooo",
" X oXooXXo oXoX XoooooXX ooXX XXoXXXXXoo XXXooooXXXX o X oo.oo..oo.o.ooooXo.oo X XX X XXXXXooXooX XX XXX X XoXooooooXoX XX XoX o.ooXXooooooooooooXooo.o.oo.o.o.ooXXX..ooXooooX oXX oooX X.....o...ooooooooXooXo.oXooXooo.XoooXXoooXooX",
"ooXoX oXXoXo oX XXooo XooXoXXo ooX oooo oX.ooo.oooXo XX XX..oo.o.o.o.o.ooX...ooXX XXooX X XoXoooX XX oooo.ooooX Xo.oX XX XXXoXXXoooXo.oooXX ooooooooXo.oooooooooooo XooooooooX XX X ooooXXoo.o....o..o Xooooo.XoXoooo.XoooooooooXooooooo.",
"Xoooo XXo XoXoo ooo X oX XooXXX XXoX oo..Xooo.ooo XX X..oooo..ooo.oooooo.oo.oooo..Xo X XXoXoXooo.o X o ooo o.o o..o oXX oo..oo Xo.ooooooXoooooooooXoX.o.o.o..oXXXooooo.X X oXoo o..oo......oXooXooooooooo XoXoo oo.oXoooXoooooXX",
"ooooXoXXoXXooXo X o oXXXoooo ooXXXoooXXXX ooooooooX Xoo oooooo..o...oo.oooo.Xooo X XXXoXXX XXoXooo.oX o.oXoooo.. oXX XoX X oooX.oX .ooooooXoXooooooooX..oooooX.oooX oX X oXXoo o...o.......ooooooXoooo oooXoXo.oooX.oX oXooooXXo",
"ooooXo.XXooXXoooo oXoX XXX X oXoooooXX oXXX XX X oo Xo oXooooooooooooo.ooo.ooX X XXooooooX oooooo.oo XoX X X o.X XXXooo XoooooooooXoooo.oooooooo o.o..XXXX XX.ooX XXo.o...o.....o oooXoooXoXooooXXXooooooXooXoooXXoX ",
"oXXooXooXXoXXoooooXoXooooXXX XXXXXoXoXo o.oXoX XXoX XX X XX o oooXX oooo ooo.oX XoXooo X X XXooXoo X XX oXooo.oX XXXXXX XXX ooXXooooooooXXooooooooooooo.oXX.ooXXX .o Xoooooo Xo.oo...o....oXooXXoooXoooooooooooXXXoooX.oooooooooo",
"ooooooXooXXooooX oXo Xoo ooXXXooXooXXoXooX XooooooXo oo XX Xo oXXoooXoooo.ooooooooo.oo XXX XX XX oX.oXX XXXo X X XXX oX Xooooooooo.ooooooooooooooXXooo oXoXoooXoXoo Xo..oo...o....X oXoXoooooooooooXooo XXoooooooooooXooo",
"ooo ooooXoXoooX oo XXoXX XoXXXXX ooXX Xo XooooooooooX oXXXooXooooo.ooooooooXXo oXXXXX ooXo XXoooX oXX XXXXooXXoXoX X o.XooXooo ooooooooXooooooXXXXXo Xo.ooooooX X..oo.......... oXooo.XoXXoooooooooooXooooXoooooooXoo",
"ooXo oXXo ooooXXoooo o X XXo XX oo ooXoXXX X ooooooXXoXX oo XX Xo XXXXXXX oX X X o ooX oooo.XX.o.o..ooX XXXXXXo XoX oooooXooXoooooXooo X XooooooXXXXoXX o.ooo.oo.......oXoXXXXXoooooooooX ooooX oXoXoooo.o..XoX",
"ooXooXoXXXXXX X X X oXooX ooooXXooooXXoX o o..ooo XXXoXoXXo XX X X X XXoXXoXXoooXo X ooooX XXoXXooooo.oooooooooooo ooooXoooXooooooooooooXooo X XXXo. oXoooX XXXo.ooo.o.o......oXooXoooooo ooooooooooooooXX.oXooo oooXoo",
"ooXX XXoooooXoX X oooX oXoooX XX XXXXXXoo .o....oX X XX X X XoXXooXXoooooooooo.o.ooo.oooX X X XoooXX X X XXXoXooo.ooooooooooooXXXX ooooXoooXoooXooXoXXXoXoooo XooXXXoXoooooXX Xo.ooo..oo.......o ooooooXooooooooooo ooXooooooooooooXoooX",
"o.oXooXXXoXoXX ooXXoXoXXX X XXXXX oX X XXX oXX ooooooooX XXXXXoXoooooXoooooooXooooooooooooooooooooooXXo X XoXXXo oXoo XXXX X Xoo X XoX oooooo.oo.oooooXoooooo oooXooXooo XooXooooooooooXoXoXXooXoXXXXX X ooooo.ooo..o.....o X XoXooXooo XoooooooooXoXoXo.oX.oooXoooX",
"oXoX oooXoXXXXX Xo XoooXXooXX oX XoXXoXXoX oXXoXX X oo.oo..oXX Xoooooo.oo.ooooooooooooooooooooooooXXX X X X XXXoooXo X o oXX XXX Xo XXXoXXXoooooo.o..oooooooXXooXoooXoXoooooooXXoooXoXXooXXXooXo X X..oo.o.o..o.....ooXo oooXoX oXoooooooooo.ooXooooXoooooo.XoX",
"o Xoo XXX oXooX X XoX oo X XoX Xoooooooo XX oo..oo..oo ooXooXoXoXooo.ooooooooooXXooXo XooX X XXXoooooooo XoXX X oooX XoXoX.oooXo Xo .oXXXXXooooo Xooooo X XooXXXXX X Xo.oooooooo........X ooXXXX.oooXXXoooooX oXooXoXooooo.oooooooo",
".XXXXoXXXXXoo ooXXoooXo XXXo X X Xo XoXX oX X oo..ooooX XXoXoXoXoXooXoXoXX XXXX X XXXoooooXoooooXX XoXXXXX .oo.oooooX XX X Xo XX X XooooooX ooooooXoooXXooXoXXXXoX XoXoX oXoXoXXooXoo X o..oo.oo..oo.......ooo XXXo .oooXXXoXooXoooooooooooooXoooX.oXo ",
"oXXo. XX XoXXXX ooXoX oXo XXoo oXX XXXoXXXoXXooooooooXX Xo..oo.o X XXoXooooo.o.ooo.oo.o.oo.o.ooX X XX XXXX oXo XoXo.oX XX XX oXoooX XXoXX Xo Xoo XXXXoXXXo XXoooX o.ooo.ooo..ooo..oo..oX oXX ooooo.ooXoX oooXXXoo XooooXooooXooooo",
"XX ooX XXXXXXXo XXXoo XXXX X XoooXX XoXXXXooo X X XoXX Xoo..oooo XXXooXoooooooo.oo.ooo..ooooXooooooXXX X X XoXXoXXXXXXX X XX XXXXXXX oXoooXX oXXoXXXX XXX Xo X XX o o..oo..oo..oo........ XXXXXooooXoo .oXXooXoXXoooooX.oXoooXoXooo.",
"o XXo oXXXXoo XX XXooXoXXX oXooo oXXo XXX XXoooXXXoooXXXXXX X XX..oo..oX Xoooooo.ooooXoXX.ooooooo.oX oo XXXo XX oo XX XoooXXXo X XXXXX oXoXXXXoXXXoXXXoXX X XXo Xo..ooo.oo..ooo...oo..oXX XoXoooXoXXXoooXX.oooooXoXoXoXooXooXoXXooooo",
"oo+XoooX ooXoXXoo XXoo XX o X X o.oooooooo oooXXXoX oo....oooo X XXooXXXXooXoXXooXXXX XXX ooX XXoXXXX oXoXo.Xooo XX XX XX X oXX XXX XXXoXXXXXX X XXXX X..oo.ooo.ooooooo..oo..oXo oXoXo oXXooooooXoooXXooXooooXoXXXoooooooXo ",
"+oooXoXXX XXXX o X X oX oXXXX XXo..ooXXXXXoXXXoXoooXXX Xo.ooo.ooooX X XooXoXXoXoo.Xoooooo.oooX XX Xo XXooooooo X X ooXXoo XoX o XX oo oo XoXX Xo.oooooo.ooooooo........oX oooooooXoooooXX ooXo XoooooXoXo.XoXoooXooo ",
"oX+o+XoXo XoXoo XoXXX X XXX XoX XXX o.oo.oooXXooooooXoX X X..oo..o.ooooXoXoX XoXooXXoooooooooooo.ooooooooXX X XX X X oXX XoooooooX XX o...o...XoXX XoooX X X X o..oo.oo..oo.ooo..o.oo...ooooXooooXXooooXXXooXXXoX.oX X oXooXoooooooooooX",
"+Xo+++o o XXXoo X X XXXoXXXoXXoooX XXo.oXX XoXoooooooXo X Xoo.oooo.o.oooooXooo.oooooo.XooXoXoooXXooXX XX X XoooXXoXooooo XX XX ooooooooooooXXXXoX Xo X XX oo.oooooo.ooo.oo...o.......oXoXX XX XoXoooXoXXoX XoX ooooXoooooooXooooooXX",
"+++o oooXXo XXX XoXXXX X X XXXoXX X XX X oXoooooo.oooXX X o.oo......o.oo.ooX oo XXooXX ooXXX oXooooX ooooooo..ooooX Xooooo XXX XoooXo.oooo.ooo.ooX oX XXo..ooo.o.o.o.o.ooo..o....o..oXoXXXooooooooX oXXXoXooXooooX.oooooXoooXXoXooo.X",
"o+X+o+oooX XX XX oXXX X XX oX XooooooooooXooX ....oo......oo..oo X X XoooooXoo oXXooX XoooXXooo.ooooooo.ooX XXXoooo XX XX XX.oooo.o.o.o.o.X X XX X XXoo..ooooo.ooo.ooo.o.o......o..oXXXXXXooXoXX XXoXoXooXooXoooooXXoooXoooXoXXoXoXo",
"o++ +XXXXX .o oX XXXXXXX X XXX XoXX XooX ooo.o.oo..o.XXX oX Xooo............oXX XXo oooooXXoooXXXX Xoo Xo...Xo..oo.o.ooo XX ooo XX o.oo X o.oo.o.o.o.oooo.oo X oo.oooooo.oo..ooooo.o.o...oo...ooooooooooXooooXooXXXoooXoo..XooXooX ooooooXXoXXoo",
"+ +oXXX XXoX X XXXoXX oX X XX .oX o.oo.ooo.oooX XoX Xoo...o........oo.XX X X XXXoX ooXooXX XX o X o..ooo..oo..oo..oXoooX oX XoooXXo X XX XooXoooooo.oooo..oo..oX X o..oo.oo.ooo..oo..oooooooo...o...oXXooooooooX XXXoooXoo.XXooXoooXoo ooXooooXooooooo",
"o+++X XoXXXX XXoX XoXo XX oXXX oXX oo XooooooooooooX XX oo..oo.......o..oooX XX X XX Xoooo.ooo..oo..oo..oooo XXX oooooo XXX X Xo.oooXoooooXX X..oo..ooo X oo.ooo.ooooo..o..oo.oooo...o...o..o XoXX ooXXXXX oXoXXXoXXXooXoXoooX ooooooXXoXXXo.o",
"+ o+XXXX XXoXXX XX oX o X XXXX oo ooXXoooo.oooooooooXXX ..oo........o...o.oXX X XXX Xo oXXoo..oooo..oo..oo..oo..XX XX o.o.ooXoXXX Xoooooo X XXX o...o...o.oX Xo.ooo.ooooooo.oooooo..o...o..o..oo.. XXo XXX XXXooX XXXXoXooXX .ooXoXXooXoooooooXooXXo",
"o ++++XXXoXXooX oX X XX oXXX X XX o X XoX Xo.X Xoo.oo..o.oooXoXXo XXoooo........oo....o.oooo XXX X X X X XX X XoXoo..oo..oo..oo..oo X XX.o.ooXXX X..oooo X ..oo..oo..oo Xo..oooooo.o.o.oooooo.o.oo.oo...oo.....o oXX XooX XX XXooo XXXXXXoXoXXooXX oXXooooXo oXXo",
"+X +XXX oXooXoXX X XXXX X X o ooXXo.oX XXoo..oo.ooo.ooX Xo..o.o.......o.....oo...ooooXoo XoXXXo XXXXoo.oo.oo..oo..oo..oooX X XXoXoo Xoooooo XX Xo.oo.o.o.oo..Xo..ooo..oooooXXoooo.oo.oo.oooo.....oo...oXX XoXoo .oooooX Xoooo.oXoXXooXXooXXooXoXXoXXoXoXXX",
"o+Xo+oXo XXX X XXX XXXX X X X XXoXXooo X .ooo..o.oo..Xooo oooo..o.....oo...........o..oooooXX oXoXoooo.oooXXooo..oo..oo..oo..oo.oo.ooXX X oXX X o.ooooXXX XXoo XXo.oo.oo..oo..oo..o..o.ooXoXoo.oo.oo.oo.o.o.o..o..o....oX XXo XX X XXXoXooXooXXooooX ooooooXoo oXXXX XXXoXXo",
"+++++ XX XXooXX XX X XXX X X oX Xo XX X X..oo..oo..ooooX ooXo.....................ooo.ooo.oooooooo.o.Xoooo.oo..o.o.o.oo..oo..o.ooo.oXo..oo.oXooX oX XoooXX XoooXXooX XooXoo..oo..oo..oo.oooooX oooooo.oooooo.oo..oo..oo....ooXoXX XX XXXooooXooooXoXXoX o oooXoXooXXoXoXooXX.oo",
"+X+ooooXXX XX XXXXoX XXXXX X XX XoooXX X X XX Xoo.oooooo..ooooXX XX Xooo.........oo.............o...oo.o.ooo.oo.o.o.o.o.ooooo.Xo.oo.o.ooo.oo.oo..oo.oX...o...o.ooooo.oX XXX XXXoooooX X.ooX oooXoXo...o...oo.oooooX XXooXoo.o..oo.oo...oooo....ooooXXoo XX XXXX o XXXXoo ooooXXXXo o oXoXoXXXo XXXoXo",
"o+++ooX oX XoXX X XX oXXX oXXXXX XX X Xo o.ooo.ooo..oo..XoXX X.ooo..o.....oo...........ooo..oo..ooooo.ooo.ooo.o.o.o.o.ooo.oooooooo.ooo.ooo.oX..oo..oooooooooooo XXo.oooXXXXooXXX XXooXooo..oo..ooooo X Xo ooooo..o..o...o...o......oX oXXoXXXoooXo X XooXoX ooXXoXooXoXXXoXXoXoo XXoXXX ",
"++ + XX X ooooX XXXXX X XX oXX XXXX X X oo Xo.o.o.o....oo.ooooo Xooo.o.o.o.....oo....o...oo..oooooooooooooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.oo.oo.ooo.ooo.XXXXoo..oooo.ooo..oo..oo..ooXX oooXX ooooo Xo Xooooo..oo..ooo oooooooooooooooo..oo..oo...oX Xo X XooXXooXXXX ooX XoXXXo XXoXooo XoXo X XoXo XoXX",
"+X++Xoo o X X oX Xoo X o oo XXXoo oo.ooo..o...o..o..oo XXXXXXXXXXooXo....oo...o...o.....o...ooo.ooo...oo..oo..oo..oo.oo..oo..oo.XX oo..o oo.oooo..oo.XX.ooXooX Xoooo.ooo.ooo X o oo....oo..XX Xooooooo.ooooooooo..oo......ooXX X X X XXoo XoXXo XoooXoX XX XXXoo oooXoXooooooXoooo",
".++XXXX XXXoX oX o XX XXX XXX X X XXXXXXXXX ooooo X..oo..oo..oo..ooooX XX Xo...o...o....o...oo..oo..oo..oo..ooo..oo..oo..oo..oo..oo ooo.ooo Xo..o.oo..oX Xoooooooooooooooo.ooo.ooXX X oo..o...o.o. oooooooooX.ooooo....o...oo..o XXXX XXXXXoXXXX oXoXoooo XooooX Xo X XXXoo oXooXo XXo",
" X XX X XXX XX X X XX XXXXo X X XoooXo oooooooooo..oo..ooo ...oo..oo...o...o...o...o...o...o...o...o..oo..oo..ooo XXo.o.X oo.oooo..ooo o.oo.ooo.oo.oooXoooX X XXXo.oo..oo..ooX Xoo.oooooooo.oo.oo...oo...o..o oo ooX XooXXXXXX XX ooX .oX X XoXoXo X Xoo XX oooX Xooo",
" XXX XX oXXo XXXXX XX X Xo XXXX X oX oo..oo..oo..oo..oo.o XX Xo.ooo..oo.ooo.ooo.ooo.ooo.o.o.o.o.o.ooo.oo.o.o.o.o ooooo.X ooooXX ooooXX XooooXXooooooooooooooX Xooo..oo..oo.oXXooo.oo.oooo.oooo...o.ooo...oXooX XoooXoXooooX ooXXXXXX XoooXXXooXoooXXXXoX oXoooXXo",
" XX o XXX XXX X XX X X XX XXX XX XXo..oo..o...o...o..o Xo..ooo.oo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.oo..oo..oooX Xooo. ooooXXXXXXXXXoXX Xooooo.ooooXX XoXXoXoX...o...o..oXoo.oooo.o..oXo...o...o..... X ooXoXXoXooooXXXX XXXooooXXoXooXXooXoXXXooXXXXo oX oo X",
" ooXXoXXoXo XXXX X XX XX X XX XX XXooo.oo.o.o.o.o.o.ooo X Xo.oooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..o...o...ooXX oooo ooo.oooX XXXX..oX XooXX ooXo..oo..oo..ooooo.ooo.oooXo...oo...oo...oX XXoX XoXoXoooXX XXoXXoXoo XXXX XoooX XX ooXX X XXXXooXX",
" OO o X XoXX X X X XX X XXX X X oo XXooo..oo..oo..oo..oooX X oXXX XXX XXo.oooo..oo..oo..oo..o..oo..oo..oo..o...o..o.ooX.ooX Xoooo.oooX oooo..ooooo.oo.oooXX.o XXoXoo..oo..oo...ooooooo.oooooo.ooo..oo..oooXXXoXoo XoooXXoXo o XoXXXooXXXooooooXoooXXooXo X oooXoXo",
" O X Xo o X Xo X XX X X X X X ooo.oo..oo..oo..oo.. Xo XoX XX Xoo.oooo..oo..oo..o..oo..oo..oo..oo..oo..oo.oooooX Xooo XooooooXooXo ooXXoXoooooooXoXXXoooo.ooX X Xo..oo..oo...ooo.ooooooo..oo..o..oo..oooXoX XXX oXoXoXXXX ooXXooXX oXooXXXXoX XooXo XoXXXXoXXXXoXo",
" O X oo X X oX X XX oX XXXX X XXX XX oooo..o...o...oo.oo..ooX X X ooooooooo.o.ooo.ooo.oooooooooooo.ooo.oo..ooooXXooooX oX XXo.ooXXX X ooo.ooo.oooX o.oo..oo..oo..Xoooo.ooooo.oo.o..oooo..X .oXXX XX XX XXooXXoXXoX XoXX oooXoXXo Xooooo ooX oXXX o",
"o O X XXoo X X XX X XX X XXX XX ooX XXo.o...o...oo..oo..oo..o X XX X X ooooo.oo..oo..oo..oo..oo..o...o..oo..o..ooooXoXooooooXoXoooX XXoX X oXooooooXo..oo.o X o.ooo..oo..oo.o ooXo..oo..oo..oo..oo.o oo ooXooXXX XoXo XXXXXooX XoX XXoXoXoo XooXXXXXXXXX X",
" OOX X X X X X XX X X XX X oX X X X XX X XX Xo..o...o...o...oo..oo..X X X Xoo XXX X XoXoooo..oo..oo..oo..oo.ooo.ooo.oo.oo..XooooXoooooooooo X oX XXXooooooooooo..o...o .o.o...o...ooo oo..o.o...oo..oo....oXXXoXXXX X X X XoXoooXX XXX o oXoooooX XXXoXXXXoo XXooXXX",
"O XXX X X Xo X X X oX X X X oX X X o.oo..oo......oo..oo..oo Xo oX XX XoX Xo Xooooo..o..oo...o..oo.o.oo..o..oo.ooo.oooXooooXooooX XX XXXXXXooooooooo.ooooX..oo..oo o...oo..oo..ooooo..oooo..ooo..oo..o XXXXo oXXoX ooXXXooXXoXXX ooXXooo Xo XooX ooXX X oXXX ",
" X X Xo X X X XXXXX X Xo X X XoX X..oo..o.......o..oo..oo.X XXoX XX XXX XXXoXoXX XoXXoo.ooooo..o.ooo.ooooo.ooooooooooXoXXX X oo X oXoooooo.ooooX.ooooo.ooX..oo..ooX X oo.o.o.o.oo.oooo.oo..oo..oo...o..oX X XXXXoX oXX oXXX X X XoooooXoXXXXooooooX X oo XX oX XoXo",
"O O XX X XoXo X X XX XX X o XoooXXoooooo..oo..ooooo..o..o.o.oX X XX XXX XX X Xo oX X XX X oXXXoooooooX.oooXXooXoo XXXX Xoo Xooooo.ooo.o.oooooooooo.oooooo.o..oo..oX o..oo..oo.oo.o...ooo.o.........oo XXXXXXX XXXXXooXX ooooXXoXXX X oXooXXX oooXXX ooX ooXXXXoX ",
" O oX XX XX oX X XX X XX XX XXX X oX .ooo..oo..oo....o.o.....ooX XX XXX Xo XXo oXX X X Xo X oXXXXXXooooo XooXXoXXXoooooooooooo.oo.o.oX.oooooo.oooooo..Xooooo.oo...oX o.o.o.o.o.o.o.o..oo..oo......oXXo ooooXXX oooXXoXXXXooXo.oXXXooXoo XXXXXoXXXoXXX XoXXXoo .",
" O X oX oo X oX X o XX XX XoX X o.oX Xo.oo.oo..oo..oo...o....oo.ooo X oXXo Xoo XX XX ooX Xooo.ooXoo..o.oo..o.ooo.o.oo..oo..oo.o..oo..o.ooooo.o.oooooooo.ooo.oo..oX XXXooooooo.o.o.o.o.o........o.o XX XXo XooX oXooXXoXoo Xo XX XooXoXX XooXXXo XX XooX oooXX oXX",
" O XX XX X oX o XXXX X oX XoX X X X XXo.XX XX o...o..o...o....o..o..ooo. X XXX XXX X X Xoo X o oX X oXXooo..oooo.o.o.ooo.oo..oo..oo..oo.oo.o.o..oo.oooo.oooooooooooooo.oooooo..o XX X Xo.ooo.ooo.ooo..o..........oX XXooXXXXooX Xoo Xoo oooXooo XXo X XXX XXX XXooXoooooXXXXoooXo",
"o X oo XX XXo XXX X XX XX X XXX X XoXooooooooo..oo..oo.....o.oo X X Xo X Xo XXXoXoo XX X o o..oo.o..o.ooo..o...o...o...o..oo.ooo.oo.o..ooooooooooo.o.Xooooooooooo..oXXXooX XXXXoooo.ooo..oo..oo..........X XooX oX XoooXoo X XoXoXoXXooXXXX XXXXooXoooXo XXX XXo XX XooooXo ",
"OO OX X XoXX ooXXXX X X XX X XX X X XoXXXooo ooXoooooooo......o...oo.ooo XX XXXX o XXXo...o.oo..o.ooo.ooo.oooo..oo..oo..oo.oooooooooooooooooooooooooXoooooooo.ooooooXXX ooXXooooo...o...o...o.......o X X X X XooXXXooXXX X o oXXo X XXXXXooX ooXXXooXo oX Xo Xo",
"O Ooo X Xoo X X ooXX X XX XX X ooooo.ooo.........ooooooo oXo..oo..oo.oooooo.oo.o.oooo.oo.ooo.ooo.ooo.oo..oo.oooooo..o.oXooo.oooooo.o..oooooooXX XXX oo...oo..oo..oo.......oX o o oXoo XoXX X XXoo XXo X Xo o XXoXX XX XXoXXXX o XX",
"O +X XX X XXo XXXX Xo X X X X XX XXo.oooo.o.......o..oo..o XX XX X ...oo...oooooo.ooo.ooo.ooo.oo..oo.ooo.ooo.ooo.oo..o.oo.oo.o.ooooo.oXoXooooooo.oXooXoooX oXX Xo..oo...o..o........oX X XXX XX XoX ooX oo XX oX X XX XXXXX XXXooXooXoXooXoXXXoXoXXXoXoX",
"O O X X X X X X XX XX Xoo.oooo...o........oo..ooo X X oo.ooo.oo..o.ooooo.oo..oo.ooo.oooooooooooo..oo..o...o..oo.oo.ooooooooooooooo.o.ooXoXXoooo o Xooo.o.o.o.o.o.o..o....o X XooXXXX XX X ooXX X ooXX Xo XoXX XXXXX oooo XXoXooXXXX XXXX",
"O + XX X X X X X X XX X oX Xo.oo..oo...oo....oo..oo.oX X Xoo..oo..o.oooX oooooooo..oo.o.o.o.ooo.ooo.oooooooooo.ooo.ooo.oo.oo.oooooXooXooooX.oooooooo oXXXo..oo....o...o.....oX X ooX oXXoXX oXXXXXX oo X XXoXo oX XooX oX oX X XXoXooXoX",
" X Xo X +X X X XX Xooo..oo..o.o..o...o..ooo.o.ooX X XoX o.oo.ooooooXoXXXooo.oooo.oo.ooo.ooo.ooo.ooo.oo..oo..oo.oo.oooo.oo.XoXooXoooXoooXoooooXoooXoXXX XXo.oo...oo..oo..o..o XX XXX XXX oXXXXoo XooXXX XX oXoXoXXX XXXXXXX XX X oo XX X X X",
"O+++X X X XXX X XX XX X X X XXXX XXoo.o.oo...oo..o.ooo..oo.o.o.ooooooooXoXXoXXo.oooo.oooo.oooX XXooXoo.oooo..o..o..oo..oo..oo..o.oo..oo..oo..ooooo.oooooooXXoXoooooooooooXXo oo o.ooo..oo..oo..o.oX XXX Xo X X XXXX XXX X X XXoXXX XXoX XXX XX XooXX XoX XXoo XX X",
" O OO X + X X XX X X X Xoo..oo..o....oo..oo...o..o...ooo..oo.ooo.ooo.ooo.oooooXXX XXoXooXoooo.oooo.o..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..o.ooooooooooXXoo.o.oo.ooXoooooX XXo.o.ooo..oo....ooX XX X XXooX X X X X XoX Xo X oXX XX o XX X XX ",
" + O XXXX X XX XX X X X XX XX Xooo..oo.....oo..oo..oo..Xoooo..oo..ooo...oo.ooooooooXo XooXXXXXXoooo.ooooooooooo.ooo.oo..oo..oo..oo..oo..oo.oo.oooooXoX.ooooooooo.oXoXooooo..X X oo.ooo.ooo.oo.o.. XXXXX Xo XoXo Xo oXXXoXoooooXXXXXXX o XXXooX X X XXX X X XX ",
" o ooX Xo o o X XX XX X XoXX XX Xo.o..oo..oo..oo..oo..oo.oooXXoooooo.oooXoooXX oooooooo Xo XXoooooXoooo.oo.oooo.o.o.o.o.o.oo.oooooooooo.ooo.oooooooXoooooXooooooXXX Xoooooo o..oo..oo.ooooo.o X XoXXXXXXoo o ooooXXoXX X XX XX XXXXXX X XoXo oXXX XXXX oXXo XXX",
". O XOX +X XX XX X XXX X X XXXX XX XXXX X X X X..oo.ooo......o.ooo.oo..oooooXXX X ooooXXXooooooooooXoooooooooooooo.Xooooo.oooooo.oo..oo..oo.ooo.oo..oo.oo..oo.oooooooooXo.o.o.oXXX oooooooX XXXoooooo..oo..oo.o X X X o o X X X oooo XXoX X X X o X X Xo X XXX oX XXoo ",
"OO OXO oX XXX X X X X X XX..oo..oo.....o...oo.ooo..oo.ooooo oXXoXXXooooXoX.ooooooo.oooooooooo.oooooooo..oo.oo.oo.oo..oooooo.oo..oo.oo..ooo oXXX oooooooo.oooo oXXooooX XX..ooo..o...o.oo XXXXX XX X XXX ooXX XX Xooo XX XXXX X XX XXX oooo XXXXXX",
" +X O + XXX XX oo XXXXX X XX XXX X Xoo..oo......oo...oo..o...o..ooooXXooooXooo..oooo.o..o..oo.oo.oooo..oooooo.ooooooooo..oo.oo.oo.o.oo.oooo.oo.ooooooXXoooooo..oooo..X XoXoooo XXoooooo.oooo.oooX X X XX o XXXXX XX Xo XX oXXXX XoXXoXXo oXX XXooXXXX XoooXo",
" ++++ ++ X X X XXX XX XXoXoooo.o..oo..oo..oo..oo..oo.oooo.o.ooooo.oooo.o.oooooooo.oooooo.ooooooooo.ooooooo.oooooooo..oo.oooooooo.oooooooo ooooooooooo.o.oX oooo.. XXXX Xoooo.oo..oo.o.o o oo XX Xo oXXX XoX XXooX XX Xo XXXXoXXoXXXooXoXX XXoXoX X XX o",
"OO XXO+ XX XX X o X X X XX XX XX X X X X Xoooo.o...o....ooo.o.oo...o..ooooooXX..oo..oo..oo..o.ooooo..oo.o..ooo.ooooooooooooo.oo.ooooo..oo.oo.o.ooo.o.oooooXoo.oooo.oooooooo oooooX X XXXoXXoXXo.oo..oo.oX XoX Xo X XXX XXo X Xo XX X Xo X XXXXXX o XXoXX X XX oo ",
" OOoXOX+XXo X XX XX X XX Xoo X XX X X XXXoo.o...o.....o.ooo.oo....o.oo.ooooooo.o.oo.oo.o..oo.oo..oooo.oooooo.oo.oo.ooooooooooo.oo.oo.o.oo.ooo.oooo.oooooooooXoo.ooooo.oooXoooooXX XX XooXXXoooo.o.o..X XXXX XooXXX oXXoooo X X XX XXXoo X X X XXXooXoX X X oXXXXoXX X XX Xo X ",
" O O o X X XXXXXXXXXX X XX oo XXXX XXXX XX..o...oo....o...o...oo..oo..oo.ooooo..oo.oooooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.oo.ooooo.o.Xooo..o.oooooooo.ooooooooooX.o..oX..oooXXXoXoo X o Xooo.oo..oo..ooo.o oX Xo XXoXXXXXX Xo oXoXXXXXX XXXX XXXX XX XX XoXo Xo o X X",
" OO OX XX X XX XXo X XX X XX ooXX XX X XX Xoooo..o.oo.ooo..oo......oo..oo.ooo.o.oooooo.oo..oo.oo..ooo.ooo..oo.ooooo..o.ooooooooooo.o..ooo.ooooooooooXooooooooooX.ooXoo.oooooooXXX XX oXoo..o...oo..oo..o X oo X X XXX oo XooX XX X oo oX ooXXXXooX ooXXXXX oXXX XX oX ",
" OO X Xo XX XX XX X X X XXXXXX X X XX o X XX XX oX XXoo..oo.oo.......o..oo..oo..oo.oooooo.ooooo.oo..oo...oo..oo..oo..oo..oo..oo.oo.oo.oooooo.oXooooooooXoo.ooooooooooooooooXXooooo oooXXX X XXoXo..o...o..o..o..X X X XX Xoo XX XXX XoXX XXX XXXo XX XXXXX X Xooo oX X o",
" OO O O XX XX oX X XX X X oX XX o X Xo XX Xoo...o.ooo.....oo..oo..oo..oo..oooo..o..oo..oo..oo..oo..oo...ooo.ooo.ooo.oo.ooooo.oooo.oXooooooooooXo.oooooooo.oooXoooX .o.ooXoXXoXX XXooXo.ooo.oo.o..o.o.o X X X X X XoXoX XXX oXoXX XXoX oX X o X XXo XXX XXX Xo oX X",
"O O O X XX XX oX X Xo o X XX XXXX o X XXXoXo.oo..o.....o...oo...oo..oooo..oo.o.o.o..oo...oo...o...oo..oo..oo..oooo.ooo.oo..o.oooooooooo..oooXooooo.ooo.oooooo.o oo..oX XoX oooX.ooooooo...ooo...o X XX X X XXX X Xo XoXXoX XXo XXo XX oo XXoo XXXoXXXX ",
" OOX O X XX XXXX XX Xo X XXXX XXX X o X XX X XXXooooo.o.o..o.ooo.oooo.oo.oo..oo..oo..oo..oo..oo...oo..oo..oo....o...o...o..oooo.ooo.oooooooooooo.o.oo.o.ooooooo.oo.oo.oo.oX XXX XXoXooo.ooo...oo..... XX XX XXXXX X X oo oX XXX XXXX X XX X oXXXooX Xo X Xo X oX ",
" O OX X o XXX oX X XX XXX XX oo X XX XX XXX o oo.o..oo..o..oo...oo..oo.ooooo.ooo..oo..oo..oo..ooo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.ooo.oo.oo.oooooooooo.oo.oXXooXooo..Xooooo.oXoooo. XXX XXoooooooo.oo..o....o X X XXXX X Xoo XoXooX o XoooX o XXX XX XXXo XX XXX o.XXoooXoXooX XX X",
" +XXX+ X X X XXXX X X X X XXXXX XXX XXXoXX X X Xoooooo.o.o..oo....oo..oo.oo..o..oo..oo..oo..oo..ooo..oo..oo..oo..o...o...o.ooo.oooo.ooo.ooooooooo.oX ooooooooo.oo.ooXoooooo XXoo..oo....o...o...o X X oX XXXXo Xo XXXooXX X X X oo XXX XXX oX XXXXXXoo X X",
" X X XX XX X X X XX XX X X X XX X XX X Xoooooo...o..oo..oo..oo.oo.oo.o.o.o.oooo.oo..o.o.o..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.ooooooooooooooo.o..Xoooooooo.oo..o..ooooooo XX X Xoo.o...o....oo....o X oo oo X oXX XXX XXXXXX XXXX XoXX oX X Xo Xo Xo X XXXXXX X",
" O+O+X X X X oX X XX X X XX XXXX XX oo.ooooo..oo..oo..ooooooo..oo.oo..oo..oo..oo..oooooooooo.ooo.ooo.oo..oo..oo..oo.oooooooooooo.ooXXXXoooo.ooo.o.o.oooooXo XXX ooo.oo..ooo..oo...o X XX X X XX oXoX XXX oXX Xooo oXoXoX XooXo X X XX oX X",
" +X+ + XX XX X XX X X XXXXo o X X oX oo..o.oooo.ooo..oo.ooooo...o..oo.oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..ooooo.ooooo.o.Xooo..ooooXX.oo.oooooooooooooo o Xoo.oXXXo.o..o.ooo..o.o.o X X X X XX X oX oX XXoX XX Xo XXX XX XoXXXoXXXX oXX XXX X X ",
" + X XX XX X X oX XXXXX X XXX XX oooXoXoo...o.o....ooo...oooooooooo..oooooooooo.o.ooo.ooo..oo..oo..oo.ooo.ooo.oooooXooo.oooo.oooo.oXoooooo.ooooooXXoooXXX ...o.oX ooo.o.o..oo.o..o o XXXXX XX XX oXX X X X XX XXX XX XXXXXXX XX XoXoXooXXXXX X oo ",
" + + XX XoXX XXXXX XX XXoo XX XXX X X Xoo XX oXXoo...oooooooXo..oo.ooo.oo.o.o.oo.oo..o...oo..oo..oo..oo..oo..oo.oo..oo..o.ooooo.oo.oooooooooXo .ooo.ooooooXXXoooX Xo.ooo.ooXoo.ooo..o..... XX X X X oo X X XXXX XXXXXX X X XXXX XX XXo oXXo X ",
" X X oXX X XX XXX XX XX X XX X XX XX X ooXX..oooo...o.oo.oooo...oo..o..oo.o..oo..ooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.ooooo..ooooooooooXoooooX oooo.ooo XXo Xoooo XXoo.oo..o..oooo.ooo....o o X XX XoXX X XX XooXXXX ooXXXXX X X X XXXX XXX XX oXX X X ",
" X X X X XXX X XXX X XoX X X Xo.oo.o....oooo.ooooo..oo..oo.ooo.o...o..ooo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.ooo.oo..oo.ooooo.oo..o.oooXXo.oooX Xooooo.o XXoXoXXoXX XXXo..oo..oo..oooo.oo..oX X XX Xo X X X X XX XXXoo XXXXo XX oooX ooXX XXo XXXo o X",
" X XX X X Xo X X X X X XX XX oXX X o X.ooo.ooo..oXXo..o..o...o..oo..oo..oo..oo...o..oo..ooo.ooo..oo...oo..oo..o..ooooooo.oooXoooo.ooo Xoooooo XXoXX oooX Xo..oooo.ooo..ooo.... XX X XXX XXXXX XX XXXo XX oX X XXoo Xoo XXX X X",
" X ++ XX X XXXXX X XX ooXX XoX XX X X X X oooXXo..o..Xooo.ooooo.o..oo..oo.oo.oooo..oo..oo..o...oo..oo..oo...o...o...o.oooo.o.oooXXo.Xoo.ooXX ooXoXoXoXoXXXoo.oX X .....oooo.oo..ooo..oX X X XXX Xo X oooXXX XXX XXX XXX XXoXX XXoX XXX X oX",
" O X+X XX+X XX XX XX X oo X X XX Xo XXXX oXXoo o..oo.ooo..oo.o.o.o.o...o..oo..ooo..oo..oo..oo..oo..o..oo...oo..o.o.ooo.oooooooooX oooooooooX oooXoo X XXooXo.ooX ..oo..oooo..oo...ooo o o X XXX XX oX X o XXXo XXX X oXXo X ",
" XXo oo X X XX X X X XX XX X XX oooo ...o..ooo..oo.oo..oo..oo..o.oo..oo..o..o...o...o...o...oo..oo..oo..oooooooooooooooooooo.ooooooX oo.ooXX XXXXXoo.oo XXo.o.o..oo.oo....oo. XX XXX X X XXX XXXXX Xoo XX X X XoXXX o X X ooo X XXXXoX ",
"O ++ + XXXX X X Xo X X XX X XX XX X XXXXX Xo ooooo..Xoooo...oo..o...o..oo.oo..oo.ooo.oo..oo..oo.ooo..oo..oo..oo..oo.ooooooooooooooooooo.oooo XXoooXoo X X XXo..ooo oo.o.o.o...o......o X Xo X X XX oXX o Xo XX Xo X XX X X ooXXXX oo oX X XX",
" O X + ++ X X XX X X X X XXXXX XXX oo Xoooo.ooooooo.oooooo...oo.ooo.oooo.o.o.o.ooo.o.o.o..oo..oo..oo..oo..oo..ooo.oooooooX.ooooooooo.oX ooXXoX XXoXXXo..oooo XXo..oo...o.o..oo.oX X XX XX X X X X XXX oXX X X XXoXX XXo XXXXooXXXXX X oo ",
" O XXX+++ XXX X X Xo XX X XXX X XX X X X oXoXX oXX oooXoooo..ooo.oo..oooooo.o.oo..ooo.ooo.oo..oo..oo..oo..o.o.o.oo..oo..oo.oooooooXoXoX ooooooooX X X oXXXXXXXo ...oooo XoXXoo..oo..o..ooo X X X X XX X XooXX XX XX X XXXXX XX o XXoo XX XXo XoX XXX o X",
" X XXX X ooX X X X X Xo Xo X XX ooXXXoXoXoXo.o....oo.o.o.o.oo.oooo.ooo.ooo.ooo.oooo..oo..o.o.o.o.o.o.o.o.ooooooo.ooooXXoooooooooooooo X XoXXo X..oo...oXX.ooo..oo..ooo..o X X X XXo X XoXXoXX X X XX X X X XXoXXXXX X X XXX X ",
" X X+X X oX XXX X X Xoo X X XX XX X X XXXoX X ooXXoXXo.o..o.oo...o..oo.o..oo.o.o.o.oooooooooooooooooooo.ooo..oo..oo.ooooooooooo Xoooooooooooooo XoooX XXoooo..ooooo.oooo..oo..o.o X XX oo Xo X XXoX o oXXX X X oX XX X XXX",
"o XX X XX X X X X X XXX X XXX X oXXX X o.o.oo..oo..oooooo.ooo.oo..oo..oo..oo..oo.oo.ooo.ooo.ooo.ooo.oo.oooooooooooooXoXoXoXX.ooooo XooX XXXXoo.oo..oooo.oo...oo...o XX X Xo XXoo X X X X oXoo XXo Xo oX oo X XXX X",
" O X X X X XX XX X X XXXX X X X X XX X XXXX.oo..ooo..oo..ooo.oo.ooooo..o...o...o..oo..oo..ooo.ooo.ooo.o.oo.ooo.o.o.ooooXooXoooooooo.ooX XXX ooo.o.o.o.oo..oo....o.. X XX XX oXXoX XX X XXXXXXXX oooo XX X XX X X XXX XX ",
" OO + XX XX oX XoX XX X X X Xo oX Xooo.oooo...o..o..oooo..o.ooo.ooo..oooo..oo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooooooooo.o.oooXooXooooooooooXX X X ooo.o.o.o.o.o.o.o...ooo XX XXoX XX XX o XXX X X X XooXXX X X XXXXXXXoXo X ",
" O O XX X XX X X XXo oXo.oX.o.o.oooo.o.o.oo..o..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..o...o.ooooooooo.oo XoooXXoo.XXoooo X XXo.ooooo..oo..ooo...o XXXX XX X XooX XXX X oo X XX X XXXXX oXXX oX XX XX ",
" X XX X X X XX oo X X XX X X XX X XXXoooo..o..oo..ooo.oooooo..oo..oo..o...o...o...o...o...o...o..oo.oooooooooooooooooX Xo XoXoooX X ooXXo.oo..oo..oo..oo...o XX oX XXXXXo X X X X o XX oX XXXXXooXX X X X XX XXX XX ",
" O XX XXX XX X X X X X Xo XX Xooo X Xoo o.o...ooo.o..oo.oo.ooo.o.oo..ooo.oo.o.o.o.o.o.oo..oo..oo..oo.ooooooooooooooooXoXooooooXXXo XX X XXo.oo..oo..o...o......oX XoX X X XoXX X XX X XX XXo X X XX XXX o XoXX XX X X",
" oo X XX XX X XX Xo X .o.o.o.oo.o...o.ooo.ooo.o.o.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.ooooXX XoXoooooooooXoXX XXX..oo..oo..o...oo..o..o Xo X XX XXXXXXX XXo XX X X oXXo X X X oo X oXXX ",
" X X XX XX XX X X XoXXX..oooooo..ooooo..ooo..oo.oooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..ooooo.oo.ooooo.ooo oXoooo.oooooooo oXoo Xo.o.o.o.o.oo..oo....ooX XX XX oX X XXXo XX X X XXo X XXXXXoX XXoo X X",
" X XX X oo oX XX X X X X XXXXoooooooo.oo.ooo.o.o.oooooooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.ooooooooo.ooooo.o.oXoX oXooooXooooXooX XXoXoo..ooo...oo...oo...oX X X XXX X XX oX X Xo X XXX X XXXXo XX ",
" o X O OOX X XX XX X Xo XX XXoo XX XXX Xo X XoooXooXX.o..o.oo..oo.oooooo.o.o.o.o.o.o.o.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.o.oo.oo.oo.ooooo ooooooX oXo.oooXoX Xo..oo..oo..oo..oo...o XX X X XX oXXXX X X X o o X XXXo X XXX XX X ",
" o XX XXoXoXX XXX X X XX oo XXo.oo..ooooooo.ooo.oo.oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.oooo..o..oo.ooo ooooXoXoooooo.ooo XoXooooo..oo...ooo..oo..oo XXXX XX X X X X XX X X X X X X X",
" X X XX X X XX o XX X XX X oooooooo..oo.oo..oo.oo..o...o...o...o..oo..oo...o...o...o..oo..oo..oo.oooo oooXoXoXXXoo..oooo XoXX oooo..oo..oo..oo..oooX XXXXX X X oX X XX X X X XXXX X X X XXXXX XX Xo X X",
" X X X X X X XX Xo X X XXoXooo..oo..oo..oo.ooooo..o.o.o.o.o.ooo.oooooo..o...o...oo.oooo.o.o.oooooooooXoXooXX oooooo.oo.XoooXooo..oo..o..oo..oo..ooo XXXX XXXX oX X XoXX oX X X XXX X oX XX XX XX X XX XX ",
" o XX X X X XX XX X oo XoX..ooo.oooo..oo.oo.ooo.ooo..o..oo..oo..oo..oo...o...o...o.oooo..oo..ooooooXXoooXoXXoooo.oooooooo..oo..oo..o...oo..oo..oXX XXXXXX X XX X X XXX X X X X X X X X ",
" XX X X XXXX XX X XX XXX X X XX X oooo.o.ooo.ooooo.oo.oo..ooo..oo.oo..oo.oo..oo..oo..oo..oo..o..o...o..oo.ooo XoXoXXooooo..oo..oooo..o.oo..oo...o..oo...ooo X X X X X X oX oo X X XX XX XX X XX X ",
" XX X XX XXX oX X oo XoXo X X XooooXo.o.ooo.oooooooo.ooo.oooo.o..oo..oo..oooo.o..oo..oo.oo.ooo.ooo.ooo.ooX X .oXooXoo..ooo.oXoooooooooooooo..oo..oo..o XX X XX XX X Xo oXX XX XX X X XXoX X X ",
" X XX X X XX o XX ooXXXoooo.ooooo.o.o.o.o.o.oooooo.oo.ooo.oooooooooooooooo.ooo.o.o.o.o.ooooo o XoXX X oooooooooooo..oo..oo..oo..oo..oo..o oX X X XoX X X XX X X X X X ",
" XX XXX o X X XXXooo..Xo ooo..o.oo.o.oooooo..oo.oo..ooo.ooo.ooo..oo..ooo.oo.ooo.ooooo XX oXoo XooXo.ooo..oooo..oo..oo..oo..oo..oo.. XX XX X XXoo X X X XX X X X XX X X XXX XX XX ",
" XXXX X X XX XXXX X X X oooooXXoo.oooo.ooo.ooo.oo..oo.oo..oo..oo.oo..oo..oo..ooooo.oooooo.ooooo XoXX XoXoX...oo..oo.oo..o..ooo.ooo.ooo.o.. XXXX XX XX X XXX X XXX X XX X XX Xo XX ",
" XX XX X X X oXoX oX ..o.ooooo.oo.oooooooooo..oo..oo..oo...oo..oo.XX.o.ooo.o.o.oooXXX XXoX Xoooooooooooooo..oo..ooo...ooooooooooX XX o o XX X XX XXoo X Xo XX XXX X ",
" X XX X XX XX XX XX X XXX XXXooo.oooXXo.oo...oo.oooo.o.o.o.oo..oo..o...o...o.o.o.ooo.ooo.oo.Xo XXXXoo...o...o...o...o....oo..ooo..o..oo X XX X X X X Xo X Xo X X X X X XX X XX X XX X ",
" X X X XX XXXXoo.ooooooX.oo...o..oo.o...o...o..oooo..oo..oo.ooooo..oo..oo..o.oXX XXoXoX.oo..oo.oo...ooooooooooo..o..o....oo X XX oo X X X X X o X XX XX XXX X ",
" XX XX XX XX X X oooooo.XXoXoo.ooo..oo.ooooooooo.ooo.oooooo..oo..oooooo.o.o.o.o..ooooX o X .oo...o...o...oo...o..oo..o.o..oo.o X X X ooX XX X X X X ",
" X X X XXXXXX XX X XX Xo X ooo.o.oXoXoX.oo..oo..oooooo..oo..oo..oooo....o...oo.oo.oo..oo..ooooooXX Xoooo..oo..ooo.oooo.o.o.o..oo..oo...oo.o X XX X X X XX X X X X XX X X XX ",
" XX XX XX XX XX XoooXXXXXXoX...oo.oooo.o.oo..oo..oo..oo.o....o...oo.o..oo..oo..oo.oooXXXXX ooo.o.o.o.oo...o...oo...oo..oo...o.. oX X X ooXXXo XXXXXXX XXoX X XX X ",
" X X X X o X oX XXXooXo..oo.oooo..oo..oo..oo..o.ooo.o.o.o.o.oo..o..oo..oo...o.ooX o oo...oo..ooo..oo..oooo.ooo.oo..oo..o X XX X XX X XX X X X X X X XX XXXX ",
" X o oXoo XX X XX XXoX XooXXX..oo..oo.oo..oo.o..oo..oooo.o...o...o..Xoo.oo..oo..oo..oo.oXX o oo.oo...oo..o...o...o...ooo.ooo..ooo XXXX X XX X XX X X X X X XXX o X XX Xo ",
" X X XX XX XX X XX X XX Xo X Xo.ooo.ooooo.oo..oo..oo..oooooo..oo..oo.oooo..oo..o...o..oooo X ooo.ooo...oo.oo..oo..o....ooo.o.ooo.X X X oX Xo X XX o XXXX o XX X XXXXXXXX XX X XX ",
" X X X XX XX XX XXX o X XX X o XXoooooX..ooooo..oo..o..oo..oo.oooo..oo..oo.ooo..oo..oo...o...o.oX X XXo.oo....oo..oo..oo..oo...oo...o.oX X X X XX o XXX X X X X XX X ",
" o X XX X XX X X XXXX X X XooX X X..ooo oX.ooo.oo..ooooooooo.oooo..o...oo.o..oo..oo...o...o.ooX Xoo..oo.....o...o...o.....ooo..oo..X X X X oooo X X XXXX X Xo X X ",
" X XX X X XX XX X XX X XX X Xo.ooX X Xo.ooXXXXo.oo.oo..o..oo..Xoooo.oo..oo.oo..o..o...o..oo..ooo.ooo ooo..o...o..oo..o...o....o..o.o..o XXX XX X XX X XX XX X X X ",
" X XX XX X o X XX XX X XooX XooooXXXoooo ooo..oo..o..o..o.oo..oooooooooooo..oo..oo..oo..oooX Xo.oooo.o..oo..oo..o..oo...o.o.oooX X Xo X X X XX X X oo ",
" XX XX XX XX o X X XX ooooXX oXXXXX XXoooooo.oo..oo..Xo.oooooooo.oo..oo..oo..oo..oo..oo..oooo o o.oo..oo...oo.ooo..o.oo.o..ooo.o X X XX XX XX X XX X X XX X XX ",
" X Xo X XX XX oX XXX XX Xoooooo o oo XXXXXoo.oo.oo..oX..oooo.ooo.o..o...o..o..oo..oo...oo..ooo Xoo..oo..oo..oo.oo...o.ooo.....oo XX X X X oXXXoo XX XoXX X X XX X",
" X X oo XXXX XX X X X oooX XX ooo.ooo.ooo.ooooooo.o...ooo..oo..oooo..oo..oo..oo..ooXXo...o...oo..oooo..oo...o..oo..oX X XX X X XX XX XX XoX XX ",
" o X X X Xo X X XX X X Xooo. X XX X X oXoXoXXooo..o..oooooo..ooXo..oo..oo.o...oo..oo..oo..oXXXo..oo..oo..oo..oo.o...o...o..X X XX X XX XX XX X X XX X ",
" X X XX X XX XX XXXX XX XX X Xo oooooo X o o.ooXo.ooooo..oooo..oooo..oooo.ooooo.ooo.ooo.ooo.ooooooo.ooo..ooooo.ooo..ooo..oooo X oX XX X XX X XXX oX ",
" X X XXo X XXX XX XX Xoooo XX XX ooXXoooo.ooo..oooo..oooo...o...ooX..oo..oo..ooo..oooo....o...o...o.ooooo..oo..oo XX X X X XX X X o X XXXX ",
" XXXX XX X XX X XX X XX Xo ooXX X X ooo.ooooo.oo.oo.ooooo...oo..ooo...o...oo..oo..oX o..ooo.oooo.ooo.ooo.o.o.o.o XX XX X XX XX X XX X X XX X XXXXX o X ",
" X X XX X XX Xoooooo XX oooo.ooooo.oooooo.ooooXoo.oo.ooXo..oo..oo...o...ooX.....oo..ooo.ooo.oo..oo.X X X XXXXX X XX X X o ",
" X X X X XX X XX X Xoooo. X XX Xooo..oooo.oo.oo..o.Xoooo..oooooo...o.ooo.oooooo.oooo.....oo..oo..oo..oo..X X X oo X X X XX Xo XXX X XX ",
" X X X XX XX oo.oooX XX X oooo..oo..o.oooooo.oooXo o..oo.ooo..oooo..oo..oo..oooo...o..oo..oo..oo...o X X X X X X X oX X XXoX X X oX XX ",
" X XX XX XX XX Xo.oooXX X XXXXX Xoooooooo.oo.oo..ooooooXoXo..oo.ooo..oooo.ooo.ooo..oooo..o..ooo.ooo.oo..oX XX XX XX X XX XX o oo X XX ",
" XX X X X Xoo..oooXX XX XXX X oo...o..o...oo.o.oooX.oo.o.oXo.XX...ooo..oo..o.....o.ooo...oo..o...oo..X X X X X XXXXXX X X o X XX X X ",
" XX X XX Xo..o.ooXX X XX XX XX.ooo.ooooo.ooo.ooo.oooooXo.ooooXo...oo...o..oo....o.oo..oo.o.ooo.ooo.o X Xoo XXX XX XX X XX X X X",
" XX XX X X XX X ooo.oooX XXoXXoXX X oo.o.oooooo.ooo.oo..oo..ooooXooooo..oXo..ooooo....o...o...o...o...oooX X Xo X XX XXX XX ",
" XX X X XX X X X ooo.ooXXX ooooooXXX XX.oooooo.o.o.o.o.oo..oo.o.. XXo o.oo...o..o...o....oo...oo..oo.oooX X X XX ",
" X XX X X X X XoooooXX oXoooooo X XXXooooXoooooo.o.o.o.oo..o.oo..oooXXoXXooooo.ooo.Xo..oo....oooooo.o.o.ooo X X XX XX X X XX ",
" XX XX XX X X X X o..ooo ooXXoX..XoooXXXXXooooooo.ooo.ooo.oo..oo..oo..ooooooXooooooo..oo....oo....oo..oo.oooo X XX X XXXX X XX ",
" X X X X Xo.ooooXXoX.oooooooooXoXXXo.o.o.oo..ooo.ooo.o.o.oo.o.o.o.oooXXoXoXoooo.ooo...oo..oo..oo..ooooX XX XX XX XX X XX Xo ",
" XX X XX XX X XX X X..o.XoooooooooooXXooXXXXXoo..oo..oo..oo..o...o..oo.oo..oo..oooooooo.oooXXoo..oo..oo..oo.ooo X X X o X XX X XX X X XX X X X ",
" X XX XX X XX XX ooo.oXXXXXXoooo.oooooXX X oo..o..oo..o..oo..ooo.oo..oo.ooooo..oo..oo..oo.oXooo..oo.ooo.ooooX XX X X XXXX X X X ",
" X X oo.oooXooXoooo.o.ooooXXXXXooo.oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.oo.ooooooooooooooo.oo..ooo.o.ooo.o XX X X X X XX ",
" X XX X oo..XoXoooooooooo.XXoooo Xoo.oo.o..oo..oo..oo..oo..oo..o..oo.ooo.oo.ooo.ooo.o...oo..oo...oo XX XX ",
" X X X X XoooXooooXXX.oXooo.ooXXoX Xoooooo.o.o.oo...oo..oo..oo..oo..oo.o.oooooo.ooo..o..oo..ooooooo X X oX XX X X ",
" X X X X X XXXooXoooooooo.o.ooooXoXoo.oooooo.oo..oo..oo..oo..oo..o.o.o.oooo..oo..o..oo..o...o...o XX X X X X ",
" X XX X XX X XXXoooo.oooX..oooooXo.oo.oooo..o..o...o...o..ooo.ooo.ooo.o.oo..oooo..oo.o.ooo.ooo.o XX X o X X X ",
" X X X XXooo.ooo.oooooooooXX..oo..o.oo.oooo.o.o.o.o.ooo.ooo.ooo.oo..oo..oo..oo..ooooooooo X XX ",
" X X X X XXX XXoXoo.ooooo.ooooX oo.ooo.oooooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.o.oo..ooo X o ",
" XX X XX XX oXooooooo.oooXXXoo...o..oo..oo..oo.ooo.ooo.ooo.ooo.oooooooooo..oo..oo..oo..oo X XX ",
" oX X XX X X X XXXoo oo.ooooooooooXXoo..oo..oooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo...o...oo..oo..oo..oo..oo..oX XX X X ",
" X X X XX XX X XoX ooXoooXoooooooX Xo.o.o.o.oo..oo..oo..oo..oo..o...o..oo..ooo.ooooooooooo..ooo XX X X X X o X ",
" X X XX XXXXoooooooooooXoo Xo.o..oo..oo..oo..oo..oo..o...o...o..oo..oo..oo..oo.oo..ooo.X XX X X X X X",
" XXX X XX X X oooXo.oooXo.ooXooo..o..oooooo.ooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..o..oo.ooo..oo..oo X X XX ",
" XoXooooo.XXooXooooo.o..oo..oo...oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.ooooooooo.o.o.. XX X X ",
" XX o Xoo.XoooooXXoXXXo..oo..ooooo..oo..oo..oo..ooo.ooo..oo..oo..oo..oooo..oo..ooo XX X X X X ",
" XX X o oooooooooo XXXooo.ooo.oooo.ooo.ooo.ooo.ooo.oo..oo..oo..oo..oo..oo.ooo...oo. X X XX X X ",
" XX X X ooXoooo.o.ooooooooo..oo.oooo.ooo.ooo.ooo.oo..oo...o...o...oo..ooo.ooo.ooo.oooX X XX X XX XXX ",
" X XXoooooooooooooooo oX.oo.oo.oo.oo..oo..oo..oo..oo..oo..o.ooo.ooo.ooo.o.oo..oo..ooX XX X X ",
" X oX XXoooooooooooooXo.oooooooooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.o.o.ooo...oo..oo.ooo.ooo.ooo X X ",
" XX X XX oooooo.oooooXoooXoo.ooooooo...oo..oo.o.o.o.o.o.oo..oo..oo..o.o.o.oo.ooooooooo X ",
" X o Xo oXXXXXooooooooXoooX.oo.oooooooo..oo..oo.o.o.o..oo..oo..oo..oo..oo..oo.oo..oo..o XX XX ",
" XXXXoX XXooXoooooooXoXooooo..o..o.o.ooo.oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..o...o..o ",
" XX X X XXX oXoXoXooooooXX Xooo..oo.ooX..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.o X ",
" Xoooo XX oo.oooooooooooooo..oooooo..oo..o...o...o...o..oo.ooo.ooo.ooo.oooo.ooo..o. ",
" X X XXXoXXXXooooooooooo oooooo.o.ooooo..oo..oo..o...o...o...o...o...o..oo..oo..oo..oo.o X ",
" oooXooXXXXooooooo.oooXXXo..oo..ooooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..o...o..oo..oo..o...o..o ",
" X X .oo oooooXoooooooXXXooo.oo..oo oo.ooo.o..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.. ",
" XX ooooXoooooo.ooo.ooooXXX.o.o.o.ooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo...o...o..oo..oo..o...o... XX oo oo ooX o o o oo XX",
" XX..o.o.oXoooooo.oooXoX.oo..oooooo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo..oo.ooo.oo..oo.. Xo XX oo XoXX oX Xooo oo o",
" XoXooooo.oo.oooX.oo.ooXoooo..oo..ooo..oo..oo..oo..oo..oo..o...o...oo..oo..oo.ooo.o.o.X Xo oXX o ooo ooo oo ",
" X o ooooooooo.ooXoooooooooo.oo..o.oo..oo..oo..oo..oo..oo...o...o...o..oo..oo.oo..o..oo Xo oX XoX XooXooXXoooXooX",
" XX oXooooo.oo..o.oooooooooo.oo...o..o...oo..oo..oo..oo..oo..o..oo...o..o..oo..oo..oo.ooX "
} ;


  3 Responses to “Category : Alternate Operating Systems - Quarterdeck DesqView, CP/M, etc
Archive   : DVX_XPM.ZIP
Filename : REF1.XPM

  1. Very nice! Thank you for this wonderful archive. I wonder why I found it only now. Long live the BBS file archives!

  2. This is so awesome! 😀 I’d be cool if you could download an entire archive of this at once, though.

  3. But one thing that puzzles me is the “mtswslnkmcjklsdlsbdmMICROSOFT” string. There is an article about it here. It is definitely worth a read: http://www.os2museum.com/wp/mtswslnk/