Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : TREK3.ANS

 
Output of file : TREK3.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP


ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°°
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°Û°°°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°
°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ °°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°°°°°°°°Û
 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ °°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛ°
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°ÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
°ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°ÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛ°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
 ÛÛ°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 
ÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛ °°°ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°ÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°
°°ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°ÛÛÛÛ
ÛÛÛ ÛÛÛ°°°°°ÛÛ <ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛªÛ>ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛ°°°ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°
ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ°°°°°ÛÛÛÛ<Û
©ÛÛÛÛÛÛÛ°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
 ÛÛÛÛ°°ÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°ÛÛÛÛÛªÛ>ÛÛÛ°°
°°°ÛÛÛÛº ÛÛÛÛÛÛ°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
<Û©ÛÛ°°°°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛºÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°
°°°°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ºÛÛÛ°°°°°°°°Û
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
!ÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
  °°°°Û
±Û°°±±°Û±Û±Û
±Û° \
ÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ
°°°°°°°°°
 ÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°
° ÛÛ   
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°°°
°°°°°ÛÛÛ
 Û Û
ÛÛÛÛÛÛ
Û  
ÜÜ \\\\
  ÜÜ
  \\\\
 ÜÜ \ \
  Ü_
ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°
°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°\/
\/°°Û°±Û°Û
±°²°²°°±°°
°°ÛÛÛ°°°°
Û°ÛÛÛÛ°
±Û°°°°°°
°°° 
Û º><
><>\
Get everyone out of that
spaceship! Û 
><  º 
º Û< > 
 Û º 
><  
 Û< > º
 º Û >< 
  Û< 
> º <
 > 
 Û º º
 < 
Û > < 
> < > 
 Û 
ºÛ Û<
>  º
  <
 >ÛÛ 
Û º 
   
  
Û< > º º 
Û ><  
 Û >< 
º º  Û
< > Û >< 
º   
Û< > º º
 Û<>  
 Û > 
  >< 
 <Û 
 Û>\
-\-\-\-\-\-
\-\CRACK!  
    
°°< °
 ° ° ° 
° ° °
 °  Û
 º Û
ÛÍ  
>°±°Û±Û°±Û
°±Û °°
°° ° 
° °°°
±Û±Û±°\\
Sir, itcouldblow any
minute     
    
  Û<
  Û<>
º º Û< 
>  °
 Û< > º 
º Û< > 
  Û< >
 º°Û±±Û±
°Û°Û°Û°Û±ÛÛÛ
°°°°/-/-/
-/-/-/ 
   
    
 /I found one! 
-/--/-/-/-
/  Û< 
> º º Û
< >Û 
 Û Û< >
 º º Û<
 > Û
 Û< > ºÛ
  
  Û< >
 º >< 
< > 
 Û º
_ ºÛ 
º ÛÜ º
 ÛÛ Ü
º ÛÛÜ
 º Û
  > 
Ü Ûº
 > 
ÜÛº
 ÜÜ Ü 
ÜÜ< 
 Û <
 > º
 > <
_ º 
 < >Û
_ ºÛ
º ÛÜ º
ÛÛ°±°Û±Û±Û°Û
 ܺ º
 ÛÛ 
 ÛÛ >
 >ܺ
 º Û 
Ü Û_ 
ÜÜÜ Ü
\Get out NOW!  
  /But Captain..
  Û>
º º Û

  > 
Û  >
 ÜÜ ÜÛ
   
 Û  
  NOW 
    
°Û°±±°Û±Û±±
°°°°°±°Û±
Û°/HullCritical
 °Û±°Û 
  Û 
 \-  
Ü//ÜÜ 
Ü Ü Ü 
_  
 Û  
// // 
// Û / 
  Û¼
 ÜÜ Ü 
Ü_°±±°Û°±
Û±°Û±°Û±°Û±°Û±°
Û±°Û±°Û!±°Û±
±Û±°Û°±±Û±°Û°±ÛÛ°±
Û°±Û±°Û°±Û°±Û±°Û±°
Û±°Û±°Û±°Û±±°±°Û
±Û±Û±°Û±°Û±Û°±°±
Û°±±Û±°Û±°Û±°Û°±±
°Û°±Û°±Û°±Û°±°Û±°Û±
°Û°±±ÛÛ±°Û±°Û±°Û±°±°Û±
°Û±°±°Û±°Û±°Û±°Û±°
Û±°Û±°Û±°Û±°Û±°Û±°
Û±Û°±Û±°Û°±Û°±°Û±°
±Û±°Û°±±°Û±°Û±°±°Û
±°Û±Û°±Û°±±Û±°Û
±°Û±±°Û±°Û±Û±°Û±°Û±°Û
±°Û°±Û±°Û±Û±Û°±Û±°
±Û±°±ÛÛ°°±Û±°Û°±Û±°
Û±°Û±°Û±°±°Û±°Û±±Û
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
 Û 

 Û 
º>< 
 Û  
Ûº><
ÛÛÛÛÛÛ
  Û/
  Û 
/ºÛÜ 
Û  /
 º Û Ü
// Ü Û
 \\ Ü 
ÜÜ _<>
  Û>
º  
Û/  
Û /ºÛ
Ü  Û
 / º Û
 Ü_// 
 Û / º Ü
 Û / 
ß ßÜ \\
ÜÜ \ 
 \This one's almost 
dead, but the othershould be concious any se
cond now  Û< 
> º  
 Û< > º
 
 
<>Û²²²²
±±±±  
 Û <>º©
ÄÄÄÄÄ___ÄÄÄ _ 
Û ÄÄÄÄÄ___
  °
±Û±Û±Û°±
Û°±±Û°°±°°±
±²ÛªÄÄÄ
ÄÄÄ______Ä
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä   Û
²²²²±±±±
     
    
  °°±°
°ÛÛÛÛÛÛ
 <©º°Û
°±ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 
°°°±°  
 _  
Û º°±Û±
ÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄ   °
Û±Û    
  °±Û±Û°±
±±    
      
      
      
 °°°±° 
  ª ª Û 
>  º 
º Û >ª 
 °±±°±Û
±Û±Û±Û±Û±Û±Û
°±Û±±Û±Û±Û±Û°±±
Û±±Û  
  Û²²
²²±±±± 
   °
  Û<©
ºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ  
ÍÍÍÍÍÍÍÍ   ÍÍÍ
 Í Í Í Í 
Í ÍÍÍÍÍ  
 °°±°°  
 ÄÄÄÄÄÄ_
_________Ä
  °°°
     °
°±°°  
 Û²²²²
±±±±©<
Û  
 >ªºÄÄÄ ÄÄÄ 
 Ä___ °°°
±°   Û
²²²²±±±
±Û²²²²±
±±Û²²²²±
±   
    
    
  °Û° °
Û° Û°°Û°Û°Û°
°Û°Û°°Û°Û
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
 Û Û Û Û
 Û Û Û Û
 ÛÛ Û Û Û
 Û Û Û Û Û Û
 Û Û Û 
     
  ÛÛÛ°Û°ÛÛ
ÛÛÛÛÛ°Û°Û°Û°Û°Û
ÛÛÛ°Û°ÛÛÛÛÛÛ°Û
°Û°Û°Û