Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : TRAINBBS.ANS

 
Output of file : TRAINBBS.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

 °ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij°³³°°°³WELCOMETOTHETRACK!³°
³³°³713-930-1710³°°³24hrs7days³°³2400/1200/300
³ÚÄÂÂÄ¿ÚÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿³³ÀÂÅÅÄÙ³ÃÄÂÄÄÂÄÄij³³ó³ÀÁ¿ÃÄ´ÚÄÄÙ³..........................³³Ã´
ÃÅÄÅ´³³³³ÚÅÁÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÅ¿³³³´³ÚÅÙTheTrainTrackÃÁ´³³³³ÚÅÙÛÛÛÛÛÄÂÄÄÄÄÄÂÄÛÛÛÛÛ
ÅÙ³<³WELCOMEABOARD!!!!!³ÚÅÙÛÛÄÄÂÛÛÁÂÄÄÄÄÄÛÛÁÄÁÛÛÄ´±±±±±±±±±±±±±±³
³ ÁÀÄÛÛÄÄÁÛÛÂÁÄÄÄÄÄÛÛÂÄÂÛÛÄÙ<³³______ÛÛÛÛÛ_________ÛÛÛÛÛ_______________
_³³±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij     ±±±±±±±±
±±    ±±±±±±±±±±    ±±±±±±±±±
±    ±±±±±±±±±±±    ±±±±±±±±±
±±±    ±±±±±±±±±±±±±    ±±±±±±±
±±±±±±Your Sysop Terry Buerger==============