Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : THEWALL.ANS

 
Output of file : THEWALL.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

ÚÄÄÜÜÜÜÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂ
ÞÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄ
ÂÄÄÄÂÄ¿ÃÞÛÝÄÄÄßÛÄÂÄÁÄÂÄÁ
ÄÄÄÁÄÂÄÁÛÄÛÝÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁ
ÜßÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄ´Ã
ÞÛÄÄÄÜßÂÄÁÄÛÛÁÄÂ
ÜÛÜÄÄÁÄÞÝÄÞÛÄÁÄÄ
ÜÁÄÂÄÁÄÂÄÁÜßÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄ
ÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄ´ÃÄßÛÜßÂÄÁÄÂÄÛÝ
ÂÄÁÛÄÛÝÄÂÄÛ
ÄÂÄÛÄÄÜÛßÚÄÁÄÂÄÁ
ÜßÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄ´Ã
ÜßßÛÄÁÄÂÄÁÄÛÄÁÄÞÛÄ
ÞÛÄÁÞÝÄÁÄÛÜÛßÜÄÁÄÂÄ
ÁÄßÛÝ ÜßÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄ´
ßÄÂÄÛÄÂÄÁÄÂÞÛ
ÄÂÄÛÝÂÄÛÝÄÛÁÄÂ
ÄÛÄÂÄÞÛÂÄÁÄÂÄÄÞÛÜß
ÄÂÄÁÄÂÄÁÄÜßßßßÜÁÄßÜÅÄÄ
Üß ÜÜÜÜÜÜÜÄ´ÃÄÁÄÛÝÁÄÂÄÁ
ÞÛÄÁÄÛÄÁÄÞÛÞÝÂÄÁÄ
³ÝÁÄÂÛÜÄÂÄÁÄ¿ßÞÝÚÄÁ
ÄÛÝÁÄÂÄÛÄÂÄÁÛÂ
ÄÄßÛÜßÄÂÄÁÜÂÄÁÄÂÛ
´ÃÄÂÄÄÝÂÄÁÄÂÄÄÄÂÄÝÄÂ
ÄÄÞÛÄÁÄÂijÝÂÄÁÄÛÜ
ÁÄÂÄÁÄÞÝÁÄÂÄÛÄÂÄÁÄ
ÛÝÁÄÂÛÁÄÂÄÞÛÂÄÁÄÂ
ÛÁÄÂÄÜß´ÃÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂ
ÄÁÄÂÄÁijÝÁÄÂÄÄÛÂÄÁÄÂÄ
ÞÝÚÄÁÄÛÄÁÄÂÄ ÛÜÜÜÛÂ
ÄÁÄÂÛÁÄÂÄÁÛÄÄÜß
ÂÄ´ÃÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄßÄ
ÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÄÝÁÄÂÄÛÜÜÜÜÄÂÄÁÄ
ÂÄÁÄÂÄÁÛÂÄÁÄ ÛÜßÂÄÁÄ´ÃÄ
ÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÄÂÁÄÜÜÀÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÄ
ßÂÄÁÄßÄÄÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄ
ÜßÂÄÁÄÂÄ´ÃÄÂÄÁÄÂÄÁÄÄÄÜÜßßÄÄÂ
ÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄ¿ÛÛÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁ
ÄÂÄÁÄÂÄÜßÂÄÁÄÂÄÁÄ´ÃÄÁÄÂÄÁÄÜ
ÜßßÚÄÄÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÙÜÜßÁÄÂÄÁÄÛ
ÄÁÄÂÄÁÄÄÄÁÄÂÄÁÄÂ ÝÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄ
ÛÛÁÄÂÄ´ÃÄÄÄÜÜßßÛÝÄÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁ
ÛÛÜÜßßÄÄÄÂÄÁÄÂÄÞÝÂÄÁÄÂÄ
ÞÛÝÄÁÄÂÄÁÞÝÄÁÄÂÄÁÄÂÛÛÄÂÄ
ÁÄÂÄÛÝÂÄÁÄ´³ÜßßÂÄÁÄ
ÛÝÄÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÛÛÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄ¿
ÛÀÄÂÄÙ ÛÝÛÄÂÄÁÄÄÛÝÄ
ÂÄÁÄÂÄÁÛÝÄÁÄÂÄÁÄÛ ÁÄÂÄ´
ÃÄÂÄÁÄÂÄÛÝÂÄÁÄÛÝÁÄ
ÛÄÁÛÝÄÁÄÜÜÁÄÂÄÁÄÂÄÁ
ÞÝÄÁÄÂÞÛ ÛÝÁÄÂÄÞÛÂÄ
ÁÄÄÄÁÄijÛÄÂÄÁÄÂÄÛÄÂÄÁÄ´
ÃÄÁÄÂÄÁÄÛÄÁÄÂÄÛÄÂÄ
ÛÝÂÛÜÜßßÄÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÛÄÂÄ
ÙÛÝ ÞÛÄÄÁÄÛÝÁÄÂÛßÝ
ÄÄijÛÄÁÄÂÄÁÄÛÄÁÄÂÄ´
ÃÄÂÄÁÄÂÄÛÄÂÄÁÄÛßßßÛÝÁ
ÛÄÄÁÄÜÜÁÄÂÄÁÄÂÄÁ ÛÛ
ÁÄÞÛÁÄÂÛÝÄÂÞÛÄ
ÂÄÞÝÄÛÄÄijÛÄÂÄ
ÁÄÂÄÛÄÂÄÁÄ´ÃÄÁÄÂÄÁÄÛÄÁÄ
ÂÄÝÄÂÄÛÄÂÛÜÜßß
ÄÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÞÛ ÞÛÝÂÄÁÞÛ ÛÝÄ
ÁÄÛÄÄÞÝÄijÛÄÁÄ
ÂÄÁÄÛÄÁÄÂÄ´ÃÄÂÄÁÄÂÄÝÄÂÄ
ÁÄÂÄÁÄÛÄÁßÂÄÄÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂ
Û ÛÝÄÁÄÂÄÛ ÛÛÄÄÂÞÛßßßÛ
ÄijÛÄÄÜÜßß Û ÜÜßß´Ã
ÄÁÄÂÄÁÄÝÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁ
ÞÛÝÄÄÂÄÁÄÞÛÛÄÂÄÁÛÛÄ
ÁÄÞÝ ÛÛßßÄÂÄÁÄßßÁÄÂÄ´ÃÄ
ÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄ
ÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄÂÄÁÄ´ÀÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄ
ÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÙ
ÀÜÜÜÜßÛÞÛÝÞÛßßß
ÜÛßßÜÛÛÛÝ
ÝßÜßÛÛÛÛÛÛ
ÞÞÝÝÞÛÛÛ
ÜÛÜÛÝÞÛÛÝÛÝÞ
ÝÝÞÛÛÞÞÛÝÛÝ
ÛÞÞÞÝÛÝÞÛ
ÛÛÛÜÛ4 Ä
ÄÜßÛÛßÜß
ÜÛÞÛÛÛÜÜÝÝ
ÝßÝßÞÞ
ÞÝÝÝÜßÜßßÜßÜ
ßÛÜßÛÝÛÞßÛÝ
ÛÛÛßÜÜÜÜÜÛ
ÛÝÛÜÜÜÛÛÛÜßßßßß
ßßÜÛÛÛÛÜ
ÛÜßÞÜÜÜÜÜÜÜÜÛß
ßßÜÜÜÜÛ
ÛÛßßÜÜ
ÜßßÜÜßßÜÜßßÜÜßßÜÜÝÝ
ÝÛÛÛÛÛÛ
ÝÝÝÛÛÛÝ
ßßßÛÛÛÛÛÝ
ÝÛÛÜÜßßÜÜßÛÛÛ
ÛÛßÜÜßßÜÜÜÜßßÜÜ
ÝÛÛÛÛÞÝ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÞÝÝÝÝÝ
ÞÞÞÞÝÝÞ
ÝÞÝÞÝÝÞÞ
ÝÝÞÞÞÝÛÞÝ
ÛÛÛÛßßßÛÞÝ
ÞßÝÛÞÝÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ
ÝßßÜÜßßßßÜÜßßÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛ
Ý