Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : HOLLOW.3

 
Output of file : HOLLOW.3 contained in archive : ANHZ.ZIP

 ÜÜÜ  ßß Ü  ÜÜ
ßÛÛÜ ÜÜÜÜÜÜ   ڿ   ÚÄ¿Ú ¿ÂÄ¿ÂÄ¿Â¿Ú ÜÜÜÜßßßßßßßßß ÛÛÜÜÜ ÜÜÜ ³Ä´ ڴÿ ³ ³ ³ ³À¿ÂÚÙ³Ä ³Ä ³³³ ÜÜÛÛßÜÛÛ ÛÛÛ
Ü ÛÜÜßÛÛßÜÛÛÜÜ Ü Á Á À Ù ÁÄÙÁÄÙÀÄÙ ÀÁÙ ÁÄÙÁÄÙÙÀÙ Ü ßßßÜÛÛÛßÜÛÛÛÛÜ ßßßÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜ Ü ÂÄ¿Ú ¿ Â¿Ú ÜÜÛÛÛßÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜßÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÛÛÜ Ü 
 ³Ä ³ ³ ³³³ ÜÛÛÛÛßÜÛÛÛÛÝÞÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÛÛÛÜ  Á ÀÄÙ ÙÀÙ ÜÛÛÛÛßÜÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÛÛÜ  
ÜÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÞÜßÛÛÛÛÛÛÜ  ÛÛÛÛÛßÜÛÛÛÛÛÛÛßÞÜßÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÝ ßÛÜßÛÛÛÛÛÝÝ ÞÞÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛß ßÛÜßÛÛÛÛÛÝÞÛÛÛ Ûß Û
ÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÝÞÛÛÛÛÛÛÝßß ßÛÛÛ ßßÛÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛÛÛ  ÞÞÛÛÛÛÝÞÛÛÛÛÛÛÜÜÜ ÜÛÛÛÛÛÛÛ ßÛÜÜßÛÛÛÝÞÛÛÛÛÛÝÝ 
ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÝ ßÛÝÜÛÛÝÞÛÛÛÛÛÝÝ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÛ ÜÜÜÛÛÛÛÛ ÛßÜÛÛÛ  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÛßÛÛÜßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßÜÛ ÛÛÛ 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÜÜßÛÜßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßß Û ÛÛÛ ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÛÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÜßßÛÜ ßßßßßßßßÜÜÛÜÜßÜÛÛß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßÛÛÛÛÛÜßÛÛÛÛÛÜÜ ßÛÜÜÜÛÛÛßß ÜÜßÛÛÛß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßßßÛÛÛÛÜÜßÛÛÛÛÛÜßÛÛÜÜÜÜÜÛÛßÜÛÛß ß ßßßÛÛÛÛÜÜßßÛÛÛÜß
ÛÛÛÛÛßÜÛß ßß (c)1989 [EE] ßßßßßÛÛÛÜÜÜßßÜÛÛßßß ßß