Category : Graphic Animations - Lots of older FLI's
Archive   : ANHZ.ZIP
Filename : HAGOR.ANS

 
Output of file : HAGOR.ANS contained in archive : ANHZ.ZIP

What do you mean I've got torepai
r the roof? I was goingÜÜ ÛÛ ÜÜto go inva
de FranceÜ ÜÜ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÜ
this morning!ÛÛÛ ÛÛÜ ßÛÛÛÛÛÛÛÛß
ÛÛÛÛÛÛÛ ßÛÛÜ\ÛÛÛÛÛÛÛ ß
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜÛÛÛ
\ÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ\ÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÜÜ ÞßÛÜ
ÝÝÛÝÛ ÝÝ ÜÛÛÛÛÛÛÛ
ßÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛßÝÝÛÝÛ ÝÝ ßÛÛßß
ÛßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝßßßÛÝÛ
ÝÛÝÝÛÝÛ ÝÝ Ý ÛÛÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÝÛÛÝÛÝÛÝÝÛÝÛ ÜÝ 
 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ \
ÛÛÝÛÝÛÝÝÛÝÛ Ý 
ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ\ßÛÛÜÜ
Ü ÝÞÞÛÝ 
ÜÜ ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝ You could stay Þ
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÝÝÛÝ ÛÛÜÛÛß ß
ÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ here and look 
ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÞÛÝÛÞÞÛÝÝ 
ßßÛÛÛÛÛÛÛÛß 
ÛÛÛÛÛ at those nice ÞÛÛÛÛÛÛ
ÛÛÝÛÝÝÛÝÛÝÝÝÛ ßßßßßß
ß ßß ANSI dra
wing ÛÛÛÛÛÛÛÞÝÛÝÝÛÞÞÛÞÛÞÛÛÞ 
 ß ÛÛÛÛ that P
atrick ÞÛÛÛÛÛÝÝÝÛÝÛÝÛÞÞÞÛÝÛÞÛÝÛ 
 ÛÛÛ sent up!ÛÛ
ÛÝÛÝÛÞÞÝÛÛÞÛÛÝÛÞÞÛÛÞÝÝÛÜ 
Û ÛÝÛÛÝÛÞÞÛÞÛÞÞÛÞÛÞÞÛÞÞÝÛÞÛÞ